Get latest news from Blognone

Comments

By: tomoto on 20 March 2023 - 21:32 #1280457

poll ล็อคผลนี่นา

By: NoppawanConan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 March 2023 - 21:51 #1280458
NoppawanConan's picture

น่าให้ทำโพลเลือกตั้งของพรรคฝ่ายค้านด้วยนะ อยากเห็นในนี้จริงๆว่าเลือกเพื่อไทย หรือก้าวไกลมากกว่ากัน


แค่มนุษย์คนนึงที่อยากรู้เกี่ยวกับวงการไอที

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 21 March 2023 - 00:29 #1280467
Perl's picture

สลิ่มโพลชัดๆ

By: pd2002 on 21 April 2023 - 19:11 #1283066 Reply to:1280467

+1

By: akira on 21 March 2023 - 16:34 #1280517

อันนี้เอาฮาใช่ไหมครับ 555

By: suriyan2538 on 21 March 2023 - 19:05 #1280537
suriyan2538's picture

ไม่รู้จะเลือกพรรคไหน 55

สำหรับผม แต่ละพรรคเหมือนพูดขายฟันไปเรื่อย ใจก็อยากจะเลือกตัวแทนของประชาชนที่เห็นว่าเข้าท่าไปบริหาร แต่ในตอนนี้ยังไม่ถูกใจพรรคไหนเลย

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 21 March 2023 - 19:14 #1280539 Reply to:1280537
Perl's picture

การไม่เลือก = เลือกคนที่รู้ว่าใครกลับมา
เพราะ สว จะพร้อมจะยกให้เอง เมื่อประชาชนเลือกไม่ขาด

ตอนนี้คงต้องเลือกครับ เป็นกลางไม่ได้ ต้องเลือกแบบที่แย่น้อยที่สุด

By: chettaphong
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 23 March 2023 - 13:20 #1280670 Reply to:1280539

+ 1048576

By: acitmaster
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 22 March 2023 - 17:23 #1280611
acitmaster's picture

รวมทาสสร้างชัยครับ

By: Popup
iPhoneSymbianWindows
on 22 March 2023 - 21:52 #1280631
Popup's picture

ผมเลือกรวมพลสร้างหนี้ครับ 555

By: KingFISHER
AndroidUbuntuWindows
on 22 March 2023 - 23:21 #1280634
KingFISHER's picture

ทำไมมีพรรคแค่นี้ละครับ

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 23 March 2023 - 08:06 #1280643
TheOrbital's picture

ประชากรไทยไปไหนครับ ผมจะเลือกครูปรีชา 😁

By: tanapon000 on 24 March 2023 - 00:16 #1280699
tanapon000's picture

เดี๋ยว topnew เอาไปรายงาน poll สำรวจเว็บชื่อดัง ให้รวมไทยสรา้งชาติมาเป็นอันดับ 1

By: Bigkung
iPhoneWindows Phone
on 7 April 2023 - 14:13 #1281930 Reply to:1280699
Bigkung's picture

จำ poll ผู้ว่า กทม ได้เลย ฮามาก

By: deaknaew on 24 March 2023 - 01:31 #1280700

อันนี้คือทำนายผลการเลือกตั้งใช่ไหม
ไม่ได้ถาม คห. ว่าจะเลือกอะไร

By: wegang
ContributorAndroid
on 24 March 2023 - 08:27 #1280704
wegang's picture

เหมือนวิชาเลือกอิสระในมหาลัยผมเลย เปิดโอกาสให้เลือก แต่ว่าวิชาที่มีให้เลือกนั้น......

By: watcharaboon47 on 28 March 2023 - 21:49 #1281032 Reply to:1280704

มหาลัยผมน่าจะหนักกว่า วิชาเลือกเสรี ไม่มีให้เลือก บังคับเรียนเลยเท่าที่มี ม.รัฐ ค่อนไปทางหางแถว เรียนเอาจบ

By: nununu
Windows Phone
on 26 March 2023 - 11:08 #1280814

การเลือกที่เลือกไม่ได้

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 26 March 2023 - 13:51 #1280823
big50000's picture

เป็นโพลที่โคตรจะจิตวิทยา และผมก็เป็นเหยื่อ

By: jaideejung007
ContributorWindows PhoneWindows
on 27 March 2023 - 15:52 #1280916
jaideejung007's picture

พรรคอะไรเนี่ย

By: zerost
AndroidWindows
on 30 March 2023 - 09:42 #1281151
zerost's picture

พรรคอื่น กกค ตัดสิทธิ์ หมดแล้วสินะ 555

By: aechanexe
iPhone
on 30 March 2023 - 13:29 #1281169

นึกว่าจะเอาใกล้กาวมาใส่สร้างเอนเกจเมนต์เพิ่ม

By: Pakorn269
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 30 March 2023 - 14:10 #1281175
Pakorn269's picture

ดีนะยังมีรูปหมัดให้เลือกบ้าง 555555555

By: MaylinZ
Contributor
on 4 April 2023 - 20:30 #1281726

เอาไป 1 หมัด 555

By: CrazyPower
iPhoneBlackberryRed HatIn Love
on 4 April 2023 - 22:24 #1281734
CrazyPower's picture

ฮาโพล 555555 ร้ายกาจมาก