Tags:

ถ้าสั่งซื้อ Bluetooth Keyboard ที่ราคาถูกมากๆ แบบไม่เกิน 500 บาท มาใช้งาน จะมีความเสี่ยงในการถูกส่งต่อข้อมูลที่พิมพ์ไปมั้ยครับ หรือมีวิธีใดในการตรวจสอบได้บ้างครับ

Get latest news from Blognone