Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Uber เปิดให้บุคคลทั่วไปนำรถของตัวเองมาให้บริการโดยสาร และเริ่มมีบริษัทเอกชนอื่นๆ เปิดให้เช่ารถเพื่อให้บริการผู้ขับรถให้ Uber วันนี้ Uber ประกาศความร่วมมือกับ GM เพื่อให้บริการเช่ารถให้บริการฯ แล้ว

Uber ประกาศเมื่อวานนี้ว่า Uber ร่วมมือกับ GM ในโครงการทดลอง 90 วันเพื่อให้บริการเช่ารถแก่ผู้ขับรถโดยสารให้ Uber ในอัตราราว 179$ ต่อสัปดาห์ (รวมค่าธรรมเนียมและภาษีแล้ว) ผ่าน Maven ซึ่งดำเนินการโดย GM โดยจะเริ่มที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกาก่อน