Tags:
Node Thumbnail

The Guardian รายงาน โรงงาน Foxconn ในจีนในเมืองเหยินหยาง ซึ่งเป็นหนึ่งซัพพลายเออร์ผลิตสินค้าให้ Amazon และ Apple ใช้แรงงานเยาวชนเกินเวลาในการผลิตลำโพงอัจฉริยะ Amazon Alexa ล่าสุด Amazon กำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่

The Guardian สัมภาษณ์พนักงานใน Foxconn พร้อมอ้างอิงเอกสารจากองค์กรแรงงานในจีนหรือ China Labour Watch สรุปได้ว่า กลุ่มเยาวชนมีราว 1,000 คน และมีอายุตั้งแต่ 16-18 ปี จะถูกเรียกว่าเด็กฝึกงาน ครูที่พาเด็กๆ ไปทำงานจะได้ค่าตอบแทนจากโรงงานด้วย