Tags:
Node Thumbnail

วันที่ 27 พ.ย. 2556 15:10 น. "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS; Government Fiscal Management Information System)" และ "ระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP; e-Government Procurement)" เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเกิดจากไฟฟ้าดับและไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอ

โดยผลกระทบจากการที่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ เกิดปัญหา อาจทำให้พนักงานจ้างเหมา และการเบิกจ่ายของเอกชน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่นเดียวกับระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทบต่อการซื้อขายและการจ้างงานของภาครัฐด้วย

จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางท่าน ได้ข้อมูลว่าการเบิกจ่ายเงินอาจจะล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย 30 วัน หรือประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 27 พ.ย. 2556 16:30 น. ตรวจสอบข้อมูลจาก "ข่าวสารผู้ใช้ GFMIS" พบว่าได้มีการย้ายระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน (Disaster recovery site หรือ DR Site) แล้ว สำหรับระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้มีการย้ายไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินหรือไม่

ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พ.ย. 2556 ประกาศไว้เวลา 15:54 น.

 1. กรณีที่ผู้ค้าภาครัฐมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนในระบบ e-GP แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากระบบ e-GP ปิด ให้ผู้ค้ากับภาครัฐไปขอรับเอกสารและไปยื่นเอกสารกับหน่วยงานได้ตามปกติ โดยให้หมายเหตุว่าไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากอะไรระบบ e-GP ปิด ให้ระบุวันที่ที่ผู้ค้ากับภาครัฐจะดำเนินการด้วยนะ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ
 2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ค้าภาครัฐ เนื่องจากระบบ e-GP ปิด จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าผู้ค้านั้นมีคุณสมบัติ
 3. ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549ทุกประการ ยกเว้นการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ปกติตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2556 เป็นต้นไป ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากระบบปิด

ข้อมูลของระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นระบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมาเอง หรือจัดซื้อแบบเดียวกับ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาและใช้งานบน SAP R/3 และ SAP Business Warehouse หรือไม่

โดยระบบ "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์" นั้นมี 2 ส่วนคือ

SAP R/3

 • ระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ
 • บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง
 • บัญชีทรัพย์สินถาวร
 • บัญชีต้นทุน
 • บัญชีบริหาร
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • การบริหารเงินสด
 • เงินคงคลัง
 • ข้อมูลบุคคล

SAP Business Warehouse

ข้อมูลเพื่อการบริหาร ด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน

ที่มา
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP)
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 14:47 น.
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 20:11 น.
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 15:54 น.
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
- หากประสบปัญหาในการเรียกงาน Web Online ไม่ได้ ขอให้เปลี่ยนวิธีการเรียกรายงานชั่วคราว (27พ.ย. 2556)

Get latest news from Blognone

Comments

By: basz
Android
on 27 November 2013 - 16:33 #659245
basz's picture

กระทบการออกเงินเดือนค่าราชการใหมครับ

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 27 November 2013 - 16:35 #659246 Reply to:659245
Ford AntiTrust's picture

ไม่กระทบครับ เพราะใช้อีกระบบแยกจากตัวนี้ครับ และตอนนี้เบิกจ่ายเงินข้าราชการไปแล้ว แต่พนักงานจ้างเหมากระทบครับ

By: iwoon
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 27 November 2013 - 16:57 #659258

กระทบรากหญ้าอีกตามเคย (พนักงานจ้างเหมาบริการ ,คนขับรถ,แม่บ้าน,พนักงานบันทึกข้อมูล,พนักงานชั่วคราว )
เสียใจกับเหตุการณ์แบบนี้ครับ ขอให้ระบบกลับมาโดยเร็ว ... ด้วยเทอญ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 27 November 2013 - 16:58 #659260
mr_tawan's picture

จะว่าไป ระบบพวกนี้ควรให้ประชาชนเข้าไปดูได้ เพื่อความโปร่งใสของรัฐบาล ~


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 27 November 2013 - 17:01 #659263 Reply to:659260
lew's picture

ถ้าเป็นพวกโครงการซื้อคงโอเคอยู่ แต่พวกลูกจ้างที่กลายเป็นตัวเลขเงินเดือนนี่หลายครั้งก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวเกินไป (คนทำราชการนี่ความเคารพความเป็นส่วนตัวเรื่องเงินเดือนนี่แย่มาก ปิดประกาศกันไปทั่ว)


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: koalaz
ContributorAndroid
on 27 November 2013 - 17:20 #659284 Reply to:659263
koalaz's picture

+1 ครับ


Shut up and ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ raise your dongers ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ

By: ม่อน on 27 November 2013 - 18:10 #659324 Reply to:659263

@lew ผมไม่เข้าใจคำถามครับ

By: neonicus
Android
on 27 November 2013 - 18:40 #659336 Reply to:659324

ผมว่าคุณ Lew ไม่ได้ถามอะไรนะ


=========================
เบื่อพวกอวย แตะนิดแตะหน่อยไม่ได้

By: Negator
AndroidWindows
on 27 November 2013 - 20:00 #659356 Reply to:659324

ก็สมควรอยู่ ที่ไม่เข้าใจ

By: wiennat
Writer
on 27 November 2013 - 17:04 #659268

ย่อหน้าที่ 1 กับ 2 ยังรู้สึกวนไปวนมาอยู่ มีใช้คำซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบ อ่านค่อนข้างลำบากช่วยเรียบเรียงใหม่ได้มั้ยครับ?

ขอบคุณครับ


onedd.net

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 27 November 2013 - 17:07 #659271 Reply to:659268
Ford AntiTrust's picture

ตอนนี้ผม edit ไม่ได้น่ะครับ T_T

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 27 November 2013 - 18:27 #659333 Reply to:659268
panurat2000's picture

และการเบิกจ่ายของเอกชน ไม่สามรถเบิกจ่ายได้ เช่นดียวกับระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ไม่สามรถ => ไม่สามารถ

เช่นดียวกับ => เช่นเดียวกับ

By: korrawit
ContributorAndroid
on 27 November 2013 - 20:13 #659358 Reply to:659268

Govetnment -> Government

By: Tum
ContributorAndroid
on 27 November 2013 - 17:08 #659272

ระบบใหญ่ขนาดนี้ ไม่มี DR Site กันเหรอเนี่ย?

By: Tum
ContributorAndroid
on 27 November 2013 - 17:09 #659274

ระบบใหญ่และสำคัญขนาดนี้ ไม่มี DR Site กันเหรอเนี่ย?

By: kanchen
AndroidUbuntu
on 27 November 2013 - 17:52 #659319 Reply to:659274

ไม่มีหรอกครับ ให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วถึงจะทำครับ
จากประสบการณ์การตรง

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 27 November 2013 - 17:15 #659281
LazarusSP1's picture

เหมือนเมื่อวานมีคนชุดดำไปตัดไฟที่กรมบัญชีกลางอยู่นะครับ

By: mk
FounderAndroid
on 27 November 2013 - 17:20 #659282
By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 27 November 2013 - 17:25 #659289 Reply to:659282
darkleonic's picture

DR-Site สินะครับ

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 27 November 2013 - 17:35 #659300 Reply to:659282
Ford AntiTrust's picture

แก้ไขเพิ่มเติมแล้วครับ

By: mk
FounderAndroid
on 27 November 2013 - 17:25 #659290
mk's picture

ผมจะเข้าไปเอาโลโก้มาประกอบ thumbnail ข่าว พบว่าเว็บกระทรวงการคลัง กับกรมบัญชีกลาง ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันครับ ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเดียวกันหรือเปล่า

By: sompu
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 27 November 2013 - 17:36 #659301
sompu's picture

ผลกระทบกำลังจะตามมากับข้าราชการผู้น้อย (-__-)

By: F16
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 27 November 2013 - 17:47 #659310

สงสัยว่าทำไมมาล่มช่วงนี้?

By: cku
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 27 November 2013 - 17:52 #659318 Reply to:659310

จะได้โทษ...เพื่อดิสเครดิต???

By: ม่อน on 27 November 2013 - 18:13 #659326 Reply to:659310

ไม่มีใครอยากให้ล่มหรอกครับ เพราะปัจจุบันราชการ ใช้ระบบ GFMIS ในการจัดการงานการเงินการบัญชี
ทั้งระบบ เมื่อระบบล่มไป ผลที่ตามมา การเบิกจ่ายในระบบ ก็ไม่สามารถใช้งานได้
งานราชการที่เป็นปัจจุบันก็ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้
เอาง่ายๆ มีเงินในบัญชี แต่เอาออกมาใช้ไม่ได้ นี่ลำบากขนาดไหน
ก็คือสถานะการปัจจุบัน ของระบบราชการ ณ ปัจจุบัน

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 27 November 2013 - 18:08 #659323
lew's picture

lewcpe.com, @public_lewcpe

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 27 November 2013 - 20:21 #659362 Reply to:659323
mr_tawan's picture

+1 โอยขำ


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: shelling
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 27 November 2013 - 21:38 #659391 Reply to:659323
shelling's picture

ทวีต @sugree อยู่เหนือกาลเวลาไปแล้ว

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 28 November 2013 - 02:59 #659488 Reply to:659323
LazarusSP1's picture

ผมเจอคนที่ปิดเซิฟของสุกรีแล้ว

By: ม่อน on 27 November 2013 - 18:43 #659332

อธิบายเพิ่มเติม กับระบบ GFMIS
ยกตัวอย่าง
ผมกำหนดจัดประชุม เชิญชาวบ้าน มา 100 คน ประชุม วัน ศุกร์นี้
ผมต้องดำเนินการเอกสาร เชิญประชุม และยืมเงินค่าอาหาร คิดกลมๆ อาหารกลางวัน 50 บาท/คน
50*100=5000 บาท
ทีนี้ ผมก็ต้องวางฏีกา ในระบบ GFMIS วันอังคาร โดยปกติแล้วต้องวางล่วงหน้า 2-3 วัน
โดย กรมบัญชีกลาง จะเข้ามาปลดการจ่ายเงิน ใน 2-3 วันหลังวางฏีกา
ซี่งโดยปกติจะสามารถรับเงินได้อย่างช้าวันพฤหัส
แต่ ปัจจุบัน ผมเข้าไปวางฏีกาไม่ได้เพราะระบบ GFMIS ล่ม
ผลคือ ต้องหาเงิน 5000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้
นี่คือยกตัวอย่าง เลขกลมๆ นะครับ
และตัวอย่างนี้ เป็นตัวอย่างเล็กๆ
ระบบ GFMIS ถูกผูกเข้ากับระบบราชการอย่างชัดเจน

คำถาม
ทั้งประเทศ มีหน่วยงานอีกเท่าไหร่?
เงินต้องใช้แค่ไหน ?
แล้วจริงๆ ใครเดือนร้อน ถ้าไม่ใช่ประชาชน

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 27 November 2013 - 20:24 #659363 Reply to:659332
mr_tawan's picture

คำถาม แล้วระบบสำคัญขนาดนี้ไม่มีแผนสำรองไว้เลยหรือ (ผมว่ามีแหละ อยู่ข้างบน)

ระบบล่มเป็นเรื่องปรกติ ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยธรรมชาติ หรือน้ำมือมนุษย์ ระบบที่ดีก็ต้องออกแบบถึงแผนสำรองเอาไว้ด้วยเช่นกัน

ธนาคารยังมี Disaster Recovery Site ไว้เลยครับ (คุ้น ๆ ว่าบังคับเป็นกฎหมาย) เพื่อป้องกันกรณีแบบนี้แหละ บริษัทส่วนใหญ่เองก็มี BCP (Business Continuity Plan) สำหรับเวลามีปัญหาก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้

มันจะดูเปราะบางเกินไปหน่อยครับ ถ้าองค์กรณ์ไหนไม่มีแผนสำรองไว้รับมือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเลย


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: ม่อน on 27 November 2013 - 21:21 #659380 Reply to:659363

คำตอบ ระบบมีแผนสำรองแน่นอน ย้อนกลับไปที่ระบบราชการ ในหน่วยงานทุกส่วนราชการ จะถูกบังคับให้ทำ PMQA ตามที่ กพร. กำหนด โดยหมวดที่ 4 กำหนดเรื่องระบบสารสนเทศ ต้องมีระบบสำรอง

ทีนี้คำตอบ ของการมีแผนสำรอง แน่นอนคือมีแน่

ถัดไป แล้วปัญหาในตอนนี้คือ

GFMIS ใช้งานได้ตามปกติแล้ว แต่การเชื่อมต่อ กับ E-gp ยังไม่ได้เพราะระบบ E-gp ล่ม

อ้างถึงใน FB

ส่วนสาเหตุ ก็เป็นที่หลายคาดการณ์ ของE-gp

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 27 November 2013 - 21:23 #659381 Reply to:659380
mr_tawan's picture

แสดงว่า E-gp ไม่มีแผนสำรอง ?


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: ม่อน on 27 November 2013 - 21:31 #659389 Reply to:659381

คิดว่ามีแผนนะครับ แต่ว่าทำไมยังกู้ไม่ขึ้น จากการคาดเดาคือ

1 กู้ขึ้นแล้ว แต่เชื่อมต่อไม่ได้เพราะ อาจจะเขียน Code Connect กันด้วย ip

2 กู้ไม่ขึ้น เพราะไม่มี site สำรองที่มีประสิทธิภาพพอ อันนี้ผมคาดเดา ให้อีกข้อมูลนึงคือ จำนวน User ที่ใช้ระบบ GFMIS และ E-gp คือหน่วยงานราชการทั้งหมด เยอะขนาดไหน ผมนึกไม่ออกจริงๆ เอาเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มี กว่า 7 พันแห่งแล้ว ที่มา

 

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 27 November 2013 - 18:42 #659337
lew's picture

ว่าแต่ TLS ที่ใช้เป็น RC4_128, RSA Key Exchange (ไม่มี forward secrecy), แถมใช้ MD5

Self Sign อีกต่างหาก

alt="upic.me"


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: EngineerRiddick
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 27 November 2013 - 19:30 #659347 Reply to:659337
EngineerRiddick's picture

เงิบแท้.....สู้ต่อไปคนออกแบบระบบ=v=)/


EnRi Studio

By: PathSNW
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 27 November 2013 - 19:33 #659350 Reply to:659337
PathSNW's picture

ส่องๆ คุณ Lew เปิดเว็บอะไรบ้าง #เผ่น


ด้วยความเคารพ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 27 November 2013 - 20:51 #659374 Reply to:659350
hisoft's picture

ส่องด้วยก่อนตกขบวน ;)


The Phantom Thief

ฮือ อัพรูปเป็น gif ไม่ได้ (T-T)

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 28 November 2013 - 15:28 #659715 Reply to:659350
l2aelba's picture
 • Gmail
 • Twitter
 • Google+
 • sugree's twitter
 • Facebook
 • Daily... ???
 • Blognone (โพสอันนี้ละ)
 • D-W ???
 • All (flipboard ?)
 • Speed (Speed test ?)
 • Macr.. ???
 • Sam... (samsung ?)
 • (current tab)
 • 1 usd to baht??? (google)
 • Pron??? (google = prontera ragnarok map ?)

ส่วนไฟล์ที่ดาวโหลดเสร็จน่าจะเป็น รูปดัชนีตลาดหลักทรัพย์อะไรสักอย่าง...

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 27 November 2013 - 20:53 #659376 Reply to:659337
hisoft's picture

Self sign OTL

ว่าแต่ ใช้ RC4 นี่มีสิทธิ์โดนเจ้านั้นตามฟ้องได้รึเปล่าครับ? ไม่นับว่าคุ้มไม่คุ้มแค่ว่ามีสิทธิ์โดนได้มั้ยน่ะครับ


The Phantom Thief

ฮือ อัพรูปเป็น gif ไม่ได้ (T-T)

By: magicbank on 27 November 2013 - 22:03 #659397

** คำเตือน ไม่ได้ต้องการดิสเครดิตใคร อย่าลากเข้าไปเกี่ยวข้อง **

server ส่วนใหญ่ของราชการไทย ตั้งอยู่ในอาคารของกระทรวง ดังนั้น หากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับอาคารหรือบริเวณดังกล่าว จะเกิดปัญหาโดยตรงกับระบบครับ

dr site มีบางกระทรวง บางกระทรวงก็ไม่มี

กระทรวงนี้ คาดว่าไม่มี dr site และเพิ่งย้ายระบบหนีออกมาจากกระทรวงในวันก่อน คาดว่ามีปัญหาด้าน network การเข้าใช้งานจึงติดขัดอยู่บ้าง

จบครับ

ปล. วิเคราะห์จากข่าวที่ทราบมา ไม่ควรเชื่อถือ ให้ไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครับ

By: sakuraba
Windows PhoneWindows
on 28 November 2013 - 08:25 #659517 Reply to:659397
sakuraba's picture

คิดเหมือนกัน ผมเห็นข่าวนี้ สิ่งที่ผมสันนิษฐานอันดับแรก คือข่าวตัดไฟกระทรวง


ลายเซ็น

By: algohack
iPhone
on 28 November 2013 - 11:16 #659605 Reply to:659517

ตามนั้นครับ