Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ต่อเนื่องจากข่าว Kevin Rose ลาออกจาก Digg เพื่อไปเปิดบริษัทใหม่ ซึ่งสร้างกระแสวิจารณ์อย่างมากว่าถึงจุดสิ้นสุดของ Digg แล้ว ทางซีอีโอคนปัจจุบัน Matt Williams จึงออกมาเขียนบล็อกหยุดกระแสเหล่านี้

Matt บอกว่า Kevin Rose มีหัวใจเป็นผู้ประกอบการอยู่เสมอ ดังนั้นการที่เขาคิดทำอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติ และ Kevin ก็ยังมีบทบาทฐานะบอร์ดของ Digg อยู่ไม่ได้ไปไหน ส่วนการบริหารงานทั่วไปนั้น Kevin ไม่ได้ทำมา 6 เดือนแล้วตั้งแต่จ้าง Matt เข้ามา

Matt ยังเล่าว่าช่วงแรกๆ ที่เขาเข้ามาทำงานกับ Digg ต้องแก้ปัญหาความผิดพลาดของ Digg v4 ที่ทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจและทราฟฟิกลดลง แต่ภายหลังเมื่อแก้ปัญหาได้ ทราฟฟิกกลับมาอยู่ตัว ปริมาณการใช้งานก็เพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน จำนวนคอมเมนต์เพิ่มขึ้น 50% เวลาที่ใช้บนเว็บเพิ่ม 20% ปริมาณการกด Digg เพิ่ม 20%

เขาแสดงวิสัยทัศน์ว่า อนาคตอันใกล้นี้ นักข่าวพลเมืองหรือ citizen journalism จะเพิ่มขึ้นมาก ทำให้เกิดเรื่องราวและข่าวสารจำนวนมาก บริการอย่าง Digg จะมีบทบาทอย่างสูงในการคัดกรองเนื้อหาที่เหมาะกับเรามาให้ นี่จึงเป็นโอกาสตลาดขนาดใหญ่ของ Digg ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ที่มา - Digg Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: tr
Writer
on 22 March 2011 - 10:03 #270773

ผมเลิกเข้า Digg ตั้งแต่ V4 วันแรกๆเลย

สงสัยไม่รู้จักเคนชิโร่เสียแล้ว

By: pangza17
Symbian
on 22 March 2011 - 10:29 #270798 Reply to:270773
pangza17's picture

ผมไม่รู้จักอ่ะครับ เคนชิโร่ คืออะไร

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 March 2011 - 20:04 #271036 Reply to:270798
PaPaSEK's picture

อย่ามาเนียน

By: thitimos on 22 March 2011 - 10:29 #270799

เข้าแต่ reddit

By: PhompAng
AndroidSUSEUbuntuWindows
on 22 March 2011 - 13:18 #270877

เคนชิโร่: เจ้าตายแล้ว

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 22 March 2011 - 15:03 #270930 Reply to:270877
iStyle's picture

ยัง!


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 22 March 2011 - 20:04 #271037 Reply to:270930
PaPaSEK's picture

อีก 3 วิฯ

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 22 March 2011 - 14:32 #270915

ยังไม่ตาย แต่แทบไม่มีคนใช้ :P

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 22 March 2011 - 17:02 #270967
l2aelba's picture

ไม่รู้จะใช้ทำไม สมาชิกใหม่มาซัพมิตก็ยากที่จะได้ขึ้น ถ้าไม่มีพาวเวอร์จากพวกแมมเบอร์อื่นๆ
คุณอยากจะซัพมิตขึ้นหน้าแรก คุณจะต้องมีเพื่อนในนั้นเยอะ ที่จะมากด Digg ให้ !