โอเค
28% (404 votes)
ไม่โอเค
72% (1053 votes)
Total votes: 1457
Get latest news from Blognone

Comments

By: bosszz
Android
on 11 July 2020 - 16:45 #1166670
bosszz's picture

ไม่แถมแล้วลดราคาเครื่องดีกว่า ถ้าคนอยากซื้อก็มีราคา bundle ให้ไป คนจะได้เลือกซื้อได้เลยว่าจะเอาชาร์จเร็วแค่ไหน แถมช่วยลดขยะอิเลคทรอนิกส์อีก

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 11 July 2020 - 17:05 #1166675
Perl's picture

ถ้ามือถือลดราคาลงก็ Ok จะไปซื้อ Adapter Amp สูงๆ มาใช้แทน
แต่ถ้าราคาเครื่องเท่าเดิมก็ไม่ Ok

By: zerost
AndroidWindows
on 22 July 2020 - 09:37 #1168109 Reply to:1166675
zerost's picture

เขาบอกว่ารุ่นใหม่จะแพงกว่าเดิมด้วยนะครับ

By: macxide
iPhoneAndroid
on 14 July 2020 - 12:27 #1167032

เป็นไปได้ยากมากที่เขาจะยอมลดราคาเครื่อง

By: Hilcrhyme
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 13 August 2020 - 13:08 #1171230

ถ้าแถมสาย data ไม่แถม wall charge โอเค
แต่ถ้าไม่แถมสายด้วยไม่โอเค

By: acitmaster
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 3 September 2020 - 14:34 #1174245
acitmaster's picture

ปกติมือถือใช้แล้วส่งต่อ ถ้าซื้อเครื่องใหม่ไม่มีมาก็ต้องซื้อเพิ่มอีก