Tags:
Node Thumbnail

มนุษย์นั้นชอบเกลือ เนื่องจากเกลือนั้นทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้น แต่การกินเกลือที่มากไปกลับไปทำลายร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆ แทน ในสหรัฐอเมริกาแค่ที่เดียวมีผู้ใหญ่ที่มีปัญหาความดันเลือดสูงถึง 30% ซึ่งถูกแนะนำให้ลดการกินเค็มในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ก็คือ อาหารรสอ่อนมักจะไม่ค่อยถูกปากผู้คน