Tags:
Node Thumbnail

คาดการณ์ค่าจ้างในอินเดียจะพุ่งทยานเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการสำรวจล่าสุดในปี 2010 การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับสามของเอเชีย ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอุปสงค์ของผู้บริโภค เทียบกับปีที่แล้ว ที่หลายกิจการลดหรือไม่ขึ้นเงินเดือนเนืองด้วยอุปสงค์ลดลงและเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งเฉลี่ยแล้วเงินเดือนขึ้น 6.6 % จากผลการสำรวจของ Hewitt Associates
กับ 465 บริษัท ใน 20 อุตสาหกรรม ระบุว่า ที่จะขึ้นสูงที่สุดน่าจะเป็นกิจการทางด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งได้อานิสงค์จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ของอินเดีย

ว่าแต่ท่านที่รับเงินเดือน ได้เพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่า