Tags:
Forums: 

เป็นโครงการที่ผมเข้าไปช่วยทำงานวิจัยว่า "อินเทอร์เน็ตในปี 2020 จะมีลักษณะอย่างไร" (บางคนอาจเห็นบ้างแล้วจากบล็อก Net Future เดี๋ยวจะมีแบบสอบถามมาให้ช่วยกันตอบในเร็วๆ นี้) สัปดาห์ที่จะถึงนี้ทางโครงการจะจัดเวทีความรู้สาธารณะ (public lecture) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญของสื่อแต่ละชนิดมาให้ความเห็น เลยมาโปรโมทตรงนี้เผื่อจะมีคนสนใจมาฟังครับ

โครงการจินตนาการปฏิรูปสื่อ 2010-2020


(Re-Thinking Media Reform: Integrated Media Policy 2010-2020)

โดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) เครือข่ายพลเมืองเน็ต มูลนิธิหนังไทย
ร่วมกับ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย Heinrich Böll Foundation (HBF)

จัดเวทีความรู้สาธารณะ (public lecture)
ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ
(Media-next-Decade: Prospects, Pitfalls and Imagination)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 9.30 – 9.45 น. ลงทะเบียน
 • 9.45 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน แนะนำวิทยากร
 • 10.00 – 11.00 น. บรรยาย และ ถามตอบ “การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในทศวรรษหน้า: โอกาสและอุปสรรค”
  โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • 11.00 – 11.15 น. พัก 15 นาที
 • 11.15 – 12.15 น. บรรยาย และ ถามตอบ “วารสารศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน ในทศวรรษหน้า: ปัญหา ข้อท้าทาย และพันธกิจต่อสังคม”
  โดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์

  หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดำเนินรายการโดย อ.พรรษาสิริ กุหลาบ

 • 12.15 – 13.15 น. พักกลางวัน
 • 13.15 – 14.15 น. บรรยาย และ ถามตอบ “จินตนาการสื่อภาพยนตร์ในทศวรรษหน้า”
  โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
  นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา นักเขียน (นามปากกา 'ชัยคุปต์' ฯลฯ) นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2538
 • 14.15 – 15.15 น. บรรยาย และ ถามตอบ “พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
  โดย ตฤณ ตัณฑเศรษฐี

  อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), ประธานมูลนิธิ OpenCare

 • 15.15 – 15.30 น. พัก 15 นาที
 • 15.30 – 16.20 น. บรรยาย และ ถามตอบ “สื่อและรูปแบบทางสังคม (social model) ในทศวรรษหน้า: มุมมองจากผู้ด้อยโอกาส”
  โดย ต่อพงษ์ เสลานนท์
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 • 16.20 – 16:30 น. สรุปปิดการบรรยาย
  ดำเนินรายการโดย สุภิญญา กลางณรงค์

สอบถามรายละเอียด

อีเมล freethainetizen AT gmail.com

สามารถลงทะเบียนที่หน้างาน หรือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์

Get latest news from Blognone
By: pawinpawin
Writer
on 1 August 2009 - 20:19 #117671

น่าสนใจครับ แต่จัดกลางวันของวันธรรมดาไปไม่ได้อ่ะ

_________________________pawinpawin | clinicalepi.com

By: adamy
iPhoneAndroidBlackberryUbuntu
on 1 August 2009 - 23:30 #117683

น่าไปครับ ... แต่โดยส่วนตัวคิดว่าจะไม่ได้รับความรู้ที่แท้จริงครับ แต่น่้าจะได้รับความคิดเห็นส่วนตัวจากวิทยากรมากกว่าครับ เท่าที่อ่านผู้มา Lecture ดูเ้หมือนจะเป็นฝั่งงานวิชาการเสียเป็นส่วนใหญ่ครับ ซึ่งสมัยนี้สื่อที่จะเกิดในยุคอนาคตมักจะเป็นการสื่อสารที่เกิดจาก Entrepreneur เช่น Twitter หรือกลุ่มผู้ที่ถือและดูแลสื่อใหญ่ๆ เช่นคุณศุภชัย หรือคุณประวิทย์ มาลีนนท์น่าจะให้คำตอบของสื่อในอนาคตและทิศทางของมันได้ดี (เพราะพวกเขาเหล่านี้กุมทิศทางของสื่ออยู่) แล้วก็ Social Structure ก็จะมาจากสื่อเหล่านี้เช่นกัน (อาธิสังคมที่วัฒนธรรมเกาหลีมีบทบาท ... หรือไม่ก็วัฒนธรรมจากสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คน)

อะไรเหล่านี้เป็นต้น ... แต่เท่าที่ดูจากผู้บรรยายแล้ว ... ผมไม่รู้ว่าจะได้ฟังอะไรที่ถึงพริกถึงขิงหรือเปล่านี่สิครับ : )

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

:: Take minimum, Give Maximum ::

By: putchonguth on 2 August 2009 - 18:34 #117772

เสียดายครับไปไม่ได้อยากร่วมด้วยมากมาย

By: Blltz
WriterMEconomicsAndroidWindows
on 2 August 2009 - 23:48 #117800
Blltz's picture

น่าไปครับ น่าจะจัด 14-16 ผมจะได้ไปควบสองงาน :(

Acting Reporter & My Elder Brother Blog