Tags:

PortableApps.com เป็นการนำโปรแกรมต่าง ๆ ไปใช้บนอุปกรณ์พกพา อย่าง แฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา มือถือที่สามารถเป็น mass storage เป็นต้น ตอนนี้ได้ออกรุ่น 10.0 แล้ว โดยมีความสามารถใหม่ดังนี้

Tags:

หลายๆ คนในเว็บนี้คงคุ้นเคยกับ PortableApps.com กันเป็นอย่างดี โดยเป็นโครงการพัฒนาและรวมรวมโปรแกรมต่างๆ ให้ใช้บนสื่อที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น แฟลชไดรฟ์, ฮาร์ดดิสก์พกพา เป็นต้น

โดยปกติโปรแกรมที่อยู่ในโครงการเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะไม่ติดเงื่อนไขในการเผยแพร่โปรแกรม โดยมีข้อยกเว้นบางตัว เช่น Java Portable ซึ่งตัวติดตั้งโปรแกรมจะโหลดโปรแกรมจริงจากเซิร์ฟเวอร์ของซัน ไมโครซิสเต็มส์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้น และ Mozilla Firefox, Portable Edition ที่ใช้การขออนุญาตจาก Mozilla เป็นกรณีพิเศษ