Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังแอปเปิลบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ ที่ผู้ใช้ต้องอนุญาตให้แอปเก็บข้อมูล Advertising Identifier (IDFA) ของตัวเครื่อง ซึ่งเปรียบเสมือนการเก็บคุกกี้บนเบราว์เซอร์ สำหรับการทำ Target Ads โดยมีเฟซบุ๊กออกมาโวยวายเรื่องนี้มากที่สุด เพราะกระทบโดยตรง

ตรงกันข้ามกับฝั่งทวิตเตอร์ที่มองเรื่องนี้เป็นโอกาสมากกว่า โดย Ned Segal ตำแหน่ง CFO ของทวิตเตอร์แสดงความเห็นว่า ปกติทวิตเตอร์ก็ไม่ได้พึ่งพาการยิงโฆษณาผ่าน IDFA เป็นหลักอยู่แล้ว ฉะนั้นนโยบายใหม่ของแอปเปิลน่าจะสร้างความได้เปรียบให้ทวิตเตอร์มากขึ้นบ้าง จากการใช้หลายองค์ประกอบในการยิงโฆษณามาประกอบกัน