Tags:
Node Thumbnail

Komatsu บริษัทผู้ผลิตรถแทร็คเตอร์และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ประกาศว่าจะเริ่มนำโดรนมาช่วยสำรวจโครงการก่อสร้าง วาดแผนที่สามมิติของไซต์งานเพื่อเทียบกับพิมพ์เขียว แล้วคำนวณหาปริมาณดินที่ต้องขุด จากนั้นพวกรถตักดินและเครื่องมือต่างๆ จะทำงานขุดอย่างอัตโนมัติ ถูกต้องตามองศาที่วาดแผนที่เอาไว้

บริการตัวนี้เรียกว่า Smartconstruction เริ่มใช้ครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2015 โดยจะขยายไปยังสหรัฐอเมริกาในปีนี้ และมีแผนจะขยายไปยังยุโรปในระยะถัดไป