Tags:

ตัวอย่างนะครับ  
1. App ล้างมือ: ทุกคนจงหยิบมือถือขึ้นมาแล้วตั้งเวลาให้ล้างมือทุกๆ 2 ชั่วโมง
2. App อยู่บ้าน: set ตำแหน่งของบ้าน ใน GPS (Map) ถ้าใครตำแหน่งนานที่สุด คนนั้นได้คะแนนสูงสุด อันนี้ต้องเล่นหลายๆ คน
3. App รายงานตัว: App นี้จะเก็บ log data ไว้ที่มือถือ ซึ่งจะเป็นสถานที่แล้วก็เวลา มีสถานที่และเวลา ซ้อนทับกับประวัติการเดินทางของผู้ป่วย server ก็จะแจ้งเตือน

ใครมีไอเดียอะไร โพสได้เลยนะครับ ขอสร้างสรรค์

Get latest news from Blognone