Tags:
Forums: 

โครงการ OrangeGears เป็นโครงการ enterprise automation software (ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับองค์กร) ที่ fork ออกมาจากโครงการ Ofbiz โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย

Get latest news from Blognone