หาคนเข้าทำงาน, หางานให้คนทำ, หาที่ฝึกงาน
Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 2 และ ISO 29110 แล้ว และดำเนินกิจกรรมและการพัฒนากระบวนการการทำงานภายในองค์กร เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ในระดับ CMMI Level 3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังนี้

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) จำนวน 2 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้
•สามารถเขียน E-R Diagram ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ Normalize ได้เป็นอย่างดี
•มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ออกแบบระบบฐานข้อมูล
•มีความรู้และความเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ
•สามารถติดตั้ง Config และแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.com
web site : www.interset.co.th

Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 2 และ ISO 29110 แล้ว และดำเนินกิจกรรมและการพัฒนากระบวนการการทำงานภายในองค์กร เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ในระดับ CMMI Level 3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังนี้

Software Senior Tester / Software Tester จำนวน 1 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ตรวจสอบคุณภาพ และหาจุดบกพร่องของ Application
•ทดสอบการใช้งานของระบบ เพื่อให้การใช้งานตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
•จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan)
•จัดเตรียมเอกสารกรณีทดสอบ (Test Case) เพื่อใช้สำหรับการทดสอบระบบและทำการทดสอบระบบตามเอกสารกรณีทดสอบที่เตรียมไว้แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ
•จัดทำรายงานการสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)
•ช่างสังเกต, มีความรอบคอบ, ช่างสงสัย, ทักษะในการสื่อสารดี
•เข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้พอสมควร
•ใช้ Tools ต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทดสอบการทำงานของระบบ
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.com
web site : www.interset.co.th

Tags:

Want to build a great startup? Even though we sound like a huge corporate, however in this very specific business unit; we run like a startup but come equipped with marketing budget. Here is your chance to get on board and build our "Wallet by truemoney" an awesome app!

In this challenging opportunity, you will be the CEO of your product team (squad) which is comprised of developers & QA, UX/UI designers, marketing. You will have to make tough decisions, develop roadmap, execute actions, and analyze how customers react. If you have creativity in mind and willing to work hard (& smart), this is the right place for sure; you won’t be disappointed.

Product Owner – Qualifications:

As a business owner, your job is to lead everyone in the team and get them on the right track as well as your business. So you will have to be responsible, really responsible. Here are the list of what might identify that you will fit our track:

 • Accept candidate from ALL educational background
 • Accept all age range
 • Strong business logic, knowing Lean Canvas would be beneficial
 • Superb analytical skill
 • Always exploring on new products, especially IT products/apps
 • Good English reading skill – ability to read and learn new tools/platforms
 • Some marketing background, especially online marketing/advertising
 • Photoshop/Illustrator skill is a plus
 • SEO skill is a plus
 • Analytical platform skill such as Google Analytics or Mixpanel is a plus
 • Programming in any languages is a plus

Just contact me at

Don't forget these
 • Resume
 • Have you ever had a business (startup) idea? Explain what it does? How do you plan to gain adoption?
 • Please make your subject "Job@truemoney $yourname"

Other awesome jobs are available as well

 • UX designer, designing great user experience is our key concerns
 • UI designer, beautiful UI makes us exceptional
 • Graphic designer, make ad that matters to work closely with our marketer
 • (Data driven) Online marketer, we take data seriously
 • iOS developer, we releasing stuff every two weeks. No waterfall here
 • Internship is available for all roles, just contact us

A glimpse of our new office@MRT Thailand Cultural Center Station


 

Tags:

เราเป็นบริษัทหน้าใหม่ทางด้านพัฒนา mobile application กำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรร ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีความกระตือรือร้น และพรสวรรค์ มาช่วยกันสรรสร้างผลงานที่มีความท้าทาย ซับซ้อน เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีสิ่งพิเศษใหม่ๆ ได้เรียนรู้ และท้าทายความสามารถ

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์การพัฒนา application ด้วย Unity 2D 3D และ mobile application ทั้ง Ios และ android platform
- มีประสบการณ์การพัฒนาเกมบน smart phone
- มีผลงานที่พัฒนาด้วย unity ให้พิจารณา
- มีความรู้ การทำ Ads,inApp
- มีความรู้เรื่องการ optimize file
- สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้ดี
- ถ้าหากมีความรู้เรื่อง flash ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้าเคยมีผลงานอยู่ใน app store ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องการรับพนักงานทำงาน full time

web site: http://motiontale.com/index.html

สถานที่ทำงาน: ไกล้ BTS อโศก

เวลาทำงาน: คุยกันได้

เงินเดือน: แล้วแต่ความสามารถ

วิธีการสมัคร : ส่ง resume และเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมตัวอย่างผลงานมาที่ bauden33@gmail.com

Tags:

บริษัท Rabbit's Tale, Digital Creative Agency กำลังเปิดรับชาวกระต่ายเพิ่ม!!!
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หายใจเข้า-ออกเป็น 'ดิจิทัล' หรือเคยทำงานในเอเจนซี่มาก่อน มีไฟ พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เจ๋งๆ และต้องการสร้าง ideal workplace ในฝันร่วมกัน ส่งใบสมัครเข้ามาเลยที่ jump@rabbitstale.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 061-6250366 (K.นุ้ย) เรามี account เจ๋งๆ งานสนุกๆ ที่จะปลุกความท้าทายให้ทำมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างตำนานในวงการดิจิตอลของไทย
มาร่วมสร้างตำนานไปด้วยกันน๊ะ
"Rabbit's Tale. Break the Norm. Build the Tale."
1.Account Manager (2 position)
• 5 years/1 year for Account Executive working experience or above in advertising agency field, preferable as customer service department.
• Liaising with clients to identify their needs
• Be positive and open-minded
2.Strategic Planner (1 position)
• Develop a creative communication strategy
• A passion for digital marketing
• 2 years work experience in ad or digital agency
3.Media Planner Executive (1 position)
• 1-2 years in digital media planning
• Knowledge and interest in digital marketing
• Knowledge of online media and advertising industry
4.Digital Touchpoint Strategic Planner (1 position)
• 3 to 5 years experience in Digital Marketing and/or related field
• Work experience in strategic planning and have fair knowledge of Paid, Owned and Earned digital model.
• Strong knowledge and interested in digital media, Social Network Marketing and Content Marketing.
5.Web Designer (UI/UX) (1 position)
• At least 2 years work experience in advertising/ digital agency or tech-based company.
• At least 2 years experienced in UI/UX design.
• Knowledge in all user-centered design methods.
• Knowledge in all user-centered design methods.
6.System Analyst (1 position)
• At least 1 year work experience in website system analysis.
• Technical knowledge in website and application development.
• Knowledge in HTML5, Javascript, CSS3, Flash, mobile application.
• Basic knowledge in QA and testing.
7.Developer (back-end) (1 position)
• At least 1 years work experience in backend system.
• Knowledge in PHP, MySQL, AJAX
• Excellent HTML, CSS and JavaScript.
8.HR Specialist (1 position)
• Be responsible for all HR functions
• At least 4 years working experience in advertising agency only
• Reliable and positve++
Rabbit's Tale Co., Ltd.
"We don't walk. We Jump."
www.rabbitstale.com
https://www.facebook.com/RabbitsTale

Tags:

บริษัท พรอมท์นาว ผู้นำด้าน Mobile Enterprise Solutions กำลังเปิดรับสมัครทีมงานที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทัศนคติต่อตนเองและต่อผู้อื่นดี, ทำงานเป็นทีม, พัฒนาตนเองอยู่เสมอ, มีเป้าหมายและชอบความท้าทายในการทำงาน, มีความรับผิดชอบ, มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด

PromptNow contact information
Url: www.promptnow.com
E-mail: hr@promptnow.com
Tel: 02 278 9276 # 2527

Tags:

PrintExpressThai รับสมัครทีมงานพัฒนาซอฟแวร์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และงานป้าย

*** ทำงานที่เชียงใหม่

เราเป็นบริษัทขนาดเล็กที่กำลังก่อตั้ง เรากำลังพัฒนาซอฟแวร์เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และงานป้าย
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องการทีมที่มีความสามารถ เป็นกันเอง และพร้อมมุ่งมั่น
สนับสนุนให้ทีมงานทุกๆคน ได้แสดงความสามารถ พัฒนา และเติบโต พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
 • มีวันหยุดพักผ่อน
 • มีประกันสังคม
 • มีค่าล่วงเวลา (OT)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Art Director (1)

ลักษณะงาน
ควมคุมและพัฒนางานด้านการออกแบบงานกราฟิคต่างๆ ของทีม รวมไปถึงการคิด concept art / การ creative งานกราฟฟิค หรือทำ Art Direction ของ Project website ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
* มีประสบการ์ณการออกแบบและทำงานที่เกี่ยวข้องกับ website และกราฟฟิคดีไซน์ อย่างน้อย 2 ปี
* มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Photoshop, Illuslator,
* มีความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและการวางองค์ประกอบศิลป์อย่างดีเยี่ยม
* ถ้ามีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ หรือมีประสบการ์ณในการทำ website มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Lead Programer (1)

ลักษณะงาน
- พัฒนา Web & Application รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่น Jquery HTML5 bootstrap SQLlite และใช้ Framework ต่างๆ
- พัฒนา Database (RDBMS) และเขียน SQL Query ได้
- ควบคุมดูแล ให้ความรู้ ในการพัฒนาระบบ กับทีมพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน
- ประสานงาน และ สื่อสารกับผู้ใช้งาน ในการพัฒนาโครงการ
- จัดสรรค์โครงการให้กับ ทีมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย
- ทำการวิจัยเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบ และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับทีมงาน

คุณสมบัติ
* ประสบการณ์การทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
* เข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ในการพัฒนา Web & Application และระบบ Font-end Develop และ Back-end Develop เป็นอย่างดี
* มีความเชี่ยวชาญพัฒนา Web & Application โดยใช้ Complex PHP/MySQL/SQL Language/HTML5/JQuery/Bootstrap/JQuery Mobile/web services/HTTP/HTTPS/XML
* มีความสามารถในการพัฒนาทีม และมีความเป็นผู้นำที่ดี
* มีความเข้าในระบบ Database และ SQL Query

System Analysis (1)

ลักษณะงาน
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการของตลาด เพื่อออกแบบระบบเและพัฒนาให้ตรงกับเป้าหมายของบริษัทหรือความต้องการของผู้บริโภค
ทำงานและคอยประสานงานกับโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการจัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คุณสมบัติ
* ป.ตรี หรือ โท สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
* มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (OOAD: Object-Oriented Analysis and Design)
* มีความรู้ภาษา UML, Database
* จัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เป็นอย่างดี
* มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
* สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Web Font-End Develop (3) /Web Back-End Develop Programmer (5)

ลักษณะงาน
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบน website ด้วย PHP, MySQL, HTML, HTML5, CSS, ASP, .NET
เฉพาะ Back-End Develop ต้องมีความเข้าใจ ในโครงสร้าง และการเชื่อมโยง Data ภายใน Websit ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ
* ปริญญาตรีขึ้นด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, PHP, CSS และ Javascript
* มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษดี
* สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
* ถ้ามีความสามารถในการใช้ AS3, jQuery จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* ถ้ามีความสามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Smartphone จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Serverside Programer (1)

ลักษณงาน
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ Server Configurations, Database Administration , ย้ายข้อมูล, Back-up ,กู้ข้อมูล และ Sever Security รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนา Web & Application
รวมไปถึงทำหน้าที่ Support ด้านฮาร์ดแวร์และอุกกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

คุณสมบัติ
* มีความรู้ทางด้าน Web Server Configurations เช่น CentOS 5 Linux Server, MySQL Server, PHP , phpMyAdmin และ Linux console
* มีความรู้ทางด้าน Database Administration
* ถ้ามีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Cloud servers และ Grid servers จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีความรู้เกี่ยวกับ Concept พื้นฐานของ Network Security
* มีความเข้าใจในเรื่อง Frameworks ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Cake PHP และ jQuery จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* สามารถทำงานเป็นทีมได้

สนใจร่วมงานกับเรา

โปรดส่งประวัติและผลงานมาที่ info@printexpressthai.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสหรัฐ 0846096968

Tags:

SOLUNIC CO., LTD เป็น บริษัทพัฒนาเว็บที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ รวดเร็วและยอดเยี่ยมในการพัฒนารวมถึงการให้ บริการของเรา เราต้องการบุคลากรที่จะมาช่วยพัฒนา Web Application พัฒนาโปรแกรมมือถือ ( iPhone /Android )และทำเวปไซด์ทั่วไป รวมถึงโปรแกรมที่สามารถสร้างและคิดโปรแกรมขึ้นเองได้ มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีและสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ภายใต้ระยะเวลาที่ดีในการทำ ดังนั้นถ้า คุณคิดว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมทำงานเป็นทีม หรือทำงานคนเดียวได้ตามที่ได้ตามโปรเจคที่รับมอบหมาย ถ้าคุณสนใจมาร่วมงานกับเรา !!

รายละเอียดการทำงาน :
ประเภทงาน : งานประจำ
เงินเดือน ( บาท ) : 22,000 - 25,000 บาท
ต้องการรับสมัครพนักงาน : เพศชาย
อายุ : 22-30 ปี
มีประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท (ปริญญาตรีทางด้านไอที, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ความรับผิดชอบ :
เขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซด์,ซอฟท์แวร์,แอพพริเคชั่นมือถือ ( iPhone /Android ) และบริการทางดิจิตอลอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมสามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานคนเดียวได้ตามโปรเจคที่รับมอบหมาย ถ้าคุณสนใจ มาร่วมงานกับเรา !!

*** ถ้ามีความสามารถทางด้านการ เขียนภาษา ORACLE DB , jQuery , AJAX , HTML ,CSS ,PHP ,
C# ASP.NET, SPRING FRAMEWORK , IBATIS ทางบริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***
วิธีการสมัคร
รับ สมัคร ผ่านทางเวปไซด์
.- jun@solunic.com
.- jooh@solunic.com
.- pound@solunic.com

หรือสมัคร ด้วยตัวคุณเองได้ที่อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

Tags:

SOLUNIC CO., LTD เป็น บริษัทพัฒนาเว็บที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ รวดเร็วและยอดเยี่ยมในการพัฒนารวมถึงการให้ บริการของเรา เราต้องการบุคลากรที่จะมาช่วยพัฒนา Web Application พัฒนาโปรแกรมมือถือ ( iPhone /Android )และทำเวปไซด์ทั่วไป รวมถึงโปรแกรมที่สามารถสร้างและคิดโปรแกรมขึ้นเองได้ มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีและสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ภายใต้ระยะเวลาที่ดีในการทำ ดังนั้นถ้า คุณคิดว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมทำงานเป็นทีม หรือทำงานคนเดียวได้ตามที่ได้ตามโปรเจคที่รับมอบหมาย ถ้าคุณสนใจมาร่วมงานกับเรา !!

รายละเอียดการทำงาน :
ประเภทงาน : งานประจำ
เงินเดือน ( บาท ) : 30,000 - 50,000 บาท
ต้องการรับสมัครพนักงาน : เพศชาย
อายุ : 25-35 ปี
มีประสบการณ์ : 3-5 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท (ปริญญาตรีทางด้านไอที, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ความรับผิดชอบ :
เขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซด์,ซอฟท์แวร์,แอพพริเคชั่นมือถือ ( iPhone /Android ) และบริการทางดิจิตอลอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมสามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานคนเดียวได้ตามโปรเจคที่รับมอบหมาย ถ้าคุณสนใจ มาร่วมงานกับเรา !!

*** ถ้ามีความสามารถทางด้านการ เขียนภาษา ORACLE DB , jQuery , AJAX , HTML ,CSS ,PHP ,
JAVA ,SA , SPRING FRAMEWORK , IBATIS ทางบริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***
วิธีการสมัคร
รับ สมัคร ผ่านทางเวปไซด์
.- jun@solunic.com
.- jooh@solunic.com
.- pound@solunic.com

หรือสมัคร ด้วยตัวคุณเองได้ที่อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

Tags:

ในตำแหน่งงานนี้ คุณจะได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Pantip.com อาทิเช่น
- Mobile Site ช่วยให้ผู้ใช้มือถือเปิดอ่านเว็บ Pantip ได้อย่างสวยงาม
- Personalization ช่วยให้สมาชิกของ Pantip เข้าถึงกระทู้ตามความสนใจของตัวเองได้ง่ายขึ้น
- API ช่วยให้นักพัฒนาภายนอกเข้าถึงข้อมูลใน Pantip ได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติและความสามารถ
- ใช้ภาษา PHP, JavaScript, HTML, JSON เป็นภาษาที่สองรองจากภาษาไทย
- มีความเข้าใจ SQL เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้ NoSQL ในการทำงานจริง (เราใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูลหลัก)
- ถ้าใช้ Framework อย่าง CodeIgniter, jQuery เป็น เราจะถูกใจคุณมาก
- สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ รู้จัก MVC, Class Diagram, Database Schema
- สามารถทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการแบบ Agile ได้
- สนุกกับการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาทางซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
- อายุไม่เกิน 30 ปี

เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท
- ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
- บริษัทมีโครงสร้างความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ชัดเจน
- สวัสดิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน
- มีโบนัสและปรับฐานเงินเดือนประจำปี

การรับสมัคร
- สมัครได้ด้วยตัวเองพร้อมเอกสารสมัครงานที่บริษัทฯ
- ส่ง Resume และผลงานที่เกี่ยวข้องมาที่ hrm@pantip.com

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
63/4 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-616-7022

Tags:

บริษัท พันธวณิช จำกัด ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซ ในส่วนของการจัดซื้อ-จัดจ้าง ออนไลน์การประมูล และการขายของออนไลน์ เรามีฐานลูกค้ามากมายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับเราในตำแหน่ง

Mobile Developer

คุณสมบัติ ดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ
• ออกแบบ UX, UI ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งใน iOS และ Android
• ออกแบบโครงสร้าง Mobile Application
• พัฒนา Mobile Application ใน iOS และ Android
• ประสานงานกับทีมในการพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
• มีความชำนาญในการพัฒนาด้วย Objective C, Java Android SDK, HTML5
• ประสบการณ์ในการพัฒนา Application โดยใช้ API, JSON, SOAP, XML
• ประสบการณ์ใน M-Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจ ส่ง CV และหลักฐานการศึกษา(Transcrip) มาได้เลยที่อีเมลล์ FWG_recruitment@freewillsolutions.com

สมัครผ่านระบบ e-recruit โดยตรงที่ http://www.freewillsolutions.com/jobs/hot-job-058.html

ติดตามข่าวสารกิจกรรม หรือตำแหน่งงานที่รับสมัครงานผ่าน Facebook ที่ https://www.facebook.com/FWGRecruit

Tags:

คุณสมบัติและความสามารถ

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้ภาษา php, html, javascript(+jQuery) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคุ้นเคยกับ MySQL, ajax, json, jsonp
 • เข้าใจและสามารถใช้ css ในการจัด css layout (ถ้า table less ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรักในการเขียนโปรแกรม และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทัศนคติที่และชอบทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบต่องานและจรรยาบรรณในสายงาน

เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท
- ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
- บริษัทมีโครงสร้างความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ชัดเจน
- สวัสดิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน
- มีโบนัสและปรับฐานเงินเดือนประจำปี

รับสมัคร
- สมัครได้ด้วยตัวเองพร้อมเอกสารสมัครงานที่บริษัทฯ
- ส่ง Resume และผลงานที่เกี่ยวข้องมาที่ hrm@pantip.com

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
63/4 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-616-7022

Tags:

Cube SoftTech Co., Ltd. is an innovative, high-quality software development company. We are a professional company focused on IT consulting, web application development & integration. Our services cover every aspect of web/mobile software development, from start to finish. From one off projects to a fully outsourced development team.

We specialize in providing: Custom Software Solutions in design, development & management, e-business consultation & execution, and Internet technology. Professional IT Staff Outsourcing Services.

Position : SharePoint Developer

Qualifications:

  Job Description

  • Serve as SharePoint designer/developer by participating in requirements definition with business users.
  • Work independently on the design, development, test, deployment, operations and maintenance of SharePoint services.
  • Support and maintenance the SharePoint 2007 WebParts.
  • Advanced skills in SharePoint API, Deployment Model, SharePoint Designer
  • Perform testing and prepare related document
  •Automates forms based on defined workflows

  Qualifications

  • Bachelor?s Degree or higher in Computer Science / Engineer or any related fields
  • At least 1-2 years experience in WSS 3.0/MOSS 2007
  • Microsoft .Net Framework VB , C#, Asp.Net, Web Services XML
  • SharePoint Development skills on enterprise implementation of WSS 3.0/MOSS 2003/2007
  • SharePoint, WSS, MOSS, Share Point, Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Server, .NET, ASP.NET, C#, C#.NET, VS.NET, Software Engineer, .NET Developer, Software Developer, XML, WSDL, web services, multi-tier, n-tier, Agile
  • Experience is an advantage

  Benefits

  • Provident Fund
  • Insurance
  • Attractive salary
  • Diligence
  • Travel allowance
  • Housing allowance
  • Free Shuttle Bus
  • OT

ผู้สนใจ ส่ง resume มาที่อีเมล hr@cubesofttech.com

Cube SoftTech Co., Ltd.
เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 15
สำนักงานเลขที่ 1505 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ติด Bts ศาลาแดง และ Mrt สีลม)
โทร. 091 557 7578, 092 023 8757

www.cubesofttech.com

Facebook

Tags:

■ สถานที่ทำงาน:อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ติด BTS ช่องนนทรี

■ System Analyst 1 ตำแหน่ง

• รายละเอียดงาน:
- Analyst and design web systems and applications
- Design and implement databases (SQL Server).
- Review, analyst, test, debug, modify and document the
existing applications.
- Research new technologies for solutions to new problems and challenges.

• คุณสมบัติ:
- Not over 30 years of age
- Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science or any IT related field
- At least 3 years’ experience in system analyst role
- Experience in system development, both Windows and Web Applications, with .Net (#C), ASP, and MS SQL Server
- Strong problem solving skills and good analytical skills
- Eager to learn about new technologies
- Excellent team skills and the ability to work independently
- Effective communication skills

■ Programmer 1 ตำแหน่ง

• รายละเอียดงาน:
- Developing, deploying, and maintaining web applications.
- Document programming specifications.
- Unit test assigned modules.
- Research new technologies, frameworks, and tools.
• คุณสมบัติ:
- Not over 28 years of age
- Bachelor’s Degree in Computer Science or any IT related field
- 1 - 3 years’ experience in web development
- Knowledgeable and experienced in programming languages (preferable with
experience in web-based application development, such as .Net (C#), ASP, HTML,
DHTML, JavaScript or other related programs
- Able to use Visual Studio, Dreamweaver, Photoshop, Flash and related tools
- Database skills in MS SQL Server or other SQL database
- Self-motivated, confident and proactive problem-solver
- Excellent team skills and the ability to work independently

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ :
คุณปภัณอรฏ์ โทร 02-645-0111 # 1403, 089-204-5921
Email: BabanAon.b@goldenlandplc.co.th
Krungthep Land Public Company Limited
A Subsidiary of Golden Land Property Development PLC
www.kland.co.th

Tags:

Cube SoftTech Co., Ltd. is an innovative, high-quality software development company. We are a professional company focused on IT consulting, web application development & integration. Our services cover every aspect of web/mobile software development, from start to finish. From one off projects to a fully outsourced development team.

We specialize in providing: Custom Software Solutions in design, development & management, e-business consultation & execution, and Internet technology. Professional IT Staff Outsourcing Services.

Position : Python Developer

 • The project is server-side web development with RESTful APIs using Django and Python. While we prefer experienced Python developers, we recognize that this is not a common framework in Bangkok so, we are willing to accept developers with server-side experience who are willing to learn Python as part of this project.

Roles & Responsibilities:

 • Design and develop software and systems capable of managing inventory and workflows related to the sale of goods on e-commerce sites and shopping channels.
 • Design and implement real-time APIs for allowing marketplaces and E-Commerce sites to interface with the aCommerce platform.
 • Work closely with warehouse teams to improve the flow of goods through the warehouse including the incorporation of high tech scanners, scales and similar equipment.
 • Evaluate technology products for purchase and integration into the aCommerce platform
 • Coach and develop other engineers to foster the creation of a high performing team

Job Description:

 • managing inventory across multiple warehouses and distribution channels within Southeast Asia.
 • Interfacing with a large collection of 3rd party logistics suppliers along with developing systems for cost-effectively managing the routing of order among those suppliers
 • Interfacing with a variety of E-Commerce sites and market places to handle the delivery of purchased product
 • A successful candidate will develop and enhance large-scale server-side applications along with the web-based and mobile User Interfaces necessary to manage those applications. Furthermore, candidates will be able to utilize newer technologies such as big data infrastructures, Business intelligence systems all with the most modern of development environments.

Qualifications:

 • 4+ years of software engineering, software integration or other similar roles
 • Experience in at least one server-side programming language such as Java, Python or Ruby
 • required. Demonstrated proficiency with multiple languages preferred.

 • Ability to communicate effectively in written English as aCommerce works in multiple countries in Southeast Asia. Strong Oral English skills preferred.
 • Proven ability to understand business requirements and be able to express them in computer language.
 • Demonstrated experience in developing web-based user interfaces using HTML, CSS, JavaScript.
 • Experience with mobile development a plus
 • Experience interfacing hand-held scanners or other warehouse automation devices a plus
 • Experience in evaluating open source products and libraries for adoption into a larger system a strong plus.
 • Ability to clarify and drive adoption of standards and practices that help to improve the efficiency of the larger team a strong plus.
 • Fresh graduates are welcome. (ต้องเก่ง web programming)
สวัสดิการ:-
 • ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง, OT
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • สนับสนุนค่าสอบ certificate
 • วันหยุด, ลาพักร้อน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • สนับสนุนการฝึกอบรม ทั้ง soft skill และ technical skill

ผู้สนใจ ส่ง resume มาที่อีเมล hr@cubesofttech.com

Cube SoftTech Co., Ltd.
เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 15
สำนักงานเลขที่ 1505 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ติด Bts ศาลาแดง และ Mrt สีลม)
โทร. 091 557 7578, 092 023 8757

www.cubesofttech.com

Tags:

Cube SoftTech Co., Ltd. is an innovative, high-quality software development company. We are a professional company focused on IT consulting, web application development & integration. Our services cover every aspect of web/mobile software development, from start to finish. From one off projects to a fully outsourced development team.

We specialize in providing: Custom Software Solutions in design, development & management, e-business consultation & execution, and Internet technology. Professional IT Staff Outsourcing Services.

Position : Dot NET Developer

Responsibilities:

 • Development of UI, Business logic and database connectivity.
 • Adhering the industry and coding standards with appropriate validation and comments.
 • Preparing deliverable packages and performing appropriate versioning and configuration control.
 • Providing packages for bug fixes. Creating release notes.

Qualifications :-

 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application ด้วย C#.NET, VB.NET และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถพูดคุยติดต่องานกับลูกค้าได้

สวัสดิการ:-

 • ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง, OT
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • สนับสนุนค่าสอบ certificate
 • วันหยุด, ลาพักร้อน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • สนับสนุนการฝึกอบรม ทั้ง soft skill และ technical skill

ผู้สนใจ ส่ง resume มาที่อีเมล hr@cubesofttech.com

Cube SoftTech Co., Ltd.
เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 15
สำนักงานเลขที่ 1505 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ติด Bts ศาลาแดง และ Mrt สีลม)
โทร. 091 557 7578, 092 023 8757

www.cubesofttech.com

Facebook

Tags:

Cube SoftTech Co., Ltd. is an innovative, high-quality software development company. We are a professional company focused on IT consulting, web application development & integration. Our services cover every aspect of web/mobile software development, from start to finish. From one off projects to a fully outsourced development team.

We specialize in providing: Custom Software Solutions in design, development & management, e-business consultation & execution, and Internet technology. Professional IT Staff Outsourcing Services.

Position : Java Developer

Qualifications:

 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา web application ด้วย Java Technology
 • หากมีความรู้ด้าน Struts, Spring, Hibernate framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถพูดคุยติดต่องานกับลูกค้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานประจำที่ออฟฟิศและไซต์งานของลูกค้าได้
--------------------------------------------

สวัสดิการ:-

 • ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง, OT
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • สนับสนุนค่าสอบ certificate
 • วันหยุด, ลาพักร้อน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • สนับสนุนการฝึกอบรม ทั้ง soft skill และ technical skill
 • ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เงินเดือน 40k-60k

ผู้สนใจ ส่ง resume มาที่อีเมล hr@cubesofttech.com

Cube SoftTech Co., Ltd.
เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 15
สำนักงานเลขที่ 1505 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ติด Bts ศาลาแดง และ Mrt สีลม)
โทร. 091 557 7578, 092 023 8757

www.cubesofttech.com

Facebook

Tags:

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ผู้ให้บริการด้านซอฟแวร์ซื้อ-ขายหุ้น, ธุรกิจประกันภัย และที่ปรึกษาด้าน Enterprise Software ชั้นนำของไทย เรามีฐานลูกค้ามากมายทั้งใน และต่างประเทศอีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับเราในตำแหน่ง

Help Desk / Customer Service

คุณสมบัติ ดังนี้

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้าน computer literacy
• มีความรู้และทักษะด้าน technical computer
• มีความรู้และทักษะด้าน analytical และ problem-solving
• มี service minded.
• สามารถจัดการ และวางแผนงานของตนเองได้ในระดับดี
• มีทักษะด้านภาษาไทย และอังกฤษ ในระดับดี
• หากมีประสบการณ์ด้าน Help Desk / Customer Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีต้อนรับนิสิต-นักศึกษา จบใหม่

สนใจ ส่ง CV และหลักฐานการศึกษา(Transcrip) มาได้เลยที่อีเมลล์ FWG_recruitment@freewillsolutions.com

สมัครผ่านระบบ e-recruit โดยตรงที่ http://www.freewillsolutions.com/jobs/hot-job-058.html

ติดตามข่าวสารกิจกรรม หรือตำแหน่งงานที่รับสมัครงานผ่าน Facebook ที่ https://www.facebook.com/FWGRecruit

Tags:

Qualification:

 • Degree/Diploma in Graphic/Media/Art Design or its equivalent.
 • Proficient in Graphic software e.g. Adobe Photoshop, and Illustrator.
 • Experience in Flash, Dreamweaver, HTML and CSS will be an added advantage.
 • Ability to meet tight deadlines and handle multiple projects simultaneously.
 • Exceptional creativity and innovation.
 • Professional approach to time and deadlines.
 • Excellent time management and organisational skills.
 • Accuracy and attention to details.
 • Creativity and good taste are the most important factors.
 • Fluent English communication as a plus.
 • Portfolio presentation for interview.

Job Description:

 • Develop concepts and create design artworks for all web and print collaterals e.g. banners, brochures, newsletter, posters, logos etc.
 • Take projects from concept stage to finished artwork.
 • Modify, revise and edit design artworks when required.
 • Designing the pages and banners for social media sites like Facebook.
 • Collaborate with writers, editors, marketing specialists and vendors on communication projects.

Salary: Salary is negotiable and more information will be discussed during the hiring process.

All applications will be treated strictly confidentail. Only short-listed candidates will be contacted. Please submit your resume with full details of qualifications, experiences to phanthikarn@garena.co.th

Website: www.garena.in.th

Team Website: gas.garena.in.th

Company Industry: Information Technology

Benefits:

 • Five-day work week
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Performance bonus
 • Travel allowance

About Garena

Headquartered in Singapore, Garena was founded in 2009 by Forrest Li and his friends as they aspired to transform their passion for entrepreneurship into a great company. Forrest named the company "Garena," a play on the words "global arena". Since its inception, Garena has seen unprecedented growth and become a leading platform provider for online and mobile entertainment and communication across Southeast Asia, Taiwan and Hong Kong, serving millions of users.

In 2010, Garena launched its first product, Garena+, an online game and social platform for people to meet, chat and play games with each other. By combining a communications tool with compelling digital content, Garena re-invented the business model for online games in Southeast Asia and created a true platform with strong network effects. Since its launch, many premium micro-transaction based online games have been exclusively available on Garena+ including three of the most popular titles in Southeast Asia: League of Legends, Heroes of Newerth, and FIFA Online 3.

Since then, Garena has steadily innovated by adding successful extensions to its original platform:

 • In 2012, Garena launched TalkTalk, a highly engaging real-time voice and video communication platform.
 • In 2013, it launched BeeTalk, the first indigenous mobile social network in Southeast Asia. The BeeTalk mobile app helps people create new relationships and join communities based on locations and interests. It has become one of the most popular and fastest growing apps in the region.
 • Most recently, in 2014 it launched AirPay, one of Southeast Asia’s fastest growing payments networks and a key tool for bridging the ‘digital divide’ to provide accessible financial services in emerging markets. Garena users can pay for online games, telephone bills, utilities, and e-commerce transactions on the AirPay network – regardless of whether they have a bank account or credit card.

The combination of PC and mobile, content and communications, and microtransactions and payments is the foundation of Garena’s compelling value proposition to both its millions of users and its trusted content and e-commerce partners.

Garena Online (Thailand) Company Limited
90 Cyberworld Tower B, 42nd Floor, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310

Tel. 02-168-3066
Fax: 02-168-3211

All applications will be treated strictly confidentail. Only short-listed candidates will be contacted. Please submit your resume with full details of qualifications, experiences to phanthikarn@garena.co.th

Tags:

บริษัท พรอมท์นาว ผู้นำด้าน Mobile Enterprise Solutions กำลังเปิดรับสมัครทีมงานที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทัศนคติต่อตนเองและต่อผู้อื่นดี, ทำงานเป็นทีม, พัฒนาตนเองอยู่เสมอ, มีเป้าหมายและชอบความท้าทายในการทำงาน, มีความรับผิดชอบ, มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด

PromptNow contact information
Url: www.promptnow.com
E-mail: hr@promptnow.com
Tel: 02 278 9276 # 2527