Blognone Company Profile

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัทคอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างยาวนาน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายงานและธุรกิจโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชั่นด้านซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันกับได้กับซอฟต์แวร์ในระดับโลก เราจึงทำงานแบบมืออาชีพ แต่เป็นกันเอง และมุ่งมั่นสนับสนุนให้ทีมงานทุกคนได้แสดงความสามารถ พัฒนาความสามารถและเติบโตตามสายงานที่ถนัดอย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.cdss.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ต่างประเทศ)
แนะนำองค์กร: 

We provide you the best hosted system and hosted voip PBX for hassle free business communications. Get virtual PBX service around Adelaide from SipTalk for more efficient business call flow.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://onpbx.com.au
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท โอเวอร์แลนด์ แกรนด์ จำกัด บริษัทส่งออกอุปกรณ์ประดับยนต์และสินค้าเอ๊าท์ดอร์ นำเข้าส่งออก เจ้าของแบรนด์ OVERLAND และบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.overland4x4.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 โดยประกอบไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี CMS เช่น Joomla!, Mambo, Nooku ระบบ E-Commerce Solution ที่เป็นที่นิยมอย่าง VirtueMart ระบบ Social Network และเทคโนโลยีบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) อย่าง vtiger CRM นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้พัฒนา FLEXIContent ซึ่งเป็น Content Construction Kit (CCK) สำหรับ Joomla! อีกด้วย

แรกเริ่ม บริษัทเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MamboHub.com ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์แห่งแรกของกลุ่มผู้ใช้ Mambo ผู้ก่อตั้ง นำโดยคุณอัครวุฒิ ตำราเรียง และกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source ล้วนเป็นหนึ่งในทีมนักพัฒนาหลัก (Core Team) ของทั้ง Mambo!, Joomla และ VirtueMart และยังเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมภาษาไทย ภายใต้ชื่อ Mambo LaiThai, Joomla! LaiThai และ Joomla! LaiThai Shop ตามลำดับ นอกจากนี้ ทีมงานยังเป็นผู้พัฒนา Extension และ Component ต่างๆที่ใช้กับทั้ง Mambo และ Joomla อีกด้วย อันเป็นการช่วยสนับสนุนให้กับผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา

ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ให้บริการหลักของเทคโนโลยี CMS และ Open Source แบบครบวงจร รวมทั้งให้บริการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! ด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรการใช้งานพื้นฐานและการใช้งานขั้นสูง เช่น การสร้าง Tamplate การใช้งาน Extension และ Component เพื่อให้รองรับ Responsive Template การใช้งาน VirtueMart ต่อมาบริษัทเปิดหลักสูตรใหม่คือ Google Classroom ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google โดยใช้ Google AdWords ในการบริหารจัดการโฆษณาเว็บไซต์ และ Google Analytics สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดให้บริการเช่าห้องอบรมขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนมากมายในการให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Web Application เช่น ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(E-Market Place) ระบบ Back Office สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น ระบบการคลัง, ระบบการจอง-ยืม-คืนอุปกรณ์, ระบบการจองห้องประชุม, ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม, ระบบ WorkFlow ในการอนุมัติเนื้อหาก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริษัทได้ขยายการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง อาทิ Visual Paradigm (Model-Code-Deploy Platform) และ JoomlaLMS และยังเป็น Developer Partner ของ Stackideas และ JomSocial อีกด้วย

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของชุมชนผู้ใช้ Joomla! และด้วยเหตุนี้เองจึงพยายามให้การสนับสนุนเรื่อยมา ทั้งด้วยการพัฒนา Joomla! เป็นภาษาไทยและพัฒนาระบบ E-Learning และร่วมกับ Joomla! Community นานาชาติในการพัฒนา Joomla! นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการใช้ Joomla! ในประเทศ ด้วยการจัดงาน Joomla!Day Thailand เพื่อเป็นวันรวมพลคนใช้ Joomla!

เว็บไซต์องค์กร: 
www.marvelic.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ต่างประเทศ)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการในด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคม (Telecommunication Service Provider) วิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) รวมถึงการ Outsourcing จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กรทั้งชั่วคราวและระยะยาวเพื่อช่วยบริษัทของท่านในการลดต้นทุนและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
1) Network Planning and Optimization (NPO) การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบพัฒนา ติดตั้งและดูแลให้คำปรึกษาทางด้านระบบโทรคมนาคม พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า โดยมีรายละเอียดการบริการดังต่อนี้
Network Design and Deployment
• Radio Access Network Planning and Optimization
• Transport Network Planning
• Core Network Planning

Network Performance Management
• Radio Network Optimization
• Network Audit and Performance Benchmarking
• Managed Services Radio Network Performance Maintenance
• Managed Services Radio Network Performance Improvement
• End to End Network Performance Optimization

2) Talent Acquisition and Deployment (TAD) คือการ Outsourcing จัดหาบุคลากรด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบโทรคมนาคม ผู้ดูแลและวางแผนคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Network planning) วิศวกรโทรคมนาคม (RF Engineer – Radio Frequency Engineer), Radio Network controller Integration – RNC Integration, Site Engineer, Drive Test Engineer, Drive Test Analysis, Draftman, Field Technical support Engineer, Java & SQL Programmer, Project Admin ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ให้กับลูกค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) Business Process Outsourcing (BPO) การ Outsourcing จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อช่วยองค์กรหรือลูกค้าในการลดต้นทุนอันเนื่องมาจากการจ้างพนักงานประจำ รวมถึงลงทุนในการวางระบบเครือข่ายซึ่งมีต้นทุนสูง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาซ่อมแซม ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม ไม่ต้องขยายพื้นที่สํานักงาน โดยมีรายละเอียดการบริการดังต่อไปนี้
• Back Office ส่วนการปฏิบัติงานสนับสนุนต่าง ๆทั้งในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศในสำนักงาน (Office Information System Development) และพัฒนาระบบพื้นฐานของธุรกิจ
• HR Payroll Administration งานในด้านการจัดการเงินเดือนพนักงานรวมถึงด้านการบันทึกเวลาการทำงานและงานด้านการคำนวณจ่ายและหักเงินพนักงาน
• Accounting and Finance งานในส่วนบัญชีและการเงิน
• Contact Center การดูแลและจัดการศูนย์บริการลูกค้า ไม่ว่าจะมีการติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ หรือแม้แต่ผ่านทางเว็บ โดยมีศูนย์กลางระบบเดียวในการดูแล ช่วยในการลดต้นทุนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้า
• Voice operations for Sales/Marketing รับสาย/ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อรับ Order การสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า แจ้งเงื่อนไข / เสนอราคา /ส่งสัญญา ให้แก่ลูกค้า รวมถึงงานบริการหลังการขาย
• Technical Support and other ส่วนในการดูแลและแก้ไขปัญหาทางด้าน software, hardware, Network ของบริษัทรวมทั้งดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์

4) Knowledge Process Outsourcing (KPO) เป็นการจัดหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูงและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจสูง องค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ว่าจ้างจะศึกษาถึงความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ outsourcing เพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินงานในองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการวิจัยและพัฒนาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และทำให้เกิดความแข็งแรงขององค์การจากความลึกขององค์ความรู้ ประสบการณ์ และปัจจัยการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดในการบริการดังต่อไปนี้
• RF Planning and Optimization for Network Deployment
• In-building Distributed Antenna System Design
• Network Measurement Post processing for Drive test and OSS Statistics
• Network Operations Center Management
• Network Performance Monitoring
• Network Audit
• Improvement
• End to End Network Performance Optimization

ทางบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการของบริษัท ได้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจกลุ่มน้ำมัน ธุรกิจอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจอื่นๆทั่วไป
บริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย และมีสาขาอยู่ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนาม และได้รับรางวัล Huawei Gold Medal Partner Award in 2014, Special Achievement Award and Young Entrepreneur of the Year awards 2014, Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014, Golden Bull Awards in 2012, Golden Bull Awards in 2011, Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2011 (APEA 2011), SME 100 Fast Moving Companies Award in 2010

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.elabram.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

เราคือ บริษัทที่ปรึกษาและบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาให้ธุรกิจของท่านโดย ทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น
(Mobile App) , โปรแกรมมิ่ง (Programming) และ ทีมนักออกแบบเว็บไซต์ ( Web design ) ซึ่งพร้อมให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ และออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น (web application) และ จัดทำ App Mobile สำหรับระบบ IOS and Android

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.csithailand.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บัดนาว บริษัทเพื่อคนรุ่นใหม่ เรากำลังเปลี่ยนแปลงบัตรกระดาษต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online บน Cloud เรากำลังทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างๆ ประหยัดค่าบริหารจัดการ ช่วยลดโลกร้อน ทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ ไม่ต้องพกบัตรให้หนักกระเป๋าอีกต่อไป

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.bud.in.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

เป็นบริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์สำเร็จรูป, พัฒนาด้านเว็ปไซต์
ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
"หากคุณคือคนที่มีความรู้ ความสามารถ หากคุณคือคนที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานที่มั่นคง เราพร้อมที่จะมอบโอกาสนั้นให้กับคุณ"

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.prosoft.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ทางด้านเกมและแอพพลิเคชั่น ที่ครอบคลุมความต้องการทุกรูปแบบ อาทิเช่น Mobile Game, Mobile Application, Application Facebook, Web-base เป็นต้น จุดเด่นของการบริการของบริษัทโปรเกมมิ่งคือ คุณภาพของผลงานและการดูแลหลังการขาย เราเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีและเท่าเทียมกัน

ในส่วนของเกมที่เราพัฒนาและวางจำหน่ายเอง ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เล่นเป็นอย่างมาก โดยเราให้ความสำคัญกับเกมที่สนุก และสร้างสรรค์ ปัจจุบันจึงมีกลุ่มผู้เล่นเกมของเราอยู่ทั่วโลก

นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการสอน ที่โปรเกมมิ่ง คุณภาพการสอนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง บุคคลากรทุกคนได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ผู้สอนทุกคนนอกจากจะมีประวัติด้านการศึกษาที่ดีแล้ว ก็ต้องมีประวัติการทำงานที่ดีด้วย เรามุ่งหวังให้ประสบการณ์จากผู้สอนเหล่านี้ ถูกส่งต่อไปยังผู้เรียนทุกคน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ สภาวะแวดล้อมในการเรียนก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ห้องเรียนทุกห้อง ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเรียนโดยเฉพาะ เราคำนึงถึงปัจจัยทุกๆด้าน ทั้งขนาดห้องต่อจำนวนผู้เรียน แสง เสียง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากห้องเรียนออกไปเต็มที่

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.progaming.co.th/
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Apppi Co., Ltd. is full-service digital solution agency based in Bangkok, Thailand with talented and professional team on digital marketing areas. We provide our clients with the best practice solution, focused approach and professional service to help brands and businesses maximize their goals.

Our Services
- Marketing strategy and full services agency
- Cutting-edge development and software house
- Distributor and supplier
- Technology consultant
- Community lead program

Provide our clients with the best solutions and professional services.

เว็บไซต์องค์กร: 
www.apppi.co