Blognone Company Profile

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ซัพพลาย และมีเดียต่างๆ ครบวงจร อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทั้งมีหน่วยงานสนับสนุนบริการหลังการขาย เช่น ติดตั้ง แก้ปัญหาเครื่องขัดข้อง วางระบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้บริการกับหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล และบริษัทต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล
บริษัทฯมีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ด๊อดเมทริกซ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เน็ตเวิร์ค รวมทั้งด้าน IT Solution Provider เพื่อให้ได้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดในการใช้งานอุปกรณ์และบริการ โดยบุคลากรได้รับการสนับสนุนและอบรมเป็นประจำจากเจ้าของผลิตภัณท์คอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จึงทำให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า เราได้เสนออุปกรณ์และการบริการตามมาตรฐานสินค้าทุกประการ

เว็บไซต์องค์กร: 
www.mmgss.net
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Locus Telecommunication Inc., Ltd. (LTI) was founded in 1999 and is currently located in Bangkok, Thailand. With over 100 professionals working at its Bangkok office, we focus on delivering the best
business solutions with an emphasis on CRM.

Locus has successfully served clients in various industries – banking, insurance, manufacturing,healthcare, utilities, and telecom – together with world renowned partners such as Oracle and Avaya. We aim to provide the best solutions available with efficient utilization of our resources and capabilities. Locus’ goal is for customers not only to be satisfied with our products and services, but also to consider them as far exceeding their expectations.

Locus is a total solution provider, offering extensive services ranging from basic IT requirement to advanced Business Consulting. We specialize in CRM & Contact Center Solution and offers comprehensive packages that are designed to offer seamless integration into existing IT environment of our clients.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.locus.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ต่างประเทศ)
แนะนำองค์กร: 

Mobile-Technologies provides advanced services and solutions for wireless operators across the globe. Our leading-edge technology is based on many years of experience in telecommunications, and we are proud of being a true innovative pioneer company with groundbreaking solutions.

The secret to our success is our ability to fully understand the challenges operators face when operating fast growing networks in sometimes difficult and harsh environments. At Mobile-Technologies, we partner with our customers to ensure they get the right products suitable for their market and business requirements. This means no two solutions deployed are ever the same.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.mobile-technologies.com/
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที ทุกยี่ห้อ ทุกชนิด รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค เรามีโซลูชั่นหลายๆโซลูชั่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.ek-karaj.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Padaeng Industry Public Company Limited (PDI) was established on 10 April 1981 with a registered capital of Baht 20 million invested by Thai public (Ministry of Finance) and private investors and a private company from Belgium (Vieille Montagne). The Company engaged in mining and refining business with the objective to produce zinc metal and zinc alloys to serve its customers. The Company’s mine is located in the Mae Sot district and its refinery in the Muang district of the Tak province, the roaster plant in the Rayong province and the head office in Bangkok. The Company is also engaged in zinc ore exploration programs both in Thailand and in neighbouring countries.

The Company has been listed on the Stock Exchange of Thailand since 21 July 1987 and converted into a public company limited on 4 February 1994. In 1996, the Company increased its registered capital to 2,260 million Baht. It was fully paid in 2000.

The Company's core products are Special High Grade (SHG) zinc metal and value-added zinc alloys, raw materials used in a variety of industries. To date, PDI is the sole producer of high grade zinc in Southeast Asia with an annual production capacity of 110,000 metric tons of zinc metal and alloys.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.padaeng.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 
 บริษัท ไอทีมสตูดิโอ จำกัด (ITeam Studio Co.,Ltd.) เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและให้บริการทางด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่มงานระบบสารสนเทศ (Information Technology) โดยเฉพาะ     
 บริษัท ไอทีมสตูดิโอ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2550 ด้วยทีมงานที่มีความรู้และความเข้าใจในการสรรหาและเชี่ยวชาญในการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามความต้องการเฉพาะด้านในธุรกิจแขนงงานต่าง ๆ ในด้านงานสารสนเทศเป็นอย่างดี ด้วยความเข้าใจและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้บริษัทลูกค้าชั้นนำหลายแห่งยอมรับและใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงมั่นใจได้ว่าผู้สมัครที่ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือกจากทางบริษัท ก่อนจะส่งให้บริษัทลูกค้าพิจารณา จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการ
เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.iteamstudio.com/
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในด้านการวางระบบและให้บริการด้านการอบรมระบบซอฟท์แวร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายองค์กร โดยท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่มีความเข้มข้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

ประการแรกคือ เรื่องของ "ข้อมูล" ที่ใครเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็นต่อความต้องการ และหาเครื่องมือที่มีความทันสมัยมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ข้อมูลในองค์กร และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ประการที่สองคือ "เครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจ" เพื่อให้ความสามารถในการนำข้อมูลที่ได้มาจากหลาย ๆ แห่งเข้ามาผ่านกระบวนการ และนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจหรือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

ทางบริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จึงได้พยายามจัดหา Solutions ที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ มีความเหมาะสมและราคาสมเหตุสมผลที่สุด เพื่อนำเสนอให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ การวางระบบคลังข้อมูล และดูแลแอพพลิเคชั่น จึงช่วยให้องค์กรต่างๆ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้อย่างมั่นคงด้วยเครื่องมือ

Business Intelligence (BI)
Business Performance Management (BPM)
Decision Support Systems (DSS)
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พวกเราได้สะสมประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในทุก ๆ เรื่องเพื่อตอบทุกโจทย์และแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังรับปรึกษาและให้คำแนะนำกับธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พวกเราจึงดำเนินการภายใต้ชื่อที่เรียกว่า "IMD" (Improve Management Decisions)

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.imd.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท mixi เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสินค้าเครื่องเล่น HD Player, Android TV Box และล่าสุดบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อว่า "EVO Smart Box" ซึ่งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android Platform ที่เล่นหนังจาก harddisk และดูสื่ออนไลน์ต่างๆ บนทีวี ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเวปไซต์บริษัทที่ http://www.mixithailand.com

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.mixithailand.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท โกลบเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้ CDG Group ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นบริษัทผู้นำด้านบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด ความถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ตลอดจนบริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

NOSTRA คือ ข้อมูลแผนที่ดิจิตอลประเทศไทยที่ดีที่สุด ถูกต้องที่สุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำข้อมูลแผนที่มากว่า 20 ปี เราชำนาญและเข้าใจความซับซ้อนของข้อมูลในพื้นที่ประเทศไทยอย่างแท้จริง

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแผนที่นำทาง NOSTRA เป็นที่รู้จักในตลาด GPS navigator มานานกว่า 10 ปี การันตีคุณภาพโดย GPS แบรนด์ชั้นนำระดับโลก โดย GARMIN by esri Thailand และแบรนด์ซอฟต์แวร์นำทางแถวหน้าอย่าง SpeedNavi

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.nostramap.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัทเราดำเนินกิจการด้าน IT ครบวงจร เช่น พัฒนา web Application

เว็บไซต์องค์กร: 
www.icbsolution.com