คำสั่ง Command Line มีอะไรบ้าง (cmd ใน Windows)

นี้คือคำสั่งจากการพิมพ์ help ใน cmd

ASSOC Displays or modifies file extension associations. AT Schedules commands and programs to run on a computer. ATTRIB Displays or changes file attributes. BREAK Sets or clears extended CTRL+C checking. CACLS Displays or modifies access control lists (ACLs) of files. CALL Calls one batch program from another. CD Displays the name of or changes the current directory. CHCP Displays or sets the active code page number. CHDIR Displays the name of or changes the current directory. CHKDSK Checks a disk and displays a status report. CHKNTFS Displays or modifies the checking of disk at boot time. CLS Clears the screen. CMD Starts a new instance of the Windows command interpreter. COLOR Sets the default console foreground and background colors. COMP Compares the contents of two files or sets of files. COMPACT Displays or alters the compression of files on NTFS partitions. CONVERT Converts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the current drive. COPY Copies one or more files to another location. DATE Displays or sets the date. DEL Deletes one or more files. DIR Displays a list of files and subdirectories in a directory. DISKCOMP Compares the contents of two floppy disks. DISKCOPY Copies the contents of one floppy disk to another. DOSKEY Edits command lines, recalls Windows commands, and creates macros ECHO Displays messages, or turns command echoing on or off. ENDLOCAL Ends localization of environment changes in a batch file. ERASE Deletes one or more files. EXIT Quits the CMD.EXE program (command interpreter). FC Compares two files or sets of files, and displays the differences between them. FIND Searches for a text string in a file or files. FINDSTR Searches for strings in files. FOR Runs a specified command for each file in a set of files. FORMAT Formats a disk for use with Windows. FTYPE Displays or modifies file types used in file extension associatio GOTO Directs the Windows command interpreter to a labeled line in a batch program. GRAFTABL Enables Windows to display an extended character set in graphics mode. HELP Provides Help information for Windows commands. IF Performs conditional processing in batch programs. LABEL Creates, changes, or deletes the volume label of a disk. MD Creates a directory. MKDIR Creates a directory. MODE Configures a system device. MORE Displays output one screen at a time. MOVE Moves one or more files from one directory to another directory. PATH Displays or sets a search path for executable files. PAUSE Suspends processing of a batch file and displays a message. POPD Restores the previous value of the current directory saved by PUS PRINT Prints a text file. PROMPT Changes the Windows command prompt. PUSHD Saves the current directory then changes it. RD Removes a directory. RECOVER Recovers readable information from a bad or defective disk. REM Records comments (remarks) in batch files or CONFIG.SYS. REN Renames a file or files. RENAME Renames a file or files. REPLACE Replaces files. RMDIR Removes a directory. SET Displays, sets, or removes Windows environment variables. SETLOCAL Begins localization of environment changes in a batch file. SHIFT Shifts the position of replaceable parameters in batch files. SORT Sorts input. START Starts a separate window to run a specified program or command. SUBST Associates a path with a drive letter. TIME Displays or sets the system time. TITLE Sets the window title for a CMD.EXE session. TREE Graphically displays the directory structure of a drive or path. TYPE Displays the contents of a text file. VER Displays the Windows version. VERIFY Tells Windows whether to verify that your files are written correctly to a disk. VOL Displays a disk volume label and serial number. XCOPY Copies files and directory trees.

นอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับ และเท่าที่ผมรู้และใช่อยู่บ่อยๆจะมี

tasklist taskkill ipconfig ping nslookup ftp arp reg ต่างๆ

จำได้แค่นี้ มีอะไรที่นอกเหนือจากนี้บ้างครับ ขอบคุณครับ

Get latest news from Blognone
By: Jessy
Red HatUbuntuWindows
on 14 August 2009 - 18:01 #119230

ใน command dos มี option > filename ด้วยครับ สำคัญสำหรับการทำ List file name

By: NuttTaro
iPhoneAndroidUbuntuIn Love
on 14 August 2009 - 20:24 #119248 Reply to:119230
NuttTaro's picture

ดูตรงไหนครับ

By: Jessy
Red HatUbuntuWindows
on 15 August 2009 - 02:42 #119270 Reply to:119248

dir > list.txt

จะเป็นการสร้าง ไฟล์ list.txt ขึ้นมา โดยในนั้นจะเก็บการแสดงผลของคำสั่ง dir ไว้ครับ

หรือใช้ >prn ก็ออก printer แต่สมัยก่อนมันใช้กับ dot matrix น่ะครับ ไม่แน่ใจว่า printer สมัยนี้มันยังรับอยู่หรือเปล่า

อย่างเช่น dir /ah > list.txt แบบนี้ก็แสดงผล all file รวมทั้ง hidden ไฟล์ โดยนำไปสร้างไฟล์ list.txt ขึ้นมาครับ

By: NuttTaro
iPhoneAndroidUbuntuIn Love
on 15 August 2009 - 12:42 #119329 Reply to:119270
NuttTaro's picture

ขอบคุณครับ ได้ คำสั่ง ใหม่ๆ มาหน่อยนึ่งละ นอกจากพวกด้านบนทั้งหมด มีอะไนเพิ่มเติมอีกไหมครับ

By: sdh on 15 August 2009 - 17:52 #119354 Reply to:119329

ไม่แน่ใจว่าทราบอยู่แล้วหรือเปล่าครับ

  • ตรง > หมายถึง redirect output จาก standard output ไปทางอื่นๆ อย่างตัวอย่างข้างบนคือจาก CON ไปไฟล์ กับ PRN (= LPT1) ทำนองเดียวกันก็ใช้ < redirect input เช่นจากไฟล์แทนคีย์บอร์ด
  • คำสั่งส่วนมากจะดูวิธีใช้เพิ่มเติมโดยต่อ /? ท้ายคำสั่ง
  • มี NET อีกอัน
By: willwill
ContributorAndroid
on 15 August 2009 - 23:58 #119391 Reply to:119329
willwill's picture

> NIL = /dev/null บน UNIX (รันคำสั่งแต่ทิ้ง output ทั้งหมดไม่ให้แสดง)

By: wiennat
Writer
on 17 August 2009 - 10:15 #119557 Reply to:119391

เหลือไว้แต่ stderr

onedd.net


onedd.net

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 17 August 2009 - 11:20 #119566 Reply to:119557

> /dev/null 2>&1

เงียบฉี่แน่ล่ะทีนี้ เหอๆ

iPAtS


iPAtS

By: lancaster
ContributorFounderiPhoneAndroid
on 17 August 2009 - 12:07 #119568 Reply to:119566
lancaster's picture

> /dev/sda 2>&1

By: PiKO
ContributorAndroid
on 17 August 2009 - 15:10 #119589 Reply to:119568

อันนี้ไม่แนะนำนะครับ -*-

I'm a DS Lover ^^


:: DigiKin8 ::

By: wearetherock
BlackberryUbuntu
on 21 August 2009 - 01:36 #120164 Reply to:119557

Windows

command > outorr.log 2>&1
By: willwill
ContributorAndroid
on 20 August 2009 - 19:26 #120117 Reply to:119391
willwill's picture

ไปลองไม่ใช่ NIL นะครับ

the NUL device in DOS and related systems, the bit bucket, equivalent to Unix /dev/null.

By: thanzero on 15 August 2009 - 19:32 #119370

tracert ใช้อันนี้บ่อย เวลา เส้นทาง เดินของ เว็บต่างๆ

เสียงเรียกเข้า ริงโทนกวนๆ


เสียงเรียกเข้า ริงโทนกวนๆ

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 19 August 2009 - 13:02 #119908
Jonathan_Job's picture

shutdown -r = restart
shutdown -s = shutdown

By: KNP
Android
on 20 August 2009 - 18:03 #120105 Reply to:119908

shutdown -a = abort shutdown ยกเลิกการ shutdown

เอาไว้สู้กับไวรัสนับถอยหลัง reboot ครับ ^_^

By: NuttTaro
iPhoneAndroidUbuntuIn Love
on 20 August 2009 - 23:54 #120148 Reply to:119908
NuttTaro's picture

shutdown -s -t 30 -c "Good Bye"

By: wearetherock
BlackberryUbuntu
on 21 August 2009 - 01:51 #120165

เอาออกโปรแกรม

wmic product where name="Microsoft Silverlight" call uninstall
By: javaboom
WriteriPhone
on 21 August 2009 - 16:21 #120247
javaboom's picture

netsh ครับ

My Blog / hi5 / Facebook / Follow me


My Blog