Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 4-5 ปีก่อน Struts นับเป็นเว็บ MVC เฟรมเวิรกที่เป็นทางเลือกหลักของนักพัฒนา ในยุครุ่งเรืองสมัยนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะหาเฟรมเวิรกตัวอื่นมาเทียบเคียงต่อกรได้ แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา Struts เข้าสู่ยุคเสื่อมความนิยมอย่างรุนแรงอันเนื่องจากปัญหาการออกแบบที่สะสมมานานตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม เกิดการแข็งข้อในหมู่นักพัฒนาอย่างแพร่หลาย เฟรมเวิรกใหม่ๆ มากกว่า 20 ชื่อผุดขึ้นราวดอกเห็ด ต่างก็พยายามนำเสนอแนวคิดจุดเด่นของตัวเองเพื่อแย่งชิงตลาดและความนิยม อ่านต่อ...