Tags:
Node Thumbnail

หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเฮติ กูเกิลได้ประสานงานกับดาวเทียม GeoEye เพื่อถ่ายภาพทางอากาศของเฮติที่เป็นปัจจุบันที่สุด ซึ่งน่าจะช่วยในการค้นหาหรือประเมินความเสียหายได้พอสมควร ดูภาพก่อน-หลังของทำเนียบประธานาธิบดีเฮติได้ด้านใน

แผนที่นี้เป็นไฟล์ KML สำหรับ Google Earth ดาวน์โหลดไปใช้ได้ทันที กูเกิลสัญญาว่าจะพยายามอัพเดตแผนที่นี้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ กูเกิลยังเปิดหน้าเว็บสำหรับส่งความช่วยเหลือไปยังเฮติ โดยเป็นการบริจาคเงินผ่านองค์กรด้านมนุษยธรรม เช่น UNICEF และ CARE อีกทอดหนึ่ง