Blognone Company Profile

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

SC-Spark Solution

รับจัดทำเว็บไซต์ด้วยมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรามีทีมงานที่มีความชำนาญ ทั้งระบบ e-Commerce , Web Application, และ Mobile Application เพื่อให้คุณไว้วางใจให้เรา เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.sc-sparksolution.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

ALPHA PERFORMANCE GROUP.,CO.,LTD (APG) is an international group of automotive supply chain professionals providing business process and operations management services in the following areas:

APG is now hiring to build its practice based in Bangkok for its Thailand and ASEAN operations.

บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เปิดรับพนักงานหัวคิดก้าวไกล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้ามาร่วมสร้างอนาคตร่วมกัน

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.alphafast.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้าน (Web Hosting Provide) ชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้บริการครบวงจร ทั้ง Web Service, Hosting, จดโดเมนเนม, E-Marketing Service, Search Engine Optimization (SEO), เว็ปไซต์สำเร็จรูปและ System Customization and Integration Service เพื่อให้ลูกค้า SMEs ทุกระดับชั้นได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ระบบ Cloud Computing อันทันสมัย สามารถรองรับการเติบโตและความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคตได้อย่างไม่หยุดยั้ง และให้คำแนะนำในการเลือกใช้ Service และ Solution พร้มให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐมากกว่า 50,000 ราย เช่น บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน), บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาแม่ประนอม จำกัด, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, มูลนิธิ พอ.สว.เป็นต้น

เว็บไซต์บริษัท http://www.chaiyohosting.com , http://www.seo.co.th , http://www.chaiyopay.com , http://www.chaiyoreadyweb.com , http://www.chaiyosms.com'บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้าน (Web Hosting Provide) ชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้บริการครบวงจร ทั้ง Web Service, Hosting, จดโดเมนเนม, E-Marketing Service, Search Engine Optimization (SEO), เว็ปไซต์สำเร็จรูปและ System Customization and Integration Service เพื่อให้ลูกค้า SMEs ทุกระดับชั้นได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ระบบ Cloud Computing อันทันสมัย สามารถรองรับการเติบโตและความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคตได้อย่างไม่หยุดยั้ง และให้คำแนะนำในการเลือกใช้ Service และ Solution พร้มให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐมากกว่า 50,000 ราย เช่น บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน), บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาแม่ประนอม จำกัด, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, มูลนิธิ พอ.สว.เป็นต้น

เว็บไซต์องค์กร: 
เว็บไซต์บริษัท http://www.chaiyohosting.com , http://www.seo.co.th , http://www.chaiyopay.com
รูปแบบองค์กร: 
องค์การมหาชน
แนะนำองค์กร: 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
(e-Government Agency: EGA
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทางปฏิบัติในระดับที่เป็นรากฐานของการประยุกต์ใช้ ICT เช่น งานด้านสถาปัตยกรรม ICT ที่ต้องออกแบบ เพื่อรองรับบริการที่มีเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ ด้าน ICT ของประเทศเชื่อมโยงกันได้ การมีระบบ intranet ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของรัฐ ให้มีทักษะความชำนาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)
2.โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service)
3.ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)
4.โครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรฐาน TH e-GIF (e-CMS)
5.ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)
6.ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring : GovMon)
7.บริการ Software as a Service (G-SaaS)
8.ระบบประชุมทางไกลผ่านโครงข่าย GIN (G-Conference)
9.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service)
10.ระบบส่งข้อความสั้น (SMS Gateway)

เว็บไซต์องค์กร: 
้http://www.ega.or.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัทเป็นโฮมออฟฟิศขนาดเล็ก มีพื้นที่สำหรับเดินเล่น พักผ่อน ไม่แออัด
หากคุณรักสุนัขจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เว็บไซต์องค์กร: 
itboxdesign.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท Waller Security Service ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ให้บริการงานด้านเจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แก่ผู้ประกอบการชั้นนำทั่วไป เช่น หมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ,คอนโดมิเนียม,โรงแรม,ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการต่างๆ บริษัท, ห้างร้านต่างๆ เรามีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ เป็นมืออาชีพในการทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาเทคโนโลยี มาอย่างยาวนาน

เรามีหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีภายในของตนเอง ซึ่งได้พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการทำงาน (Quality Assurance) ของ เจ้าหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยใช้เทคโนโลยี 3G ชื่อว่าระบบ Waller Patrol System ซึ่งช่วยให้ทีมบริหารชุดรักษาความปลอดภัยสามารถ ได้รับข้อมูลสำคัญในการทำงานอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ทำให้คุณภาพการทำงานดีขึ้นและลดตุ้นทุนการทำงานได้มาก ทำให้ผู้รับบริการของเราพึงพอใจ ซึ่งเราก็ยังพัฒนาต่อไปตลอดเวลา

ที่ผ่านมาผลงานทางด้านเทคโนโลยีของเรา ได้ถูกนำไปแสดงในงาน AngelHack Bangkok 2015 ซึ่งเป็นงานที่ชุมนุมผู้สนใจทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่จัดมาแล้วหลายครั้งทั่วโลก โดยงานได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกหลายบริษัท อาทิ IBM Amazon หรือบริษัทใหญ่ในประเทศไทย เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน อนันดา เดเวลอปเมนต์ จำกัดมหาชน

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.wallersecurity.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท อิควิน๊อกซ์ ครีเอทีฟ จำกัด (EQUINOX CREATIVE CO.,LTD.) ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า "การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริการต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทลูกค้า ใช้งานง่าย เสถียรภาพ ประสิทธิภาพสูง และความปลอดภัยต่อข้อมูล" เราจึงดูแลใส่ใจทุกชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์ หรือคิดค้นขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เรารับพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท หรือบุคลทั่วไปทั้งระบบ ERP (Odoo ERP - Open ERP) และระบบงานต่างๆภายในองค์กรทั้ง Windows Application, Web Application รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั้งบนระบบปฏิบัติการ Mobile Application ทั้ง Android, iOS และ Windows Mobile

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.equinoxcreative.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

ITOS Consulting (ITOS) focus on IT total outsourcing solutions. Established by a group of IT fascinated professionals, the company has a growing team of business and IT consultants and experienced trainers. We provide a range of solutions designed by leading software firms and supported by various well-known hardware makers, for example, Treasury Management System, Risk Management System and Document Management solutions. All of our products are selected after a long process of evaluation by our business and technology experts and are backed by reputable and highly experienced vendors. ITOS consulting services are key components in the established service culture of the firm. We have created an unsurpassed reputation for our delivery driven approach to assignments and our expertise in local markets we gained after long years of implementing and supporting our products to customers across Thailand.

เว็บไซต์องค์กร: 
www.itoscon.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

ITOS Consulting (ITOS) focus on IT total outsourcing solutions. Established by a group of IT fascinated professionals, the company has a growing team of business and IT consultants and experienced trainers. We provide a range of solutions designed by leading software firms and supported by various well-known hardware makers, for example, Treasury Management System, Risk Management System and Document Management solutions. All of our products are selected after a long process of evaluation by our business and technology experts and are backed by reputable and highly experienced vendors. ITOS consulting services are key components in the established service culture of the firm. We have created an unsurpassed reputation for our delivery driven approach to assignments and our expertise in local markets we gained after long years of implementing and supporting our products to customers across Thailand.

เว็บไซต์องค์กร: 
www.itoscon.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ต่างประเทศ)
แนะนำองค์กร: 

ศูนย์อบรม Global Knowledge ให้บริการฝึกอบรมเทคโนโลยีที่ครอบคลุม Networking, Virtualization, Data Center, Cloud
ซึ่งเป็นหลักสูตรอย่างเป็นทางการจาก Cisco, Citrix, IBM, Microsoft, NetApp, Salesforce รวมทั้ง IT Standard, Technology และ Best Practice Training
จาก CompTIA, ITIL, PMP, CISSP, ISO, BCM และอื่นๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,500 หลักสูตร

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.gkapac.com/th/