Tags:
Forums: 

ฟังใจคือชุมชนดนตรีรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดชุมชนหนึ่งในประเทศไทย โดยเป็นที่ที่เชื่อมต่อให้ศิลปินและแฟนเพลงได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์อย่าง มิวสิคสตรีมมิ่ง ระบบจองวงดนตรี นิตยสารดนตรีออนไลน์ คอนเสิร์ต และงานสัมมนาทางดนตรี

เทคโนโลยีทางดนตรียุคใหม่ ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมดนตรีเป็นอย่างมาก มันได้ช่วยทำให้ศิลปินกับแฟนเพลงใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น แต่ก็ทำให้การช่องทางการสร้างรายได้แต่เดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน ฟังใจมุ่งหมายที่จะสร้างเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนคนดนตรี เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการเห็นศิลปินนักดนตรีนั้นได้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต

alt="fungjai-team.png"

การทำงานในแบบของฟังใจ (Company Culture)

 • เราเชื่อในการให้อิสระทางความคิดและการทำงานกับทุกคนในทีม ทุกคนได้เป็นเจ้าของงานของตัวเองเต็มที่ เมื่อได้รับมอบหมายงาน จะไม่ได้มีการเดินมาคอยตรวจจู้จี้จุกจิก แต่คุณจะได้โอกาสในการคิดค้นวิธีการทำงานที่เหมาะและดีที่สุดด้วยตัวเอง แต่หากเจออุปสรรคหรือติดปัญหา ก็มีทีมพร้อมคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
 • ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาฝึกงาน พนักงานประจำ หรือระดับผู้บริหาร ทุกคนในทีมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ทุกไอเดียมีค่าเท่ากันและหากผ่านคัดเลือกกันในทีมแล้วมีสิทธิ์ถูกนำไปใช้จริงเสมอ เราเชื่อในประชาธิปไตยทางดนตรี เช่นเดียวกับที่เราเชื่อในประชาธิปไตยในการทำงาน
 • เวลาเข้าทำงานของที่นี่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองกับระยะทางการเดินทางและ lifestyle ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคน ทุกคนเลือกเวลาเข้างานของตัวเองได้ระหว่าง 10.00 ถึง 12.00 จากนั้นนับเวลาทำงานไปอีก 8 ชั่วโมง
 • เรามีวัฒนธรรมการทำให้ทีมได้รู้จักกันมากกว่าแค่เพียงเพื่อนร่วมงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิต หรือสิ่งที่สนใจอยู่ตอนนี้ทุกสัปดาห์ มี Happy Hours เพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาสังสรรค์กัน รวมไปถึงการไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยกัน (ดูคอนเสิร์ต เล่นกีฬา ดูหนัง กินเบียร์ ฯลฯ)
 • เราสนับสนุนให้ทีมมีการเรียนรู้ตลอดเวลา หากใครเจอ Workshop, Course, Training ที่น่าสนใจ ทางฟังใจยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มที่
 • ประกันสุขภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี 12 วัน
 • สถานที่ทำงานอยู่ในย่านอารีย์ สามารถเดินจาก BTS ได้อย่างสะดวกภายใน 5 นาที มีร้านอาหารเพียบพร้อมหลากหลายราคาและรูปแบบ
 • ออฟฟิศเป็น Home Office บรรยากาศทำงานเป็นกันเอง แต่งตัวเหมือนอยู่บ้านมาทำงานก็ได้นะ

Product Team:

ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟังใจ ตั้งแต่กระบวนการ Research, Design และ Production ไม่ว่าจะเป็น Fungjai Music Streaming, Fungjaizine และโปรเจคใหม่ล่าสุดเพื่อชุมชนคนรักการคัฟเวอร์เพลง SongShakes โดยทุกตำแหน่งในทีมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
- ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครโดยตรง
- มี Portfolio ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง

alt="fungjai-app1.png"

ตำแหน่งที่เปิดรับ
iOS Developer (1 ตำแหน่ง)

 • มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ใน Objective-C และ Swift
 • มีความรู้และใช้งาน Version Control เช่น SVN, GIT
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง Interactive Application Development, Memory management, multi-threading เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ AutoLayout หรือ Adaptive User Interfaces, การใช้ 3rd-party libraries ต่างๆ เช่น AFNetworking, Realm, RxSwift, FacebookSDK, Fabric, CocoaPods, Fastlane จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Android Developer (1 ตำแหน่ง)

 • มีความคุ้นเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในพื้นฐานของ Java/Kotlin และสามารถประยุกต์ได้
 • มีความเข้าใจในการออกแบบ Layout ของ Android รวมถึง component เพื่อประยุกต์สร้าง custom view ในรูปแบบต่างๆได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง Life cycle ของ Android
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความคุ้นเคยกับ Design Pattern MVC, MVP, MVVM หรือ Reactive RxAndroid/Java
 • มีความรู้และใช้งาน source control, Git ได้เป็นอย่างดี
 • มีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรม ด้วยวิธีการใช้ Test driven
 • มีแนวคิดที่จะอยู่ร่วมกับ legacy code อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้น 🙂

UX Designer (1 ตำแหน่ง)

 • มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของ User Experience เป็นอย่างดี เข้าใจศัพท์อย่าง Persona, User Story, Prototyping, Usability Testing ราวกับท่อง a-b-c
 • มีความขี้สงสัยในพฤติกรรมของมนุษย์อยู่เป็นประจำ
 • บุคลิกภาพดี พูดจาสื่อสารได้ตรงประเด็น ใจเย็น กล้าที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อทำ research หรือสอบถามความคิดเห็นต่างๆ
 • มีความคิด-อ่านเป็นระบบระเบียบ สามารถสรุปย่อยข้อมูลจำนวนมาก แล้วนำเสนอเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนให้เพื่อนร่วมทีมนำไปทำงานต่อได้เป็นอย่างดี
 • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (เรียนหรือทำงาน) เกี่ยวกับ User Experience Design มาก่อน โดยให้แสดงหลักฐานผ่าน Portfolio ที่แนบมาพร้อมใบสมัคร
 • หากเคยใช้ prototyping tools อย่าง Balsamiq, Moqups, Protoype.io หรือ Invision มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

UI Designer (1 ตำแหน่ง)

 • เข้าใจศาสตร์ของ User Interface เป็นอย่างดี เข้าใจศัพท์อย่าง Design Pattern, Affordance, Responsive Design ราวกับท่อง ก-ข-ค
 • ใส่ใจความงามตั้งแต่พื้นผิวไปจนประสบการณ์ของผู้ใช้
 • มีเซนส์และทักษะที่ดีเยี่ยมด้าน Layout & Typography
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่างานออกแบบที่อยู่บนหน้าจอทำงานต่างจากสิ่งพิมพ์
 • มีความคิด-อ่านเป็นระบบระเบียบ สามรถอธิบายตรรกะ กระบวนการคิดของตัวเองได้เป็นอย่างดี
 • จำเป็นต้องมี portfolio ด้านการออกแบบ digital interface (สำคัญมาก)
 • หากเข้าใจ HTML, CSS และ/หรือใช้ Sketch และ Zeplin เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร

หากอ่านมาจนถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้เลยที่: https://fungjai.typeform.com/to/j12Gyc

พวกเรารอเจอทุกคนอยู่นะครับ : )

Get latest news from Blognone
By: fungjai on 27 February 2018 - 10:35 #1035829
fungjai's picture

ดันครับ

By: CherylShultis on 14 May 2018 - 17:30 #1049388

Loved to read your blog. cheap essays online I would like to suggest you that traffic show most people read blogs on Mondays. So it should encourage blogger to write new write ups over the weekend primarily

By: Sodagusso on 18 May 2018 - 18:54 #1050265

ไม่มีประสบการณ์ แต่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองเรื่อยๆ จะรับไหมครับ

By: puvuvob on 20 May 2018 - 15:43 #1050579

It was founded in the year 1962 about 55 years ago in Rogers Arkansas united states. Former names of this survey.walmart.com company were Wal Mart Inc in the year 1969 to 1970.