Tags:
Forums: 

No Description

Orisma Technology Co.,Ltd.
บริษัทสร้างสรรค์งานครีเอทีฟ บนสื่อรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ งานกราฟฟิคดีไซน์ และพื้นที่่โฮสติ้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงต้องการรับสมัครคนที่มีใจรักในงานสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำงานเป็นทีมได้ดี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

[ข้อมูล ณ วันที่ 27/11/2012]

Account Executive

ลักษณะงาน

 • เจาะธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าเพิ่มเติม
 • นำเสนอข้อมูลบริษัทและบริการ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการเลือกให้บริการของบริษัท
 • เตรียมเอกสารสนับสนุนการขายต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • สามารถถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปยังทีมงานได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
 • ประสานงานและดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในบริการ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะงานขาย การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร การนำเสนอ
 • มีไหวพริบและสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความขยัน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูดและเขียน
 • มีบุคลิกภาพดี เชื่อมันในตนเอง และมนุษยสัมพันธดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีพาหนะส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume โดยระบุ Subject เป็นตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ มาที่ apply@orisma.com

สถานที่ปฎิบัติงาน

1104/2 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.orisma.com Tel. 0 2187 2591 ติดต่อฝ่ายบุคคล
Get latest news from Blognone