Tags:
Node Thumbnail

บริการแชร์จักรยานแบบขี่จากที่ไหนไปจอดที่ไหนก็ได้ได้รับความนิยมอย่างสูงในจีน แต่เมื่อออกมานอกจีนแล้วก็ดูจะมีปัญหากับเมืองพอสมควร โดยล่าสุดขนส่งไทเป สั่งห้ามบริการแชร์จักรยานไม่ให้จอดในจุดจอดจักรยานสาธารณะใน 11 เขตที่ประชากรหนาแน่น

ทางเมืองสั่งห้ามจอดจักรยานหลังได้รับคำร้องเรียนว่าจักรยานเหล่านี้ยึดที่จอดสาธารณะที่ปกติใช้จอดมอเตอร์ไซต์ หลายครั้งก็ขวางทางเท้า หลังจากสั่งห้ามทางเมืองก็เริ่มยึดจักรยานที่จอดในจุดจอดเหล่านี้ รวมแล้ว 969 คัน

ผู้จัดการ oBike ออกมาโต้แย้งว่าจักรยานของบริษัทก็มีสิทธิ์จอดในจุดจอดเหล่านี้เช่นกัน และกำลังพิจารณายื่นอุทธรณ์คำสั่งห้ามจอดนี้ แต่สำหรับจักรยานที่ถูกยึดไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีแผนจะไถ่ออกมาให้บริการต่อ

ทางเมืองไทเประบุว่ากำลังพิจารณาเพิ่มจุดจอดจักรยานเพื่อสนับสนุนการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ที่มา - Taipei Times

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 12 July 2017 - 07:52 #997472

หลังได้รับคำร้องเรียนว่าจักรยานเหล่านี้ยึดที่จอดสาธารณะที่ปกติใช้จอดมอเตอร์ไซต์

มอเตอร์ไซต์ => มอเตอร์ไซค์