Tags:
Node Thumbnail

James Damore อดีตพนักงาน Google ที่ถูกไล่ออกเพราะเขียนจดหมายเวียน แสดงความเห็นเชิงกีดกันทางเพศในที่ทำงาน นำไปสู่การตั้งคำถามว่า Google ทำผิดกฎแรงงานหรือไม่ที่ไล่เขาออกเพียงเพราะแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายความหลากหลายในที่ทำงานเท่านั้น

ล่าสุด NLRB หรือ US National Labor Relations Board คณะกรรมการสภาแรงงานแห่งชาติ ปัดตกข้อร้องเรียนของ Damore ที่ยื่นไปยัง NLRB ในเดือนสิงหาคม 2017 (ยื่นหลังจากถูกไล่ออก) โดย NLRB ระบุว่าเนื้อหาในจดหมายของ Damore เป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างชัดเจน

Tags:
Node Thumbnail

นอกจากปัญหากับบัตรเครดิต Visa แล้ว ลูกค้า Coinbase ประสบอีกปัญหาคล้ายๆ กันด้วยคือบัญชีธนาคารที่ผูกเอาไว้ ถูกตัดเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมไปอย่างปริศนา โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆ เลย

Coinbase ระบุให้ผู้ใช้ที่ถูกตัดเงิน แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้กับทาง Coinbase ทั้งธนาคาร, จำนวนเงินที่ถูกตัดและหมายเลขธุรกรรมจากธนาคาร พร้อม ชี้แจงว่าไม่ได้เกิดจากการถูกแฮกใดๆ แต่เกิดจากปัญหาในระบบประมวลผลการทำธุรกรรม พร้อมยืนยันว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินคืนทั้งหมด