Tags:
Forums: 

SOBTID EDUTAINMENT (sobtid.me) สตาร์ทอัพ ด้านการศึกษา เปิดรับทีมใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นส่วนนึงการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยในอนาคต

ตำแหน่ง Front-end Developer

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา HTML/CSS, JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน JavaScript Framework (React/Vue) และ Build tools อื่น ๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจหลักการในการออกแบบ User Interface/User Experience ที่ดี
 • มีประสบการณ์การใช้งาน JSON และการทำงานร่วมกับ Webservice/API
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง iOS Developer

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Objective-C และ Swift เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจ OOP
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Android Developer

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Java เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจ OOP
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความรู้หรือเข้าใจ mvp
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.
 • กินเลี้ยงประจำเดือน
 • ลาพักร้อน 8 วัน
 • ทริปประจำปี
 • ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน: อาคารพร้อมพันธ์ 3 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 3 ใกล้ MRT พหลโยธิน

ส่ง Resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-024-6668

Get latest news from Blognone
By: kanokporn kotchai on 21 June 2018 - 09:21 #1056544
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

21/06/2561

By: kanokporn kotchai on 25 June 2018 - 09:22 #1057110
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

25/06/2561

By: kanokporn kotchai on 26 June 2018 - 09:35 #1057347
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

26/06/2561

By: kanokporn kotchai on 28 June 2018 - 09:14 #1057792
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

28/06/2561

By: kanokporn kotchai on 2 July 2018 - 09:30 #1058328
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

07/07/2561

By: kanokporn kotchai on 9 July 2018 - 09:28 #1059518
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

09/07/2561

By: kanokporn kotchai on 13 July 2018 - 09:05 #1060487
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

13/07/2561

By: kanokporn kotchai on 16 July 2018 - 15:20 #1061095
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

16/07/2561

By: kanokporn kotchai on 18 July 2018 - 08:55 #1061384
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

18/07/2561

By: kanokporn kotchai on 23 July 2018 - 16:49 #1062367
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

23/07/2561

By: kanokporn kotchai on 25 July 2018 - 15:52 #1062707
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

25/07/2561

By: kanokporn kotchai on 27 July 2018 - 15:23 #1062998
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

27/07/2561

By: kanokporn kotchai on 31 July 2018 - 17:22 #1063398
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

31/07/2561

By: kanokporn kotchai on 2 August 2018 - 10:42 #1063727
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

2/08/2561

By: kanokporn kotchai on 6 August 2018 - 10:09 #1064275
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

6/08/2561

By: kanokporn kotchai on 8 August 2018 - 09:32 #1064618
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

8/08/2561

By: kanokporn kotchai on 14 August 2018 - 13:43 #1065633
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

14/08/2561

By: kanokporn kotchai on 17 August 2018 - 11:54 #1066090
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

17/08/2561

By: kanokporn kotchai on 20 August 2018 - 09:03 #1066364
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

20/08/2561

By: bossromantic on 20 August 2018 - 11:57 #1066403

รับนักศึกษาฝึกงานไหมครับ

By: kanokporn kotchai on 21 August 2018 - 17:18 #1066681
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

21/08/2561

By: kanokporn kotchai on 23 August 2018 - 09:13 #1066985
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

23/08/2561

By: how2dev on 25 August 2018 - 21:11 #1067407

สนใจ Android Dev ครับ

By: kanokporn kotchai on 29 August 2018 - 11:28 #1067947
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

29/08/2561

By: kanokporn kotchai on 4 September 2018 - 09:46 #1068840
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

4/09/2561

By: kanokporn kotchai on 6 September 2018 - 09:47 #1069204
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

6/09/2561

By: kanokporn kotchai on 12 September 2018 - 12:17 #1070300
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

12/09/2561

By: Gaegai
Android
on 12 September 2018 - 12:22 #1070301

รับเด็กจบใหม่ไหมคะ

By: kanokporn kotchai on 14 September 2018 - 09:29 #1070755
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

14/09/2561

By: kanokporn kotchai on 18 September 2018 - 09:16 #1071564
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

18/09/2561

By: kanokporn kotchai on 21 September 2018 - 09:29 #1072323
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

21/09/2561

By: kanokporn kotchai on 28 November 2018 - 10:19 #1084249
kanokporn kotchai's picture

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

28/11/2561