Tags:
Node Thumbnail

หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านกองทุนบำเหน็จบำนาญในญี่ปุ่น หรือ GPIF (The Government Pension Investment Fund) กำลังพิจารณ์ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์การตลาดและการจัดการสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ทางหน่วยงานตั้งเป้าใช้งานช่วงต้นปีงบประมาณ 2018 ซึ่งจะเริ่มต้นช่วงเดือนเมษายน

การใช้ AI กำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ ตัวอย่างในสหรัฐฯ ก็มีบริษัท BlackRock Inc. และ Goldman Sachs ใช้ AI ในการจัดการสินทรัพย์ บริษัทบางแห่งใช้ AI ให้บริการที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในการจัดสรรสินทรัพย์

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้มีการอนุมัติระบบติดตามการกลืน (Digital Ingestion Tracking System) เป็นครั้งแรกในวงการยาสหรัฐอเมริกา ระบบดังกล่าวจะถูกฝังอยู่ในเม็ดยาเพื่อตรวจสอบและติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วย โดยการทำงานของระบบจะทำการส่งข้อมูลทางการแพทย์เมื่อมีการกลืนไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลแบบทันที เพื่อเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาผู้ป่วยได้รับยาอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม