Tags:
Node Thumbnail

โซเชียลมีเดียเปลี่ยนวิถีการรับข่าวสารของคนไปโดยสิ้นเชิง จากการอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูรายการข่าวในทีวี มาสู่การเสพข่าวผ่านการไลฟ์สดหน้าเหตุการณ์จริง, การรายงานสั้น และการใช้แฮชแท็กในการขุดเจาะเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้น

แต่การเสพข่าวผ่านโซเชียลมีเดียก็มีข้อเสียตรงที่ ปริมาณเนื้อหาล่อลวงให้คลิกเยอะขึ้น นอกจากนี้โซเชียลมีเดียก็ไม่ได้สร้างมาให้เป็นแพลตฟอร์มข่าวสารแต่แรก แต่สร้างมาให้เป็นพื้นที่เชื่อมคนเข้าหากันผ่านการโพสต์รูปไปเที่ยว แชร์ช่วงเวลาประทับใจ แชร์อาหารอร่อย เป็นต้น

ดังนั้นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วคือเมื่อคนต้องการเสพเนื้อหาที่มีความเฉพาะเจาะจง พวกเขาจึงหันไปหาแพลตฟอร์มอื่นที่เล็กกว่า แต่มีเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจมากกว่า