ลงข่าวประกาศของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนงานอีเวนต์ได้ที่นี่ครับ
Tags:

14 ก.พ. วันแห่งความรัก “True Always Love You” เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ และความผูกพันระหว่างทรูกับลูกค้า เหมือนกับสิ่งที่ต้องอยู่คู่กัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน ทรูขอมอบความหอมหวานด้วย True Chocolate by Royce และสติกเกอร์น่ารักรูปหัวใจ แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ทรูช้อปทั้ง 5 สาขา ได้แก่ เทอร์มินัล 21, พาราไดซ์ พาร์ค, เดอะมอลล์ ท่าพระ, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 9

Tags:

The Internet of Things: New Threats Emerge in a Connected World

   Could your baby monitor be used to spy on you? Is your television keeping tabs on your viewing habits? Is it possible for your car to be hacked by malicious attackers? Or could a perfectly innocent looking device like a set-top box or Internet router be used as the gateway to gain access to your home computer?

A growing number of devices are becoming the focus of security threats as the Internet of Things (IoT) becomes a reality. What is the Internet of Things? Essentially, we are moving into an era when it isn’t just computers that are connected to the Internet. Household appliances, security systems, home heating and lighting, and even cars are all becoming Internet-enabled. The grand vision is of a world where almost anything can be connected—hence the Internet of Things.

Exciting new developments are in the offing. A connected home could allow you to logon to your home network before you leave work in the evening to turn on your central heating and your oven. If your alarm goes off while you are out in the evening, you could logon to your home security system from your smartphone, check your security cameras and reset your alarm if there isn’t a problem.
Unfortunately, every new technological development usually comes with a new set of security threats. Most consumers are now very aware that their computer could be targeted with malware. There is also growing awareness that the new generation of smartphones are also vulnerable to attack. However, few people are aware of the threat to other devices.

Linux worm

The Internet of Things may be in its infancy but threats already exist. For example, Symantec investigator Kaoru Hayashi recently discovered a new worm that targeted computers running the Linux operating system. Most people have probably never come across Linux, but it plays a big role in the business world and is widely used to run Web servers and mainframes for example.
The worm, Linux.Darlloz, initially appeared to be nothing out of the ordinary. It utilizes an old vulnerability in scripting language PHP to gain access to a computer; attempts to gain administrative privileges by trying a series of commonly-used usernames and passwords and propagates itself by searching for other computers. The worm leaves a back door on the infected computer, allowing the attacker to issue commands to it.

Since the worm exploits an old vulnerability in PHP, the threat relies on finding computers that haven’t been patched in order to spread. If this was all that the worm did, it would be fairly unremarkable. However, as Kaoru investigated the threat further, he discovered something interesting. The version circulating in the wild was designed to infect only computers running Intel x86 chip architectures, which are usually found on personal computers and servers. Kaoru then discovered versions designed for the ARM, PPC, MIPS and MIPSEL chip architectures hosted on the same server as the original worm. These architectures are mostly found in devices such as home routers, set-top boxes, security cameras and industrial control systems. The attacker was in a position to begin attack these devices at a time of their choosing.

One of the interesting things this worm does is scan for instances of another Linux worm, known as Linux.Aidra. If it finds any files associated with this threat, it attempts to delete them. The worm also attempts to block the communications port used by Linux.Aidra. There is no altruistic motive behind removal of the other worm. The likelihood is that the attacker behind Linux.Darlloz knows that the kinds of devices infected by Linux.Aidra have limited memory and processing power, and does not want to share them with any other piece of malware.

Linux.Aidra, the malware that Linux.Darlloz attempts usurp, also exemplifies this new generation of threats. Like some of the variants of Darlloz discovered by Symantec, Linux.Aidra targets smaller devices, specifically cable and DSL modems. The worm adds them to a botnet, which can be utilized by the attackers to perform distributed denial-of-service (DDoS) attacks. Whoever authored Darlloz obviously believed that Aidra infections were so widespread that it posed a potential threat to their own malware.

What is particularly worrisome about these kinds of threat is that, in many instances, the end-user may have no idea that their device is running an operating system that could be attacked. The software is, by and large, hidden away on the device. Another potential issue is that some vendors don’t supply updates, either because of hardware limitations or outdated technology, such as an inability to run newer versions of the software.
Vulnerable security cameras

This worm is just the latest in a series of incidents highlighting the emerging security threat around the Internet of Things. Earlier this year, the US Federal Trade Commission settled a case against TRENDnet, a firm that makes Internet-enabled security cameras and baby monitors. The FTC said that TRENDnet had marketed the cameras as being secure. “In fact, the cameras had faulty software that left them open to online viewing, and in some instances listening, by anyone with the cameras’ Internet address,” the FTC said. “As a result of this failure, hundreds of consumers’ private camera feeds were made public on the Internet”.

In January 2012, a blogger made the flaw public and this resulted in people publishing links to the live feeds of nearly 700 of the cameras. “The feeds displayed babies asleep in their cribs, young children playing, and adults going about their daily lives,” the FTC said. As part of the company’s settlement with the FTC, the firm had to beef up the security on its devices and promising not to misrepresent their security in future promotional material.
What is notable about the TRENDnet incident is that the devices targeted were not infected with any form of malware. Their security configuration simply allowed anyone to access them if they knew how. This was not an isolated incident. There is now even a search engine called Shodan that allows people to search for a range of Internet-enabled devices.
Shodan searches for things rather than websites. Aside from security cameras and other home devices, Shodan can also find building heating control systems, water treatment plants, cars, traffic lights, fetal heart monitors and power plant controls. If a device is simply found using Shodan, it does not mean a device is vulnerable. However, services such as Shodan do make it easier for devices to be discovered if attackers know of vulnerabilities in them.

The connected world

Not all concerns relate to security vulnerabilities. Internet-enabled televisions are now quite common and offer a number of useful additional features such as access to video streaming services and Web browsing. Recently, electronics manufacturer LG confirmed that several of its television models track what people watch and send aggregate data back to the company. The company said that it did this in order to customize advertising for its customers. However, an error in the system meant that the television continued to collect data even when the feature was turned off. The company has said a firmware update is being prepared that will correct this problem.

The Internet of Things is still only in its early stages. The number of Internet-enabled devices is beginning to explode. According to Cisco, there are now more than 10 billion connected devices on the planet. Given that the world’s population is just over 7 billion, that means that there are now more connected devices than there are people. Cisco, which has been keeping tabs on the numbers of devices, now believes that the number of connected devices will hit 50 billion by 2020. Interestingly, the company believes that around 50 percent of the growth will occur in the last three years of this decade.

Within the past number of years, we have seen a huge range of connected devices emerge. For example thehumble thermostat is now Web-enabled. So too is the light bulb, which can now be controlled with a smartphone. Even the automotive industry is sitting up and paying attention, promising connected vehicles that can receive a stream of real-time information.
What is driving this explosion? Simply put, there is now more “room” on the Internet and devices are becoming cheaper to manufacture. Every device connected to the Internet needs an address in order to communicate with other devices. This is known as an Internet Protocol (IP) address. The number of available addresses under the current system of addresses, Internet Protocol Version 4 (IPv4), has been almost exhausted. A new system, IPv6, is currently being adopted. It can provide a vastly larger number of IP addresses, billions upon billions for every single person on the plant.

Other standards are also evolving. For example, the industry charged with overseeing the Bluetooth standard for wireless communications recently announced the latest version of the technology. The group said that Bluetooth is evolving to take into account the development of the Internet of Things. The new Bluetooth standard will make iteasier for devices to find and talk to each other in an increasingly crowded environment. And it will now be easier for Bluetooth-enabled devices to link up with an IPv6-enabled Internet.

In tandem with this increase in network space, Internet-enabled devices are becoming easier to manufacture. Many people may be aware of Moore’s law, the axiom that predicts that that the computing power of processors will double every two years. A corollary is that lower powered chips are becoming cheaper to manufacture all of the time. Other technologies, such as Wifi chipsets, have dropped significantly in price over recent years. All of these factors are combining to mean that it’s becoming easier and cheaper to produce Internet-enabled devices.

Staying protected
• Perform an audit of what devices you own. Just because a device doesn’t possess a screen or a keyboard, doesn’t mean that it isn’t vulnerable to attacks.
• If something you own is connected to your home network, there is a possibility that it accessible over the Internet and thus needs to be secured.
• Pay attention to the security settings on any device you purchase. If it is remotely accessible, disable this feature if it isn’t needed. Change any default passwords to something only you know. Don’t use common or easily guessable passwords such as “123456” or “password”. A long combination of letters, numbers and symbols will generate a strong password.
• Regularly check the manufacturer’s website to see if there are updates to the device’s software. If security vulnerabilities are discovered, manufacturers will often patch them in new updates to the software.
Many of your devices are attached to your home network, which is in turn connected to the Internet. Your router/modem is what stands between your devices and the wider world. Securing it is of paramount importance. Most come equipped with a Firewall, so ensure that it is turned on and properly configured.

#

Tags:

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง: ภัยคุกคามใหม่ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน

    เป็นไปได้หรือไม่ที่กล้องดูแลเด็กหรือเบบี้มอนิเตอร์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมพฤติกรรมของคุณเสียเอง? หรือโทรทัศน์ของคุณอาจทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมของคุณ? และเป็นไปได้หรือไม่ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณถูกแฮกโดยคนร้าย? หรืออุปกรณ์ที่ดูไม่มีพิษภัยอย่างเช่นกล่องรับสัญญาณหรือเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการเจาะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในบ้านคุณ?
   อุปกรณ์จำนวนมากรอบตัวเรากำลังกลายเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) กลายเป็นความจริง แล้ว Internet of Things คืออะไร? โดยพื้นฐานแล้ว เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศและไฟส่องสว่างภายในบ้าน และแม้กระทั่งรถยนต์ก็ล้วนรองรับอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน วิสัยทัศน์ในอนาคตก็คือ โลกที่เกือบทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน

พัฒนาการใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นกำลังรอเราอยู่เบื้องหน้า บ้านที่มีการเชื่อมต่อ (Connected Home) จะให้คุณสามารถล็อกออนเข้าสู่เครือข่ายภายในบ้านก่อนที่คุณจะออกจากที่ทำงานในตอนเย็นเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและเตาอบ หากสัญญาณกันขโมยของดังขึ้นระหว่างที่คุณออกไปทำธุระนอกบ้าน คุณก็สามารถล็อกออนเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านจากสมาร์ทโฟนของคุณ ตรวจสอบภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิด และรีเซ็ตสัญญาณกันขโมยอีกครั้งหากไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี ทุกการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มักจะนำไปสู่ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในรูปแบบใหม่ ทุกวันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของตนเองอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของมัลแวร์ นอกจากนี้ยังมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยเช่นกัน แต่กระนั้น แทบไม่มีใครตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นๆ
เวิร์มที่โจมตีระบบลีนุกซ์ Linux worm
Internet of Things ยังคงอยู่ในระยะเริ่มแรก แต่ภัยคุกคามเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว นายคาโอรุ ฮายาชิ ผู้ตรวจสอบของไซแมนเทค ค้นพบเวิร์ม (Worm) ชนิดใหม่ที่พุ่งเป้าโจมตีคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยใช้งานลีนุกซ์ แต่ระบบปฏิบัติการนี้มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ และถูกใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อรันระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์และเมนเฟรม

ในเบื้องต้น เวิร์ม Linux.Darlloz อาจดูเหมือนเวิร์มทั่วไป ซึ่งใช้จุดอ่อนเดิมๆ ในภาษาสคริปต์ PHP เพื่อเจาะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และพยายามครอบครองสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้กันโดยทั่วไป และจากนั้นก็แพร่กระจายตัวเองด้วยการค้นหาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เวิร์มดังกล่าวจะสร้างประตูลับ (back door) ไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ เพื่อให้ผู้โจมตีสามารถสั่งการคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้
เนื่องจากเวิร์มชนิดนี้ใช้จุดอ่อนเดิมๆ ใน PHP ดังนั้นภัยคุกคามนี้จึงต้องพึ่งพาการค้นหาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแพตช์เพื่อที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด หากเวิร์มดังกล่าวดำเนินการเพียงแค่นี้ ก็จะไม่สำคัญเท่าใดนัก แต่ที่จริงแล้ว คาโอรุได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม และพบบางสิ่งที่น่าสนใจ กล่าวคือ เวอร์ชั่นที่แพร่กระจายอยู่บนเครือข่ายถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมชิป Intel x86 ซึ่งมักจะพบอยู่ในคอมพิวเตอร์พีซีและเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น คาโอรุก็พบเวอร์ชั่นที่ออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรมชิป ARM, PPC, MIPS และ MIPSEL ซึ่งโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันกับเวิร์มต้นฉบับ สถาปัตยกรรมเหล่านี้มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เราเตอร์ที่ใช้งานในบ้าน เครื่องรับสัญญาณ กล้องวิดีโอวงจรปิด และระบบควบคุมด้านอุตสาหกรรม ผู้โจมตีจึงสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะเป็นเป้าหมายการโจมตีได้ตามต้องการ

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ เวิร์มชนิดนี้จะสแกนหาเวิร์มลีนุกซ์อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Linux.Aidra และหากพบไฟล์ที่เชื่อมโยงกับภัยคุกคามนี้ ก็จะพยายามลบไฟล์เหล่านั้น และเวิร์มประเภทนี้ยังพยายามปิดกั้นพอร์ตการสื่อสารที่ Linux.Aidra ใช้อีกด้วย ที่จริงแล้ว การลบเวิร์มอีกชนิดหนึ่งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด หากแต่เป็นเพราะว่าผู้โจมตีที่ใช้ Linux.Darlloz ทราบว่าอุปกรณ์ที่มีเวิร์ม Linux.Aidra จะมีหน่วยความจำและพลังประมวลผลที่จำกัด และดังนั้นจึงไม่ต้องการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกับมัลแวร์อื่นๆ
Linux.Aidra ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่ Linux.Darlloz พยายามจะกำจัด นับเป็นตัวอย่างของภัยคุกคามรุ่นใหม่นี้เช่นกัน โดยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัย Darlloz บางเวอร์ชั่นที่ไซแมนเทคตรวจพบ นั่นคือ Linux.Aidra พุ่งเป้าโจมตีอุปกรณ์ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคเบิลโมเด็มและ DSL โมเด็ม เวิร์มดังกล่าวจะใช้อุปกรณ์ประเภทนี้เป็นบอตเน็ต (Botnet) สำหรับการโจมตีแบบ Distributed Denial-of-Service (DDoS) ใครก็ตามที่สร้าง Darlloz เชื่อว่าการติดเชื้อ Aidra มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางจนอาจเป็นภัยคุกคามต่อมัลแวร์ของตนเอง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทนี้ก็คือ ในหลายๆ กรณี ผู้ใช้อาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ของตนเองกำลังรันระบบปฏิบัติการที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี อย่างไรก็ดี ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมักถูกซ่อนไว้ในอุปกรณ์ และปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ไม่ได้จัดหาอัพเดตให้แก่ลูกค้า อาจเป็นเพราะฮาร์ดแวร์มีข้อจำกัดหรือเทคโนโลยีล้าสมัย เช่น ไม่สามารถรันซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้

กล้องวงจรปิดที่มีจุดอ่อน

เวิร์มชนิดนี้คือกรณีล่าสุดที่เน้นย้ำถึงภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง ช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐฯ ได้ตัดสินคดีฟ้องร้องต่อ TRENDnet ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดและกล้องดูแลเด็กที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยคณะกรรมาธิการระบุว่า TRENDnet ทำตลาดโดยระบุว่ากล้องมีความปลอดภัย “แต่ในความเป็นจริงแล้ว กล้องดังกล่าวมีซอฟต์แวร์ที่บกพร่องจนเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่ล่วงรู้อินเทอร์เน็ตแอดเดรสของกล้องสามารถรับชมภาพวิดีโอและฟังเสียงผ่านทางออนไลน์ได้” และ “ความบกพร่องที่ว่านี้ส่งผลให้ข้อมูลจากกล้องส่วนตัวของผู้บริโภคหลายร้อยรายถูกเผยแพร่แก่สาธารณชนผ่านทางอินเทอร์เน็ต”

เมื่อเดือนมกราคม 2555 บล็อกเกอร์รายหนึ่งได้เปิดเผยถึงข้อบกพร่องดังกล่าว และผลปรากฏว่ามีผู้ใช้เผยแพร่ลิงค์สำหรับการดูภาพวิดีโอแบบสดจากกล้องวงจรปิดเกือบ 700 ตัว “ภาพวิดีโอดังกล่าวแสดงภาพของเด็กทารกที่กำลังนอนหลับอยู่ในเปล เด็กเล็กกำลังเล่นสนุก และผู้ใหญ่ที่กำลังทำกิจวัตรประจำวัน” คณะกรรมาธิการกล่าวผลการตัดสินคดีดังกล่าวกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กล่าวอ้างเกินจริงในเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลส่งเสริมการขายในอนาคต
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีของ TRENDnet ก็คือ อุปกรณ์เป้าหมายไม่ได้ติดเชื้อจากมัลแวร์ใดๆ แต่การตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์เปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้ง่ายๆ เพียงแค่รู้วิธีเท่านั้น นี่ไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง เพราะในปัจจุบันมีเสิร์ชเอนจิ้นที่ชื่อว่า Shodan ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอุปกรณ์มากมายที่รองรับอินเทอร์เน็ต

Shodan ค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ แทนที่จะค้นหาเว็บไซต์ นอกเหนือจากกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ภายในบ้านประเภทอื่นๆ แล้ว Shodan ยังสามารถค้นหาระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร โรงบำบัดน้ำเสีย รถยนต์ ไฟจราจร เครื่องตรวจวัดการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ และระบบควบคุมโรงไฟฟ้า หากอุปกรณ์ถูกตรวจพบโดย Shodan ก็ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์นั้นมีจุดอ่อน แต่ Shodan และบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาอุปกรณ์ หากว่าผู้โจมตีล่วงรู้ถึงจุดอ่อนในอุปกรณ์นั้นๆ
โลกที่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัญหาบางอย่างอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนด้านความปลอดภัยเสมอไป กล่าวคือ โทรทัศน์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เช่น การเข้าถึงบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และการท่องเว็บ เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ LG ยืนยันว่า โทรทัศน์หลายรุ่นมีการตรวจสอบติดตามสิ่งที่ผู้ใช้รับชมและส่งข้อมูลโดยรวมกลับไปยังบริษัท เหตุผลที่ LG ทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะปรับแต่งโฆษณาให้สอดรับกับรสนิยมของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดในระบบส่งผลให้โทรทัศน์ยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งเมื่อฟีเจอร์ถูกปิดการใช้งาน บริษัทกำลังจัดเตรียมอัพเดตสำหรับเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจำนวนอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซิสโก้ระบุว่าปัจจุบัน มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกว่า 10,000 ล้านเครื่องบนโลกใบนี้ ขณะที่ประชากรโลกมีจำนวนราว 7,000 ล้านคน นั่นหมายความว่าทุกวันนี้อุปกรณ์เชื่อมต่อมีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนประชากรเสียอีก ซิสโก้ซึ่งสำรวจตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อจะแตะระดับ 50,000 ล้านเครื่องภายในปี 2563 ที่น่าสนใจก็คือ บริษัทเชื่อว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 3 ปีสุดท้ายของทศวรรษนี้

ภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นอุปกรณ์เชื่อมต่อหลากหลายประเภทถือกำเนิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้เครื่องควบคุมอุณหภูมิธรรมดาๆ ก็สามารถเชื่อมต่อเว็บได้ รวมไปถึงหลอดไฟ ซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมได้ด้วยสมาร์ทโฟน แม้กระทั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังตื่นตัว โดยมีแผนที่จะนำเสนอรถยนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อ สามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์

อะไรคือปัจจัยที่กระตุ้นการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้? กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ มี “ที่ว่าง” บนอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น และอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลง ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตต้องใช้แอดเดรสในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ แอดเดรสที่ว่านี้เรียกว่า อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) แอดเดรส จำนวนแอดเดรสที่พร้อมใช้งานภายใต้ระบบแอดเดรสปัจจุบัน หรือ Internet Protocol Version 4 (IPv4) ใกล้จะหมดแล้ว จึงมีการปรับใช้ระบบใหม่ นั่นคือ IPv6 ซึ่งสามารถจัดหาไอพีแอดเดรสได้มากกว่าหลายเท่า หลายพันล้านแอดเดรสสำหรับประชากรแต่ละคนบนโลกใบนี้

นอกจากนี้ มีการพัฒนามาตรฐานอื่นๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐาน Bluetooth สำหรับการสื่อสารไร้สายได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีนี้ ซึ่งพร้อมรองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน โดยมาตรฐาน Bluetooth รุ่นใหม่นี้จะเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมาย ทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6

พร้อมกับการขยายตัวของพื้นที่เครือข่าย อุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตก็สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น หลายคนอาจรู้จักกฎของมัวร์ (Moore’s Law) ซึ่งคาดการณ์ว่าพลังประมวลผลของโปรเซสเซอร์จะเพิ่มขึ้นสองเท่าทุกๆ สองปี ข้อพิสูจน์ก็คือ ชิปที่กินไฟน้อยมีต้นทุนการผลิตลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ชิปเซ็ต Wifi มีราคาถูกลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจัยทั้งหมดนี้จะช่วยให้การผลิตอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนถูกลง

ปกป้องอย่างต่อเนื่อง

• ดำเนินการตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เพียงเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีหน้าจอหรือคีย์บอร์ด ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์นั้นไม่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี
• หากอุปกรณ์บางอย่างเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านคุณ อุปกรณ์นั้นก็สามารถเข้าใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ และดังนั้นจึงต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
• ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่คุณซื้อ หากอุปกรณ์นั้นสามารถเข้าใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล ก็ควรปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้หากไม่จำเป็นต้องใช้ เปลี่ยนรหัสผ่านที่ตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ให้เป็นรหัสผ่านที่คุณรู้เพียงคนเดียว อย่าใช้รหัสผ่านทั่วไปหรือรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย เช่น “123456” หรือ “password” ทางที่ดีควรใช้รหัสผ่านที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
• ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่ามีอัพเดตสำหรับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์หรือไม่ หากมีการตรวจพบจุดอ่อนด้านความปลอดภัย ผู้ผลิตก็มักจะแก้ไขจุดอ่อนนั้นในอัพเดตรุ่นใหม่สำหรับซอฟต์แวร์
มีอุปกรณ์มากมายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านคุณ และเครือข่ายนี้ก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่ง ส่วนเราเตอร์/โมเด็มก็คั่นกลางระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับโลกภายนอก การปกป้องเราเตอร์/โมเด็มจึงนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานและกำหนดค่าไฟร์วอลล์อย่างเหมาะสม

#

Tags:

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง: ภัยคุกคามใหม่ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน

    เป็นไปได้หรือไม่ที่กล้องดูแลเด็กหรือเบบี้มอนิเตอร์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมพฤติกรรมของคุณเสียเอง? หรือโทรทัศน์ของคุณอาจทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมของคุณ? และเป็นไปได้หรือไม่ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณถูกแฮกโดยคนร้าย? หรืออุปกรณ์ที่ดูไม่มีพิษภัยอย่างเช่นกล่องรับสัญญาณหรือเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการเจาะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ในบ้านคุณ?
   อุปกรณ์จำนวนมากรอบตัวเรากำลังกลายเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) กลายเป็นความจริง แล้ว Internet of Things คืออะไร? โดยพื้นฐานแล้ว เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศและไฟส่องสว่างภายในบ้าน และแม้กระทั่งรถยนต์ก็ล้วนรองรับอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน วิสัยทัศน์ในอนาคตก็คือ โลกที่เกือบทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน

พัฒนาการใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นกำลังรอเราอยู่เบื้องหน้า บ้านที่มีการเชื่อมต่อ (Connected Home) จะให้คุณสามารถล็อกออนเข้าสู่เครือข่ายภายในบ้านก่อนที่คุณจะออกจากที่ทำงานในตอนเย็นเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและเตาอบ หากสัญญาณกันขโมยของดังขึ้นระหว่างที่คุณออกไปทำธุระนอกบ้าน คุณก็สามารถล็อกออนเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านจากสมาร์ทโฟนของคุณ ตรวจสอบภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิด และรีเซ็ตสัญญาณกันขโมยอีกครั้งหากไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี ทุกการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มักจะนำไปสู่ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในรูปแบบใหม่ ทุกวันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของตนเองอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของมัลแวร์ นอกจากนี้ยังมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยเช่นกัน แต่กระนั้น แทบไม่มีใครตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นๆ
เวิร์มที่โจมตีระบบลีนุกซ์ Linux worm
Internet of Things ยังคงอยู่ในระยะเริ่มแรก แต่ภัยคุกคามเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว นายคาโอรุ ฮายาชิ ผู้ตรวจสอบของไซแมนเทค ค้นพบเวิร์ม (Worm) ชนิดใหม่ที่พุ่งเป้าโจมตีคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยใช้งานลีนุกซ์ แต่ระบบปฏิบัติการนี้มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ และถูกใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อรันระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์และเมนเฟรม
ในเบื้องต้น เวิร์ม Linux.Darlloz อาจดูเหมือนเวิร์มทั่วไป ซึ่งใช้จุดอ่อนเดิมๆ ในภาษาสคริปต์ PHP เพื่อเจาะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และพยายามครอบครองสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้กันโดยทั่วไป และจากนั้นก็แพร่กระจายตัวเองด้วยการค้นหาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เวิร์มดังกล่าวจะสร้างประตูลับ (back door) ไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ เพื่อให้ผู้โจมตีสามารถสั่งการคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้
เนื่องจากเวิร์มชนิดนี้ใช้จุดอ่อนเดิมๆ ใน PHP ดังนั้นภัยคุกคามนี้จึงต้องพึ่งพาการค้นหาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแพตช์เพื่อที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด หากเวิร์มดังกล่าวดำเนินการเพียงแค่นี้ ก็จะไม่สำคัญเท่าใดนัก แต่ที่จริงแล้ว คาโอรุได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม และพบบางสิ่งที่น่าสนใจ กล่าวคือ เวอร์ชั่นที่แพร่กระจายอยู่บนเครือข่ายถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมชิป Intel x86 ซึ่งมักจะพบอยู่ในคอมพิวเตอร์พีซีและเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น คาโอรุก็พบเวอร์ชั่นที่ออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรมชิป ARM, PPC, MIPS และ MIPSEL ซึ่งโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันกับเวิร์มต้นฉบับ สถาปัตยกรรมเหล่านี้มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เราเตอร์ที่ใช้งานในบ้าน เครื่องรับสัญญาณ กล้องวิดีโอวงจรปิด และระบบควบคุมด้านอุตสาหกรรม ผู้โจมตีจึงสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะเป็นเป้าหมายการโจมตีได้ตามต้องการ
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ เวิร์มชนิดนี้จะสแกนหาเวิร์มลีนุกซ์อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Linux.Aidra และหากพบไฟล์ที่เชื่อมโยงกับภัยคุกคามนี้ ก็จะพยายามลบไฟล์เหล่านั้น และเวิร์มประเภทนี้ยังพยายามปิดกั้นพอร์ตการสื่อสารที่ Linux.Aidra ใช้อีกด้วย ที่จริงแล้ว การลบเวิร์มอีกชนิดหนึ่งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด หากแต่เป็นเพราะว่าผู้โจมตีที่ใช้ Linux.Darlloz ทราบว่าอุปกรณ์ที่มีเวิร์ม Linux.Aidra จะมีหน่วยความจำและพลังประมวลผลที่จำกัด และดังนั้นจึงไม่ต้องการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกับมัลแวร์อื่นๆ
Linux.Aidra ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่ Linux.Darlloz พยายามจะกำจัด นับเป็นตัวอย่างของภัยคุกคามรุ่นใหม่นี้เช่นกัน โดยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัย Darlloz บางเวอร์ชั่นที่ไซแมนเทคตรวจพบ นั่นคือ Linux.Aidra พุ่งเป้าโจมตีอุปกรณ์ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคเบิลโมเด็มและ DSL โมเด็ม เวิร์มดังกล่าวจะใช้อุปกรณ์ประเภทนี้เป็นบอตเน็ต (Botnet) สำหรับการโจมตีแบบ Distributed Denial-of-Service (DDoS) ใครก็ตามที่สร้าง Darlloz เชื่อว่าการติดเชื้อ Aidra มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางจนอาจเป็นภัยคุกคามต่อมัลแวร์ของตนเอง
สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทนี้ก็คือ ในหลายๆ กรณี ผู้ใช้อาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ของตนเองกำลังรันระบบปฏิบัติการที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี อย่างไรก็ดี ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมักถูกซ่อนไว้ในอุปกรณ์ และปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ไม่ได้จัดหาอัพเดตให้แก่ลูกค้า อาจเป็นเพราะฮาร์ดแวร์มีข้อจำกัดหรือเทคโนโลยีล้าสมัย เช่น ไม่สามารถรันซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้
กล้องวงจรปิดที่มีจุดอ่อน
เวิร์มชนิดนี้คือกรณีล่าสุดที่เน้นย้ำถึงภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง ช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐฯ ได้ตัดสินคดีฟ้องร้องต่อ TRENDnet ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดและกล้องดูแลเด็กที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยคณะกรรมาธิการระบุว่า TRENDnet ทำตลาดโดยระบุว่ากล้องมีความปลอดภัย “แต่ในความเป็นจริงแล้ว กล้องดังกล่าวมีซอฟต์แวร์ที่บกพร่องจนเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่ล่วงรู้อินเทอร์เน็ตแอดเดรสของกล้องสามารถรับชมภาพวิดีโอและฟังเสียงผ่านทางออนไลน์ได้” และ “ความบกพร่องที่ว่านี้ส่งผลให้ข้อมูลจากกล้องส่วนตัวของผู้บริโภคหลายร้อยรายถูกเผยแพร่แก่สาธารณชนผ่านทางอินเทอร์เน็ต”
เมื่อเดือนมกราคม 2555 บล็อกเกอร์รายหนึ่งได้เปิดเผยถึงข้อบกพร่องดังกล่าว และผลปรากฏว่ามีผู้ใช้เผยแพร่ลิงค์สำหรับการดูภาพวิดีโอแบบสดจากกล้องวงจรปิดเกือบ 700 ตัว “ภาพวิดีโอดังกล่าวแสดงภาพของเด็กทารกที่กำลังนอนหลับอยู่ในเปล เด็กเล็กกำลังเล่นสนุก และผู้ใหญ่ที่กำลังทำกิจวัตรประจำวัน” คณะกรรมาธิการกล่าวผลการตัดสินคดีดังกล่าวกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กล่าวอ้างเกินจริงในเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลส่งเสริมการขายในอนาคต
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีของ TRENDnet ก็คือ อุปกรณ์เป้าหมายไม่ได้ติดเชื้อจากมัลแวร์ใดๆ แต่การตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์เปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้ง่ายๆ เพียงแค่รู้วิธีเท่านั้น นี่ไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง เพราะในปัจจุบันมีเสิร์ชเอนจิ้นที่ชื่อว่า Shodan ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอุปกรณ์มากมายที่รองรับอินเทอร์เน็ต
Shodan ค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ แทนที่จะค้นหาเว็บไซต์ นอกเหนือจากกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ภายในบ้านประเภทอื่นๆ แล้ว Shodan ยังสามารถค้นหาระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร โรงบำบัดน้ำเสีย รถยนต์ ไฟจราจร เครื่องตรวจวัดการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ และระบบควบคุมโรงไฟฟ้า หากอุปกรณ์ถูกตรวจพบโดย Shodan ก็ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์นั้นมีจุดอ่อน แต่ Shodan และบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาอุปกรณ์ หากว่าผู้โจมตีล่วงรู้ถึงจุดอ่อนในอุปกรณ์นั้นๆ
โลกที่เชื่อมต่อถึงกัน
ปัญหาบางอย่างอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนด้านความปลอดภัยเสมอไป กล่าวคือ โทรทัศน์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เช่น การเข้าถึงบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และการท่องเว็บ เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ LG ยืนยันว่า โทรทัศน์หลายรุ่นมีการตรวจสอบติดตามสิ่งที่ผู้ใช้รับชมและส่งข้อมูลโดยรวมกลับไปยังบริษัท เหตุผลที่ LG ทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะปรับแต่งโฆษณาให้สอดรับกับรสนิยมของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดในระบบส่งผลให้โทรทัศน์ยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งเมื่อฟีเจอร์ถูกปิดการใช้งาน บริษัทกำลังจัดเตรียมอัพเดตสำหรับเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจำนวนอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซิสโก้ระบุว่าปัจจุบัน มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกว่า 10,000 ล้านเครื่องบนโลกใบนี้ ขณะที่ประชากรโลกมีจำนวนราว 7,000 ล้านคน นั่นหมายความว่าทุกวันนี้อุปกรณ์เชื่อมต่อมีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนประชากรเสียอีก ซิสโก้ซึ่งสำรวจตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อจะแตะระดับ 50,000 ล้านเครื่องภายในปี 2563 ที่น่าสนใจก็คือ บริษัทเชื่อว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 3 ปีสุดท้ายของทศวรรษนี้
ภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นอุปกรณ์เชื่อมต่อหลากหลายประเภทถือกำเนิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้เครื่องควบคุมอุณหภูมิธรรมดาๆ ก็สามารถเชื่อมต่อเว็บได้ รวมไปถึงหลอดไฟ ซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมได้ด้วยสมาร์ทโฟน แม้กระทั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังตื่นตัว โดยมีแผนที่จะนำเสนอรถยนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อ สามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์
อะไรคือปัจจัยที่กระตุ้นการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้? กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ มี “ที่ว่าง” บนอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น และอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลง ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตต้องใช้แอดเดรสในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ แอดเดรสที่ว่านี้เรียกว่า อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) แอดเดรส จำนวนแอดเดรสที่พร้อมใช้งานภายใต้ระบบแอดเดรสปัจจุบัน หรือ Internet Protocol Version 4 (IPv4) ใกล้จะหมดแล้ว จึงมีการปรับใช้ระบบใหม่ นั่นคือ IPv6 ซึ่งสามารถจัดหาไอพีแอดเดรสได้มากกว่าหลายเท่า หลายพันล้านแอดเดรสสำหรับประชากรแต่ละคนบนโลกใบนี้
นอกจากนี้ มีการพัฒนามาตรฐานอื่นๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐาน Bluetooth สำหรับการสื่อสารไร้สายได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีนี้ ซึ่งพร้อมรองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน โดยมาตรฐาน Bluetooth รุ่นใหม่นี้จะเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมาย ทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6
พร้อมกับการขยายตัวของพื้นที่เครือข่าย อุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตก็สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น หลายคนอาจรู้จักกฎของมัวร์ (Moore’s Law) ซึ่งคาดการณ์ว่าพลังประมวลผลของโปรเซสเซอร์จะเพิ่มขึ้นสองเท่าทุกๆ สองปี ข้อพิสูจน์ก็คือ ชิปที่กินไฟน้อยมีต้นทุนการผลิตลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ชิปเซ็ต Wifi มีราคาถูกลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจัยทั้งหมดนี้จะช่วยให้การผลิตอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนถูกลง

ปกป้องอย่างต่อเนื่อง
• ดำเนินการตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เพียงเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีหน้าจอหรือคีย์บอร์ด ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์นั้นไม่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี
• หากอุปกรณ์บางอย่างเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านคุณ อุปกรณ์นั้นก็สามารถเข้าใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ และดังนั้นจึงต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
• ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์ที่คุณซื้อ หากอุปกรณ์นั้นสามารถเข้าใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล ก็ควรปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้หากไม่จำเป็นต้องใช้ เปลี่ยนรหัสผ่านที่ตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ให้เป็นรหัสผ่านที่คุณรู้เพียงคนเดียว อย่าใช้รหัสผ่านทั่วไปหรือรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย เช่น “123456” หรือ “password” ทางที่ดีควรใช้รหัสผ่านที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
• ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่ามีอัพเดตสำหรับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์หรือไม่ หากมีการตรวจพบจุดอ่อนด้านความปลอดภัย ผู้ผลิตก็มักจะแก้ไขจุดอ่อนนั้นในอัพเดตรุ่นใหม่สำหรับซอฟต์แวร์
มีอุปกรณ์มากมายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านคุณ และเครือข่ายนี้ก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่ง ส่วนเราเตอร์/โมเด็มก็คั่นกลางระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับโลกภายนอก การปกป้องเราเตอร์/โมเด็มจึงนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานและกำหนดค่าไฟร์วอลล์อย่างเหมาะสม

#

Tags:

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking) ประกาศพร้อมลุยตลาดรถขนส่งวัตถุอันตราย หลังได้รับใบอนุญาตติดตั้งระบบ GPS ในรถขนส่งวัตถุอันตรายจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว (ใบอนุญาตเลขที่ 027/2556) โดยชูจุดเด่นด้านแผนที่ที่แม่นยำจาก NOSTRA Map และระบบการทำงานที่สามารถปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท โกลบเทค จำกัด โทร 02-266-9940 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nostramap.com

Tags:

AMD ช่วยเสริมประสิทธิภาพระดับสุดยอดให้ Photoshop CC ทั้งฟีเจอร์หลักและกระบวนการสร้างสรรค์งาน

 • การพัฒนาผ่าน Open Standards เพื่อดึงศักยภาพขั้นสูงของกราฟิกการ์ด A-Series APU, Radeon และ FirePro จาก AMD ช่วยให้การใช้งาน Smart Sharpen, 3D Printing และฟีเจอร์อื่นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -

ซันนี่เวลล์ แคลิฟอร์เนีย – เอเอ็มดีประกาศเสริมศักยภาพด้านการประมวลผลกราฟิกที่เหนือขั้นกว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฟีเจอร์สร้างสรรค์งานและการประมวลผลให้กับ Adobe Photoshop CC ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในขณะนี้ ทั้งนี้ OpenCL และ OpenGL จะช่วยให้ผู้ใช้ Adobe Photoshop CC ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพทั้งด้านการประมวลผลและด้านกราฟิกของ AMD FirePro Professional Graphics, AMD Radeon Graphics หรือ AMD A-Series APUs ได้โดยตรง โดยจะช่วยเพิ่มขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพของ Smart Sharpen filter พร้อมมอบประสบการณ์การตอบสนองที่รวดเร็วและมีความแม่นยำเสมือนจริงให้กับการประมวลผลงาน 3D และการแปลงรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง Perspective Warp ด้วย

“ศักยภาพด้านการประมวลผลนั้น เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก” สตีฟ เบลท์ รองประธานกรรมการบริหารแผนก Strategic Alliances & Platform Enablement ของเอเอ็มดีกล่าว “การสร้างประสบการณ์การประมวลผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้นั้น ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของเอเอ็มดีและ Adobe โดยเรายังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางยกระดับมาตรฐาน และมอบประสิทธิภาพขั้นสูงสุดให้กับเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนอย่างใน Photoshop CC เปิดตัวไปในวันนี้”

Photoshop CC เวอร์ชั่นล่าสุดนี้เป็นซอฟแวร์หลักตัวหนึ่งของ Adobe Creative Cloud ซึ่งพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความสำเร็จของ Photoshop รุ่นก่อนๆ โดยมี OpenCL ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Blur Gallery นอกจากนี้ Smart Sharpen เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานแบบคู่ขนานของ OpenCL ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากกราฟิกการ์ดและ APU ของเอเอ็มดีได้โดยตรงจากการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงและประมวลผลทั้งหมดของ Smart Sharpen ไม่ว่าจะเป็น Amount, Radius, Reduce Noise และ algorithm choice ทั้งนี้เทคโนโลยีด้านกราฟิกล่าสุดจากเอเอ็มดีนั้นสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้มากกว่าการใช้งานแบบ non-OpenCL ถึง 11 เท่า อีกทั้งยังมอบประสบการณ์การแก้ไขภาพหรือกราฟิกที่รวดเร็ว แม้กระทั่งกับภาพขนาดใหญ่

Photoshop CC เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ มี OpenGL ซึ่งรองรับกราฟิกการ์ดและ APU จากเอเอ็มดีด้วย โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองและคุณภาพด้านการแสดงผลให้แก่ฟีเจอร์ใหม่ๆ ดังต่อไปนี้

 • Perspective Warp – OpenGL จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองแบบเสมือนจริงให้กับฟีเจอร์ใหม่นี้ โดยใผู้ใช้สามารถเลือกปรับบางส่วนภาพได้ ในขณะที่ส่วนอื่นอื่นๆ จะไม่ถูกแก้ไข

 • 3D Printing – OpenGL จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานกับ 3D Printing ใน Photoshop CC ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วและเสมือนจริงจากโมเดล 3D ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ การพรีวิวแบบ WYSIWYG ที่แม่นยำ Mesh repair ที่รวดเร็วและการเตรียมการพิมพ์ 3D

“เราใช้เทคโนโลยี OpenCL และ OpenGL เพื่อมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ที่มีอย่างเต็มที่” แพม คลาร์ก ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ Adobe กล่าว “การทำงานร่วมกับเอเอ็มดี ทำให้เราสามารถยกระดับมาตรฐานความสามารถ เพื่อมอบประสบการณ์ที่รวดเร็วที่สุดและดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ Photoshop ของเรา”

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Photoshop ที่ได้รับการยกระดับเสริมศักยภาพด้านความเร็วเหล่านี้ เป็นเพียงผลลัพธ์ส่วนหนึ่งของผลงานความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองบริษัท โดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อช่วยเพิ่มขีดความเร็วให้แก่ฟีเจอร์ต่างๆของ Photoshop ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟ็กซ์ใน Blur Gallery, Puppet Warp, Liquify และอื่นๆ อีกมากมาย

เกี่ยวกับ AMD - เอเอ็มดี เป็นผู้ออกแบบและประสานเทคโนโลยีที่ใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต เกมคอนโซล และคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์แห่งยุค Surround Computing ยุคใหม่โซลูชั่นของเอเอ็มดีจะทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแอพพลิเคชันและอุปกรณ์ชิ้นโปรดได้อย่างไร้ข้อจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.amd.com

Tags:

ทรูคอฟฟี่ ชวนเติมหวานรับวาเลนไทน์ ดื่มด่ำไอรักกับ “สตรอเบอรี่ คุกกี้ ทวิสต์ ครีม" ถึง 15 มี.ค. นี้เท่านั้น

ทรูคอฟฟี่ ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ด้วยเครื่องดื่มปั่นสูตรพิเศษ “สตรอเบอรี่ คุกกี้ ทวิสต์ ครีม" (Strawberry Cookie Twist Cream) ที่ผสมผสานความอร่อยลงตัวระหว่างคุกกี้ช็อคโกแลตเข้มข้นและสตรอเบอรี่หวานหอม เพิ่มอรรถรสในการดื่มด้วยวิปครีมและชิ้นคุกกี้ด้านบน สร้างความสดชื่นในช่วงเทศกาลแห่งความรักได้แล้วตังแต่วันนี้ -15 มี.ค. 57 ที่ทรูคอฟฟี่ทุกสาขา

รับส่วนลดพิเศษระหว่างวันที่10-16 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น เพียงนำใบเสร็จเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ประเภทใดก็ได้ภายในวันเดียวกัน มาแสดงเพื่อแลกรับส่วนลด 30% สำหรับซื้อเครื่องดื่ม "สตรอเบอรี่ คุ๊กกี้ ทวิสต์ ครีม" ที่ทรูคอฟฟี่ในสาขาที่ร่วมรายการ

Tags:

ทรูมูฟวี่ จัดเต็มแพ็คเกจสำหรับครอบครัวแบบคุ้มเว่อร์ “ดิจิตอลรามา” ที่ให้ดูทีวีได้มากกว่า 70 ช่อง วิดีโอออนดิมานด์ทั้งหนังไทยและเทศ รวมถึงซีรี่ส์เด็ด และการ์ตูนดัง รวมกว่า 1,000 รายการ คุณภาพคมชัดสูงสุดระดับ HD ดูได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน แอพพลิเคชั่น TrueMovie และเว็บไซต์ www.truemovie.tv ในราคาสุดพิเศษแค่ 39 บาท จากปกติ 139 บาทต่อเดือน สาวกโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ทั้งหลาย รู้แล้วอย่าพลาด สมัครรับความสนุกได้ภายใน 28 ก.พ. 2557 นี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 900 9500 กด 3

Tags:

Biostar โชว์ประสิทธิภาพเมนบอร์ดในโมเดล Hi-Fi B85S3E สำหรับชิปเซ็ท B85 ที่เป็นทางเลือกที่ดียิ่งกว่าสำหรับธุรกิจของคุณ โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำจาก Biostar พร้อมคุณสมบัติเสียงระดับคุณภาพสูง และมาพร้อมกับการรองรับ mSATA on-board เสริมให้เครื่องของคุณสามารถบูทและการรับ-ส่งข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=1j6r5-I4HxE

Tags:

แจ้งสถานที่จัดงานประชุม APRICOT 2014 ย้ายไปยังเมืองเปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย

เนคเทค และกลุ่มทรู ยืนยันการย้ายสถานที่จัดงาน "APRICOT 2014" การประชุมสุดยอดผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2557 ในกรุงเทพมหานคร ไปยังเมือง เปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย

“เนคเทค, ทรู และคณะผู้จัดงานทั้ง Asia & Pacific Internet Association (APIA) และ Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีการประชุม APRICOT 2014 ขึ้นในประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในประเทศขณะนี้ คณะผู้จัดงาน จึงขอแจ้งย้ายสถานที่จัดงาน "APRICOT 2014" ไปยังเมืองเปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงาน APRICOT 2014 ยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://2014.apricot.net หรือสอบถามข้อมูลการจัดงานได้ที่อีเมล์ secretariat@apricot2014.net” นายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าว

อนึ่ง งานประชุมนานาชาติ "APRICOT 2014" เป็นงานประชุมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจาก Asia &Pacific Internet Association (APIA) และ Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) เมื่อปี 2012 ให้เป็นผู้ร่วมจัดงาน

Tags:

Adways จับมือเป็นพาร์เนอร์กับ Inmobi Mobile Ads Network ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อช่วยสนับสนุนการโปรโมทแอพพลิเคชั่นในต่างประเทศเพื่อนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

• บริษัท Adways Co., Ltd. (ตั้งอยู่ที่ ชินจูกุ โตเกียว CEO : Haruhisa Okamura) จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ Inmobi ซึ่งเป็น Mobile Ads Network ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (สาขาญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ มินะโตะ โตเกียว CEO : Kazusuke Obi)
• Inmobi ก่อตั้งขึ้นที่อินเดียในปี 2007 เป็น Mobile Ads Network ที่ใหญ่สุดในโลก บริการทั่วโลก 165 ประเทศโฆษณาเราสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานโมบายทั้งสิ้น 691 ล้านคน และยังมี Impression ที่มากถึง 1 แสน 2 หมื่นล้าน Impression

การเป็นพาร์ทเนอร์กันในครั้งนี้ เมื่อ Adwasy ทำการโปรโมทไปยังต่างประเทศให้กับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เราจะใช้ข้อมูลที่มีจากทาง Inmobi เช่น Market ของแต่ละประเทศ ,Trend ต่างๆ ของแต่ละประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้การทำแพลนโปรโมท ร่วมไปถึง Creative นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนอกจากนี้ยังได้เทคโนโลยีจาก Inmobi ที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาเข้ามาช่วยสนับสนุนอีกด้วย

<ความเห็นของ Kazusuke Obi CEO Inmobi>

เรามีความยินดีมากที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Adways อีกครั้ง ในขณะเดียวกันเราสามารถให้บริการเครือข่ายโฆษณาที่เราได้ใช้งานทั่วโลกให้กับลูกค้าของ Adways ผมมั่นใจว่าการเข้าร่วมในเครือข่ายของเราจะสามารถที่จะให้โอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ขึ้น ผมมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาธุรกิจของการใช้งานมาร์ทโฟนที่จะขยายไปทั่วโลกกับพาร์ทเนอร์อย่าง Adways

<ความเห็นของ Haruhisa Okamura CEO Adways>

ปัจจุบัน Adways ตั้งเป้าจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ด้านธุรกิจโฆษณาบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเรามีสาขาที่ต่างประเทศ 10 ประเทศทั่วโลก เรามีประเด็นว่าเราจะสามารถสร้างธุรกิจขายโฆษณาที่ได้ผลคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปของแต่ละประเทศได้หรือไม่ เราได้รับการสนับสนุนจาก Inmobi ซึ่งเป็น Ads Network อันดับ 1 ในเอเชีย เรารู้สึกได้ว่าจะสามารถทำให้การโปรโมทนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นไม่เฉพาะแต่เอเชียเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงในระดับโลกด้วย
ครั้งนี้ Adways,จะยังคงที่จะเสริมความแข็งแกร่งและสนับสนุนการขยายธุรกิจในการโฆษณาของลูกค้าเราดำเนินการขยายไปยังต่างประเทศ พร้อมเสนอแผนโปรโมชั่นที่รวมเอาความต้องการล่าสุดของแต่ละประเทศให้นักพัฒนา app ของประเทศต่างๆ ในเอเชียและญี่ปุ่น ต่อจากนี้ Adways,จะเน้นขยายการสนับสนุนภาคธุรกิจของลูกค้าที่ซื้อโฆษณา ด้วยการนำเสนอแพลนโปรโมชั่นอย่างละเอียดที่ลงลึกถึงเทรนล่าสุดของแต่ละประเทศให้กับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงญี่ปุ่นที่ต้องการเปิดตลาดต่างประเทศด้วย

เกี่ยวกับ Inmobi http://japan.inmobi.com/

บริษัทก่อตั้งในปี 2007 เป็น Mobile Ads Network ที่ใหญ่สุดในโลก แพลตฟอร์มของ Inmobi นั้นเพื่อรองรับความสะดวกบนแพตลฟอร์มโมบาย เราจะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเทคโนยีลีขั้นสูงของ Cloud-based Architecture เราเปิดให้บริการโฆษณาบนสมารท์โฟนที่ใช้สุดยอดเทคโนโลยี Creative,Tracking และ Targeting โดยมุ่งเน้นเพิ่มจำนวนยูสเซอร์ และ ขยายรายได้จากนักพัฒนาทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเราถูกยกให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมของปี 2013 จาก MIT Technolgy Review

เกี่ยวกับ Adways Co., Ltd.

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ดำเนินธุรกิจต่างๆ มากมาย ทั้ง บริหารจัดการระบบ Affiliate program (Smart-C) ของมือถือที่มีลูกค้าโฆษณาระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น บริหารจัดการ AppDriver ซึ่งเป็น Advertising Service สำหรับสมาร์ทโฟน รวมทั้ง บริหารจัดการ JANet ซึ่งเป็นโปรแกรม Affiliate สำหรับ PC Media ส่วนบริษัทลูก Adways ในจีน (เซี่ยงไฮ้) ดำเนินธุรกิจโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต กระทั่งในปี 2006 บริษัทได้ขยายธุรกิจด้วยการเข้าสู่ตลาดหุ้น MOTHERS (ตลาดหุ้นประเภทหนึ่งในญี่ปุ่น)
—————————————————————————————————————————————————
Adways Labs Thailand Co.,Ltd.
Contact Person : Kittipan Boonruangrutana / Natthaphong Janthararungroj
TEL:+66-2656-0727
E-mail: sp@th-adwayslabs.com

Tags:

อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยที่ยังต้องการผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพอีกมาก สานต่อกลยุทธ์บ้านสีน้ำเงิน เสริมความแข็งแกร่งใน 3 ช่องทางการขาย ตอกย้ำจุดยืนกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านแคมเปญ “การบริการที่เป็นเลิศ” (Service Excellence) สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ดีที่สุด ตั้งเป้าขึ้นแท่นเป็นที่ 1 ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และพิชิตเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีแรกที่ 6,600 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 27,500 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2557 นี้
นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากการสำรวจล่าสุดพบว่าประเทศไทยยังมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเข้ามาลุยทำตลาดในเซ็กเมนต์นี้อย่างเต็มตัว “เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพยังคงมีไม่มากนักในตลาดประเทศไทย ทำให้เรามั่นใจว่า จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด”

“บริษัทฯ จะเดินหน้ากลยุทธ์บ้านสีน้ำเงิน ลุยเสริมความแข็งแกร่งใน 3 ช่องทางการขาย โดยเฉพาะช่องทางตัวแทน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการปฏิรูปช่องทางตัวแทนใหม่หมด ทั้งในส่วนของโครงสร้างการทำงาน โครงสร้างผลประโยชน์ตัวแทน และหลักสูตรการอบรม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากตัวแทน ส่งผลให้การทำงานของช่องทางตัวแทนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี2557 นี้ เราก็ยังคงสานต่อการพัฒนาช่องทางนี้อย่างต่อเนื่อง

“และอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของเรา คือ มุ่งเป็นบริษัทประกันที่ตัวแทนต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด โดยจะเน้นการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพตัวแทนในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อมนำเทคโนโลยีอันทันสมัย เข้ามาช่วยเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเราตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมสำหรับช่องทางนี้ที่ 15,000 ล้านบาท” นายสมิธ กล่าว

ในส่วนของช่องทางการตลาดขายตรง บริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่องทางนี้ต่อไป เรามั่นใจว่าจะยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์อันดับ 1 ในด้านส่วนแบ่งการตลาดที่เราครองมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยใช้การพัฒนาการขายผ่านโทรทัศน์เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเติมเต็มช่องทางการขายนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และคาดว่าจะสามารถพิชิตเบี้ยประกันภัยรับรวมจากช่องทางนี้ ที่ 4,300 ล้านบาท
สำหรับช่องทางการขายผ่านธนาคารเรายังคงเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรหลัก คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สร้างความสำเร็จร่วมกันมายาวนาน โดยตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมสำหรับช่องทางนี้ไว้ที่ 7,500 ล้านบาท

อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผลักดันให้เราประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องก็คือ กลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านแคมเปญ “การบริการเป็นเลิศ” (Service Excellence) โดยจะเน้นการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดยืนยันว่า อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดจากผลการสำรวจ Top Down Net Promoter Score อีกด้วย

“สำหรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2557 นี้ อลิอันซ์ อยุธยา ยังคงให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายที่จะเป็น “ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพในตลาดประเทศไทย” อันจะนำไปสู่เป้าหมายใหญ่ข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ว่า “อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย” โดยมอบบริการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ฝ่ายขาย และพันธมิตรทางธุรกิจ ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถพิชิตเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรกที่ 6,600 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 27,500 ล้านบาท จากทุกช่องทางในปี 2557 นี้ได้อย่างแน่นอน” นายสมิธ กล่าวสรุป

Tags:

Symantec's Operating Margin and EPS Rise in Third Quarter Fiscal 2014;
Full-Year 2014 Guidance Raised

Bangkok, Thailand Feb ,5 2014-- Symantec Corp. (NASDAQ: SYMC) today reported revenue of $1.7 billion for its third quarter of fiscal year 2014, ended December 27, 2013, down 5 percent year-over-year and down 4 percent after adjusting for currency. Non-GAAP operating margin of 30.1 percent grew 370 basis points after adjusting for currency, resulting in non-GAAP earnings per share of $0.51, up 13 percent year-over-year. GAAP operating margin of 23.8 percent grew 680 basis points, resulting in GAAP earnings per share of $0.40, up 29 percent year-over-year.
"We benefited in the December quarter from improved total business activity after separating our sales organization into dedicated new business and renewal teams earlier this year," said Steve Bennett, president and chief executive officer, Symantec. "Although revenue declined, we exceeded our expectations in operating margin and EPS. While we won't be pleased until total business activity is growing again, I'm happy with our financial results given the massive changes in our business."
"Since July, we've made substantial progress in three areas -- offerings, go-to-market, and increased efficiency -- to drive improved long-term performance. We have the right strategy to leverage Symantec's assets and better solve our customers' biggest problems. We are where we expected to be at this point in our 3-to 5-year transformation, as we continue to make the changes needed to achieve our long-term targets."
GAAP Results for the Third Quarter of Fiscal Year 2014
• GAAP operating margin was 23.8 percent, up 680 basis points year-over-year and up 625 basis points after adjusting for currency.
• GAAP net income was $283 million, up 31 percent year-over-year.
• GAAP diluted earnings per share were $0.40, up 29 percent year-over-year.
• GAAP deferred revenue as of December 27, 2013 was $3.59 billion, down 6 percent year-over-year and down 5 percent after adjusting for currency.

• Cash flow from operating activities was $329 million, down 29 percent year-over-year.
Non-GAAP Results for the Third Quarter of Fiscal Year 2014
• Non-GAAP operating margin was 30.1 percent, up 420 basis points year-over-year and up 370 basis points after adjusting for currency.
• Non-GAAP net income was $358 million, up 13 percent year-over-year.
• Non-GAAP diluted earnings per share were $0.51, up 13 percent year-over-year.
Business Segment Highlights for the Quarter
• The User Productivity & Protection segment represented 42 percent of total revenue and declined 4 percent year-over-year (as reported and after adjusting for currency) to $718 million.
• The Information Security segment represented 19 percent of total revenue and declined 3 percent year-over-year (1 percent after adjusting for currency) to $327 million.
• The Information Management segment represented 39 percent of total revenue and declined 6 percent year-over-year (7 percent after adjusting for currency) to $660 million.
Geographic Highlights for the Quarter
• International revenue represented 53 percent of total revenue and decreased 4 percent year-over-year (3 percent after adjusting for currency).
• The Europe, Middle East and Africa region represented 29 percent of total revenue and decreased 1 percent year-over-year (5 percent after adjusting for currency).
• The Asia Pacific/Japan region represented 17 percent of total revenue and decreased 12 percent year-over-year (4 percent after adjusting for currency).
• The Americas, including the United States, Latin America and Canada, represented 54 percent of total revenue and decreased 4 percent year-over-year (as reported and after adjusting for currency).
Capital Allocation

Symantec ended the quarter with cash, cash equivalents and short-term investments of $3.9 billion compared to $4.3 billion, a decrease of 9 percent year-over-year. On December 18, 2013, we paid a dividend of $0.15 per share for a total of $104 million. Also, during the quarter, Symantec repurchased 5.3 million shares for $125 million at an average price of $23.76. At the end of the third

quarter, Symantec had $783 million remaining for future repurchases in the current board authorized stock repurchase plan.
Symantec's Board of Directors has declared a quarterly cash dividend of $0.15 per common share to be paid on March 19, 2014 to all shareholders of record as of the close of business on February 24, 2014. The ex-dividend date will be February 20, 2014.
Fourth Quarter Fiscal Year 2014 Guidance
For the fourth quarter of fiscal 2014, we expect:
• Revenue of $1.615 to $1.655 billion, compared to $1.748 billion in the year-ago period.
• GAAP operating margin of 18.0 to 19.5 percent compared to 14.6 percent in the year-ago period.
• Non-GAAP operating margin of 24.5 to 26.0 percent compared to 24.1 percent in the year-ago period.
• GAAP diluted earnings per share between $0.29 and $0.31 as compared to $0.27 in the year-ago period.
• Non-GAAP diluted earnings per share between $0.40 and $0.42 as compared to $0.44 in the year-ago period.
Guidance assumes an exchange rate of $1.36 per Euro for the March 2014 quarter versus the actual weighted average rate of $1.32and an end of period rate of $1.28 per Euro for the March 2013 quarter. Our guidance assumes an effective tax rate of 28 percent and a common stock equivalents total for the quarter of 702 million shares.
Fiscal Year 2014 Guidance
For the fiscal year 2014, we expect:
• Revenue of $6.666 to $6.706 billion, compared to $6.906 billion in the year-ago period.
• GAAP operating margin of 17.6 to 17.9 percent compared to 16.0 percent in the year-ago period.
• Non-GAAP operating margin of 26.9 to 27.2 percent compared to 25.5 percent in the year-ago period.
• GAAP diluted earnings per share between $1.25 and $1.27 as compared to $1.06 in the year-ago period.
• Non-GAAP diluted earnings per share between $1.85 and $1.87 as compared to $1.76 in the year-ago period.

Conference Call
Symantec has scheduled a conference call for 5 p.m. ET/2 p.m. PT today to discuss the results of its fiscal third quarter 2014, ended December 27, 2013 and to review guidance. Interested parties may access the conference call on the Internet at http://www.symantec.com/invest. To listen to the live call, please go to the website at least 15 minutes early to register, download and install any necessary audio software. A replay and script of our officers' remarks will be available on the investor relations' home page shortly after the call is completed.
About Symantec
Symantec protects the world's information, and is the global leader in security, backup and availability solutions. Our innovative products and services protect people and information in any environment -- from the smallest mobile device, to the enterprise data center, to cloud-based systems. Our industry-leading expertise in protecting data, identities and interactions gives our customers' confidence in a connected world. More information is available at www.symantec.com or by connecting with Symantec at: go.symantec.com/socialmedia.

#

NOTE TO EDITORS: If you would like additional information on Symantec Corporation and its products, please visit the Symantec News Room at http://www.symantec.com/news. All prices noted are in U.S. dollars and are valid only in the United States.
Symantec and the Symantec Logo are trademarks or registered trademarks of Symantec Corporation or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS: This press release contains statements regarding our financial and business results, which may be considered forward-looking within the meaning of the U.S. federal securities laws, including projections of future revenue, operating margin and earnings per share, as well as projections of amortization of acquisition-related intangibles and stock-based compensation and restructuring charges. These statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause our actual results, levels of activity, performance or achievements to differ materially from results expressed or implied in this press release. Such risk factors include those related to: general economic conditions; maintaining customer and partner relationships; the anticipated growth of certain market segments, particularly with regard to security and storage; the competitive environment in the software industry; changes to operating systems and product strategy by vendors of operating systems; fluctuations in currency exchange rates; the timing and market acceptance of new product releases and upgrades; the successful development of new products and integration of acquired businesses, and the degree to which these products and businesses gain market acceptance. Actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements in this press release. We assume no obligation, and do not intend, to update these forward-looking statements as a result of future events or developments. Additional information concerning these and other risks factors is contained in the Risk Factors sections of our Form 10-K for the year ended March 29, 2013.
USE OF NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION: Our results of operations have undergone significant change due to a series of acquisitions, the impact of stock-based compensation, impairment charges and other corporate events. To help our readers understand our past financial performance and our future results, we supplement the financial results that we provide in accordance with generally accepted accounting principles, or GAAP, with non-GAAP financial measures. The method we use to produce non-GAAP results is not computed according to GAAP and may differ from the methods used by other companies. Our non-GAAP results are not meant to be considered in isolation or as a substitute for comparable GAAP measures and should be read only in conjunction with our consolidated financial statements prepared in accordance with GAAP. Our management regularly uses our supplemental non-GAAP financial measures internally to understand, manage and evaluate our business and make operating decisions. These non-GAAP measures are among the primary factors management uses in planning for and forecasting future periods. Investors are encouraged to review the reconciliation of our non-GAAP financial measures to the comparable GAAP results, which is attached to our quarterly earnings release and which can be found, along with other financial information, on the investor relations' page of our website at www.symantec.com/invest.

Tags:

ไซแมนเทครายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีการเงิน 2557
กวาดรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานและกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย - 5 กุมภาพันธ์ 2557– ไซแมนเทค (NASDAQ: SYMC) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม ปีการเงิน 2557 สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ระบุยอดรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 4 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน กำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 30.1 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 0.51 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานตามหลักการบัญชี GAAP อยู่ที่ 23.8 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 6.8 เปอร์เซ็นต์ และกำไรต่อหุ้นแบบ GAAP อยู่ที่ 0.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
มร.สตีฟ เบนเน็ตต์ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทไซแมนเทค กล่าวว่า ผลประกอบการที่ดีในช่วงไตรมาสของเดือนธันวาคมเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจที่ปรับปรุงดีขึ้นหลังจากที่มีการแบ่งฝ่ายขายออกเป็นทีมงานที่ดูแลลูกค้าใหม่และทีมงานที่ดูแลฐานลูกค้าเก่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ผลประกอบการดีเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในส่วนของอัตรากำไรจากการดำเนินงานและกำไรต่อหุ้น ขณะที่พวกเรายังไม่ยินดีจนกว่าตัวชี้วัดผลประกอบการทุกตัวมีการเติบโต แต่ผมพอใจผลตัวเลขผลประกอบการที่ได้ ในขณะที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่
"ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ไซแมนเทคมีความก้าวหน้าอย่างมากใน 3 ด้านด้วยกัน ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ กิจกรรมการตลาด และประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดันการปรับปรุงผลประกอบการในระยะยาว มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของไซแมนเทค และปรับปรุงการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดให้กับลูกค้า ตลอดจนอยู่ในจุดที่คาดว่าได้ก้าวมาถึงในแผนการปฏิรูป 3 - 5 ปี พร้อมๆ กับไซแมนเทคได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามที่จำเป็นให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว" มร.สตีฟ กล่าว

ผลประกอบการแบบ GAAP สำหรับไตรมาสที่สาม ปีการเงิน 2557
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ GAAP อยู่ที่ 23.8 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 6.80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 6.25 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน
• กำไรสุทธิแบบ GAAP อยู่ที่ 283 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• กำไรต่อหุ้นแบบ GAAP อยู่ที่ 0.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• รายได้รับล่วงหน้าแบบ GAAP ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ 3.59 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 5 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานอยู่ที่ 329 ล้านดอลลาร์ ลดลง 29 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ผลประกอบการแบบ Non-GAAP สำหรับไตรมาสที่สาม ปีการเงิน 2557
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 30.1 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน
• กำไรสุทธิแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 358 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• กำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 0.51 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ข้อมูลสำคัญในแต่ละเซ็กเมนต์ธุรกิจในช่วงไตรมาสนี้
• เซ็กเมนต์ประสิทธิภาพการทำงานและการปกป้องผู้ใช้คิดเป็นสัดส่วน 42 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด และลดลง 4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ตามที่รายงานและหลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน) โดยอยู่ที่ 718 ล้านดอลลาร์
• เซ็กเมนต์การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศคิดเป็นสัดส่วน 19 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด และลดลง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (1 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน) โดยอยู่ที่ 327 ล้านดอลลาร์
• เซ็กเมนต์การจัดการสารสนเทศคิดเป็นสัดส่วน 39 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด และลดลง 6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (7 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน) โดยอยู่ที่ 660 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลสำคัญแยกตามภูมิภาคในช่วงไตรมาสนี้
• รายได้จากธุรกิจในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 53 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 4 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว (3 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน)
• ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา คิดเป็นสัดส่วน 29 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 1 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว (5 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน)
• รายได้จากเอเชีย-แปซิฟิก/ญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 17 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 12 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว (4 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน)
• ทวีปอเมริกา รวมถึงสหรัฐฯ ละตินอเมริกา และแคนาดา คิดเป็นสัดส่วน 54 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 4 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว (ตามที่รายงานและหลังจากปรับเปลี่ยนตามสกุลเงิน)
การจัดสรรเงินทุน
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสนี้ ไซแมนเทคมีเงินสด ซึ่งเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นอยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ไซแมนเทคได้จ่ายเงินปันผล 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 104 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ไซแมนเทคได้ซื้อคืนหุ้นจำนวน 5.3 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 125 ล้านดอลลาร์ที่ราคาเฉลี่ย 23.76 ดอลลาร์ ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สาม ไซแมนเทคมีงบประมาณเหลืออยู่ 783 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อคืนหุ้นในอนาคต ภายใต้แผนการซื้อคืนหุ้นที่คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติไว้
คณะกรรมการบริหารของไซแมนเทค ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญในวันที่ 19 มีนาคม 2557 แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยวันที่ซื้อหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลประมาณการสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีการเงิน 2557
ไซแมนเทคคาดการณ์ว่า:
• รายได้อยู่ที่ประมาณ 1.615 ถึง 1.655 พันล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 1.748 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
• กำไรจากการดำเนินงานแบบ GAAP อยู่ที่ 18.0 ถึง 19.5 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับ 14.6 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้ว
• กำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 24.5 ถึง 26.0 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับ 24.1 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้ว
• กำไรต่อหุ้นแบบ GAAP อยู่ระหว่าง 0.29 ดอลลาร์ ถึง 0.31 ดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 0.27 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• กำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ระหว่าง 0.40 ดอลลาร์ ถึง 0.42 ดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 0.44 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
แนวทางนี้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1.36 ดอลลาร์ต่อยูโรสำหรับไตรมาสเดือนมีนาคม 2557 เทียบกับอัตราเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่แท้จริง 1.32 ดอลลาร์ และอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1.28 ดอลลาร์ต่อยูโรสำหรับไตรมาสเดือนมีนาคม 2557 แนวทางของไซแมนเทคใช้อัตราภาษี 28 เปอร์เซ็นต์ และหุ้นสามัญสำหรับไตรมาสดังกล่าวประมาณ 702 ล้านหุ้น

ข้อมูลประมาณการสำหรับปีการเงิน 2557
ไซแมนเทคคาดการณ์ว่า:
• รายได้อยู่ที่ประมาณ 6.666 ถึง 6.706 พันล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 6.906 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ GAAP อยู่ที่ 17.6 ถึง 17.9 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับ 16.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 26.9 ถึง 27.2 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับ 24.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว
• กำไรต่อหุ้นแบบ GAAP อยู่ระหว่าง 1.25 ดอลลาร์ ถึง 1.27 ดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 1.06 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
• กำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ระหว่าง 1.85 ดอลลาร์ ถึง 1.87 ดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 1.76 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว

เกี่ยวกับไซแมนเทค

ไซแมนเทคทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลทั่วโลก ทั้งยังเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดหาโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัย การแบ็คอัพข้อมูล และการจัดการดูแลข้อมูลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมของไซแมนเทคช่วยปกป้องผู้ใช้และข้อมูลในทุกสภาพแวดล้อม ตั้งแต่อุปกรณ์พกพาที่มีขนาดเล็กที่สุด ไปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรขนาดใหญ่ และระบบบนคลาวด์ ความเชี่ยวชาญระดับผู้นำอุตสาหกรรมของเราในการปกป้องข้อมูล ผู้ใช้ และการติดต่อสื่อสาร ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในโลกที่มีการเชื่อมต่อถึงกัน ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ที่www.symantec.com หรือเชื่อมต่อกับไซแมนเทคได้ที่: go.symantec.com/socialmedia

#

Tags:

SCL TAX จัดสัมมนา เรื่อง “ การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50”
บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด (ในกลุ่ม Chavalit Law Group ) จะจัดสัมมนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด.50” ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2557 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา ธรรมศิลา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ่ และสรรพากร ภาค 7 กรมสรรพากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ และกิจการข้ามชาติ ทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาษีสรรพากรกว่า 36 ปี และคุณสาโรช ทองประคำ นิติกรเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร สำนักกฎหมาย กลุ่มสรรพากร และยังเป็นถึงอาจารย์พิเศษและวิทยาการชื่อดัง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านกฎหมายภาษีอากร มาเป็นผู้บรรยาย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ต่อเนื่องจากหัวข้อที่ 2 “ ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ “ นั้น ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้ประกอบการหลายหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงผู้ที่มีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ
โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นในหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการยื่นภาษี ภงด 50 “ ซึ่งจะเหมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า หรือผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด. 50 โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษี รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไร/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และประเด็นความผิดที่พบบ่อย ในการยื่นแบบ ภงด.50
โดยทางบริษัทฯ จะจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นในวันเสาร์ที่ 1มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสยามซิตี้ลอว์ ชั้น 9 อาคารรัจนาการ กรุงเทพมหานคร (สามารถเดินทางด้วย BTS โดยลงสถานี ช่องนนทรี )
อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา
บุคคลทั่วไป Early Bird Rate
ลงทะเบียนล่วงหน้าลด 10 %
ราคา 3,600 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระสุทธิ 3,744 บาท)
*ต้องสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น.
บุคคลทั่วไป General Rate
ลงทะเบียนปกติ
ราคา 4,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระสุทธิ 4,160 บาท)
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555109988
บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด เลขที่ 183 อาคารรัจนาการชั้น 9 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
*ทาง SCL จะจัดเตรียมใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ ณ ที่จุดลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงินได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-116-6082 , 087-549-3772
ติดต่อคุณ โบว์ ชนัญญา
ตั้งแต่เวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น – 19.00 น. ของทุกวัน
ชำระเงินผ่านทาง
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 608-2-13455-5
ชื่อบัญชี บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล
หรือสนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://goo.gl/C9qTDl

Tags:

AMD พัฒนาเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรม ARM ให้แรงขึ้นด้วยตัวประมวลผล ARM รุ่นแรก รวมทั้งแพลตฟอร์มพัฒนาจากผู้จำหน่ายตัวประมวลผลสำหรับเซิร์ฟเวอร์

 • พร้อมเปิดตัว Open Compute Micro-Server Board รุ่นแรก และ ประกาศสนับสนุน OCP -

แซน โฮเซ แคลิฟอร์เนีย - การประชุม Open Compute Summit ครั้งที่ 5 เอเอ็มดีประกาศเป้าหมายหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมจากเดิม โดยได้แสดงแพลตฟอร์มพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ ARM 64 บิต ใช้เทคโนโลยี 28 nanometer process ถือเป็นรุ่นแรกจากผู้จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ ภายในงานเอเอ็มดียังประกาศเปิดตัวรุ่นสาธิตของตัวประมวลผลที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM ที่มีชื่อว่า Opteron? A1100 Series รวมทั้งแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนา ซึ่งมี evaluation board และซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้เอเอ็มดีประกาศจะสนับสนุน Open Compute Project ด้วยไมโครเซิร์ฟเวอร์ดีไซน์ตัวใหม่ ซึ่งใช้ Opteron A-Series เป็นส่วนประกอบในสถาปัตยกรรม common slot สำหรับ Motherboard ที่เรียก “Group Hug”

ตัวประมวลผล Opteron A-Series ของเอเอ็มดี ที่มีโค้ดเนมชื่อ “Seattle” จะใช้เป็นรุ่นตัวอย่างในไตรมาสนี้ พร้อมกับแพลตฟอร์มพัฒนาที่ช่วยให้การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM นั้นทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เอเอ็มดีได้ร่วมมือกับผู้นำด้านอุตสาหกรรมไอที เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์สำหรับตัวประมวลผล ARM 64 บิตใช้ทั้งกับ compilers และ simulators รวมถึง hypervisors ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งงานทั้งใน Web-tier และส่วนเก็บข้อมูลกลาง สำหรับแพลตฟอร์มในการพัฒนา Opteron A-Series ของเอเอ็มดีนั้นมีเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่หลากหลายมารองรับ รวมถึงมาตรฐานของ UEFI boot และ Linux แบบ Fedora Project ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Red Hat ผู้ขับเคลื่อนการสนับสนุน Linux

“ความต้องการส่วนเก็บข้อมูลกลางเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยปกติแล้ววิธีการแบบ one-size-fits-all จะจำกัดประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง” ซูเรช โกพาลาคริซนัน รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป แผนก server business unit ของเอเอ็มดีกล่าว “แต่ตัวประมวลผลรุ่นใหม่ Opteron A-Series ของเอเอ็มดีที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM จะมอบประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ในการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งจะตอบสนองความต้องการให้กับตัวประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ Opteron x86 ของเอเอ็มดี”

ตัวประมวลผล AMD Opteron A1100 Seriesรองรับ

 • ARM Cortex- A57 processors ทั้งแบบ 4 และ 8 คอร์
 • แคช L2 4MB และ L3 8 MB
 • Dual DDR3 หรือ DDR4 พร้อม ECC ความเร็ว 1866 MT/วินาที
 • SODIMM, UDIMM or RDIMMs มากถึง 4
 • PCI-Express Gen 3 I/O 8 ช่อง
 • Serial ATA 3 8 พอร์ต
 • 10 Gigabit Ethernet 2 พอร์ต
 • เทคโนโลยี ARM TrustZone เพิ่มความปลอดภัย
 • Crypto และ Data compression co-processor

เครื่องมือพัฒนา Opteron A-Series ของเอเอ็มดี อยู่ใน Micro - ATX และประกอบด้วย

 • ตัวประมวลผล Opteron A1100 Series ของเอเอ็มดี
 • 4 DIMM slots สำหรับ 128GB of DDR3 DRAM
 • PCI Express connectors PCI Express? single x8 หรือ dual x4 ports
 • 8 Serial-ATA connectors
 • สามารถใช้ร่วมกับ power supply มาตรฐาน
 • ความสามารถในการใช้ stand-alone หรือ mounted ที่เป็น standard rack-mount chassis
 • Standard UEFI boot
 • Linux แบบ Fedora Project ซึ่งสนับสนุนโดย Red Hat มีเครื่องมือและแอพพลิเคชั่นสำหรับนักพัฒนา ดังนี้
  -กลุ่มอุปกรณ์ Linux GNU แบบมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาข้ามแพลตฟอร์ม

  • แพลตฟอร์มสำหรับ device driver
  • Apache web server, MySQL database engine และภาษา PHP สำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
   -Java 7 และ Java 8 สำหรับนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกับ ARM 64 บิต

“เอเอ็มดีได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ Linaro Enterprise Group (LEG) เพื่อเร่งความเร็ว ecosystem ของ เซิร์ฟเวอร์ ARM มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012” แอนเดรีย กัลโล ผู้บริหารของ LEG กล่าว “งานของ Linaro ในการพัฒนาสถาปัตยกรรม ซึ่งได้แก่ UEFI และ ACPI รวมถึงซอฟต์แวร์หลักสำหรับเซิร์ฟเวอร์อย่าง LAMP และ OpenJDK 8 Java ซึ่งร่วมพัฒนากับ Red Hat จะทำให้เอเอ็มดีมีโซลูชั่นด้านซอฟต์แวร์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ มอบประสิทธิภาพระดับชั้นนำ แต่ใช้ระดับพลังงานลดลง อันเป็นแพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์ส่วนเก็บข้อมูลกลางแห่งยุคอนาคต”

เอเอ็มดีได้ผลักดันการปฏิรูปส่วนเก็บข้อมูลกลางของ open-source จากรูปแบบแนวคิดสู่ความจริงอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างทางเลือกให้กับสถาปัตยกรรมตัวประมวลผล โดยเอเอ็มดีได้สนับสนุน Open CS 1.0 Common Slot ซึ่งใช้ตัวประมวลผล Opteron A-Series จากเอเอ็มดี ร่วมกับ Common Slot อื่นให้กับ Open Compute Project

“แพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์แบบ ‘one size fits all’ จะช่วยเปิดโอกาสให้เกิดโซลูชั่นต่างๆ ที่มอบประสิทธิภาพที่สูง แต่ใช้พลังงานน้อย” แฟรงค์ แฟรงโคฟสกี ประธานและผู้อำนวยการ Open Compute Project Foundation กล่าวว่า “การสนับสนุน Open Compute Project ของเอเอ็มดี ได้ขยายขอบเขตการเติบโตของ OCP ช่วยให้เกิดการใช้งานมากขึ้น และทำให้ระบบเก็บข้อมูลส่วนกลางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

เกี่ยวกับ AMD-เอเอ็มดี เป็นผู้ออกแบบและประสานเทคโนโลยีที่ใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต เกมคอนโซลและคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์แห่งยุค Surround Computing ยุคใหม่ โซลูชั่นของเอเอ็มดีจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากแอพพลิเคชันและอุปกรณ์ชิ้นโปรดได้อย่างไร้ข้อจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.amd.com

Tags:

อลิอันซ์ เผยผลสำรวจดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ปี 2014 ระบุบริษัททั่วโลก จะเผชิญความท้าทายมากขึ้นจากความเสี่ยงที่เกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจดัชนีชี้วัดความเสี่ยงประจำปีโดยกลุ่มอลิอันซ์ พบว่าสามอันดับความเสี่ยงสูงสุดต่อบริษัทต่างๆ ในปี 2014 คือ 1. ธุรกิจหยุดชะงักและซัพพลายเชน 2. เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 3. อัคคีภัยและเหตุระเบิด ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักที่อยู่ในความสนใจของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกในการเริ่มต้นทำธุรกิจในปีนี้ ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยของบริษัทจำนวนกว่า 400 รายจาก 33 ประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 3นอกจากนั้นยังพบว่าความเสี่ยงต่อภัยจากโลกไซเบอร์และการเสื่อมเสียชื่อเสียงพุ่งทะยานขึ้นติดอันดับความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญความเสี่ยงทางธุรกิจจะเป็นความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นและเกี่ยวโยงกันมากขึ้น ได้แก่ การผนวกรวมกันของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ เศรษฐกิจใหม่และกฎระเบียบใหม่ๆ ซึ่งมีศักยภาพก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างเป็นระบบต่อธุรกิจ อลิอันซ์แนะนำว่าบริษัทสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ได้ ผ่านการมีระบบควบคุมภายในที่แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมด้วยการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม
แอ็กเซล เธอีส (Axel Theis) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) กล่าวว่า “ปี 2014 จะเป็นปีที่สำคัญสำหรับบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่จะต้องรับมือกับความเสี่ยงอีกหลายอย่างที่จะอุบัติขึ้นใหม่ การระบุให้ได้ถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงที่แตกต่างกันถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับผู้จัดการความเสี่ยง การเตรียมแผนธุรกิจเพื่อความต่อเนื่อง (Business Continuity Plans) ในทุกวันนี้ จึงต้องพร้อมสำหรับสถานการณ์ความเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และต้องสะท้อนให้เห็นผลกระทบทางอ้อมที่อาจซ่อนตัวอยู่ เช่น อุบัติภัยทางธรรมชาติสามารถส่งผลให้เกิดธุรกิจหยุดชะงัก ระบบไอทีล่ม ไฟฟ้าดับ และอื่นๆ”

ในผลการสำรวจดัชนีชี้วัดความเสี่ยงประจำปี 2014 อลิอันซ์ได้ชี้ชัดว่าธุรกิจต่างๆ มีความกังวลในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวกับไซเบอร์และชื่อเสียงมากกว่าที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ยืดเยื้อเช่นนี้ ธุรกิจยังมีความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจซบเซาหรือถดถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่กำลังเติบโต รวมถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศ (talent) อีกด้วย

ความเสี่ยงสองอันดับสูงสุด ก่อให้เกิดความสูญเสียสูงที่สุด

จากข้อมูลในปี 2013 ความสูญเสียจากธุรกิจหยุดชะงักและซัพพลายเชนคิดเป็นร้อยละ 50-70 ของผลการขาดทุนในธุรกิจประกันสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งมีผลขาดทุนสูงถึง 26 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในการสำรวจดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเมื่อปีที่แล้ว ประเด็นนี้ถือเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของธุรกิจทั่วโลก รวมถึงออสเตรเลีย บราซิล เยอรมนี สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

"ในขณะที่ซัพพลายเชนเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นในโลกของการจัดซื้อจัดหาทั่วโลก หากเกิดการหยุดชะงักใดๆ เกิดขึ้น – ตัวอย่างเช่น จากหายนะธรรมชาติ ระบบไอทีและการสื่อสารโทรคมนาคมล่ม ปัญหาในการขนส่ง การล้มละลายของซัพพลายเออร์หรือเกิดความไม่สงบขึ้น – เหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลกระทบแบบลูกโซ่ได้"

พอล คาร์เตอร์ (Paul Carter) หัวหน้าฝ่ายให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงระดับโลก บริษัท AGCS กล่าวว่า "การวางแผนธุรกิจต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญและควรจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของบริษัท อย่างไรก็ดี เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการในการลดความเสี่ยงที่เหมาะสมยังคงใช้ได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ที่สำคัญของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะบริษัทยังต้องมีความเข้าใจลึกไปถึงวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชนอีกด้วย"

ในขณะที่การหยุดชะงักของธุรกิจยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดของธุรกิจขนาดใหญ่ ทว่าบริษัทขนาดกลาง กลับกังวลเรื่องของอัคคีภัยและเหตุระเบิด ผลกระทบจากมาตรการประหยัดอย่างเข้มงวด และความพร้อมทางด้านเครดิต

ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันดับสองนี้ มีมูลค่าความเสียหายมากกว่าธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันดับแรก โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 38 พันล้านเหรียญสหรัฐ (แหล่งข้อมูลจาก Swiss Re Sigma, AGCS) โดยหนึ่งปีก่อนหน้านี้มูลค่าความเสียหายพุ่งสูงถึง 75 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเกิดความเสียหายรุนแรงจากฤดูพายุเฮอริเคนแอตแลนติก

ความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ และความเสี่ยงใหม่ซึ่งมีความเกี่ยวพันกัน ขยับขึ้นแถวหน้า
ผู้เชี่ยวชาญของอลิอันซ์ ระบุว่า การรับรู้เรื่องความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2014 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของไซเบอร์และการเสียชื่อเสียง ซึ่งประเด็นเรื่องไซเบอร์ขยับอันดับสูงสุดในการสำรวจดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในปีนี้ ขยับจากเดิมอันดับที่ 15 มาอยู่อันดับที่ 8 ขณะที่การเสียชื่อเสียงขยับจากเดิมอันดับที่ 10 มาอยู่อันดับที่ 6 ในปี 2014

ในบรรดาความเสี่ยงที่ติดอันดับท็อปเท็น ในการสำรวจครั้งนี้ มีหลายความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย ความเสี่ยงในโลกไซเบอร์และการเสื่อมเสียชื่อเสียง

ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ที่มีการวางแผนอย่างดี การรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ บริษัทต่างๆ จำเป็นจะต้องมีนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดผู้บริหาร พร้อมด้วยขั้นตอนในการดูแลและป้องกันด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงมีการฝึกอบรมด้วย ซึ่งขั้นตอนต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการทดสอบและอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำ

“อย่างไรก็ดี แม้จะมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด แต่บริษัทต่างๆ ก็ไม่มีทางที่จะปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์จากความบกพร่องที่เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที กระบวนการทำงานภายในที่ล้มเหลวหรือแม้แต่การโจมตีผ่านโลกไซเบอร์จากภายนอก ธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องการแบกรับความเสี่ยงเหล่านั้นไว้เองหรือจะถ่ายโอนไปให้บริษัทรับประกันภัยโดยการซื้อกรมธรรม์ที่รับประกันภัยไซเบอร์” ไนเจล เพียร์สัน (Nigel Pearson) หัวหน้าระดับโลก ฝ่ายความซื่อสัตย์ (รวมถึงไซเบอร์) แห่ง บริษัท AGCS กล่าว

การตระหนักถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก กำลังเปลี่ยนไป

ในภูมิภาคยุโรป ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ เริ่มมีความรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของยูโรโซนเมื่อเทียบกับ 12 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีประเทศจำนวนหนึ่งที่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการเข้มงวดต่างๆ เช่น สเปนและโปรตุเกส เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ถือเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่ง

การเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมูลค่าแบรนด์เป็นความเสี่ยงที่ขยับอันดับสูงที่สุดในอันดับท็อปเท็น ของความเสี่ยงในทวีปอเมริกา (จากอันดับ 8 ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ในปี 2014) แต่ความกังวลเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ได้รับความสำคัญในภูมิภาคนี้ เช่นเดียวกับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผลสืบเนื่องจากแนวโน้มที่มีมาอย่างยาวนานในทวีปอเมริกาและยุโรป ขณะนี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเริ่มที่จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

แนวโน้มในแต่ละภาคอุตสาหกรรม: กฎระเบียบเปลี่ยน สร้างความกังวลใจให้กับภาคพลังงานและการให้บริการด้านการเงิน

ภาควิศวกรรมและการก่อสร้างมีความกังวลใจมากที่สุดเกี่ยวกับผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงในธุรกิจหยุดชะงักและซัพพลายเชน และเป็นภาคอุตสาหกรรมเดียวที่ถือว่าความพร้อมทางด้านเครดิต กลายเป็นความกังวลติดอันดับท็อปไฟว์

สำหรับภาคการผลิต ปัญหาธุรกิจหยุดชะงักและซัพพลายเชนถือเป็นความเสี่ยงที่มีความกังวลอย่างมีนัยสำคัญ (ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 60 ระบุเช่นนี้) โดยเฉพาะปัญหาซัพพลายเชนถือเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ผลิตในการจัดการ เนื่องจากความต้องการของโลกในการจัดหาวัตถุดิบและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมภาคพลังงานและสาธารณูปโภค การเปลี่ยนแปลงกฎหมายถือเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่ง ขณะที่ธุรกิจหยุดชะงักและซัพพลายเชนเป็นความเสี่ยงอันดับสอง และปัญหาไฟฟ้าดับมาเป็นอันดับสาม

ภาคขนส่งทางทะเลรวมถึงผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ปัญหาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถือเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการโจรกรรม การฉ้อโกงและการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อโกงภายใน ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจภาคการขนส่งอีกด้วย
ขณะเดียวกัน ในภาคธุรกิจการบินมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการโจมตีครั้งใหญ่ผ่านโลกไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เชื่อมโยงกันของระบบการจองและข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้ อาชญากรรมทางไซเบอร์ยังถูกระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกิดอย่างรวดเร็วสำหรับภาคบริการทางการเงินอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบยังคงเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของภาคการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการแทรกแซงการกำกับดูแลทั่วโลกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการเงินที่ผ่านมานั่นเอง

Tags:

ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android

โดยเป็นหลักสูตรอบรมในวันธรรมดา
เริ่มอบรมวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 57
ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 57
(อบรม 3 วัน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองคอร์สอบรมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://itgenius.co.th/Basic-Android-Programming.html

เดือนนี้มีส่วนลด 10% จากราคาปกติทุกคอร์ส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-933-0427 และ 088-807-9770
อีเมล์ contact@itgenius.co.th
เว็บไซต์ http://www.itgenius.co.th

Tags:

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการแผนที่ไทย และแผนที่เส้นทางขับรถ ได้ปล่อยแอพพลิเคชั่นแผนที่บนมือถือสัญชาติไทย NOSTRA Map Thailand Version ใหม่ (Version 2.5.2) โดยไฮไลท์อยู่ที่สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานพร้อมรูปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาการใข้งานกับทีมงานได้ง่ายขึ้น

ฟังก์ชั่นที่มีการปรับปรุงใน NOSTRA Version 2.5.2
1. เพิ่มฟังก์ชั่น "แจ้งปัญหา" เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อเสนอแนะ แจ้งปัญหาแผนที่และการใช้งานต่างๆพร้อมรูปภาพได้อย่างง่ายดาย
2. เพิ่มความสามารถช่วยพิมพ์ (Auto-complete) สำหรับฟังก์ชั่น Search Nearby
3. ปรับรูปแบบการวาดเส้น Routing ให้แสดงเป็นเส้นประเมื่อเปิดชั้นข้อมูลจราจร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเส้นสภาพจราจรได้ในขณะนำทาง
4. ปรับรูปแบบการแชร์ลิงค์ตำแหน่งผ่าน Facebook พร้อมภาพตำแหน่งบนแผนที่
5. ปรับรูปแบบการเปิดลิงค์ต่างๆให้แสดงในเบราว์เซอร์ภายในแอพพลิเคชั่น (In-App Browser)
6. แก้ไข bug อื่น ๆ

แอพพลิเคชั่น NOSTRA Map Thailand เป็นแอพพลิเคชั่นแผนที่มือถือที่มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 700,000 ครั้ง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแผนที่ ฟรีได้ที่
ระบบ IOS >> http://www.nostramap.com/ios
ระบบ Android >> http://www.nostramap.com/android
ระบบ Windows 8.1 >> http://www.nostramap.com/windows
ใช้งานผ่าน Website >> http://map.nostramap.com

และติดตามข่าวสารหรือสอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ https://www.facebook.com/NOSTRAMap

Tags:

แถลงการณ์ “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย”

“ยุติการใช้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและเหตุการณ์การณ์ความรุนแรง ที่ผลกระทบต่อเด็ก ทุกรูปแบบ”

     ตามที่ได้เกิดวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองโดยมีการชุมนุมจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. 2556 การปฏิเสธอำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของการชุมนุม จนนำมาสู่การยึดสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด การตั้งเวทีชุมนุมใหญ่ของทั้งเครือข่ายต้านระบอบทักษิณ และการชุมนุมของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ตามปรากฎอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น 

“เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” อันประกอบไปด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม มูลนิธิฯ จำนวน 10 องค์กร ดังมีรายชื่อแนบท้ายนี้ เชื่อมั่นว่า การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองเป็นไปตามสิทธิของพลเมืองและครรลองของประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม พวกเรามีความห่วงใยอย่างสูงยิ่งว่า เด็ก ควรได้เรียนรู้เหตุการณ์ทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” จึงขอแสดงจุดยืน ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1.ห้ามมิให้ใช้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งในเชิงสัญลักษณ์และสถานการณ์ที่มีความรุนแรง

 1. ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงด้วยวาจา อาวุธ และอุปกรณ์ทุกชนิด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กที่อาจต้องรับผลกระทบจากการกระทำของผู้ใหญ่ในสังคม ทั้งโดยซึ่งหน้าและลับหลัง โดยโปรดคำนึงว่าเด็กมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม แต่เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังพัฒนา ด้อยประสบการณ์ พวกเขาควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง ป้องกันโดยผู้ใหญ่ในสังคม อย่างดีที่สุด

เด็กในที่นี้หมายรวมถึงเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และอายุไม่เกิน ๑๘ ปีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ในปี ๒๕๓๕

“เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะไม่มีเด็กแม้เพียงคนเดียวได้รับบาดเจ็บล้มตาย อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ และมีความหวังอันสูงสุดที่จะเห็นการหลีกเลี่ยงการใช้ความป่าเถื่อนโหดร้าย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆ ของเรา

ด้วยความศรัทธาในมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน
“เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย”
3 ธันวาคม 2556

รายชื่องค์กรที่ร่วมแถลงการณ์ครั้งนี้
1.มูลนิธิรักษ์เด็ก
2.เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ
3.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
4.มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์
5.ศูนย์ธารชีวิตเด็กพัทยา
6.มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
7.มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
8.มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
9.มูลนิธิสายเด็ก 1387
10.องค์การแพลน (ประเทศไทย)