Tags:
Node Thumbnail

เจ้าของ soccer.net คนแรกที่ขายเว็บนี้ให้กับ ESPN ไปในราคา 40 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อตอนอายุ 17 ปีได้เปลี่ยนความสนใจของตัวเองมาสร้างเว็บ social network เพื่อต่อสู้กับมาลาเรีย

โดยเขาหวังในพลังอย่าง social network อย่างเช่น Facebook ในการควบคุมโรคระบาดที่คร่าชีวิตคนได้ เขากล่าวว่า

ผมเชื่อในพลังการบอกต่อ ๆ กัน ความฝันของผมคือการที่คนสิบคนในพันจะใช้เว็บ social network ในการสร้างความเคลื่อนไหวในการกำจัดมาลาเรีย