Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เวียดนามและลาวได้จัดให้มีการประชุมความร่วมมือกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยแรกในเวียงจันทร์ และได้มีการลงนามในความตกลงร่วมมือกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2552-2554 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามกับประธานสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของลาว

ภายใต้ความตกลงนี้ เวียดนามจะให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของลาวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานการวัด และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของรัฐ

เวียดนามและลาวจะร่วมมือกันสร้างวิธีการยกระดับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกันศึกษาด้านไบโอ-เทคโนโลยีและเกษตรกรรมอีกด้วย

ที่มา - VNA

Get latest news from Blognone

Comments

By: wklk
ContributorAndroid
on 23 December 2008 - 09:24 #77390

พร้อมใจกันแซงประเทศไทย?

By: Thaina
Windows
on 23 December 2008 - 11:33 #77432 Reply to:77390

ผมก็ว่างั้น T-T

By: p-joy on 24 December 2008 - 03:25 #77540 Reply to:77390

ลาวมีความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์กับไทยมาตั้งนานแล้วนะครับ อาจารย์จากลาวมาเรียนที่ไทยเยอะแยะ
น่าจะถึงสิบปีแล้วกระมัง มาเลเซียกับอินโดนีเซียยังมาขอเรียนที่ไทยเลย ไทยก็ไปเรียนบูรไนก็มีแต่ถนัด
กันคนละเรื่้องสองเรื่อง

โดยส่วนตัวถ้าลาวหรือเวียดนามจะแซงไทยในสาขาที่เขาถนัดก็ยินดีด้วยครับ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ของเขาดีกว่าของเราจริง ๆ เห็นอาจารย์เขามาจัดอบรมที่ไทยก็บ่อย ๆ
แต่ก็เข้าใจว่าอาจารย์ไทยไปจัดอบรมที่นั่นก็น่าจะมีเหมือนกัน

เจริญไปด้วยกันนะดีแล้ว

By: ch-a-m-p on 24 December 2008 - 14:18 #77597 Reply to:77540

+10 Informative :D

By: jane
AndroidUbuntu
on 23 December 2008 - 21:06 #77516
jane's picture

เราก็พร้อมใจกันสู้สิครับ เริ่มจากตัวเรา อย่าไปหวังจากรัฐ หรือคนอื่นๆ

By: o08neo on 23 December 2008 - 23:13 #77522 Reply to:77516

+1

By: ch-a-m-p on 23 December 2008 - 23:20 #77527 Reply to:77516

+2

ประโยคสุดท้ายน่าสนใจ

By: Sand
AndroidUbuntu
on 26 December 2008 - 13:22 #77858 Reply to:77516

ถูกต้องครับเริ่มจากตัวเราก่อนคือความคิดที่ดีที่สุด เริ่มลงมือให้เร็วที่สุด

By: Suntiwong
ContributoriPhoneAndroid
on 24 December 2008 - 11:07 #77566

ลาวสู้ๆ เวียดนามสู้่ตาย

Suntiwong.net


iauuu.com

By: BonBon
iPhone
on 24 December 2008 - 17:19 #77621

บ้านใกล้เรือนเคียงเติบโตพวกเราก็พลอยดีขึ้น เพราะเขาก็มีกำลังจับจ่ายมากขึ้น
สินค้าไทยก็ขายได้มากขึ้น ในททางกลับกันสินค้าเขาที่มีคุณภาพมากขึ้นต้นทุนถูกก็จะขายมาบ้านเรามากขึ้น
เราก้ไม่ต้องซื้อสินค้าแพงจากที่ไกลๆ ต้องมองมุมบวกครับ แล้วจะเข้าใจว่าก้าวไปด้วยกันช่วยกันหนุนดีกว่า นำโดดเดี่ยวเป็นจ่าฝูง

By: polaromonas
ContributorWindows PhoneWindows
on 24 December 2008 - 17:51 #77626 Reply to:77621

ถูกเลยครับ นอกจากนั้นยังเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและปัญหาอื่นๆพ่วงท้าย (เช่น โรคระบาด, ยาเสพย์ติด, โสเภณี ฯลฯ) ด้วย เพราะหากบ้านเค้าเจริญขึ้น การจ้างงานก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ทีนี้ก็เหลือกัมพูชากับพม่าที่ต้องขึ้นมาให้ได้ เพราะคาดว่าประชาคมอาเซียนคงจะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน 5-10 ปีข้างหน้านี้