Blognone Company Profile

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

alt="cover image"

     พวกเราเป็นนักสร้างยาน (Spacecrafter) ในโลกของ Software development ให้กับ Enterprise และ Tech Startup ต่างๆ เพื่อให้พวกเขาไม่ต้องพะวงกับการพัฒนา Software ที่ดี เพราะพวกเราถนัดด้านนี้เป็นที่สุด โดยเราเชื่อว่า

" Technologies คือ key success ที่ทำให้เราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้ พวกเราจึงตั้ง The Existing Company เพื่อสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานมากที่สุด "

alt="Make it EXISTING by EXITING the limitations…"

alt="people is key success"

ในอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกับทุกบริษัทที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ เรามุ่งมั่นที่จะจ้างคนที่ดีที่สุด และเราให้ความสำคัญกับ:

 1. การสร้างคน (People)
 2. การมีวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร (Culture)
 3. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)

นอกจากนั้นสิ่งที่ EXISTING พิเศษเท่าๆบริษัทอื่นคือ เรา:

 1. สนับสนุนให้พนักงานตัดสินใจโดยอิสระ
 2. แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆภายในทีม และคนนอกอย่างเปิดกว้าง
 3. หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ไร้ประสิทธิภาพ

     ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้เรามีให้ความสำคัญกับตัวบุคคล มากกว่า process การทำงานเพราะ process การทำงานที่ดีจะมาพร้อมกับตัวบุคคลที่ดีเช่นกัน ทำให้ตลอดเวลาเราเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสมกับเราตลอดเวลา EXISTING เราเชื่อว่าการมอบการทำงานที่ยืดหยุ่นสนุกสนานจะกระตุ้นความคิด และการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นจนนำไปสู่การสร้าง Hero team ที่แข็งแกร่งจนประสบความสำเร็จ

? Our website: existing.co

alt="existing"

alt="existing"
 

พวกเราเป็นคนแบบไหน และเป็นส่ิงที่เราต้องจากคุณด้วยเช่นกัน

     พวกเรามีเป้าหมายที่จะรวบรวมผู้คนที่มีความเก่ง มีความกล้า และมีความบ้ามากพอให้มาอยู่ใน Hero team ด้วยกัน เพื่อพัฒนา Software / Product / Technologies ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้ และ เราให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากกว่าจำนวนคน และไม่มีคำว่าหัวหน้ากับลูกน้อง ทุกคนในทีมไม่ชอบอะไรแบบนั้น เพราะเราเชื่อว่าทีมที่ดีจะต้องไม่มีการแบ่งแยกตามลำดับอาวุโสในทีม
 

การพูดคุยกันคือสิ่งสำคัญ

     "ทีม" คือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของที่นี่ ทุกคนที่นี่คือทีมเดียวกัน พูดคุยด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานด้วยกันก็ตาม เพราะเราต่างกันแค่งานที่รับผิดชอบ และจะไม่มีใครในทีมที่ต้องแบกรับงานคนเดียว (มีคนร่วมซวยอยู่เคียงข้างด้วยเสมอ)

     เพราะการสื่อสารภายในทีมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นพวกเราจะพูดคุยด้วยกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็ตาม (แต่เรื่องไร้สาระน่าจะบ่อยกว่า) เราถึงเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมากับเพื่อนร่วมงาน
 

กระหายในความรู้

     กระหายที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาในแต่ละวัน จะได้พร้อมนำไปใช้ในการทำงานจริงๆได้เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ของใหม่ๆ และดีกว่าเดิม

     ที่นี่ไม่มีใครในทีมที่เก่งที่สุด เรามีแต่คนที่เก่งและเป็นมืออาชีพในแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไป นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเราจึงเป็นทีมที่พร้อมจะลุยไปด้วยกันตลอดเวลา และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆภายในทีมด้วยกัน โดยเฉพาะสมาชิกคนใหม่ๆที่กระหายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 

ความเป็นผู้นำ

     ความเป็นผู้นำไม่ใช่คนที่พยายามนำคนอื่น แต่เป็นคนที่ทำให้คนอื่นเดินตามมากกว่า เพราะฉะนั้นทุกคนในทีมสามารถเป็นผู้นำได้แล้วแต่สถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ในเวลาที่แย่ความเป็นผู้นำของคนในทีม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทีมผ่านพ่นช่วยากลำบากไปได้

     การกล้าที่ออกความคิดเห็น กล้าลองผิดลองถูก กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด และกล้าที่ลงมือทำก่อนให้คนในทีมเห็นผลลัพท์เป็นส่ิงที่สำคัญในความเป็นผู้นำ
 

Growth Mindset & Passion

     ถ้า Mindset เปรียบเทียบได้กับ เส้นทางในการดำเนินชีวิต , Passion ก็เป็นเหมือนพลังงานให้เราไปถึงจุดหมายนั้น ซึ่งเรา Passion เดียวกันคือเราอยากนำ Techonologies ใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลก มายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ส่งผลให้เรามี mindset การพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะ Techonologies ใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกมี learning cruve เสมอ
 

การเสียสละ

     เราแบ่งปันทั้งความรู้ และเรื่องในชีวิตประจำวัน เสียสละในบางเรื่องเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน แม้ว่างานนั้นอาจไม่ถนัด หรือไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง เราไม่เคยพูดว่า “นั่นไม่ใช่งานของเรา” เพราะไม่มีทางที่คุณจะทำงานที่ถนัดได้ตลอดเวลา การดิ้นรนแก้ปัญหานั้นให้ได้ คือสิ่งสำคัญที่ต้องมีในตัวทุกคนในทีม
 

บ้าบอ เฮฮา และเล่นได้ทุกเวลา

     บ้าบอ เฮฮา และปรับตัวเข้ากับทุกคนในทีมได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเฮฮาปาร์ตี้ ในขณะที่ยังรับผิดชอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เพราะเพราะพวกเราไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ทำงานงกๆไปวันๆ เราต้องแบ่งเวลาให้ยืดหยุ่นมากพอที่จะมีเวลากิน เที่ยว เล่น เต้น และพัฒนาตัวเองด้วย

alt="Existing"
 

Tech Stacks ที่เราใช้หลักๆในงาน

alt="tech-stacks"

 

Bridge Crews Available

alt="front-spacecrafter"

1. Front-end Spacecrafter (Developer)  #FrontSpacecrafter

Skill ประกอบยานด้วย

Agular / React / Vue.js (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หน้าที่หลักคือ: ผลิต Web application ให้มีคุณภาพดีที่สุด โดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้ควบคู่ไปด้วย

 

⎡ คุณสมบัติ ⎦

 • สามารถใช้ JavaScript รวมถึง ES6 (ES 2015) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียน SPA (Single Page Application) ด้วย React, Vue หรือ Angular (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้
 • เข้าใจหลักการทำงานที่สำคัญของ React, Vue หรือ Angular (อย่างใดอย่างหนึ่ง) อย่างเช่น Concept, State Management, Lifecycle , หรือ Pros & Cons เป็นต้น
 • เข้าใจและสามารถเขียน HTML/CSS ได้ หรือเคยเขียน Bootstrap, Foundation หรือ Semantic UI อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคย Web Service, RESTFul API
 • ที่นี่ไม่ได้เขียนโค้ดคนเดียว ดังนั้นจึงใช้ Git ที่เป็น Version Control ในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆในทีม
 • ห้ามมองข้ามการเขียนเทส ไม่งั้นเดี๋ยวจะชิบหายเอา
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีไหวพริบตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • หากมีผลงานหรือตัวอย่างโปรเจ็คมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

? NOTE: ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด แต่นี่คือสิ่งที่พวกเราใช้ทำงานกัน

 

✉️ Submit resume: contact@existing.co

 
alt="Apply"    alt="Apply"
 
 
alt="back-spacecrafter"

2. Back-end Spacecrafter (Developer)  #BackSpacecrafter

Skill ประกอบยานด้วย

NodeJS / Go (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หน้าที่หลักคือ: ผลิต back-end software ให้มีคุณภาพดีที่สุด โดยคำนึงถึง performance ต่างๆ

 

⎡ คุณสมบัติ ⎦

 • สามารถใช้ JavaScript รวมถึง ES6 (ES 2015) หรือ Go Language (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Node หรือ Go web framework ได้อย่างชำนาญ เช่น Gin, Express และ Hapi
 • สามารถใช้ MongoDB หรือ NoSQL อื่นๆได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้ PostgreSQL หรือ SQL อื่นๆได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้คำสั่ง Query ใน RDBMS ได้อย่างชำนาญ
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคย Web Service, RESTFul API
 • ที่นี่ไม่ได้เขียนโค้ดคนเดียว ดังนั้นจึงใช้ Git ที่เป็น Version Control ในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆในทีม
 • ให้ความสำคัญการเขียน docs เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างลื่นไหล และเข้าใจตรงกัน
 • ห้ามมองข้ามการเขียนเทส ไม่งั้นเดี๋ยวจะชิบหายเอา
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีไหวพริบตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
 • หากมีผลงานหรือตัวอย่างโปรเจ็คมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

? NOTE: ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด แต่นี่คือสิ่งที่พวกเราใช้ทำงานกัน

 

✉️ Submit resume: contact@existing.co

 
alt="Apply"    alt="Apply"
 
 

ทิ้งท้ายให้กับเด็กจบใหม่ที่อยากเป็น Spacecrafter คนต่อไป

 • เกรดเฉลี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เว้นแต่ว่าตัวคุณไม่มีอะไรอย่างอื่นให้น่าสนใจเลย
 • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครที่จะทำให้พวกเรารู้สึกสนใจ เพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีฝีมือจริงแท้แค่ไหน

 
alt="benefits"
 

⎡ อภิสิทธิ์พิเศษของ EXISTING ⎦

Budgets & Devices

 • มี Macbook ? สำหรับใช้ทำงานที่ให้ใช้งานได้อิสระ อยากจะแบกกลับบ้านไปศึกษาอะไรก็ตามใจเลย (สำหรับ Developer จะได้เป็น Macbook Pro RAM 16GB ส่วนตำแหน่งอื่นๆจะได้เป็น Macbook Air)
 • ประกันสังคมและประกันสุขภาพ ?‍⚕️?‍⚕️
 • งบทำฟัน? 6,000 บาท/ปี
 • เมื่อทำงานครบทุกๆ 1 ปี สามารถซื้ออุปกรณ์ไอทีส่วนตัวอะไรก็ได้โดยที่บริษัทจะช่วยออกให้ ? 30% แต่สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท
 • สามารถไปงาน Meetup, Conference, Course หรือ Event ? ต่างๆที่น่าสนใจได้ เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเอง
 • โบนัสประจำปี ? ที่ไม่ Fixed Rate เพราะว่าเราให้ตามผลงานที่ทำ (ทำไมเราต้องให้เท่าๆกัน ทั้งๆที่แต่ละคนทุ่มเทไม่เท่ากันล่ะเนอะ)
 • มีมาม่าให้กินฟรีที่ออฟฟิศ เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง

Flexible

 • สามารถทำงานจากที่บ้านได้ถ้ามีเหตุจำเป็น 2 วัน/สัปดาห์ (แต่การมาเจอหน้ากันที่ออฟฟิศก็ทำให้คลายเหงาได้ดีกว่าเนาะ)
 • วันหยุดลาพักร้อน ? 15 วัน/ปี เพราะชีวิตไม่ได้มีแต่การทำงาน จงไปพักผ่อนเพื่อเติมพลังกันบ้าง
 • เวลาทำงานที่ Flexible ? มากพอที่จะทำให้คุณเลี่ยงรถติดบ้าๆบอๆได้ (อย่าน่าเกลียดจนเกินไปก็พอ)
 • เล่นเกม ? ในเวลาทำงาน พร้อมกับบอร์ดเกมมากมายที่จะทำให้คุณเปลี่ยนเกมเล่นไปได้เรื่อยๆโดยไม่น่าเบื่อ
 • แต่งตัวยังไงมาก็ได้เราไม่บังคับ แค่อย่าใส่ชุดวันเกิดมาพอเพราะเดี๋ยวจะหนาว

Party

 • เลี้ยงฉลอง ?วันปิดโปรเจค วันรับพนักงานใหม่ ฯลฯ หรือบางครั้งก็เลี้ยงอย่างไม่มีเหตุผล เอ้าา!! ชนนนน!!!
 • ยกทีมไปนั่งทำงานกันที่ Co-working Space หรือร้านกาแฟเป็นบางเวลา
 • ยกทั้งบริษัทไปดูหนัง ? 2-3 เดือน/ครั้ง
 • ท่องเที่ยวประจำปี ? บางครั้งก็แล้วแต่อารมณ์จะพาไป
เว็บไซต์องค์กร: 
https://existing.co/
ที่อยู่องค์กร: 

ต่ำแหน่งที่ตั้งของฐานทัพ EXISTING

⎡ ตึกอโศกทาวเวอร์ ⎦ Google map

     สามารถเดินทางได้แทบทุกวิธี (ยกเว้นนั่ง SpaceX มาทำงาน) บริษัทเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS อโศก, MRT เพชรบุรี, Airport Link มักกะสัน และท่าเรืออโศก(คลองแสนแสบ) แล้วเดินมาจนถึงบริษัทได้ แต่ถ้ามาจากทาง BTS แล้วเน้นไวก็สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้เลย บอกว่า "ไปตึกอโศกทาวเวอร์" แล้วเดินเข้ามาทางตึกฝั่ง Top supermaket แล้วขึ้นลิฟต์มาชั้น 7 จากนั้นก็จะเจอป้ายออฟฟิศ The Existing Company ป้ายสวยที่สุดในชั้นละ ?

alt="existing-map"

เลขที่ 219/23 ชั้น 7 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
contact@existing.co
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

กว่า 15 ปีแล้ว ที่บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบงาน Mobility Enterprise Solutions ภายใต้คอนเซ็ปต์ของบริษัทฯ คือ “anywhere to go”

ซึ่งในปี 2014 เราปลี่ยนการทำธุรกิจแบบ SME เข้าสู่เส้นทางของสตาร์ทอัพ (Startup) กับการนำเคลมดิ (Claim Di) เข้าร่วมโครงการ ดีแทค แอเซอเลอเรท (dtac Accelerate) และชนะเลิศการแข่งขัน ทำให้เคลมดิเติบโตแบบก้าวกระโดด สามารถระดมทุน 3 ครั้ง ใน 18 เดือน และในรอบล่าสุดนี้ เราสามารถระดมทุนได้จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก Cyber Agent Venture, 500 Startup, Golden Gate Venture, dtac Accelerate และ Global Investor อีกหลายราย

ณ วันนี้ เคลมดิได้ให้บริการเคลมประกันภัยรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นมากกว่า 30 บริษัทประกันภัย คิดเป็นจำนวนมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนกรมธรรม์รถยนต์ในประเทศไทย เป้าหมายของเราคือ การเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติอุตสาหกรรมการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย รวมถึงแถบอาเซียน และแน่นอนว่าเราจะเข้าสู่ตลาดโลกในเวลาอันใกล้นี้

เว็บไซต์องค์กร: 
www.anywheretogo.com
ที่อยู่องค์กร: 

12/1 ถนนดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
adul anothai E:mail adul@anywheretogo.com Tel.086-016-0963,095-208-1798
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

บริษัทคนไทยรายเดียว ที่ทำ Mobile Application อย่างเดียว มาตั้งแต่ปี 2000 เริ่มต้นจากการพัฒนา Handheld Text Mode, Palm OS จนปัจจุบัน เรามี Application ทุก Mobile Platform รวมถึง Smart Device
• เราเป็นผู้นำในตลาด Mobility Enterprise Solutions
• เราเป็นผู้คิดและพัฒนาระบบที่คนไทยติดปากกันว่า "มาเร็ว เคลมเร็ว" ทำให้เรามี Market Share ถึง 40% จำนวนรถยนต์ในประเทศ
• Mobile Application ของเราได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับ Asia Pacific และระดับ Global
• เราได้รับการลงทุนจาก Dtac นักลงทุนใน Silicon Valley และนักลงทุนจากทุกทวีปในโลก

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

" บริษัท โค้ด ดีว้า จำกัด เราเป็นทีมงานมืออาชีพในการจัดหา Digital Solutions ต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจของคุณ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน "

หลากหลายผลงานที่เราได้จัดทำออกไป เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทาง บริษัท เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา (Consulting), วางแผนการตลาด Online (Online Marketing), ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ (Website Design and Development), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), ระบบซื้อขายออนไลน์ (E-commerce), การทำ SEO (Search Engine Optimization) และการดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ (Website Mantenance)

เว็บไซต์องค์กร: 
https://www.codediva.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

อาคาร 253 อโศก ชั้น 11 ถนน อโศก คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

โทร : 022583157 มือถือ: 0959473186 อีเมล : eakapong@codediva.co.th

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
โทร : 022583157 มือถือ: 0959473186 อีเมล : ratiya@codediva.co.th
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

รับจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานกินเลี้ยง กิจกรรมงาน event และยังปล่อยเช่าสินค้าอีกด้วย

เว็บไซต์องค์กร: 
https://www.imagic.co.th
ที่อยู่องค์กร: 

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 80/79 อาคารป.ธนาทาวเวอร์ 1 ซ.ลาดพร้าว 58/1
ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับได้ดี บริษัทยังรับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานอีกด้วย
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

เราคือผู้จัดงาน Event ระดับต้นๆ ของเมืองไทย เชิญชมผลงานเราได้ที่เว็บไซต์ www.imagic.co.th

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท บลูวีโอ จำกัด บริษัทที่จะได้ร่วมทำงานกับคนเก่งๆ งานท้าทายและเปลี่ยนแปลงโลก เราทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาเว็บและแอพ โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำต่างๆของเมืองไทยเช่น ธนาคาร โรงแรม บริษัทและองค์กรต่างๆหลายบริษัท โดยมีผลงานมากมาย รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองที่เกี่ยวกับการจัดการเว็บและแอพให้ง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายให้คนทั่วโลกใช้ บริษัทตั้งอยู่ที่อาคาร Jewelry Trade Center สีลมซอย 19

เว็บไซต์องค์กร: 
www.appbookme.com
ที่อยู่องค์กร: 

เลขที่ 919/519 JTC ชั้น 44 ห้อง 519 บี – 519 ซี

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
เพลินพรรณ
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
 1. เข้างาน 10.00 – 18.00 น. ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดต่างๆ
 2. ทำงานที่สีลม ออฟฟิตอยู่ติดกับสถานีสุรศักดิ์
 3. โบนัสในการทำงานประจำปี / ประจำเดือน
 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 5. ดื่ม Starbucks ฟรี
 6. เครื่อง Apple ในการทำงาน
 7. ฟิตเนส Virgin Active
 8. Training Course ต่างๆเพื่อ Update ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นพาไป Train ที่สิงคโปร์
 9. ที่ออฟฟิต ชวนกันกิน Sizzler บ่อยๆ
 10. พาไปเที่ยวต่างประเทศ (ปีที่แล้วไปฮ่องกงมา 5 วัน เที่ยวดีสนีย์แลนด์ เคเบิ้ลคาร์)
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Yoren (Thailand) Co., Ltd.

The next generation smart retail solution in the new retail era

Yoren builds customized solutions around mobile CRM for convenience store chains, retailers and respectable brands. Our end-to-end smart retail solution covers from customized mobile platform development, big data analytics, mobile marketing to AI and machine learning technology used in offline retail stores. Our solution is used by top retailers and brands including Lawson, Muji, Mini Stop, myNEWS.com, Shiseido and Unicharm. We manage growing millions of members and thousands of store outlets.

Founded in 2011, we are fast-growing international team of talents from top organizations such as Mckinsey & Co., Grab, Rakuten, MIT. We have offices in Thailand, China and Malaysia. Join our team to make an impact to the retail industry with cutting-edge technology in the new retail era.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://yo-ren.com/en/
ที่อยู่องค์กร: 

11/77 Sathupradit Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, Thailand 10120

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Pongpun | pongpun@yo-ren.com | 0860616444
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

Why should you join us?
- Asia's leading smart retail solution provider for retailers and brands
- Established international business presence with big-name clients
- Opportunity to learn new technology and recent trends in new retail industry
- Opportunity to work with international team members based in other countries
- Flat and open startup-like environment and culture with opportunity to contribute to strategic and product direction

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Start-up company with strong paid-up capital and fund from NIA aim on:
- developing Thai On-line traveling platform for in-bound travelers
- concentrate on FIT (Free Independent Travelers) specially Chinese market
- integrate all services to fit FIT's needs
- expand to medical tourism program

เว็บไซต์องค์กร: 
https://www.rubiktrips.com
ที่อยู่องค์กร: 

Suit # L2-L3(L Floor) 723 Supakhan Building,
Soi Charoen Nakhon 15A, Charoen Nakhon Road,
Khlongtonsai, Khlongsan,
Bangkok 10600
Thailand

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
ธีระวุฒิ กรีพานิช Teerawut Kreepanich e-mail: teerawut@gentosia.com Tel: 089-813-4224
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

Refactor Prime Co., Ltd. based in Chiang Mai, Designs and develops software solutions in cooperation with PCMI, USA.(http://www.pcmicorp.com)

Overview
PCMI Corporation (Policy Claim Management International) is the leading provider of integrated software solutions for Extended Warranty management and F&I administration. PCMI is operated under the leadership of our President & CEO – Mark Nagelvoort, along with his dedicated executive team who have worked alongside him in the industry for 20+ years. Currently, we have 3 office locations: Chicago (USA), Krakow (Poland), and Chiang Mai (Thailand) with dedicated teams working around the clock to service our clients.

Mission
At PCMI, we are passionate about supporting our clients’ growth by offering innovative technology and software solutions to help our clients expand into new markets or add additional products. Our mission is simple – to be Your Technology Partner and help you get to where you want to be by offering administration, risk management, reinsurance and CRM tools.

Vision
To continue in our pursuit for breeding new technological strategies for TPAs, OEMs, and Insurance Companies in both the Automotive and Consumer Industries. PCMI will achieve this by offering best-in-class enhanced Extended Warranty Administration Solution to our clients and strategic partners across the globe.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.pcmicorp.com
ที่อยู่องค์กร: 

87/9 อาคารสตาร์เวิร์ค ชั้น 3 ห้อง 303
ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
jobs@refactorprime.com
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นระบบงานทางด้านประกันและธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เป็นของบริษัทฯเอง

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.motiftech.com/
ที่อยู่องค์กร: 

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
สนใจร่วมงาน ส่งเรซูเม่มาที่ hr@motiftech.com โทร 02-653-3644
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สวัสดิการดี เดินทางสะดวก (BTSอโศก/MRTสุขุมวิท) บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ต้องการงานท้าทาย มาร่วมงานด้วยกัน !!

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
แนะนำองค์กร: 

We build successful businesses by identifying big problems in the market and how technology can be applied to solve those pain points. When one shows a great promise, we recruit a great team, spin it off into a company, and help them grow.

เว็บไซต์องค์กร: 
www.almond.group
ที่อยู่องค์กร: 

101 อาคาร โมบิคอม 3 ชั้น 5 ซอยพระพินิจ
ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Laphatsawat C. 095 623 6599 beam@almond.group
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

Pages