Tags:
Forums: 

อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน สบท. ประชุมพิจารณา โปรโมชั่น iPhone 3G ชี้เข้าข่ายผิดกฎหมายโทรคมนาคมหลายข้อ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้หยิบยกกรณี บจ. ทรูมูฟ ทำการตลาดขายเครื่อง iPhone 3G โดยมีการคิดราคารวมกับค่าบริการโทรคมนาคม ขึ้นพิจารณาในประเด็นที่ว่า รายการส่งเสริมการขายของ บจ.ทรูมูฟ ขัดกับกฎหมายหรือไม่ ผลพบว่า รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายมาตรา

ประเด็นแรกคือเรื่องของสัญญา ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการทำธุรกรรมโทรคมนาคมซึ่งผู้บริโภคสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่ความจริงแล้วเป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารด้วย

“รายการส่งเสริมการขายของบริษัททรูมูฟทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นการให้บริการโทรคมนาคมตามปกติ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ มันกลายเป็นสัญญาผ่อนเช่าซื้อโทรศัพท์ แล้วมีการแปลงหนี้ไปเป็นหนี้บัตรเครดิต ซึ่งทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้หากพ้นระยะเวลา ๓๐ วันที่รับเครื่องมาใช้แล้ว แต่กลับจะต้องมีพันธะผูกพันจนครบเวลา”

ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน สบท. ย้ำด้วยว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เนื่องจากให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสัญญา

ด้านนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน สบท. และกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) กล่าวเสริมว่า รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวยังขัดต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ เพราะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก กีดกัน หรือไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ต้องการที่จะซื้อเครื่อง iphone 3G แบบเสร็จเด็ดขาดจากบริษัทฯ ซึ่งอาจมีเจตนาที่ต้องการนำเครื่องดังกล่าวไปใช้กับผู้ให้บริการรายอื่นโดยยินดีชำระเงินก้อนเดียว กลับต้องซื้อในราคาที่สูงกว่าค่าเช่าเครื่องในแพคเกจต่างๆ รวมทั้งมีการกำหนดเงื่อนไขกีดกันไม่ให้ผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ สามารถซื้อเครื่อง iPhone ได้

“บริษัท ทรูมูฟกำหนดให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟเท่านั้นที่มีสิทธิในการซื้อเครื่องพร้อมสมัครบริการแพ็กเกจเบสิค ทำให้ผู้ใช้บริการทั่วไปไม่สามารถซื้อเครื่องได้ จึงถือเป็นการเลือกปฎิบัติและขัดกับประกาศดังกล่าว” นายวรรณชัยกล่าว

ส่วนนายศรีษะเกษ สมาน อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน สบท. และ คบท. ชี้ว่า รายการส่งเสริมการขายของ บจ.ทรูมูฟ ยังขัดกับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๗ ด้วย เนื่องจากแม้บริษัททรูมูฟจะระบุว่า เครื่องโทรศัพท์ที่ให้เช่าหรือซื้อนั้น สามารถนำไปใช้กับเครือข่ายอื่นได้ ไม่จำกัดเฉพาะเครือข่ายของบริษัทฯเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับทำไม่ได้ เนื่องจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นสัญญาผูกค่าเครื่องรวมกับค่าบริการ

“หากผมใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นอยู่ จะไปสมัครใช้โปรโมชั่น iPhone 3G ของทรูก็ทำไม่ได้ เพราะเป็นแพ็คเกจซื้อเครื่องบวกบริการ เท่ากับว่า ถ้าผมอยากใช้บริการของทรู ผมก็ต้องซื้อโทรศัพท์จากทรูด้วย จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ผู้บริโภคต้องใช้เครื่องโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น” นายศรีษะเกษกล่าว

ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๙ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้นระบุว่า “...ในการให้บริการโทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตจะกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตหรือตามที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดมิได้ เว้นแต่การให้บริการโทรคมนาคมในประเภทใดที่มีความจำเป็นทางเทคนิคต้องใช้เครื่องโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนด...”

ขณะที่มาตรา ๕๗ ระบุว่า “...ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตนในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน...” ซึ่งในประเด็นหลังนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าบริการไว้แตกต่างกันตามขนาดหน่วยความจำของเครื่องโทรศัพท์ ทั้งที่เป็นแพ็กเกจบริการเดียวกัน เช่น แพ็กเกจซิลเวอร์ค่าบริการรายเดือนสำหรับรุ่น 8 GB เป็น ๔๗๖ บาท ในขณะที่สำหรับเครื่องรุ่น 16 GB เป็น ๕๒๑ บาท ซึ่งตามกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ใช้บริการได้สิทธิใช้บริการแพ็คเกจดังกล่าวเหมือนกัน จึงควรต้องชำระค่าบริการเท่ากัน นี่จึงเป็นอีกประเด็นที่แพ็กเกจ iPhone 3G ของทรูไม่เป็นไปตามกฎหมาย

Get latest news from Blognone
By: latesleeper
Android
on 17 February 2009 - 23:31 #85969

โดนแน่ๆกับบางเรื่อง "บอกความจริงนะ แต่บอกไม่หมด" น่ะไม่ค่อยเป็นไรหรอกอย่างเรื่องโปรฯ โคตรแพงต่างๆแต่เรื่องนี้ ชัดเจน คอนเฟิร์ม!ถ้าเงินไม่ใหญ่ไปกว่ากฏหมายซะก่อน น่ะนะ

By: toandthen
WriterMEconomics
on 18 February 2009 - 22:20 #86158
toandthen's picture

ดีใจครับ ที่มีองค์กรแบบนี้มา ประเทศนี้จะได้รู้จักคำว่า "ลูกค้าถูกเสมอ" ซะที


@TonsTweetings