Tags:

คือถ้าผมซื้อ Windows 8 ในราคา $39.99 แล้ว ผมก็จัดการลงบนเครื่องของผมเรียบร้อย

แล้วทีนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยไม่ได้ใช้เครื่องเก่าแล้ว(เครื่องเก่าพัง)

ผมอยากถามว่าสามารถที่จะใช้ Product Key ตัวเดิมที่ซื้อมากับเครื่องใหม่ได้ไหมครับ หรือต้องซื้อใหม่เลย

ขอบคุณครับ

Get latest news from Blognone
By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 27 November 2012 - 15:00 #511948
magnamonkun's picture

คีย์เป็น FPP ครับ สามารถย้ายเครื่องในภายหลังได้ครับ

By: kajokman
ContributorAndroidIn Love
on 27 November 2012 - 18:41 #512053 Reply to:511948
kajokman's picture

คำถามครับ

ถ้าซื้อคีย์แบบอัพเกรด ซึ่งเป็น FPP ดังนั้นจะสามารถซื้อแล้วเอามาลงเครื่องใหม่ได้เลยหรอครับ โดยไม่ได้ลงแบบอัพเกรด??

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 28 November 2012 - 20:36 #512491 Reply to:512053
Elysium's picture

ยืนยันว่าได้ครับ เพราะตอนนี้ก็ใช่อยู่ ตอนลงก็ไม่ขึ้น Error อะไร


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ