Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยได้ค้นพบช่องโหว่ใหม่ในซีพียูของอินเทล ซึ่งสามารถขโมยข้อมูลสำคัญได้โดยตรงผ่านโปรเซสเซอร์ โดยรูปแบบของช่องโหว่นี้คล้ายกับ Meltdown หรือ Spectre ที่อาศัยช่องโหว่จากการออกแบบซีพียูให้ทำงานเร็วขึ้น หรือ speculative execution โดยตั้งชื่อช่องโหว่นี้ว่า ZombieLoad และแจ้งอินเทลให้รับทราบตั้งแต่เดือนที่แล้ว

กระบวนการทำงานนั้นอาศัยการช่วงเวลาที่มีข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมากที่ทำงานไม่ได้ เกิดการเรียกไมโครโค้ดเพื่อป้องกันการแครช ทำให้แอปต่าง ๆ สามารถอ่านข้อมูลโดยตรงผ่านซีพียูได้