Tags:

การถ่ายโอนข้อมูลบนระบบคลาวด์เป็นกระบวนการของการถ่ายโอนแอปพลิเคชัน, VMs, ฐานข้อมูลทั้งแบบสาธารณะ,แบบส่วนตัว หรือแบบที่ตั้งไปยังระบบคลาวด์ การถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากคลาวด์หนึ่งไปยังคลาวด์เจ้าอื่นๆ บางครั้งอาจส่งผลต่อการทำงานด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น AWS Cloud ให้บริการซึ่งนำไปสู่การใช้งานและการเรียกเก็บเงินที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดในที่นี่ คือ การถ่ายโอนมายัง Alibaba Cloud
เป้าหมายทั่วไปหรือประโยชน์ของการถ่ายโอนระบบคลาวด์คือการโฮสต์แอปพลิเคชันและข้อมูลในสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ และอาจรวมถึงปัจจัยด้านความปลอดภัย
ตัวอย่างเช่น ในหลายๆ องค์กรการดำเนินการถ่ายโอนแอปพลิเคชันและข้อมูล จากศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นของตนไปยังโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์สาธารณะ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากจุดเด่น เช่น การใช้งานที่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น การจัดเตรียมการบริการด้วยตนเอง ความซ้ำซ้อนและรูปแบบการใช้งานที่ยืดหยุ่น รวมไปถึงโมเดลการชำระเงินในรูปแบบจ่ายตามจริง

ขั้นตอนในการถ่ายโอนจาก AWS ไปยัง Alibaba / สถานการณ์การถ่ายโอนของ AWS ไปยัง Alibaba
เครื่องมือการถ่ายโอนคลาวด์ จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการถ่ายโอนผ่านระบบออนไลน์ คุณสามารถใช้เครื่องมือการถ่ายโอนระบบคลาวด์เพื่อถ่ายโอนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปยังอาลีบาบาคลาวด์อินสแตนซ์ เพื่อให้บรรลุการใช้งานทรัพยากรแบบครบวงจร เซิร์ฟเวอร์แหล่งที่มาสามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์IDC, Virtual Machines (VMs), Cloud hosts บนแพลตฟอร์มอื่นๆ หรือเซิร์ฟเวอร์ประเภทอื่นๆ ที่คุณต้องการถ่ายโอน โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องเผื่อเวลาให้กับกระบวนการถ่ายโอน
ขั้นตอนแรกสู่กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลให้ประสบความสำเร็จ คือ การประเมินความต้องการขั้นพื้นฐานของธุรกิจตลอดจนความสามารถและสิ่งที่ต้องการใช้งานในอนาคต
เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ลองมายกตัวอย่างกันดู สมมติว่าคุณมี VMs ที่ทำงานบน AWS และคุณต้องการคำนวณว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในอาลีบาบา การทำเช่นนี้สามารถทำได้ด้วยการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์อาจใช้เวลาในการตรวจสอบ
แผนการถ่ายโอนข้อมูลจะไม่สมบูรณ์เลยหากกระทำโดยไม่มีแผนสำรอง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการถ่ายโอนและความเสียหายมักจะไม่สามารถย้อนกลับได้ การกำหนดตารางการถ่ายโอนจะช่วยแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงกรณีที่เกิด down time ใด ๆ ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล
เครื่องมือการถ่ายโอนจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของคุณและช่วยแสดงให้คุณเห็นถึงจำนวนเงินที่คุณจะสามารถประหยัดได้ภายในระยะเวลา 2 นาที ผ่านการถ่ายโอนข้อมูลจาก Azure และ VMแบบที่ตั้ง มายังอาลีบาบาคลาวด์
การถ่ายโอนข้อมูลสามารถสนับสนุนวิธีการเรียกเก็บเงินได้ 2วิธี: ได้แก่รูปแบบการสมัครสมาชิกและการชำระเงินตามการใช้งานจริง
การสมัครสมาชิก: วิธีการใช้งานที่ช่วยให้คุณสามารถใช้อินสแตนซ์เฉพาะหลังจากที่คุณจ่ายเงิน
การชำระเงินตามการใช้งานจริง: วิธีการใช้งานที่คุณสามารถชำระเงินหลังจากใช้งานทรัพยากร
กลยุทธ์ในการถ่ายโอนจะช่วยให้รักษาความน่าเชื่อถือไว้ ให้การถ่ายโอนในรูปแบบเรียลไทม์ ด้วยระยะเวลาที่ลดลง หรือเรียกว่า Zero down time. ผู้ใช้งานสามารถถ่ายโอนการทำงานของพวกเขาได้อย่างอัตโนมัติเพียงใช้งานคุณลักษณะการลากและวางด้วยจำนวนคลิกที่น้อยที่สุด
Migration Studio คือ SaaS ที่เสนอให้เป็นจุดบริการในรูปแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการถ่ายโอน เพื่อให้ประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพตลอดจนชุดเครื่องมือที่เชื่อถือได้ การประเมินด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ การเลือกใช้งานระบบคลาวด์ตามการแนะนำผ่านบทความการเปรียบเทียบระบบคลาวด์เชิงลึกเป็นส่วนเสริมของข้อเสนอต่อการใช้งานเครื่องมือการถ่ายโอน (Migration Tool)

การถ่ายโอนจาก AWS มายัง Alibaba Cloud
ประโยชน์ของการถ่ายโอนจาก AWS มายัง Alibaba Cloud:
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์อันโดดเด่นและชัดเจน เช่น ความยืดหยุ่นและความสามารถของการปรับขนาดตามการใช้งาน ความเสถียรและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า การวิเคราะห์ที่ดีขึ้นและความสามารถในการกู้คืนข้อมูล
ถ่ายโอนการทำงานจากหรือระหว่างการรวมกันของรูปแบบที่ตั้ง เสมือน และระบบคลาวด์แพลตฟอร์มโดยใช้ฟังก์ชันของการลากและการวาง
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
คอนโซลสามารถใช้งานสะดวกและง่าย
การจำลองแบบต่อเนื่องที่ปรับขนาดได้โดยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือแบนด์วิดธ์น้อยที่สุด
มีอิสระจากการ lock-in ไปยัง hypervisor ผู้ให้บริการคลาวด์ หรือฮาร์ดแวร์เฉพาะใดๆ
สรุป
การใช้งานเครื่องมือการถ่ายโอน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถเข้าสู่สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการลองผิดลองถูกที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการถ่ายโอน ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของได้มากกว่า 62% สำหรับการถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐานของคุณจาก AWS มายัง Alibaba Cloud.

Exclusive for Thailand, check out the latest promotions over here: https://int.alibabacloud.com/m/1000190403/

Get latest news from Blognone