Tags:
Node Thumbnail

ช่วงนี้มีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน หลังจาก Vitaly Kamluk นักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้เห็นกล้องเว็บแคมปรากฏบนหน้าจอบนเครื่องบินที่ติดกับเบาะ ซึ่งเป็นเครื่องบินของสายการบิน Singapore Airlines โดยการติดกล้องนี้ไม่มีการแจ้งผู้ใช้ก่อนและไม่รู้ว่าเว็บแคมนี้มีการเปิดใช้งานหรือไม่

กล้องเว็บแคมนี้พบว่ารวมชุดมากับ Panasonic Avionics ผู้พัฒนาระบบความบันเทิงบนเครื่องบินที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย รวมถึงสายการบินใหญ่ ๆ หลายแห่งของสหรัฐฯ​ ด้วย จึงทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง Panasonic และผู้บริหารสายการบินต้องออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้