หาคนเข้าทำงาน, หางานให้คนทำ, หาที่ฝึกงาน
Tags:

Inventus Technology Co., Ltd. is an IT company specializing in automotive logistics. We are an affiliate company of the leading logistics company in Thailand. Our clients include Japanese automobile manufacturers and suppliers. We are looking for a software developer (javascript/java) to join our team.

We offer:

 • Attractive salary
 • Flexible working hours
 • An option to work from home
 • Increase your skills through pair programming with a senior developer

Qualifications:

 • Bachelor degree or higher in Computer Engineering/Science, Information Technology or related field
 • 0-5 years of experiences
 • Good programming skill
 • Ability and willingness to learn new things
 • Ability to work independently
 • Be responsible and reliable

Our office is located near BTS Bang Wah station. Interested candidates please send your resume with expected salary to admin@inventus.co.th.

Inventus Technology Co., Ltd. www.inventus.co.th

Tags:

บริษัทเอ็ม ซี บรอดแคสซีสเต็ม จำกัด ต้องการ
รับสมัครพนักงานประจำหรือชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างติดตั้งระบบโอบี ห้องสตูดฺิโอ คอนโทรรูม จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขา IT คอมพิวเตอร์ , อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีทักษะงาน IT และอิเล็คทรอนิกส์ มีทักษะของช่างติดตั้งงานระบบ
มีความสนใจในงานติดตั้งระบบออกอากาศและ IT มีความสามารถในการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
- มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะเรียนรู้ ปฎิบัติงานตามคำสั่งของช่างระบบได้อย่างถูกต้อง
สามารถทำงานล่วงเวลาหรือไม่เป็นเวลาได้
- ทำงาน 5.5 วันต่อสัปดาห์ สามารถขับขี่รถกระบะได้

สนใจสามารถส่งประวัติมาที่ mcbroadcastsystem@gmail.com
หรือสอบถามโทร 083-835-8824
สถานที่ปฏิบัติงาน สุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุข) กรุงเทพฯ

Tags:

บริษัทเอ็ม ซี บรอดแคสซีสเต็ม จำกัด ต้องการ
รับสมัครพนักงานประจำหรือชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างติดตั้งระบบโอบี ห้องสตูดฺิโอ คอนโทรรูม จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขา IT คอมพิวเตอร์ , อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีทักษะงาน IT และอิเล็คทรอนิกส์ มีทักษะของช่างติดตั้งงานระบบ
มีความสนใจในงานติดตั้งระบบออกอากาศและ IT มีความสามารถในการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
- มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะเรียนรู้ ปฎิบัติงานตามคำสั่งของช่างระบบได้อย่างถูกต้อง
สามารถทำงานล่วงเวลาหรือไม่เป็นเวลาได้
- ทำงาน 5.5 วันต่อสัปดาห์ สามารถขับขี่รถกระบะได้

สนใจสามารถส่งประวัติมาที่ mcbroadcastsystem@gmail.com
หรือสอบถามโทร 083-835-8824
สถานที่ปฏิบัติงาน สุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุข) กรุงเทพฯ

Tags:

บริษัท พรอมท์นาว ผู้นำด้าน Mobile Enterprise Solutions กำลังเปิดรับสมัครทีมงานที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทัศนคติต่อตนเองและต่อผู้อื่นดี, ทำงานเป็นทีม, พัฒนาตนเองอยู่เสมอ, มีเป้าหมายและชอบความท้าทายในการทำงาน, มีความรับผิดชอบ, มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Mobile Developer (Junior / Senior) *** หากมีตัวอย่างผลงานที่เคยทำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***
Android Developer (Junior 15 ตำแหน่ง, Senior 5 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ ในการพัฒนา Application บนระบบปฎิบัติการ Android
• มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET, ใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
• สามารถใช้ Eclipse หรือ Android Studio ในการพัฒนาโปรแกรมได้
• สามารถประยุกต์ใช้ library ต่างๆ หรือสามารถพัฒนา Custom View เพื่อให้งานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

iOS Developer (Junior 15 ตำแหน่ง, Senior 4 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
• สามารถพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ด้วย Objective C หรือ Swift
• สามารถพัฒนา Application บน Xcode IDE
• มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET, ใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
• สามารถประยุกต์ใช้ library ต่างๆ หรือสามารถพัฒนา Custom View เพื่อให้งานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

System Analyst (Junior 7 ตำแหน่ง, Senior 4 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
• รับ Requirement จากลูกค้า
• ออกแบบระบบ Flow การทำงาน ออกแบบ UI และ Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบ
• จัดทำเอกสาร Requirement Specification, SRS
คุณสมบัติ
• มีความรู้เรื่อง OOP
• ใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ
• มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุป เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน

Software Tester (Junior 5 ตำแหน่ง, Senior 3 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
ตรวจสอบคุณภาพ และหาจุดบกพร่องของ Application, ทดสอบการใช้งานของระบบ, เพื่อให้การใช้งานตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
คุณสมบัติ
• ช่างสังเกต, มีความรอบคอบ, ช่างสงสัย, ทักษะในการสื่อสารดี
• เข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้พอสมควร
• ใช้ Tools ต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทดสอบการทำงานของระบบ

Project Manager (2 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ Mobile Application ให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด, สื่อสารกับทีมพัฒนา และลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ, สร้าง Project Schedule และผลักดันให้งานเสร็จเรียบร้อยตามแผน
คุณสมบัติ:
• มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
• มีความรู้, ความเข้าใจ ในการออกแบบระบบ ซอฟท์แวร์
• เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้
• มีตรรกะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และรอบคอบ
• สามารถวางแผนโครงการ และคุมทีมได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด

PromptNow contact information
Url: www.promptnow.com
E-mail: hr@promptnow.com
Tel: 02 278 9276 # 2527

Tags:

ขอเชิญร่วมงาน "Walk-In Recruitment Day @Freewill Solutions"

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
สถานที่ : บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ชั้น 29 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (MRT สถานีลุมพินี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
• UX Designer
• Mobile Application Developer
• Software Developer
• Web Developer
• Project Implementer
• Tester
• SAP Consultant
• ABAP (New graduate are welcome)

สำหรับท่านที่สนใจร่วมงาน สามารถส่ง resume ของท่านมาได้ที่ FWG_recruitment@freewillsolutions.com โดยระบุหัวข้อ "Apply for walk-in recruitment Day"

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02)679 8556 ต่อ 153.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา ที่ http://www.freewillsolutions.com

Tags:

รับสมัคร Senior Web Developer
ตามหาผู้ที่ต้องการความท้าทาย สนใจและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับบริษัท ที่นี่เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความเห็นกับงานและใช้ความสามารถของคุณได้อย่างเต็มที่
คุณจะไม่ใช่เพียงพนักงาน แต่คุณคือคนสำคัญเพราะคุณคือนักพนักงานที่จะมาเปลี่ยนแปลงองค์กรของเรา

==== Senior Web Developer =====

รายละเอียดงาน
- ค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาและเพิ่ม productivity ให้กับทีม
- Code review, TDD เพื่อรักษาโค้ดให้ไม่เน่า บอกลาเรื่องโค้ดเน่า
- ออกแบบ Infrastructure ระดับ Enterprise
- Full Stack ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่รู้จะไม่ได้ใช้ ใช้ทุกอย่างที่รู้แล้วอ่านเพิ่มเติมในทุกๆอย่างที่ไม่รู้

ความสามารถที่ต้องการ
- ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถเขียน HTML, JS, CSS ได้
- สามารถใช้งาน Unix พื้นฐานได้
- สามารถใช้ GIT ได้
- สามารถค้นหาและค้นคว้าด้วยภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้ด้าน HTTP
- มีความรู้ด้าน SQL และ NOSQL
- มีประสบการณ์ Mongo, Redis, Couchbase จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้าน OOP และ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเขียนภาษา Golang ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ไม่เป็นเราจะสอนให้)
- สามารถเขียน Less, Sass, Angularjs หรือ Reactjs ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้าน Agile จะพิจารณาเป็นพิเศษ

==== สวัสดิการ ====
- สถานที่ทำงาน อยู่ใจกลางเมือง ออฟฟิตติดกับ BTS พญาไท เดินทางสะดวก
- โบนัส ประจำปี,
- โบนัส เมื่อปิดโครงการ (Project Success Fee)
- ทริปไปเที่ยวกับบริษัท ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
- ประกันสุขภาพ AIA
- ขึ้นเงินเดือนประจำปี บางครั้งไม่รอให้ถึงปีขึ้นอยู่กับความสามารถ
- มีการเพิ่มทักษะ เช่น การส่งไปอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- เครื่อง Mac ประจำตำแหน่ง
- ชา กาแฟ โอวัลตินเครื่องดื่มฟรี

==== เพิ่มเติมอื่นๆ ====
- ถ้าเป็นสายนักกีฬา ที่นี่มีโต๊ะปิงปอง ตีกันทุกเย็น
- ถ้าเป็นสายนักบอล ที่นี่นัดกันไปเตะบอลทุกวันอังคาร
- ถ้าเป็นสายดื่มที่นี่ไปกันแทบทุกสัปดาห์

หากสนใจตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่ง Resume มาได้ที่ mjob@piesoft.net
โดยเขียนหัวข้อว่า
สมัครงาน C#.NET Developer
ท่าน สามารถเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทได้ที่ http://www.piesoft.net หรือ
http://www.clicknext.co.th

ด้วยความนับถือ
คุณ เจนจีรา นุ่มประเสริฐ (เจนค่ะ)
Online Marketing Manager
บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-217-7999 (30 คู่สาย)

128/21/2 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

http://www.makewebeasy.com
http://www.clicknext.co.th/
http://www.smsmkt.com

เวลาทำการในส่วนของออฟฟิศ และทีมงาน ติดต่อได้สะดวก
วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 18.00 น.

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดโปรโมชั่นของเราได้ที่
http://www.facebook.com/makewebeasy
http://www.facebook.com/bigshoppingcom

Tags:

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด รับสมัคร C#.NET Developer (Senior and Junior Levels)
3 ตำแหน่ง

แนะนำองค์กร

บริษัท ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ชั้นนำ ที่มีการเติบโต ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาศให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ อย่างไร้ขีดจำกัด
โดยมีกลุ่มธุรกิจ ใน 3 กลุ่มดังต่อไปนี้
- พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ขนาดกลาง ถึง งานขนาดใหญ่ ให้กับองค์กรชั้นนำ กว่า 40 แห่ง เช่น กระทรวงศึกษา, การท่องเที่ยว, กรมทรัพยากรน้ำ, MCOT, ThaiPBSและอื่นๆ อีกมากมาย
- SMS Marketing เป็นบริการ SMS ให้กับองค์กรเอกชน ทั้งบริษัทมหาชน
และหน่วยงานราชการ มากกว่า 500 บริษัท ชั้นนำ ภายใต้ www.smsmkt.com บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด บริษัทในเครือพายซอฟท์
- Website Builder ระบบ MakeWebEasy.com ภายใต้บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
บริษัทในเครือพายซอฟท์

ทำไมถึงควรทำงานกับเรา:

บริษัท Piesoft และบริษัทในเครือ clicknext มีความเชี่ยวชาญ ทั้ง IT, Sofware
Development, System และ Network เช่น
- การออกแบบ และ พัฒนาซอฟท์แวร์ ผลงานซอฟท์แวร์ เราเป็นผลงานศิลปะ ด้าน IT
- ด้าน System การวางระบบ Load Balance ระบบ Clusering ระบบ Cloud Computing
- มีทีมงานที่มีไอเดีย marketing รวมถึงเราคิดงาน สำหรับธุรกิจเราเอง และ
ธุรกิจลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
- พัฒนาซอฟท์แวร์ ระดับโลกที่จะยกระดับ Software คนไทย ไประดับโลก

ความท้าทายของการทำงานกับเรา

 • ได้รับการฝึกฝนให้มี Skill แบบรวดเร็ว ทะลุทะลวง
 • ทำงานที่ Piesoft 1 ปี ได้ประการณ์การทำงานมากกว่าบริษัทใหญ่ๆ หลายปี
 • กล้าที่จะไว้ใจให้งานที่สำคัญ เพราะถ้าคุณได้ร่วมงานกัน คุณคือคนสำคัญ
 • การประเมินผลงาน ที่ตรงไปตรงมา ขึ้นกับผลงาน และความสามารถ
  ไม่ขึ้นกับอายุงาน

สิ่งที่ได้รับ

   1. สถานที่ทำงาน อยู่ใจกลางเมือง ออฟฟิตติดกับ BTS พญาไท เดินทางสะดวก
   2. โบนัส ประจำปี,
   3. โบนัส เมื่อปิดโครงการ (Project Success Fee)
   4. ทริปไปเที่ยวกับบริษัท ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
   5. ประกันสุขภาพ AIA
   6. ขึ้นเงินเดือนประจำปี บางครั้งไม่รอให้ถึงปีขึ้นอยู่กับความสามารถ
   7. มีการเพิ่มทักษะ เช่น การส่งไปอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นปริญญาตรี , ปริญญาโท
  หรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(Computer Science,
  Computer Engineering or equivalent fields.)
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ C#.NET เช่น MVC 4.0 , Entity Framework
  เป็นต้น
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server 2005 , 2008 , 2012
  (หรือเคยใช้งาน MySQL, PostgreSQL, Oracle Database)
 • สามารถเขียน SQL commands
  เพื่อจัดการและเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลได้
 • ถ้าสามารถเขียน Advance query (cursor , transaction query)
  ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเขียน html + Css + Jquery + Ajax ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Crystal report เพื่อสร้างรายงานได้
 • มีความเป็น ศิลปิน อยากจะพัฒนาโปรแกรม ที่มีคุณภาพ ให้ ผู้ใช้งาน
  มีความสุขกับโปรแกรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจสิ่งต่างๆได้ อย่างรวดเร็ว

หากสนใจตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่ง Resume มาได้ที่ mjob@piesoft.net
โดยเขียนหัวข้อว่า
สมัครงาน C#.NET Developer
ท่าน สามารถเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทได้ที่ http://www.piesoft.net หรือ
http://www.clicknext.co.th

ด้วยความนับถือ
คุณ เจนจีรา นุ่มประเสริฐ (เจนค่ะ)
Online Marketing Manager
บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-217-7999 (30 คู่สาย)

128/21/2 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

http://www.makewebeasy.com
http://www.clicknext.co.th/
http://www.smsmkt.com

เวลาทำการในส่วนของออฟฟิศ และทีมงาน ติดต่อได้สะดวก
วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 18.00 น.

ติดตามข่าวสาร รายละเอียดโปรโมชั่นของเราได้ที่
http://www.facebook.com/makewebeasy
http://www.facebook.com/bigshoppingcom

Tags:

บริษัท พรอมท์นาว ผู้นำด้าน Mobile Enterprise Solutions กำลังเปิดรับสมัครทีมงานที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทัศนคติต่อตนเองและต่อผู้อื่นดี, ทำงานเป็นทีม, พัฒนาตนเองอยู่เสมอ, มีเป้าหมายและชอบความท้าทายในการทำงาน, มีความรับผิดชอบ, มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Mobile Developer (Junior / Senior) *** หากมีตัวอย่างผลงานที่เคยทำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***
Android Developer (Junior 15 ตำแหน่ง, Senior 5 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ ในการพัฒนา Application บนระบบปฎิบัติการ Android
• มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET, ใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
• สามารถใช้ Eclipse หรือ Android Studio ในการพัฒนาโปรแกรมได้
• สามารถประยุกต์ใช้ library ต่างๆ หรือสามารถพัฒนา Custom View เพื่อให้งานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

iOS Developer (Junior 15 ตำแหน่ง, Senior 4 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
• สามารถพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ด้วย Objective C หรือ Swift
• สามารถพัฒนา Application บน Xcode IDE
• มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET, ใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
• สามารถประยุกต์ใช้ library ต่างๆ หรือสามารถพัฒนา Custom View เพื่อให้งานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

System Analyst (Junior 7 ตำแหน่ง, Senior 4 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
• รับ Requirement จากลูกค้า
• ออกแบบระบบ Flow การทำงาน ออกแบบ UI และ Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบ
• จัดทำเอกสาร Requirement Specification, SRS
คุณสมบัติ
• มีความรู้เรื่อง OOP
• ใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ
• มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุป เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน

Project Manager (2 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ Mobile Application ให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด, สื่อสารกับทีมพัฒนา และลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ, สร้าง Project Schedule และผลักดันให้งานเสร็จเรียบร้อยตามแผน
คุณสมบัติ:
• มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
• มีความรู้, ความเข้าใจ ในการออกแบบระบบ ซอฟท์แวร์
• เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้
• มีตรรกะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และรอบคอบ
• สามารถวางแผนโครงการ และคุมทีมได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด

PromptNow contact information
Url: www.promptnow.com
E-mail: hr@promptnow.com
Tel: 02 278 9276 # 2527

Tags:

บริษัท พรอมท์นาว ผู้นำด้าน Mobile Enterprise Solutions กำลังเปิดรับสมัครทีมงานที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทัศนคติต่อตนเองและต่อผู้อื่นดี, ทำงานเป็นทีม, พัฒนาตนเองอยู่เสมอ, มีเป้าหมายและชอบความท้าทายในการทำงาน, มีความรับผิดชอบ, มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Mobile Developer (Junior / Senior) *** หากมีตัวอย่างผลงานที่เคยทำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***
Android Developer (Junior 15 ตำแหน่ง, Senior 5 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ ในการพัฒนา Application บนระบบปฎิบัติการ Android
• มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET, ใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
• สามารถใช้ Eclipse หรือ Android Studio ในการพัฒนาโปรแกรมได้
• สามารถประยุกต์ใช้ library ต่างๆ หรือสามารถพัฒนา Custom View เพื่อให้งานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

iOS Developer (Junior 15 ตำแหน่ง, Senior 4 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
• สามารถพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ด้วย Objective C หรือ Swift
• สามารถพัฒนา Application บน Xcode IDE
• มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET, ใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
• สามารถประยุกต์ใช้ library ต่างๆ หรือสามารถพัฒนา Custom View เพื่อให้งานได้
• มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

System Analyst (Junior 7 ตำแหน่ง, Senior 4 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
• รับ Requirement จากลูกค้า
• ออกแบบระบบ Flow การทำงาน ออกแบบ UI และ Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบ
• จัดทำเอกสาร Requirement Specification, SRS
คุณสมบัติ
• มีความรู้เรื่อง OOP
• ใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ
• มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ และสรุป เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน

Project Manager (2 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ Mobile Application ให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด, สื่อสารกับทีมพัฒนา และลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ, สร้าง Project Schedule และผลักดันให้งานเสร็จเรียบร้อยตามแผน
คุณสมบัติ:
• มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
• มีความรู้, ความเข้าใจ ในการออกแบบระบบ ซอฟท์แวร์
• เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และสามารถค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองได้
• มีตรรกะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และรอบคอบ
• สามารถวางแผนโครงการ และคุมทีมได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด

PromptNow contact information
Url: www.promptnow.com
E-mail: hr@promptnow.com
Tel: 02 278 9276 # 2527

Tags:

ต้องการ Freelance ASP.Net/ Oracle / MS SQL Server Programmers มารับงาน Run Reporting
เน้นงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน ไม่มีประวัติทิ้งงาน และติดต่อได้สะดวก

ท่านใดสนใจ รบกวนจัดส่งข้อมูล
- resume ( ถ้ามี )
- ผลงานที่เคยผ่านมา
- เบอร์ที่สามาถติดต่อได้
ส่ง email เข้ามาที่ kheahathai.s@p49tech.com
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-974-9232
บริษัท พีสี่เก้า เทคโนโลยี่ จำกัด
138/1 อาคารทอง ฟรีเวย์ ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
Tel:0-2279-9240 ติดต่อ คุณแขหทัย ( Nine )
เมื่อเราได้รับ email แล้ว ทางเราจะติดต่อกลับ นะคะ

Tags:

Game.punks(Asia) คือ บริษัทผู้พัฒนาเว็บไซน์ที่มีคนเข้าใช้งานจากทั่วทุกมุมโลก
อีกทั้งยังพัฒนาเกมบน iOS, android ไปสู่ยังตลาดสากลอีกด้วย
ทีมเราเป็นทีมที่มีความภูมิใจมุ่งมั่นในการสร้างสรรผลงานให้มีคุณภาพงานสูงสุดในระดับนานาชาติ
เพื่อความบันเทิงต่างๆ ให้ผู้เข้าใช้งานทั้งในหน้าเว็บไซน์และเกมบนมือถือที่ตอบสนองได้อย่างครบถ้วน
งานที่เราพัฒนาได้ออกสู่วงการอุตสาหกรรมตลาดไทยและต่างประเทศในขณะนี้
สามารถเข้าไปเยี่ยมผลงานเราได้ที่ http://gamepunks.asia

We're looking for Back end Developer
Position Activities:
- Ensure that all backend integrations to related internal and external systems are solid and fully functional.
- Recommendations that will help with optimal scalability and performance.
- Integrating data or user accounts between multiple systems for a client.
- Integrating multiple databases and/or database types into one system.
- Securing data or access to applications with multiple user levels, or has the ability to customize based on user levels.

Requirements:
- Expert in web standards and usability.
- Java development experience, including building and supporting user facing web products
- Experience programming with Java, Java Server Pages (JSP), JavaScript and AJAX, HTML
- Must have strong verbal and written communication skills

Tags:

Game.punks(Asia) คือ บริษัทผู้พัฒนาเว็บไซน์ที่มีคนเข้าใช้งานจากทั่วทุกมุมโลก
อีกทั้งยังพัฒนาเกมบน iOS, android ไปสู่ยังตลาดสากลอีกด้วย

ทีมเราเป็นทีมที่มีความภูมิใจมุ่งมั่นในการสร้างสรรผลงานให้มีคุณภาพงานสูงสุดในระดับนานาชาติ
เพื่อความบันเทิงต่างๆ ให้ผู้เข้าใช้งานทั้งในหน้าเว็บไซน์และเกมบนมือถือที่ตอบสนองได้อย่างครบถ้วน

งานที่เราพัฒนาได้ออกสู่วงการอุตสาหกรรมตลาดไทยและต่างประเทศในขณะนี้
สามารถเข้าไปเยี่ยมผลงานเราได้ที่ http://gamepunks.asia

We're looking for Front end Developer
Position Activities:
- Custom web application development.
- Create front end for web-site with creative
(Web Front-End Developer will work collaboratively with a team of UX, UI)
- Analyze code to find causes of errors
- revise programs as needed
- Support cross platform (desktop, mobile)
- Connect with back end and work with back end developer

Requirement:
- Experience developing Web sites and other interactive applications
- Need someone who is well versed in front-end and HTML5 development and Responsive - web(In-depth knowledge of HTML5 and mobile web development)
- Working experience with PHP and MySQL
- Strong working experience with core Web technologies - JavaScript, CSS, DHTML, - Ajax, HTTP, JSON, XML, jQuery, Web Service, API, Bootstrap, XML, Responsive Design.

Tags:

Game.punks(Asia) คือ บริษัทผู้พัฒนาเว็บไซน์ที่มีคนเข้าใช้งานจากทั่วทุกมุมโลก
อีกทั้งยังพัฒนาเกมบน iOS, android ไปสู่ยังตลาดสากลอีกด้วย

ทีมเราเป็นทีมที่มีความภูมิใจมุ่งมั่นในการสร้างสรรผลงานให้มีคุณภาพงานสูงสุดในระดับนานาชาติ
เพื่อความบันเทิงต่างๆ ให้ผู้เข้าใช้งานทั้งในหน้าเว็บไซน์และเกมบนมือถือที่ตอบสนองได้อย่างครบถ้วน

งานที่เราพัฒนาได้ออกสู่วงการอุตสาหกรรมตลาดไทยและต่างประเทศในขณะนี้
สามารถเข้าไปเยี่ยมผลงานเราได้ที่ http://gamepunks.asia

We're looking for Native iOS Developer
Position Activities:
- Maintaining the current iPhone app and debugging problems that come up
- Produce quality mobile UI and visual designs, from concept to execution, Design and build advanced applications for the iOS platform
- Present ideas effectively and consistently leverage feedback from Clients and others
- Hands on coding, systems analysis, design and delivery of projects assigned.
- Completes assigned projects in a timely manner, within project resources.
- Responds to problems in a timely, effective manner.
- Connect Database, Web Service

Requirements:
- Experience developing mobile apps (iOS and/or Android), professional experience as visual designer for web and/or mobile
- Expertise with Obj-C, Xcode and iOS Libraries, C/C++, C#, SDK,
- Deep understanding of web services architecture and knowledge of UI frameworks (Android, iOS, SML), application design, and complex, reactive touch-based UIs
- Experience developing highly performant code, Strong experience detecting and correcting memory usage issues, and optimizing code for application performance.

Tags:

Tags:

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด (Gurusquare Co., Ltd) เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การทำ Search Engine, Document Management System, Data Cleansing, Website และ Artificial Intelligence Product ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน Full Time ในตำแหน่ง PHP Programmer ทำงาน Full Time โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน :

 • พัฒนาระบบโดยใช้ PHP
 • แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บแอปพลิเคชั่นใหม่

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในการพัฒนาและเขียนโค๊ดโปรแกรม (3 ปีขึ้นไปสำหรับ Senior PHP Programmer)
 • มีประสบการณ์การใช้งาน PHP, HTML, XML, JavaScript และ jQuery
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Database เช่น MySQL หรือ MS SQL
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ mvc (Model–view–controller)
 • หากรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้ Framework หรือ CMS มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้ Typo3 หรือ HTML5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

เวลาและวันปฎิบัติงาน : 9.00 -18.00 วันจันทร์-วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน(สำนักงานใหญ่) : อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ คุณพิตติพล pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 091-509-6965
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.gurusquare.com

Tags:

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด (Gurusquare Co., Ltd) เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การทำ Search Engine, Document Management System, Data Cleansing, Website และ Artificial Intelligence Product ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน Full Time ในตำแหน่ง Java Programmer (Java, JSP) ทำงาน Full Time
คุณสมบัติ :

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในการพัฒนาและเขียนโค๊ดโปรแกรม ด้วยภาษา Java หรือ JSP
 • คุ้นเคยกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งกับระบบปฏิบัติการ Window และ Linux
 • คุ้นเคยกับการใช้ฐานข้อมูล mySQL และ MSSQL
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Web Service หรือ J2EE จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

เวลาและวันปฎิบัติงาน : 9.00 -18.00 วันจันทร์-วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ คุณพิตติพล pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 091-509-6965
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.gurusquare.com

Tags:

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด (Gurusquare Co., Ltd) เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การทำ Search Engine, Document Management System, Data Cleansing, Website และ Artificial Intelligence Product ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน Full Time ในตำแหน่ง System Analyst โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน :

 • พบปะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บ Requirements และสรุปเป็นเอกสารให้ทีมพัฒนาโปรแกรม
 • สรุปรายงานการประชุมเพื่อช่วย Project Manager บริหารโครงการ
 • ทำการรับและส่ง Email เพื่อสื่อสารกับลูกค้าหรือทีมงานได้
 • สามารถทำความเข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้าน System Analysis & Design อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำความเข้าใจและเขียนเอกสารเชิง Requirements เช่น UML, DFD, ERD ได้
 • สามารถจัดการกับ Change Requirements ได้
 • สามารถใช้งาน Microsoft Project หรือโปรแกรมที่ใกล้เคียงได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการพูดคุยติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียน email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาและวันปฎิบัติงาน : 9.00 -18.00 วันจันทร์-วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ คุณพิตติพล pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 091-509-6965
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.gurusquare.com

Tags:

รับทำ

*Banner
*Website
*E-Learning
*Touch Screen
*Game ในรูปเเบบ 2D
*สื่อการสอน CAI
*Android - IOs application
*Flash + php database Project
*etc Present อื่นๆ ที่ใช้ flash ทำ สามารถ เขียนได้ด้วย As2,As3, เเละ สามารถ เขียนให้อยู่ในรูปเเบบ OOP ได้
*HTML responsive Website ทั้ง Backend เเละ Frontend

ผลงานบางส่วนครับ

http://www.plum-condo.com/
http://www.plum-condo.com/nawamintr/index.html
http://www.plum-condo.com/ladprao101/index.html
http://le-monaco.com/
http://vimeo.com/34515823
http://upmost-projects.com/

ติดต่อได้ที่

E-mail : asteroidsz01@gmail.com

Mobile : 084-354-5845

Tags:

Responsibilities :

Design, develop, and configure software systems to meet market and/or client requirements either end-to-end from analysis, design, implementation, quality assurance (including testing), to delivery and maintenance of the software product or system or for a specific phase of the lifecycle.

Apply knowledge of technologies, applications, methodologies, processes and tools to support a client, project or entity.

Qualifications :

Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields
Welcome new grad or experience 1-10 years in software development
Knowledge of Web Programming especially in coding C#, Java or PL/SQL
Strong skills in both analytical and communication
Excellent team player and interpersonal skill
Fair command of English
Knowledge of advanced applications and leading software packages i.e. SAP, Oracle will be advantage

e-mail: rossarip@itoneco.com

Tags:

เว็บไซต์บริษัท : Code Gears Co., Ltd.

Code Gears Co., Ltd. บริษัทซอฟแวร์ ที่พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานมัลติมีเดียเป็นหลัก พัฒนาโปรแกรมให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ โดยมีสินค้าหลักอยู่ที่ Mobile, Facebook และ Touchscreen Application รวมเนื่องด้วยการขยายตัวของฐานลูกค้าทำให้ บริษัท โค้ดเกียร์ จำกัด มีความต้องการขยายทีมงานจำนวนมาก ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Android Programmer

Responsibility

 • พัฒนาโปรแกรมตามโครงการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานระหว่าง กราฟฟิกดีไซด์ โปรเจคโค เพื่อให้ได้งานที่ดีและถูกต้องตรงตามลูกค้าต้องการ
 • รวบรวมความคิด ร่วมกับ กราฟฟิกดีไซด์ เซล เพื่อคิดงานไปเสนอให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ที่ได้พัฒนาขึ้น

Qualification

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมบน Android
 • มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม และสามารถส่งผลงานตัวอย่างให้ดูพร้อมใบสมัครได้
 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การพัฒนาเกม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Programmer

Responsibility

 • พัฒนาหน้าเวปไซด์ด้วย HTML CSS Javascript ได้อย่างถูกต้อง
 • ประสานงานระหว่าง กราฟฟิกดีไซด์ โปรเจคโค เพื่อให้ได้งานที่ดีและถูกต้องตรงตามลูกค้าต้องการ
 • รวบรวมความคิด ร่วมกับ กราฟฟิกดีไซด์ เซล เพื่อคิดงานไปเสนอให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ที่ได้พัฒนาขึ้น

Qualification

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพัฒนาเวปไซด์ด้วย HTML CSS Javascript
 • มีประสบการณ์การพัฒนาเวปไซด์ และสามารถส่งผลงานตัวอย่างให้ดูพร้อมใบสมัครได้
 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่ง Resume ได้ที่ Chet.C@CodeGears.co.th หรือโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณเชษฐ์ 085-115-3030