Tags:

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tohoku ในญี่ปุ่น ได้พัฒนาฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ ที่สามารถทำให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแม้ใช้ในห้องที่มีแสงสว่าง โดยอาศัยหลักการ Diffused Light Control (DLC) ทำให้แสดงที่ปรากฏบนฉากรับภาพมาได้จากทิศทางเดียวเท่านั้น ในขณะที่แสงจากทิศทางอื่นจะถูกดูดซับหรือสะท้อนออกไป

อย่างไรก็ดีฉากรับภาพนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริง เพราะยังผลิตออกมาได้เป็นแผ่นขนาดเล็ก ทำให้เกิดเส้นขอบของแต่ละแผ่นเมื่อนำมาต่อกันเป็นแผ่นใหญ่ และยังมีปัญหากับแสงอาทิตย์ที่เข้ามาโดยตรง แต่นักวิจัยก็มั่นใจว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขให้หมดไปได้ในอนาคต

ชมวีดีโอสาธิตการใช้งานได้ท้ายข่าว