Tags:
Node Thumbnail

PostgREST โปรแกรมแปลง PostgreSQL ให้กลายเป็น REST API ออกเวอร์ชั่น 12 โดยเพิ่มฟีเจอร์สำคัญคือ Media Type Handlers ทำให้สามารถเขียนฟังก์ชั่นในภาษา SQL และ HTMX เพื่อสร้างเว็บจากตัวฐานข้อมูลได้โดยตรง

ที่จริงแล้วฟีเจอร์นี้เปิดทางให้ฟังก์ชั่นใน PostgREST สามารถคืนค่าข้อมูลเป็นชนิดอะไรก็ได้ เว็บเป็นเพียงทางหนึ่งเท่านั้น แต่การสร้างเว็บผ่าน PostgREST ก็ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่สมบูรณ์ทั้งหมดได้จากใน PostgREST เองเลย

นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ย่อยๆ ได้แก่