Tags:
Node Thumbnail

RussianMac บริษัทสัญชาติรัสเซียได้มีการว่าจ้างโฆษณาที่ Softpedia เรื่องการจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เลียนแบบ Mac แต่เป็นที่สงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กับทาง Apple หรือไม่ แต่ได้รับการปฏิเสธว่ามีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทางบริษัทผู้ผลิต