Tags:
Forums: 

บริษัท ConvoLab พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการสร้างแชทบอทสนทนาทางช่องทางแชทต่างๆ สำหรับองค์กรระดับใหญ่ในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นธนาคาร บริษัทอสังหา และบริษัทระดับประเทศต่างๆ

รายละเอียดงาน

Sales / Account Executives

 • รับผิดชอบงานขายโครงการแชทบอทสำหรับลูกค้าองค์กร
 • ดูแลโครงการพัฒนาแชทบอทให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
 • บริหารคุณภาพงานแชทบอทของโครงการ
 • ดูแลลูกค้าองค์กรที่ใช้แชทบอท รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งแชทบอทตามความต้องการของลูกค้า
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

Chatbot Developer

 • พัฒนาแชทบอทโดยใช้ ConvoLab Chatbot Platform ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ โดยใช้ tool ของ Convolab Platform
 • ดูแลลูกค้าที่ใช้แชทบอท รวมถึงการปรับปรุงและปรับแต่งแชทบอทตามความต้องการของลูกค้า
 • ช่วยเหลือทีมพัฒนาธุรกิจในการออกแบบและสร้างแชทบอทสำหรับลูกค้าใหม่
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

AI Specialist

 • รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาระบบ Machine Learning ต่างๆของ Product
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

UX Designer

 • ออกแบบ UX สำหรับระบบ Backend ของ ConvoLab software
 • ออกแบบ UX สำหรับแชทบอทต่างๆเพื่อให้ user ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยเหลือทีมพัฒนาธุรกิจในการออกแบบและสร้างแชทบอทสำหรับลูกค้าใหม่
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

ความน่าสนใจของงาน

 • เราเป็นบริษัทที่ทำ AI มาใช้งานสำหรับการพูดคุยกับคน
 • เหมาะสำหรับ programmer ที่ต้องการได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการสร้าง AI สำหรับองค์กรใหญ่
 • เราทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพและเป็นกันเอง และพร้อมให้ความรู้ซึ่งกันและกัน
 • ทีมเราเป็นทีมที่เปิดกว้างต่อควมคิดเห็นและ innovaiton และต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและ chatbot ของเรา

วิธีสมัคร
ส่งอีเมลล์แนะนำตัวพร้อมแนบ CV มาที่ joinus@convolab.ai

Office location
FYI Center ถนนคลองเตย ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย
No DescriptionNo DescriptionNo DescriptionNo Description

Get latest news from Blognone