ลงข่าวประกาศของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนงานอีเวนต์ได้ที่นี่ครับ
Tags:

เว็บไซท์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ www.jobnisit.com เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่ของการ หางานสำหรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่และคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เราเป็นแพลตฟอร์มการหางานแบบแรกในไทยที่ออกแบบมาเพื่อนิสิต นักศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสค้นหางานระดับตำแหน่งพรีเมี่ยมจากบริษัทชั้นนำทั้งของไทยและต่างชาติ นอกจากนี้เว็บไซท์ของเรายังให้โอกาสนักศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกงาน งานพาร์ท-ไทม์ นอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสในการหาทุนทำโครงการวิจัยและวิทยานิพนท์ในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ จากผู้ว่าจ้างด้วย

Jobnisit.com ทำงานร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัยชื่อดังของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์ มหิดลและธรรมศาสตร์

จุดเริ่มต้นของไอเดียนี้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 ช่วงที่นักศึกษา 3 คนกำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ พวกเค้าเริ่มเข้าใจว่าการหางานผ่านแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก นักศึกษาต้องค้นหางานกว่าร้อยตำแหน่งที่บางทีอาจจะธรรมดาเกินไป ไม่เหมาะกับคุณภาพของตัวนักศึกษาเอง หรือบางทีก็เป็นตำแหน่งงานที่ต้องการประสบการณ์สูง ๆ ทั้งหมดนี้หมายถึง นักศึกษาต้องใช้เวลาออนไลน์หลายชั่วโมง แต่กลับไม่พบสิ่งที่ต้องการหรือถ้ามีก็น้อยมาก และทำให้เกิดความสับสนในการค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมเพื่อโอกาส การสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคต

ในขณะเดียวกัน ทีม HR ของบริษัทใหญ่ ๆ ก็ให้ความสนใจกับนิสิต นักศึกษาจบใหม่ แต่ต้องโพสต์ตำแหน่งงานที่ว่างในแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในขณะนั้น ซึ่งโอกาสในการหานักศึกษาที่มีความสามารถตรงกับความต้องการก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทจะได้รับแอพพลิเคชั่นมากมายจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ หรือบริษัทอาจต้องการนักศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่าและคณะใดคณะหนึ่งแบบเฉพาะทาง นั่นหมายความว่าบริษัทจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ในการคัดเลือกและสรรหาผู้สมัคร นอกจากนี้บริษัทยังคงต้องทำการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

Jobnisit.com เป็นทางออกสำหรับทั้งบริษัทและนักศึกษากับปัญหาเหล่านี้ ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยการหาตำแหน่งงานที่เหมาะกับนักศึกษาแต่ละราย และในขณะเดียวกันก็ให้บริษัทโฆษณางานกับนักศึกษา โดยไม่ต้องผ่านการสรรหาผู้สมัครเป็นร้อย ๆ คน ทำให้ประหยัดในเรื่องของเวลาและบุคลากร ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของตำแหน่งงานประจำเท่านั้น แต่ Jobnisit.com ยังให้บริษัทรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ตำแหน่งงานชั่วคราว เช่น งานอีเว้นท์และงานแฟร์ต่าง ๆ ด้วย และยังช่วยเรื่องทุนทำวิทยานิพนท์ของนิสิต นักศึกษา ซึ่งบริษัทจะได้งานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกันก็ให้โอกาสกับนักศึกษาในการแก้ปัญหาในเหตุการณ์จริงในระหว่างการทำวิทยานิพนท์ งานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ฝึกงาน งานชั่วคราวและงานวิทยานิพนท์ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตระหว่างบริษัทกับนักศึกษา ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการร่วมงานประจำกับบริษัท

หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นของ Jobnisit.com คือ ดีไซน์ที่เหมาะสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ โดยใช้อัลกอรึทึม NisitMatch® ในการจับคู่คณะและทักษะในโพรไฟล์ของนักศึกษากับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกันโดยอัตโนมัติ สำหรับบริษัทก็ทำให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะกับตำแหน่ง ทำให้หานักศึกษามาร่วมงานได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่เสียเวลา

ผู้จัดตั้งมีความหวังเป็นอย่างสูงที่จะให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพของนิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยดียิ่งขึ้น เมื่อเราเห็นโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย Jobnisit.com จึงเติมเต็มช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร เรามองหาความท้าทายและต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดหางานในประเทศไทย โดยเน้นไปที่นิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัย โดยจัดหาตำแหน่งงานที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดให้แก่พวกเขา

รายละเอียดเพิ่มเติม : hello@jobnisit.com

Tags:

From Hello To Ninja JavaEE with Spring Framework

เป็นหลักสูตรเริ่มต้นรู้จักกับเทคโนโลยีเว็บเบื้องต้นและหัวใจของ Spring Framework จนไปถึงการมาเขียน Application ให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การออกแบบพัฒนา Application MVC Layer และยังมี Workshop พร้อมทั้งการนำ Plugin ที่ได้รับความนิยมมาฝึกทำแบบมืออาชีพ ที่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนำไปใช้ในงานได้จริง
หลักสูตร 2 วัน เวลา 10.00-17.00 (12 ชั่วโมง)

 • วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18 - 19 ตุลาคม 2557

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

 • สามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง
 • HTML พื้นฐาน

รายละเอียดหลักสูตร

 • เข้าใจถึงหลักการของเว็บ Web Protocol เพื่อให้สามารถเขียนเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงหัวใจของการพัฒนาเว็บสมัยใหม่หลักการ MVC
 • หลักการของ HTTP และการข้อแตกต่างของการเขียนเว็บโดยใช้เฟรมเวิคและไม่ได้ใช้เฟรมเวิค
 • สอนวิธีใช้งาน HTML5 ให้ถูกต้องอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกหลัก W3C
 • สร้างเว็บไซต์ ติดต่อฐานข้อมูล (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
 • มาไล่ดูการทำงานของ MVC On Spring Framework ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
 • เข้าใจถึงหัวใจการทำงานของ Dependency Injection หรือที่เรียกว่า IoC
 • ลงมือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ Database Management
 • ลงมือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ Transaction Management
 • สร้างระบบความปลอดภัย(Login) ด้วย Spring Security
 • เรียนรู้การใช้ Maven เบื้องต้น
 • คำสั่ง SQL และการเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางแบบต่างๆ
 • เข้าใจถึงหลักการของ OR Mapping ด้วย Hibernate Framework
 • ฝึกเขียน Hibernate Framework เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
 • วิธีเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้ Hibernate Framework
 • เรียนการทำงานของ Ajax And JSON Data และฝึกส่งและรับข้อมูล
 • Data Binding With JSTL
 • เรียนรู้ jQuery Ajax And jQuery Effect เพื่อสร้าง Interactive Website
 • ลงมือฝึกปฏิบัติสร้างเว็บไซตืที่สวยงามด้วย CSS Framework With Bootstrap

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

อบรมนอกสถานที่

หลักสูตรอื่นๆ

สำรองที่นั่ง

 • เพียง 5,900.- บาท
 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างตลอดการอบรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร 087-698-2326

www.nextzy.com

contact@nextzy.com

Tags:

นายจตุพล สุธีสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีจี มีเดียเพล็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการ “ดูนี่ทีวี” แอพพลิเคชั่น ดูซีรีส์ฮอลลีวูดออนไลน์แบบไม่อั้น คุณภาพคมชัดระดับ HD ร่วมกับ นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอล บริษัท แอ๊ดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันในการให้บริการความบันเทิงแบบเต็มอิ่มแก่ลูกค้า ในการรับชมซีรีส์สุดฮิตจากฮอลลีวูดกว่า1,500 ตอน ผ่านแอพพลิเคชั่น “AIS Movie Store” เครือข่ายในระบบเอไอเอส โดยซีรีส์ทุกเรื่องส่งตรงจากฮอลลีวูดถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และมีซีรีส์ให้เลือกชมมากที่สุดเพียงที่เดียวแห่งแรกในประเทศไทย

สมัครรับสิทธิ์ชมฟรี 30 วัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าดูนี่ทีวี โทร.02-884-6188 หรือ www.dooneetv.com

Tags:

ไอบีเอ็มประกาศก้าวย่างสำคัญในการนำวัตสัน (Watson) และเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ คอมพิวติ้ง (cognitive computing) ที่ขับเคลื่อนบนคลาวด์ เข้าต่อยอดธุรกิจระดับโลก วัตสันเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงถึงเทคโนยีคอมพิวติ้งยุคใหม่อย่างแท้จริง ก้าวล้ำด้วยความสามารถในการปฏิสัมพันธ์เป็นภาษามนุษย์ การประมวลผลข้อมูลบิ๊กดาต้าจำนวนมหาศาลเพื่อแสวงหารูปแบบเฉพาะและมุมมองเชิงลึก รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ได้จากการปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้ง

ไอบีเอ็มได้พัฒนาเทคโนโลยีวัตสันมาอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกมุมโลก และได้เปิดเผยถึง
• ความร่วมมือในการนำวัตสันไปใช้ใน 6 ทวีป ครอบคลุมกว่า 25 ประเทศ อาทิ แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ไทย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
• การเรียนรู้ภาษาสเปนของวัตสัน ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือล่าสุดกับไกเชอแบงค์ แห่งประเทศสเปน
• กลุ่มพันธมิตรที่เริ่มใช้วัตสันเป็นกลุ่มแรก ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งท่องเที่ยว ค้าปลีก บริการด้านไอที และการดูแลสุขภาพ โดยแอพเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีวัตสัน
• การเปิดสำนักงานใหญ่ระดับโลกของวัตสันที่ซิลิคอนอัลเล่ย์ ในนครนิวยอร์ค พร้อมด้วย Watson Client Experience Center 5 แห่งทั่วโลก

“วัตสันกำลังนำเราเข้าสู่เทคโนโลยีประมวลผลยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทั่วโลกสามารถนำเสนอธุรกิจใหม่ๆ กำหนดนิยามใหม่ของตลาด พร้อมทั้งพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ” ไมค์ โรห์ดิน รองประธานอาวุโส ไอบีเอ็ม วัตสัน กรุ๊ป กล่าว "วัตสันกำลังผลักดันให้เกิดตลาดและระบบนิเวศน์ใหม่ๆ ของลูกค้า พันธมิตร นักพัฒนา ผู้ร่วมทุนทางธุรกิจ มหาวิทยาลัย และนักศึกษา นวัตกรรมก้าวล้ำลำดับต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมาจากกลุ่มคนที่สามารถร่วมมือและเชื่อมต่อกันในแบบที่ผู้อื่นคาดไม่ถึง และวัตสันกำลังทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปได้จริง”

ลูกค้าทั่วโลกมั่นใจใช้วัตสัน

ปัจจุบันลูกค้าหันมาเลือกใช้เทคโนโลยีค็อกนิทิฟเพื่อยกระดับรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยตั้งแต่มีการก่อตั้งไอบีเอ็ม วัตสัน กรุ๊ป (IBM Watson Group) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ลูกค้าใหม่ๆ จากทั่วโลกได้เริ่มใช้วัตสันอย่างต่อเนื่อง

• ANZ โกลบอลเวลท์ (ออสเตรเลีย) -- ทาง ANZ กำลังจะเปิดตัววัตสัน เอ็นเกจเมนท์ แอดไวเซอร์ (Watson Engagement Advisor Tool) ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของธนาคารในนครซิดนีย์ พร้อมแนะนำเครื่องมือนี้ต่อไปยังนักวางแผนทางด้านการเงินกว่า 400 คน การเปิดใช้เครื่องมือวัตสันจะช่วยให้ธนาคารสามารถจับสังเกตรูปแบบของคำถามจากทั้งลูกค้าและที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดความสามารถและมุมมองเชิงลึกของวัตสันอย่างต่อเนื่องต่อไป โดย ANZ ตั้งเป้าให้วัตสันเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพของทีมให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาให้สั้นขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่นเวลาการขอหนังสือคำแนะนำด้านการเงินเหลือเพียงหนึ่งสัปดาห์ จากที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์ในปัจจุบัน โดยในเบื้องต้นได้เริ่มมีการนำวัตสันเข้ามาใช้ในงานด้านประกันภัยและการป้องกัน และจะเริ่มขยายไปสู่งานด้านการบริหารความมั่งคั่งของสินทรัพย์ อันรวมถึงเรื่องเงินพิเศษที่จ่ายให้กองทุนต่างๆ และเรื่องการลงทุนต่างๆ

• โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ไทย) – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์วางแผนที่จะนำวัตสันมาช่วยเสริมคุณภาพการรักษามะเร็งที่ศูนย์รักษาโรคในกรุงเทพฯ พร้อมช่วยประเมินผู้ป่วยในสำนักงานตัวแทนใน 16 ประเทศ ที่ตั้งอยู่ใน 4 ทวีป โดยภายใต้ข้อตกลงระยะเวลา 5 ปีนี้ โรงพยาบาลจะใช้ไอบีเอ็มวัตสันสำหรับการรักษามะเร็ง (IBM Watson for Oncology) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์การรักษามะเร็งระดับโลกอย่างเมโมเรียล สโลน เคทเทอริ่ง (Memorial Sloan Kettering: MSK) ระบบที่ก้าวล้ำนี้จะช่วยให้แพทย์ของบำรุงราษฎร์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลประวัติผู้ป่วย หลักฐานทางการแพทย์ งานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว และความชำนาญในการรักษาขั้นสูงจาก MSK วัตสันจะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลเหล่านี้และเสนอข้อสรุปเป็นแนวทางต่างๆ อย่างสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละกรณี ซึ่งรวมไปถึงทางเลือกในการรักษาที่อ้างอิงตามหลักของเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network: NCCN)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในจุดหมายด้านการรักษาทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยผู้ใช้บริการเกือบครึ่งจากทั้งหมด 1.1 ล้านรายต่อปี มาจาก 190 ประเทศทั่วโลก

• ไกเชอแบงค์ (สเปน) – ไกเชอแบงค์และไอบีเอ็มกำลังร่วมกันพัฒนาระบบค็อกนิทิฟที่สร้างบนเทคโนโลยีวัตสันให้สามารถเข้าใจภาษาสเปนได้ ไกเชอแบงค์เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจการธนาคาร โดยเป็นธนาคารแห่งแรกของโลกที่ติดตั้งเครื่องพีซีของไอบีเอ็มที่สำนักงานสาขา สร้างสรรค์บริการบัตรเอทีเอ็มไร้สัมผัสที่สามารถส่งข้อมูลระยะใกล้ได้ ทั้งยังเป็นธนาคารแห่งแรกที่สร้างแอพสโตร์สำหรับแอพพลิเคชั่นด้านการเงินขึ้น การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นอีกก้าวย่างสำคัญของไกเชอแบงค์ ในฐานะองค์กรแห่งแรกของโลกที่ทำงานร่วมกับไอบีเอ็มในการสอนภาษาสเปนให้แก่วัตสัน

• มหาวิทยาลัยเดียคิน (ออสเตรเลีย) – มหาวิทยาลัยเดียคินเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่นำความสามารถของวัตสันเข้าไปพัฒนาการให้คำปรึกษาออนไลน์แก่นักศึกษา แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาจำนวน 50,000 คน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้แบบ 24x7 ผ่านหน้าเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารพกพา เพื่อสอบถามทุกข้อสงสัยนับตั้งแต่คำถามที่ง่ายที่สุดไปจนถึงคำถามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล ข้อมูลหลายพันหน้าของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่เอกสาร พรีเซนเทชั่น โบรชัวร์ ไปจนถึงข้อมูลออนไลน์ จะถูกบรรจุลงไปในวัตสัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับคำตอบที่มีคุณภาพและมาตรฐานในทุกครั้ง โดยที่ผ่านมาคำถามต่างๆ มักครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ ตัวอย่างเช่น “ฉันต้องใช้อะไรบ้างในการลงทะเบียน?” “มีกิจกรรมทางสังคมอะไรบ้างที่เดียคิน?” “อาคารชีววิทยาอยู่ที่ไหน?” “คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีสำหรับคอร์สเรียนนี้คืออะไรบ้าง?” ทั้งนี้ นักศึกษาที่ถามคำถามวัตสันจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงตามข้อมูลประวัติของแต่ละคน

• เมโทรโพลิแทนเฮลท์ (แอฟริกาใต้) – เมโทรโพลิแทนเฮลท์วางแผนที่จะนำวัตสันเข้ามาช่วยในการพลิกรูปแบบบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับลูกค้า 3 ล้านราย โดยถือเป็นการนำวัตสันไปใช้เชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรกของทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ เมโทรโพลิแทนเฮลท์คาดหวังที่จะสามารถส่งมอบบริการด้านสุขภาพที่เจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลักแก่ประชากรทั่วทั้งแอฟริกาใต้ โดยเทคโนโลยีค็อกนิทิฟของวัตสัน เอ็นเกจเมนท์ แอดไวเซอร์ (Watson Engagement Advisor) จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่มีความซับซ้อนและจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์และประวัติสมาชิกได้ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตีความความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของลูกค้าและองค์ความรู้ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยวัตสันจะช่วยเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้สำหรับสมาชิก ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีกว่า

ความร่วมมือกับพันธมิตรและสตาร์ทอัพ รวมถึงการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีวัตสัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ระบบนิเวศน์ทางพันธมิตรของไอบีเอ็ม (IBM Ecosystem Partners) ยังได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีวัตสัน ที่มุ่งพลิกโฉมแนวทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค จากเดิมที่เป็นไปในลักษณะการบริหารสุขภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เป็นการต่อยอดไปสู่การวิจัยและการเรียนรู้ใหม่ๆ

ตัวอย่างเช่น นายเทอร์รี่ โจนส์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งทราเวโลซิตี้และ Kayak.com กำลังจะเปิดตัวเวย์เบลเซอร์ (WayBlazer) บริษัทท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะใช้เทคโนโลยีวัตสันในการบริการ เรียนรู้ และแนะนำผู้ใช้ผ่านภาษามนุษย์และภาษาภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด โดยปัจจุบันสำนักงานการสัมมนาและผู้มาเยือนแห่งออสติน (Austin Convention & Visitors Bureau) ได้เริ่มใช้เวอร์ชั่นต้นแบบของแอพเวย์เบลเซอร์เพื่อจองงานสัมมนา เพิ่มอัตราการจองโรงแรมต่างๆ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากพันธมิตรและโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้องแล้ว

วัตสันกำลังพลิกโฉมการดูแลสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และการรักษาสัตว์
• เรดแอนท์ (สหราชอาณาจักร) นำเสนอโมบายล์แอพสำหรับฝึกสอนพนักงานขาย เพื่อเป็นตัวช่วยให้พนักงานในร้านสามารถเข้าใจความชอบของลูกค้าแต่ละรายได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการซื้อ และสินค้าที่หมายตาไว้ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคาขาย รีวิวของลูกค้า และคุณสมบัติทางด้านเทคโนโลยี โดยเป็นการป้อนเสียงหรือข้อความเพื่อแลกเปลี่ยนถามตอบที่อาศัยข้อมูลจำนวนมหาศาลของอุตสาหกรรมค้าปลีก อันได้แก่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คู่มือ รีวิวของลูกค้า และอื่นๆ
• รีเฟลกซิส (แมสซาชูเซตส์) นำมุมมองเชิงลึกจากวัตสันไปใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้จัดการในสำนักงาน หน่วยงานภูมิภาค และร้านค้า ถึงงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ โดยอ้างอิงจากข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
• เซลพอยท์ส (แคลิฟอร์เนีย) สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำถามของผู้บริโภคและตัวผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ซื้อค้นหาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภาษาพูด สัมผัส สัญลักษณ์ หรือเขียน แอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่าแนเชอรัล ซีเล็คชั่น (Natural Selection) ของเซลพอยท์สจะแสดงผลการค้นหาตามลำดับที่สัมพันธ์กับลูกค้าคนนั้นๆ มากที่สุดทันที
• ไลฟ์เลิร์น (แคนาดา) ช่วยให้สัตวแพทย์สามารถค้นหาแนวทางการรักษาสัตว์ที่ดีกว่าได้ผ่านทางโมบายล์แอพ โดยแอพนี้จะคราวด์ซอร์สข้อมูลด้วยคำถามคำตอบแบบง่ายๆ เพื่อกลั่นกรองออกมาเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า
• จีนี่เอ็มดี (แคลิฟอร์เนีย) เป็นโมบายล์แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและยาที่ใช้รักษาได้ ด้วยภาษาธรรมชาติในรูปแบบการสนทนา โดยวัตสันจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้คำถามคำตอบเหล่านี้ได้ พร้อมสามารถนำเสนอแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสำหรับคนไข้ได้ต่อไป
• เวลล์ท็อค (โคโลราโด) พัฒนาแอพคาเฟเวลล์ คอนเซียร์จ (CaféWell Concierge) ที่ทำหน้าที่ประมวลข้อมูลสุขภาพจำนวนมหาศาลและรูปแบบเนื้อหาที่ควรใช้สำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้งาน
• @พอยท์ออฟแคร์ (นิวเจอร์ซีย์) เป็นโมบายล์แอพที่นำเทคโนโลยีค็อกนิทิฟคอมพิวติ้งของวัตสันมาช่วยให้สามารถเข้าใจคำถามที่เป็นภาษามนุษย์ได้สำเร็จ พร้อมทั้งสามารถแสดงข้อมูลการรักษาที่เชื่อมโยงจากห้องสมุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องสูง
• สปาร์คค็อกนิชั่น (เท็กซัส) เป็นองค์กรด้านการรักษาความปลอดภัยที่นำวัตสันเข้าไปช่วยสร้างมุมมองและรูปแบบการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานภายในองค์กร การค้นหาข้อมูลจากแหล่งบิ๊กดาต้าภายในองค์กรช่วยห้องค์กรสามารถค้นพบเหตุร้ายที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้
• ชิพส์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (นิวยอร์ค) นำเทคโนโลยีวัตสันไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่กระจัดกระจายจากแหล่งข้อมูลไอทีที่หลากหลาย อาทิ บทความ ไวท์เปเปอร์ และคู่มือต่างๆ เพื่อกลั่นกรองเป็นมุมมองเชิงลึกและส่งมอบบริการเสริมด้านเทคโนโลยีที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อเข้ามา

ไอบีเอ็มวัตสันบุกเบิกเทคโนโลยีประมวลผลยุคใหม่

ไอบีเอ็มวัตสันรองรับเทคโนโลยีประมวลผลยุคใหม่ (new era of computing) โดยแอพพลิเคชั่นและระบบต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีวัตสันจะสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทั้งยังมีการยกระดับองค์ความรู้โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่กลั่นกรองจากข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) เสริมพร้อมด้วยความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ตอบสนองและช่วยเหลือผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

วัตสันแสดงถึงรูปแบบการทำงานเหนือชั้นของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกระบวนการเรียนรู้เหมือนมนุษย์ (Cognitive System) โดยปัจจุบันมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มคลาวด์ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธนาคาร การแพทย์ ประกันภัย ค้าปลีก และการศึกษา

เมื่อเดือนมกราคม 2557 ไอบีเอ็มได้เปิดตัวกลุ่มธุรกิจใหม่ในชื่อไอบีเอ็ม วัตสัน กรุ๊ป (IBM Watson Group) พร้อมลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบริการค็อกนิทิฟที่ทำงานบนคลาวด์ออกสู่ตลาด รวมไปถึงการลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศน์ของไอบีเอ็ม อันประกอบด้วยสตาร์ทอัพและองค์กรธุรกิจต่างๆ ในการสร้างแอพพลิเคชั่นขึ้นบนเทคโนโลยีวัตสัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ibmwatson.com และ www.facebook.com/IBMThailand

Tags:

กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

   โซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่สมบูรณ์เปิดทางสู่การสร้างสรรค์หน้าจอเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ด้วยเครื่องมือการออกแบบสำหรับการลากและวาง ('drag-and-drop')

   อาร์เอส คอมโพเน็นส์ (อาร์เอส) ซึ่งเป็นแบรนด์การค้าของ อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์ พีแอลซี (LSE:ECM) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำของโลกสำหรับวิศวกร ประกาศเติมสต็อกผลิตภัณฑ์ PanelPilotACE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์แบบใหม่ที่ผลิตโดยบริษัท ลาสคาร์ อิเล็กทรอนิกส์ (Lascar Electronics) ที่จะช่วยเปิดทางสู่การพัฒนายูสเซอร์ อินเทอร์เฟสและมิเตอร์ติดแผงหน้าปัดได้อย่างรวดเร็ว PanelPilotACE ผสมผสานหน้าจอสีแบบสัมผัสที่สามารถทำงานได้หลายรูปแบบเข้ากับซอฟท์แวร์การออกแบบการลากและวางที่เรียบง่าย จึงไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด และลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนาหน้าจอแม้แต่รุ่นที่ล้ำหน้าที่สุดได้หลายเดือน

   ซอฟท์แวร์ PanelPilotACE Design Studio มอบโครงสร้างที่เปิดทางให้ผู้ใช้เพิ่มส่วนประกอบในโปรเจคได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถสร้างเพิ่มอินเทอร์เฟสแบบหลายหน้าจอที่มีความละเอียดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ตั้งแต่พื้นหลังของภาพไปจนถึงองค์ประกอบตัวอักษร สไตล์มิเตอร์แบบอนาล็อกและดิจิตอล นาวิเกชั่นหน้าจอสัมผัส หรือแม้แต่คำสั่งที่เป็นเหตุผลซับซ้อน

   เมื่อตัวแบบเสร็จสมบูรณ์จะถูกอัพโหลดไปยัง SGD 43-A ผ่าน USB ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์แสดงผลรุ่นแรกที่ทำงานร่วมกับ PanelPilotACE ได้ จอแสดงผลนี้นำเสนอการป้อนข้อมูลขาเข้าและอินเทอร์เฟสหลายรูปแบบที่ได้มาตรฐาน มอบความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งงานนาวิเกชั่นหน้าจอสัมผัส การวัดผล และหน่วยแสดงผลการป้อนข้อมูลขาเข้าแบบอนาล็อก ดิจิตอล และบัส ตลอดจนการควบคุมข้อมูลขาออกและการแจ้งเตือน

   สำหรับซอฟท์แวร์ PanelPilotACE Design Studio ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนี้มาพร้อมกับคลังบรรจุส่วนประกอบที่ปรับแต่งแล้ว อย่างไรก็ดี ลูกค้ายังสามารถสร้างหรือนำเข้าส่วนประกอบของตนเอง ซึ่งเปิดทางสู่การสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถปรับแต่งหน้าจอสำหรับโปรแกรมอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ได้เกือบทั้งหมด

   SGD 43-A ออกแบบมาเพื่อเสียบแผงวงจร ทำให้ผนวกรวมเข้ากับโปรแกรมและกระบวนการอุตสาหกรรมและการผลิตได้ง่าย แต่ขณะเดียวกันก็สามารถดัดแปลงเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์อื่นๆได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสในอุปกรณ์การแพทย์ การติดตามสังเกตการณ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่หน้าจอแสดงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารของรัฐบาล

   หน้าจอแสดงผลรุ่นเล็กนี้นำเสนอหน้าจอสัมผัส capacitive ขนาด 4.3 นิ้ว โดยใช้หน่วยประมวลผล ARM 9 ซึ่งรันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝัง หน้าจอแสดงผลนี้จะรับไฟจาก USB หรือแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 5 – 30 โวลท์ได้ทางใดทางหนึ่ง และมอบอินเทอร์เฟสฮาร์ดแวร์จำนวนมาก ประกอบไปด้วยการป้อนข้อมูลขาเข้าแบบอนาล็อกแบบ 2 ขั้ว 16 บิต พินรับเข้า/ส่งออกแบบดิจิตอลจำนวน 8 พิน สัญญาณเตือนขาออก (รับกระแสเข้าได้สูงสุด 10 มิลลิแอม) และการส่งข้อมูลขาออก PWM 4 แบบ

   ผู้ใช้สามารถทดสอบซอฟท์แวร์กับฮาร์ดแวร์เลียนแบบได้ ก่อนที่จะอัพโหลดตัวแบบอย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่าน USB

   PanelPilotACE พร้อมเปิดให้สั่งซื้อได้โดยตรงจากสต็อกของอาร์เอส คอมโพเน็นส์ ทั่วโลก

   เกี่ยวกับ อาร์เอส คอมโพเน็นส์

   อาร์เอส คอมโพเน็นส์ และอัลไลด์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบรนด์การค้าของบริษัท อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์ พีแอลซี ตัวแทนจำหน่ายระดับโลกสำหรับวิศวกร กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติงานใน 32 ประเทศ และกระจายสินค้าราว 500,000 รายการผ่านอินเทอร์เน็ต แคตตาล็อก และเคาน์เตอร์สินค้า ให้แก่ลูกค้ากว่า 1 ล้านคน โดยมียอดขนส่งมากกว่า 44,000 ชุดต่อวัน ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งคัดสรรมาจากซัพพลายเออร์ชั้นนำ 2,500 ราย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างกัน แพสซิฟ และเครื่องกลไฟฟ้า (IP&E) อุปกรณ์อัตโนมัติและควบคุม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ด้านการทดสอบและการวัด เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง

   อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอน และมีรายได้ 1.27 พันล้านปอนด์ ในปีงบการเงินซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.rs-online.com 

   เกี่ยวกับ ลาสคาร์ อิเล็กทรอนิกส์

   ลาสคาร์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริษัทแนวหน้าในตลาดพาเนลมิเตอร์ หน้าจอแสดงผล และเครื่องเก็บข้อมูลมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบงานในองค์กร วิศวกรรม และการผลิตที่ครอบคลุมของลาสคาร์เปิดทางให้บริษัทพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมนวัตกรรมที่สุดในตลาดได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
   www.lascarelectronics.com 

   อาร์เอส คอมโพเน็นส์
   ตัน ซู ชุน (Tan Soo Chun)
   ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ – เอเชียแปซิฟิก
   อีเมล: soochun.tan@rs-components.com 
   โทรศัพท์: +65-6391-5745

   เอเดลแมน พับลิค รีเลชั่นส์ (สิงคโปร์)
   อีแวตต์ เหยียว (Yvette Yeo)
   ผู้จัดการ
   อีเมล: yvette.yeo@edelman.com 
   โทรศัพท์: +65-6347-2355

   ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้:

   @RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS

   อาร์เอส คอมโพเน็นส์ บน Linkedin
   http://www.linkedin.com/company/rs-components 

   อาร์เอส คอมโพเน็นส์ บน Weibo
   http://e.weibo.com/u/3206377000?type=0 

   ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง:

   อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์ พีแอลซี
   www.electrocomponents.com 

   อาร์เอส คอมโพเน็นส์
   www.rs-online.com/ 

   ดีไซน์สปาร์ค
   www.designspark.com 

   รูปภาพ - http://photos.prnasia.com/prnh/20140913/8521405196 
   โลโก้ - http://www.prnasia.com/sa/2011/05/04/20110504368830.jpg
Tags:

เพิ่มสีสันให้กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วย WeChat Sight
ใหม่บน WeChat 6.0 สำหรับ iOS ให้คุณแชร์ประสบการณ์ผ่านวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา

กรุงเทพฯ – 8 ตุลาคม 2557 – WeChat มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า WeChat เวอร์ชั่น 6.0 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้บน iOS มาพร้อมกับฟีเจอร์วิดีโอรูปแบบใหม่ “Sight” ที่จะนำคุณไปสัมผัสประสบการณ์ด้านวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นไปอีก คุณจะสามารถถ่ายคลิปวิดีโอความยาว 6 วินาทีแล้วแชร์ไปยังหน้าแชทหรือหน้า Moments ได้ทันที ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการแชร์ที่เร็ว และสนุกสุดเหวี่ยง WeChat 6.0 ยังมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นบน iOS 8 อีกด้วย

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้แชร์เรื่องราวของคุณผ่าน Sight เพียงแค่เข้าไปที่หน้าแชทหลัก แล้วดึงหน้าจอลงมาเพื่อเข้าหน้า Sight ได้ง่ายๆ จากนั้น แค่กดปุ่มรูปกล้องวิดีโอค้างไว้ แล้วปล่อยเมื่ออัดเสร็จ และเลือกคนที่คุณต้องการจะส่งให้ หรือจะโพสต์ลงบน Moments ก็ได้ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย จากนี้ไปคุณก็จะสามารถเก็บความทรงจำแบบเสมือนจริงได้อย่างง่ายดายในรูปแบบวิดีโอ

ส่วนใครที่กำลังแชทกับเพื่อนซี้อยู่ ทำไมไม่ลองส่งวิดีโอจาก Sight ไปแบ่งปันความมันส์กับเพื่อนๆ ล่ะ? ในหน้าแชทคุณสามารถส่ง Sight ได้ เพียงกดปุ่ม “+” และเลือก Sight (การดู) เพื่อส่งวิดีโอ
วิดีโอ Sight เพิ่มประสบการณ์การติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลให้คุณได้แบบไร้รอยต่อ และจะเล่นอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ 3G และ WiFi

บันทึกความทรงจำและแบ่งปันประสบการณ์อันเยี่ยมยอดของคุณด้วยการโพสต์และแชร์คลิปวิดีโอยาว 6 วินาทีนี้ ลงบน Moments แหล่งบันทึกรูปภาพของคุณและเพื่อนๆ เพียงเข้าไปที่หน้า Moments และกดรูปกล้องเพื่อจะโพสต์รูปใหม่ แล้วเลือก “Sight” (การดู) เพื่อเริ่มต้นบันทึกภาพได้ทันที

นอกเหนือไปจาก “Sight” ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดแล้ว WeChat 6.0 ยังมีการปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงแท็บเมนูใหม่สำหรับ iOS และการใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบบน iOS 8 แล้วคุณจะรออะไรกันอีกล่ะ? มาบันทึกความทรงจำดีๆ ของคุณกันได้แล้ววันนี้ผ่าน “Sight” และเพลิดเพลินไปกับโฉมใหม่ของ WeChat พร้อมดาวน์โหลดกันได้เลยที่นี่

Tags:

เอเซอร์ส่งทัพอุปกรณ์โมบิลิตี้ดีไวซ์จัดโปรโมชั่นพิเศษท้าสายฝน
พร้อมอวดโฉมสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด
Acer Liquid X1 LTE, Acer Liquid Jade, Acer Liquid Z500
และ Acer Liquid Leap สายรัดข้อมือดิจิตอลเพื่อสุขภาพสุดชิค ผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากเอเซอร์

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ จัดโปรโมชั่นโดนใจท้าทายสายฝนด้วยกองทัพผลิตภัณฑ์โมบิลิตี้ดีไวซ์ พร้อมโชว์โฉมและให้เปิดจองเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด ACER Liquid X1 LTE และ ACER Liquid Jade ดีไซน์เท่ สเปคคุ้ม ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน และ ACER Liquid Leap สายรัดข้อมือดิจิตอลเพื่อสุขภาพตัวแรกจากเอเซอร์ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้สั่งจอง ACER Liquid X1 และ ACER Liquid Jade ในงานไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป 200 ท่านแรก รับฟรี Acer Gift Set มูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์แลกซื้อ Acer Liquid Leap ในราคาเพียง 1,990 บาท เท่านั้น

สมาร์ทโฟนน้องใหม่ ใจไม่เล็ก

Description: Description: C:\Users\1003007\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TSGZUQ3U\A15 Black-0219.pngACER Liquid X1 LTE สมาร์ทโฟนดีไซน์หรู รูปทรงเพรียวบางเพียง 8.5 มม. หน้าจอขนาด 5.7 นิ้ว IPS ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล กันรอยขีดข่วนด้วยกระจก Gorilla Glass 3 เสริมด้วยเทคโนโลยี Zero Air Gap ที่ช่วยลดการสะท้อนของแสง เพิ่มความชัดเจนแม้ใช้งานกลางแจ้ง น้ำหนักเบาเพียง 185 กรัม ลื่นไหลทุกการใช้งานด้วยซีพียู Mediatek Octa Core MT6592 ให้ความเร็วในการทำงานถึง 1.7 GHz พร้อมแรม 2 GB และหน่วยความจำ 16 GB และรองรับการใช้งาน Micro SD Card กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล พร้อมกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล ระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat พร้อมให้สัมผัสและจับจองในงานได้งานด้วยราคา 11,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ACER Liquid Jade สมาร์ทโฟนที่ผสานความแข็งแกร่งและเป็นอมตะของอัญมณี สู่ความเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียบหรู บางเบา และคงทน ระบบปฏิบัติการ Android 4.4 รองรับการใช้งาน 2 ซิม แสดงผลผ่านหน้าจอความละเอียด HD 1080 x 720 พิกเซล ขนาด 5 นิ้ว กันรอยขีดข่วนด้วยกระจก Gorilla Glass3 แรม 2 GB หน่วยความจำภายใน 16 GB รองรับ microSD ความจุสูงถึง 32 GB พร้อมซอฟต์แวร์ Acer Extend ที่ช่วยในการควบคุมการใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล รองรับการใช้งาน 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Micro-USB, A-GPS มีให้เลือกถึง 5 สีได้แก่ สีเพิร์ล อควา, สีโรส ควอตซ์, สีแซฟไฟร์, สีกลอสซี่ไวท์ และสีกลอสซี่แบล็ค พร้อมให้จับจองในงานด้วยราคา 8,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Description: Acer-Liquid-Z500Acer Liquid Z500 สมาร์ทโฟนหน้าจอ IPS 5 นิ้ว ความละเอียดระดับ HD 1280x720 พิกเซลล ป้องกันรอยด้วยเทคโนโลยีกระจก Corning Gorilla Glass 3 จัดเต็มด้วยหน่วยประมวลผล Quad Core MediaTek MT6582 1.3GHz, แรม 2GB หน่วยความจำภายใน 16GB รองรับ microSD สูงสุดถึง 32 GB พร้อมกล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล บันทึกวิดีโอความละเอียด Full HD 1080p พร้อมด้วยระบบเสียง DTS Studio Sound ขับเสียงผ่านลำโพงคู่ด้านหน้า รองรับการใช้งาน 2ซิม และการใช้งาน 3G ทุกเครือข่ายทั้ง 900/2100 และ 850/2100 ระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 KitKat จับจองในราคาสุดคุ้มเพียง 5,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ACER Liquid Leap สายรัดข้อมือดิจิตอลอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ ออกแบบสไตล์อินเทรนด์ รูปทรงกะทัดรัด ถนัดพกพา หน้าจอสัมผัสขนาด 1 นิ้ว สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลจากการออกกำลังกาย ทั้งการนับจำนวนก้าวที่เดินในแต่ละวัน การนับระยะทางในการวิ่ง การคำนวณแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญในแต่ละวัน การนับเวลาในการนอน ควบคุมการเล่นเพลงบนสมาร์ทโฟน แจ้งเตือนสายเรียกเข้า และข้อความ SMS ทำการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 4.0 แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 7 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง สามารถใช้งานร่วมกับ Smartphone ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 4.3 ขึ้นไป และ ISO 7 พร้อมให้จับจองในงานด้วยราคา 2,990 บาท

พิเศษ! สำหรับผู้สั่งจอง ACER Liquid X1 LTE และ ACER Liquid Jade 200 ท่านแรก ในงานเท่านั้น รับฟรี Acer Gift Set มูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์แลกซื้อ Acer Liquid Leap ในราคาเพียง 1,990 บาท เท่านั้น

สินค้าเด็ด สเปคแรง พร้อมส่วนลดท้าทายสายฝน

Acer Liquid Z4 สมาร์ทโฟนสำหรับคนรักการเซลฟี่ ราคาคุ้มเกินสเปค ขนาดเหมาะมือด้วยหน้าจอ 4 นิ้ว ความละเอียด 800 x 480 พิกเซล ดีไซน์บางเฉี่ยว น้ำหนักเบาเพียง 122 กรัม ขับเคลื่อนด้วย Dual-Core MT6572 ความเร็ว 1.3 GHz ระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2 Jelly Bean ระบบเสียง DTS Sound™ ลำโพงคุณภาพที่เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงได้อย่างไม่สะดุด ดีไซน์ขอบโค้งมนเรียบง่ายจับถนัดมือ ความละเอียดกล้อง 5 ล้านพิกเซล รองรับระบบเครือข่าย Wi-Fi, Bluetooth และ 3G พร้อมอิสระแห่งการสร้างสรรค์ด้วย Polaris Office ที่ช่วยในการสร้างและแก้ไขงานเอกสารต่างๆ ในฟอร์แมทของ Microsoft Office ได้อย่างง่ายดาย Acer Liquid Z4 จำหน่ายในราคา 2,590 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมรับทันที่ ฟิลม์กันรอย และ Micro SD Card 4 GB มูลค่า 449 บาท (ของแถมมีจำนวนจำกัด)

Acer ICONIA A1-830 แอนดรอยด์แท็บเล็ตดีไซน์หรูบางเพียง 8.15 มม. ขนาดเหมาะมือ หน้าจอขนาด 7.9 นิ้ว ความละเอียด 1024 x 768 พร้อมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.2 (เจลลี่บีน) ใช้งานง่าย รองรับระบบสัมผัส 10 จุด ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี Intel® AtomTM Z2560 (1.6 GHz) หน่วยความจำ 16 GB รองรับ MicroSD ได้สูงสุดถึง 32 GB รองรับ Bluetooth เพลิดเพลินได้ทั้งสาระและความบันเทิงผ่าน WiFi กล้องหน้าความละเอียด 2 ล้านพิกเซล กล้องหลังความละเอียด 5 ล้านพิกเซล บันทึกวีดีโอความคมชัดระดับ Full HD(1080p) จำหน่ายในราคา 4,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับทันที ฟิลม์กันรอย และ A1-830 Cover Case มูลค่า 689 บาท

Acer ICONIA A1-713 แอนดรอยด์แท็บเล็ต 2 in 1 ที่สามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้ ดีไซน์เรียบหรู มองชัด ถนัดมือ ด้วยหน้าจอ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว ความละเอียด 1024 x 600 พิกเซล รองรับการสัมผัสหน้าจอพร้อมๆกัน 5 จุด พร้อมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.2 (เจลลี่บีน) ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี MTK MT8382 Quad Core 1.3 GHz หน่วยความจำ 8 GB แรม 1 GB รองรับ MicroSD ได้สูงสุดถึง 32 GB กล้องหลัง 2 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 0.3 ล้านพิกเซล ให้อิสะของการเชื่อมต่อกับทุกการสื่อสารสามารถใช้โทรได้ หรือท่องเน็ต แชท แชร์ อย่างเพลิดเพลินด้วยการรองรับ 3G (900/2100MHz) / Wi-Fi / Bluetooth จำหน่ายในราคา 4,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมรับทันที ฟิลม์กันรอย และ Micro SD Card 4 GB รวมมูลค่า 489 บาท

Acer Aspire Switch 10 ไฮบริดโน้ตบุ๊คแพลทฟอร์มวินโดวส์ ใช้งานได้ทั้งในรูปแบบแท็บเล็ต และรูปแบบโน้ตบุ๊ค สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ถึง 4 รูปแบบ คือโน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Pad) ตั้ง (Display) และเต็นท์ (Tent) เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย (Multiple Functions) รวมถึงการเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลาย (Multiple Accessibility) ตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้มีดีไซน์ที่บางเพียง 8.9 มม ขนาดหน้าจอ 10.1 นิ้ว แบบ TFT LCD พร้อมเทคโนโลยี Zero Air Gap ลดการสะท้อนของแสง มาพร้อมอุปกรณ เสริม Docking Keyboard (ภาษาอังกฤษ-ไทย) พร้อม HDD ขนาด 500GB ภายในตัวคีย์ บอร์ด และระบบ Acer Snap HingeTM ที่มีความทนทานทำให้ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็น พลิก พับ เชื่อมต่อ หรือการถอดคีย์บอร์ดออกจากตัวเครื่องเป็นไปอย่างง่ายดาย ตัวเครื่องทำงานด้วยหน่วยประมวลผล Intel® Quad Core แรม 2GB หน่วยความจําภายในแบบ eMMC 64GB จำหน่ายในงานด้วยราคาเพียง 15,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Acer Aspire V3 โน้ตบุ๊คอเนกประสงค์ คุ้มค่าทุกการใช้งาน พกพาสะดวก ดีไซน์คลาสสิค ตัวเครื่องบางน้ำหนักเบา หน้าจอขนาด 13.3” ผสานการทำงานระหว่างที่สุดของขุมพลัง 4th Generation Intel® CoreTM และประสิทธิภาพของกราฟฟิคของ NVIDIA® GeForce® รองรับความบันเทิงด้วยระบบเสียง Dolby® Home Theater® V4 ให้เสียงคมชัด ความจุฮาร์ดดิสก์ 1 TB, Ram DDR3 4GB ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ราคาเริ่มต้นสำหรับ Acer Aspire V3 ที่มาพร้อมซีพียู Intel® Core i5 ราคาเพียง 18,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ Intel® Core i7 ราคา 23,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเจ้าของขบวนผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจากเอเซอร์ได้ที่บู๊ธเอเซอร์ ในงาน ไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป 2014 ตั้งแต่วันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอเซอร์ คอลล์ เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 02-685-4311 หรือคลิกที่ www.acer.co.th / www.facebook.com/acerthailand

Tags:

WeChat ช่วยทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อแอคเคาท์เพื่อนๆ ของคุณใน LinkedIn ผ่านทาง WeChat เวอร์ชั่น 5.4 สำหรับ Android

โดยการรวมกันในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งาน WeChat ในการเพิ่มเพื่อนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท หรือเพื่อนในแวดวงธุรกิจ ก็สามารถคุยกันได้ผ่านทาง WeChat

ต่อจากนี้ไปคุณจะสามารถจัดการบัญชีบน LinkedIn และ WeChat ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชั่นเหล่านี้:
· เชื่อมต่อบัญชี LinkedIn ของคุณเข้ากับ WeChat แล้วคุณจะสามารถเห็นได้ทันทีว่าเพื่อนของคุณบน LinkedIn คนไหนที่ใช้งาน WeChat อยู่ด้วย คลิกเพิ่มเพื่อน แล้วมาคุยกันได้เลยบน WeChat
· ดูรายชื่อผู้ติดต่อของ LinkedIn บน WeChat ผ่านฟีเจอร์ใหม่ Namecard
· สแกนรายชื่อผู้ติดต่อผ่าน QR code บน LinkedIn เพื่อแอดเพื่อนของคุณลงใน WeChat ได้ง่ายๆ เท่านี้คุณกับเพื่อนก็คุยกันได้สะดวกขึ้นทาง WeChat

ดาวน์โหลด WeChat เวอร์ชั่น 5.4 สำหรับ Android ได้แล้ววันนี้ แล้วมาลองฟีเจอร์เจ๋งๆ กัน!

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ “WeChat and LinkedIn Introduce New Integration – Making Business More Social” หรือบน Chatterbox blog ของ WeChat

เกี่ยวกับ WeChat
WeChat นวัตกรรมด้านการสื่อสารด้วยโซเชียลแอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์มือถือที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเปิดโลกทรรศน์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับผู้คนในการติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และยังเป็นโซเชียลแอพพลิเคชั่นที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในขณะนี้ ด้วยยอดผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนในระดับโลก WeChat จะทำให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินไปกับแอพพลิเคชั่นและยังใช้งานได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยหลากหลายฟีเจอร์ ทั้งการส่งข้อความ การติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลและเกมส์ที่นำมารวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวแบบไร้ที่ติ พร้อมด้วยประสบการณ์การใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่มาพร้อมระบบความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานและการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล WeChat สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android, BlackBerry, iOS, Symbian และ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติมของ WeChat และดาวน์โหลดได้ที่ www.wechat.com
อัพเดทความเคลื่อนไหวของ WeChat ประเทศไทยได้ที่ www.facebook.com/wechatthai
สำรวจโลกของ WeChat ผ่าน Chatterbox ได้ที่ http://blog.wechat.com
ติดตามชมวิดีโอเจ๋งๆ ของ WeChat ได้บน YouTube ที่ www.youtube.com/WeChatVideo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง
ญาดา ตันสกุล
โทร 02-971-3711/ อีเมล์ yada@pc-a.co.th

Tags:

ช่องโหว่ Shellshock: กระทบใครบ้าง?
..ทำไมจึงน่ากลัวและอันตรายกว่า Heartbleed หลายเท่า?

โดย บริษัท เทรนด์ไมโคร ประเทศไทย จำกัด

เกิดอะไรขึ้น?
มีการตรวจพบช่องโหว่ใหม่ล่าสุดซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางและเรียกได้ว่ารุนแรง โดยช่องโหว่ดังกล่าวมีชื่อว่า Shellshock (CVE-2014-6271 และ CVE-2014-7169) ถูกพบใน Bash (Bourne Again Shell) ซึ่งเป็น Shell หลักสำหรับ Unix และ Linux (ค่าตั้งต้น) และยังสามารถพบได้ใน Mac OS X, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Windows บางระบบ และแม้กระทั่ง Android อีกด้วย ช่องโหว่นี้สามารถทำการรีโมทโค้ดคำสั่งที่ทำงานได้โดยข้ามขั้นตอนการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์ ซึ่งหากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีต้องการสร้างความเสียหาย อาจส่งโค้ดอันตรายเพื่อควบคุมระบบปฏิบัติการ สามารถเข้าถึงข้อมูลลับต่างๆ หรือแฝงตัวซุ่มโจมตีในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

NIST ให้คะแนนความรุนแรงของช่องโหว่นี้ในลำดับที่ 10 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงคือ

1) สามารถแพร่กระจายและกระทบได้กับธุรกิจวงกว้าง
2) มีอำนาจทะลุทะลวงเข้าระบบเพื่อโจมตีได้อย่างง่ายดาย (ความซับซ้อนต่ำ) และ
3) สามารถหลบข้ามการยืนยันสิทธิ์เมื่อใช้ Bash ผ่านทางสคริปต์ CGI และที่สำคัญต่างจากช่องโหว่ Heartbleed คือสามารถแพร่หลายได้มากกว่า และเข้าถึงได้ง่ายกว่า จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรในวงกว้างและรุนแรงได้มากกว่า

ใครที่ได้รับผลกระทบบ้าง?
องค์กรหรือผู้ใช้ที่ใช้งาน Bash บนเซิร์ฟเวอร์, เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้ รวมไปถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 500 ล้านเครื่องในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับผลกระทบของช่องโหว่นี้ ก็มีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลธุรกิจสำคัญ อาจตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดี (อาชญากรไซเบอร์)

ผู้ใช้งานจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง?
จากที่ชี้แจงไปข้างต้น ช่องโหว่นี้มีความรุนแรงอย่างมาก และควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงลูกค้าองค์ร ยังมีความไม่พร้อมที่จะแก้ไขได้ทันทีเนื่องจาก การเร่งสร้างและ ทำการแพตช์ ในจำนวนที่มาก และแตกต่าง (เช่น Linux แต่ละรุ่นที่ใช้ Bash ที่ใช้แพตช์ที่เฉพาะเจาะจง) และอีกประเด็น ที่สำคัญไม่แพ้กันคือ จำนวนอุปกรณ์เฉพาะด้านที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Linux อาทิเช่น เราเตอร์ตัวเล็กๆ ไปจนกระทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถติดตั้งแพตช์ได้โดยง่าย

เทรนด์ไมโคร มีคำแนะนำหลักๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร ดังต่อไปนี้:

 1. ทำการประเมินสภาพแวดล้อมของคุณทั้งหมด แยกคัดกลุ่มเสี่ยงอุปกรณ์ที่อาจมีช่องโหว่ Bash

ทำการแพตช์ระบบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 1. การมี IPS เวอร์ชั่นล่าสุดเป็นเรื่องจำเป็น ลดความเสี่ยงจนกว่าคุณจะทำการแพตช์ได้อย่างสมบูรณ์ และครบถ้วนทุกอุปกรณ์ ถ้าไม่มี IPS แนะนำให้ลองใช้ในรูปแบบบริการ (service-base) ในช่วงเวลาที่คุณจำเป็น ตามระยะเวลาการวางแผนแพตช์ที่กำหนด ซึ่งในกรณีเร่งด่วนแบบนี้ ถือเป็นทางออกที่คุ้มค่าที่สุด

เทรนด์ไมโคร ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง?

เทรนด์ไมโคร มีข้อแนะนำหลายวิธีในการช่วยให้ลดความเสี่ยงจากช่องโหว่รุนแรงตัวนี้ได้ดังนี้

สำหรับการปกป้องเซิร์ฟเวอร์ ระดับองค์กร

· Deep Security สามารถแก้ไขจุดอ่อนในแบบเสมือนจริงบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องโหว่นี้ โดยช่วยปกป้องระบบไว้จนกว่าจะแพตช์พร้อมสำหรับการติดตั้ง ลูกค้าปัจจุบันของเทรนด์ไมโครสามารถเปิดใช้กฎใหม่ (DSRU14-028) ที่พร้อมให้โหลดใช้งานได้จากเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์อัพเดตของเทรนด์ไมโคร และจะได้รับการปกป้องทันที นอกจากนี้ เทรนด์ไมโครนำเสนอการทดลองใช้งานฟรีด้วยฟีเจอร์ที่พร้อมสรรพผ่านทาง Deep Security as a Service ซึ่งจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนในแบบเสมือนจริงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเสี่ยง พร้อมการปกป้องที่อัพเดตอย่างต่อเนื่อง

· Deep Security for Web Apps สามารถตรวจจับความเสี่ยงต่อช่องโหว่บนเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้ผู้ดูแลระบบสามารถรู้จุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีบนเว็บแอพพลิเคชั่นขององค์กร และรับมือได้อย่างเหมาะสม ต่อไป (โดยการใช้ IPS ในการแพ็ตช์แบบเวอร์ช่วล)

· Deep Discovery สามารถตรวจสอบ และค้นพบการโจมตี ที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้ (ใช้กฎใหม่ # 1618) ผ่านเข้ามาในระบบองค์กร และสามารถแจ้งการบุกรุกระบบได้แบบเรียลไทม์ องค์กรขนาดใหญ่ ที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยง และต้องการจัดการความเสียหายล่วงหน้า ขอแนะนำโซลูชั่นโดดเด่นตัวนี้

· เครื่องมือฟรี: เทรนด์ไมโครจัด เปิดทูลสำหรับการสแกนเซิร์ฟเวอร์ลินุกซ์ เพื่อใช้ในการค้นหาช่องโหว่ฟรี เพื่อให้องค์กรสามารถประเมินความเร่งด่วน ของการวางแผนแพ็ตช์ และ/หรือต้องทำการป้องกันต่อไป

สำหรับการปกป้อง ผู้ใช้งาน

· Interscan Web Security as a Service ใช้ฐานข้อมูลเว็บเพื่อระบุไซต์ และเว็บแอพพลิเคชั่น ที่เทรนด์ไมโคร ระบุว่าได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ Bash ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปิดกั้นการเข้าถึง เว็บไซต์เสี่ยงดังกล่าว และปกป้องผู้ใช้งาน และข้อมูลสำคัญ ข้อมูบความลับไม่ว่าผู้ใช้จะใช้อุปกรณ์ใด หรืออยู่ที่ใดก็ตาม (นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ OfficeScan โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ ลูกข่ายสามารถป้องกันได้เช่นกัน) สามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันสำหรับ InterScan Web Security as a Service ได้ที่ https://forms.trendmicro.com/product_trials/service/index/us/144

· Trend Micro AntiVirus for Mac แนะนำให้ใช้งาน รวมถึงทูลฟรีต่างๆ ที่เรามีแนะนำให้ เพื่อ ตรวจสอบว่ามีช่องโหว่ Bashไหม ระบบมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีหรือไม่ ได้ทำการปิดกั้นการเข้าถึง เว็บไซต์เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ Bash หรือยัง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านเครื่องของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ข้อมูลเพิ่มเติม:
· SimplySecurity Blog: http://blog.trendmicro.com/bash-shellshock-vulnerability/

· Security Intelligence Blog: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/shell-attack-on-your-server-bash-bug-cve-2014-7169-and-cve-2014-6271/

· Security Intelligence Blog: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/bash-vulnerability-shellshock-exploit-emerges-in-the-wild-leads-to-flooder/

· Threat Encyclopedia: http://about-threats.trendmicro.com/us/vulnerability/6033/Bash%20Bug%20Vulnerability%20Shellshock

· เว็บไซต์ของเทรนด์ไมโคร: www.trendmicro.com/shellshock

· ชมวีดีโอออนไลน์ย้อนหลังเกี่ยวกับ Shellshock

ใครเป็นผู้ตรวจพบ และเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่นี้?
มีการเปิดเผยเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Red Hat, Akamai และอื่นๆ

BASH คืออะไร?
Bash คือ Shell ของ Unix/Linux ที่ช่วยให้คุณผสานรวมคำสั่งบนระบบ Unix และ Linux ซึ่งโดยปกติแล้ว เปิดใช้งานด้วยการเชื่อมต่อผ่าน SSH หรือ Telnet นอกจากนี้ Bash ยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแยกวิเคราะห์ สำหรับสคริปต์ CGI บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache ทั้งนี้ Bash เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2532 และเป็น Shell ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้ว่าจะมี Shell อื่นๆ มากมายสำหรับ Unix แต่ละรุ่น แต่ Bash ถือเป็น Shell ตามค่าตั้งต้นสำหรับ Linux และ Mac OS X ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย และนั่นคือปัจจัยหลักที่ทำให้ความเสี่ยงนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ Bash พบเห็นได้ทั่วทุกที่ และนับเป็น “หนึ่งในยูทิลิตี้ที่ได้รับการติดตั้งมากที่สุดบนระบบ Linux”

หากจะให้ยกตัวอย่าง เรียกได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตที่ทำงาน Apache ปกติแล้ว จะทำงานบน Linux ซึ่งใช้ Bash เป็น Shell ตามค่าตั้งต้น และปัจจุบันมีการใช้งาน เว็บไซต์มากกว่า 1 พันเว็บไซต์ ทั่วโลก ดังนั้นจึงนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างแท้จริง!

สถานการณ์ต่างๆ และคำแนะนำที่แตกต่างกันไป มีดังต่อไปนี้:

· หากคุณเป็นผู้ใช้ (End-user) ให้มองหาแพตช์สำหรับเครื่อง Mac, โทรศัพท์ Android หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณอาจใช้งานอยู่

o Mac OSX มีช่องโหว่ BASH ที่ติดตั้งมา และเป็น Shell ที่มีค่าคำสั่งตั้งต้น (Default Command Shell) อย่างไรก็ตาม ในค่าตั้งต้น Shell สามารถเข้าถึงได้โดยการเข้าระบบ (log on) ของผู้ใช้ นั่นหมายความว่าผู้ใช้ Apple Mac OSX ไม่เปิดให้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่โดยค่าตั้งต้น ยกเว้นคนที่ล็อกออนเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ Mac OS X ที่เปิดใช้งานรีโมทล็อกอิน หรือมี การเขียนสคริปต์ของเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ BASH จะมีโอกาสใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ระยะไกล ผู้ใช้ Mac OSX ควรทำการแพ็ตช์ เมื่อ Apple ออกแพ็ตช์มาเพื่อได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่

o นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นชั้นนำ เช่น Trend Micro Free Tool สำหรับเครื่อง Mac ยังสามารถเตือนคุณเมื่อคุณอยู่บนเว็บไซต์ที่มีช่องโหว่ และป้องกันไม่ให้คุณใส่ข้อมูล ที่มีความเสี่ยง

· หากคุณมีผู้ใช้ที่คุณมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ (ในฐานะองค์กร) ให้ติดตั้งแพตช์ทันทีที่พร้อมใช้งาน สำหรับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง ขณะเดียวกันคุณอาจใช้ Interscan Web Security as a Service เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงไซต์ที่มีความเสี่ยง (โดยใช้ประโยชน์จากบริการฐานข้อมูลเว็บหรือ Web Reputation ของเทรนด์ไมโคร)

· หากคุณกำลังรันระบบ LINUX ให้ปิดใช้งาน BASH จนกว่าจะมีแพตช์ออกมาและจนกว่าคุณจะติดตั้งแพตช์ ระหว่างนั้นให้ใช้ระบบป้องกันการบุกรุก (IPS) เช่น Deep Security เพื่อแก้ไขจุดอ่อนในแบบเสมือนจริง

· หากคุณใช้งาน LINUX/APACHE เว็บเซิฟเวอร์ซึ่งมีการใช้งาน BASH สคริป ควรพิจารณาปรับปรุงสคริปให้ไปใช้เครื่องมืออื่นแทน BASH จนกว่าจะมีแพตช์ออกมา ระหว่างนั้นให้ใช้ระบบป้องกันการบุกรุก (IPS) เช่น Deep Security เพื่อแก้ไขจุดอ่อนในแบบเสมือนจริง

· หากคุณเป็นลูกค้าที่ใช้บริการโฮสต์ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสอบถามว่าระบบของเขามีความเสี่ยงหรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหา หากต้องการแก้ไขจุดอ่อนอย่างรวดเร็วสำหรับเซิร์ฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นที่คุณรันบนบริการดังกล่าว ให้ใช้ IPS เช่น Deep Security เพื่อแก้ไขจุดอ่อนในแบบเสมือนจริง

คำถามและคำตอบเพิ่มเติม

คำถาม: Amazon Web Services (AWS) เพิ่งประกาศถึงแผนที่จะรีบูตระบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด สาเหตุเกิดจากช่องโหว่ Shellshock ใช่หรือไม่? แล้วเทรนด์ไมโครจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหานี้บน AWS ได้หรือไม่?

ตอบ: AWS ยืนยันว่าการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรีบูตระบบสำหรับ EC2 และ RDS ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบั๊ก Shellshock การรีบูตระบบดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen และไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดบกพร่องของ Bash เลยแม้แต่น้อย

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก AWS มีอยู่ที่: http://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-maintenance-update/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-maintenance-update/

เกี่ยวกับเทรนด์ ไมโคร
บริษัท เทรนด์ ไมโคร ผู้นำระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์ความปลอดภัย มุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกให้ปลอดภัย เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอล นวัตกรรมโซลูชั่นของเราให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลแบบแบ่งระดับชั้น (Layered content security) ในอุปกรณ์พกพา อุปกรณ์ปลายทาง เกตเวย์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบคลาวด์ โซลูชั่นทั้งหมดของเราขับเคลื่อนด้วย Trend Micro™ Smart Protection Network™ ซึ่งเป็นเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทั่วโลกบนระบบคลาวด์ พร้อมการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านภัยคุกคามกว่า 1,200 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trendmicro.co.th

Tags:

เอเซอร์รังสรรค์โมเดิร์นไลฟ์สไตล์
เปิดตัว Acer Liquid X1, Acer Liquid Jade และ Acer Leap
ตอบสนองทุกจังหวะชีวิต ไร้ขีดจำกัดของการเชื่อมต่อ

กรุงเทพฯ: 25 กันยายน 2557 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดตัวอุปกรณ์โมบิลิตี้ดีไวซ์เพื่อตอบสนอง Total Lifestyles ด้วยสมาร์โฟน ACER Liquid X1 และ ACER Liquid Jade สมาร์ทโฟน ดีไซน์เก๋ สเปคสูง ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน พร้อมด้วย ACER Leap สายรัดข้อมือดิจิตอลเพือสุขภาพ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ทุกจังหวะ เปิดประสบการณ์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ เปิดจองครั้งแรกที่งานไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคมนี้ พิเศษสำหรับผู้จองในงาน 200 ท่านแรกรับฟรี! โปรโมชันสุดพิเศษ ฟิตเนสฟรี 3 เดือนที่ WE Fitness สำหรับคอไฮเทคที่รักสุขภาพ

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับตลาดสมาร์ทโฟน ในตอนนี้จะเห็นได้ว่ายังมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นถึง 25.3% สำหรับประเทศไทยจากรายงานของบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ระบุว่าปัจจุบันการเข้าถึงบรอดแบรนด์ยังต่ำเพียง 25% ส่วนการใช้งานมือถือ 144% แต่ในจำนวนนี้มีเพียง 34% ที่เป็นสมาร์ทโฟน จากตัวเลขนี้เอเซอร์มองเห็นโอกาสในการที่จะเติบโตในตลาดของสมาร์ทโฟนได้อีกมาก ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งความคุ้มค่าของสมาร์ทโฟนที่จะเลือกใช้งาน นอกจากกระแสการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนแล้ว ความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์โมบิลิตี้ในปัจจุบันยังทำให้เกิดตลาดของอุปกรณ์สวมใส่ดิจิตอล หรือที่เรียกว่า Wearable Device อีกด้วย

“เพื่อก้าวสู่การเป็นได้มากกว่า เอเซอร์ในฐานะผู้นำทางด้านนวัตกรรมไอที ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ตลาดไอที ด้วยการเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่าง และสร้างความเป็นไปได้ในทุกโอกาสที่ต้องการ ในวันนี้เอเซอร์ขอแนะนำสมาร์ทโฟน ACER Liquid X1 และ ACER Liquid Jade ที่มาพร้อมกับ ACER Leap สายรัดข้อมือดิจิตอลอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ ที่จะเป็นดิจิตอลดีไวซ์คู่ใจ ด้วยดีไซน์เรียบหรู น้ำหนักเบา มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อสุขภาพ ความบันเทิง ฯลฯ อาทิ ระบบบันทึกข้อมูลของการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนก้าวที่เดินในแต่ละวัน การนับระยะทางในการวิ่ง การคำนวณแคลอรี่ที่ได้เผาผลาญในแต่ละวัน การนับเวลาในการนอน ควบคุมการเล่นเพลงบนสมาร์ทโฟน และแจ้งเตือนสายเรียกเข้ารวมถึงข้อความที่เข้ามาสู่สมาร์ทโฟนที่ทำการลิงค์ข้อมูลไว้ด้วย”

นายวิวัฒน์ เต็มสุขถวิล ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอนดรอยด์ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราได้นำเสนอในวันนี้ เริ่มที่ ACER liquid X1 สมาร์ทโฟนดีไซน์หรู รูปทรงเพรียวบางเพียง 8.5 มม. หน้าจอขนาด 5.7 นิ้ว IPS ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล กันรอยขีดข่วนด้วยกระจก Gorilla Glass 3 เสริมด้วยเทคโนโลยี Zero Air Gap ที่ช่วยลดการสะท้อนของแสง เพิ่มความชัดเจนแม้ใช้งานกลางแจ้ง น้ำหนักเบาเพียง 185 กรัม ลื่นไหลทุกการใช้งานด้วยซีพียู
Mediatek Octa Core MT6592 ให้ความเร็วในการทำงานถึง 1.7 GHz พร้อมแรม 2 GB และหน่วยความจำ 16 GB และรองรับการใช้งาน Micro SD Card กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล พร้อมกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล ระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat

ACER Liquid Jade คือผลลัพธ์จากการผสานความแข็งแกร่งและเป็นอมตะของอัญมณีสู่สมาร์ทโฟน ที่แสดงความเรียบหรู บางเบา และคงทน มีสีสันให้เลือกถึง 5 สีได้แก่ สีเพิร์ล อควา, สีโรส ควอตซ์, สีแซฟไฟร์, สีกลอสซี่ไวท์ และสีกลอสซี่แบล็ค ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่ทันสมัยสไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยปฏิบัติการล่าสุด Android 4.4 ที่มี 2 ซิม แสดงผลผ่านหน้าจอความละเอียด HD 1280 x 720 พิกเซล ขนาด 5 นิ้ว กันรอยขีดข่วนด้วยกระจก Gorilla Glass 3 พร้อมแรม 2 GB และหน่วยความจำภายใน 16 GB และเพิ่มเติมจาก microSD ความจุสูงถึง 32 GB สำหรับท่องโลกโซเชียลหรือเล่นโหลดเกมส์ผ่านแอพต่างๆเต็มที่ และยังเพิ่มลูกเล่นที่ทำให้อุปกรณ์เป็นได้มากกว่ามือถือ ด้วย Acer Extend ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการควบคุมการใช้งานสมาร์ทโฟน ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊คต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

ACER Leap สายรัดข้อมือดิจิตอลอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ ออกแบบสไตล์อินเทรนด์ รูปทรงกะทัดรัด ถนัดพกพา หน้าจอสัมผัสขนาด 1 นิ้ว สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลจากการออกกำลังกาย ทั้งการนับจำนวนก้าวที่เดินในแต่ละวัน การนับระยะทางในการวิ่ง การคำนวณแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญในแต่ละวัน การนับเวลาในการนอน ควบคุมการเล่นเพลงบนสมาร์ทโฟน แจ้งเตือนสายเรียกเข้า และข้อความ SMS ทำการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 4.0 แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 7 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

เกี่ยวกับเอเซอร์
ก่อตั้งในปี 1976 เอเซอร์เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการ ที่เน้นด้านงานวิจัย การออกแบบ การตลาด การขาย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ แท็ปเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นต่อลูกค้าในการก้าวข้ามขีดจำกัดและเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น เอเซอร์ อิงค์ มีพนักงาน 7,400 คนทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกสำหรับตลาดคอมพิวเตอร์โดยรวม (ข้อมูลจาก IDC ปี 2013) มีรายได้ในปี 2013 อยู่ที่ 12.02 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acer.com
© 2012 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
กิติวุฒิ พิมพาหุ
Marketing Manager
Media & Strategic Dept.
Marketing Division
บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
โทรศัพท์: 02-661-9700 โทรสาร: 02-661-9721
อีเมล์: Kitiwhuth.P@acer.com

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:
บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ดุษฎี เย็นสุดใจ
ดลพร ตันธนาไพศาลวนิช
โทรศัพท์: 02-971-3711 โทรสาร: 02-521-9030
อีเมล์ : Dudsadee@pc-a.co.th
Dollaporn@pc-a.co.th

Tags:

เจ้านาย 8 ประเภท ที่ลูกน้อง ‘สุดทน’
คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

Description: D:\News Release\2014 News Release\JDB\Sep\23-09-2014_horrible-boss-sudton.png

ในชีวิตการทำงาน หากคุณเจอเจ้านายดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง ไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีความสุขในการทำงานแต่ยังช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกอยากมาทำงาน มีสมองโลดแล่น และทำงานได้ตรงเป้าหมาย แต่ใช่ว่าทุบริษัทจะโชคดีเสมอไป jobsDB จึงขอนำเสนอเจ้านาย 8 ประเภท ที่ลูกน้อง ‘สุดทน’ ว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

 1. เจ้านายทรงอำนาจ – เจ้านายประเภทนี้จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรมการใช้อำนาจขณะทำงานหรือสั่งงาน บางคนถึงกับเสียงดัง ตะโกน ตะคอกใส่ลูกน้อง เพื่อให้ยำเกรง แต่พฤติกรรมเช่นนี้กลับทำให้ลูกน้องเอือมระอา และไม่เคารพศรัทธาเจ้านายแม้แต่น้อย
 2. เจ้านายผู้สูงส่ง - เป็นลักษณะเจ้านายที่ลูกน้องเข้าถึงได้ยาก ไม่ใกล้ชิด ไม่เคยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ และความเป็นไปของลูกน้อง เมื่อลูกน้องมีปัญหาก็ไม่กล้าที่จะขอคำปรึกษา เพราะรู้สึกมีช่องว่าง ไม่ผูกพัน และไม่สนิทใจที่จะพูดคุยด้วย
 3. เจ้านายจอมคลุมเครือ - เจ้านายลักษณะนี้มักจะสั่งงานแบบไม่เคลียร์ ไม่บอกเป้าหมายของงานที่ต้องการให้ชัดเจน ไม่ให้คำแนะนำ หรือรายละเอียด มักตีวงงานกว้างๆ ให้ลูกน้องกลับไปคิดเอง ทำให้คนทำงานสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหน จนทำให้งานออกมาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และต้องเสียเวลาแก้ไขใหม่
 4. เจ้านายนักสร้างปัญหา – เจ้านายประเภทนี้มักจะนำปัญหาที่ตนก่อมาให้ลูกน้องช่วยแก้ไข หรือบางครั้งที่งานมีปัญหาจำเป็นต้องให้เจ้านายเป็นผู้ตัดสิน แต่เจ้านายกลับตัดสินใจไม่เด็ดขาด ไม่ฟันธง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา ไม่มั่นคงกับความคิดของตนเอง ต้องถามคนโน้นคนนี้เพื่อเติมความมั่นใจ ส่งผลให้งานยิ่งล่าช้า
 5. เจ้านายจอมเร่ง – การทำงานให้เสร็จก่อนเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งเจอเจ้านายประเภทที่ชอบเร่งงานลูกน้องโดยไม่มีเหตุผล เร่งทุกงาน ต้องการความด่วนทุกโปรเจ็กต์ โดยไม่จัดลำดับความสำคัญว่างานไหนควรเร่งให้เสร็จก่อนเสร็จหลัง จึงมักเอ่ยปากขอลูกน้องให้อยู่ดึก หรือทำงานในวันหยุด ทั้งๆ ที่งานบางงานไม่จำเป็นต้องเร่งขนาดนั้น
 6. เจ้านายแสนดราม่า – เจ้านายที่ต่อหน้าผู้อื่นแสดงตัวว่ารักลูกน้อง ทำเพื่อลูกน้อง ปกป้องลูกน้องทุกสิ่ง เวลามีปัญหาเหมือนว่าจะออกหน้ารับแทน แต่ความจริงแล้วไม่เป็นอย่างที่แสดงออก บางทีอาจเป็นเบื้องหลังของตัวการปัญหาทั้งหมดเสียเอง เจ้านายลักษณะนี้ ลูกน้องคนไหน ก็ไม่อยากทำงานด้วยอย่างแน่นอน
 7. เจ้านายผู้จุกจิก – คือเจ้านายที่จุกจิกทุกฝีก้าว คอยจับตามองคุณทำงานในทุกรายละเอียด ไม่ปล่อยให้คุณมีอิสระในการทำงาน ไม่ให้โอกาสในการคิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง จนทำให้ลูกน้องรู้สึกอึดอัด ขาดความมั่นใจ และเบื่อหน่ายในที่สุด
 8. เจ้านายนักขโมย – นักขโมยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโจร แต่หมายถึงการขโมยเครดิตของลูกน้อง มักจะพบได้กับเจ้านายที่สะสางงานที่คั่งค้างของตนเองไม่สำเร็จ ต้องให้ลูกน้องช่วยจัดการ แต่เมื่องานบรรลุเป้าหมายอย่างสวยงาม กลับบอกว่าเป็นผลงานตัวเอง ไม่ให้เครดิตแก่ลูกน้องหรือทีมงานแม้แต่น้อย

jobsDB Tips: 10 ยอดเจ้านายที่ลูกน้องกด Like

 1. มีความเป็นผู้นำ
 2. เปิดใจและรับฟังความคิดเห็น
 3. ทำงานเป็นระบบ แก้ปัญหาตรงจุด
 4. ไม่ถือตัวและให้เกียรติ
 5. มีความจริงใจ
 6. ให้ความเป็นธรรม
 7. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
 8. พูดตรงประเด็น
 9. ให้การสนับสนุนและพัฒนาทีม
 10. มองโลกในแง่ดี

เกี่ยวกับ จ๊อบส์ดีบี
จ๊อบส์ดีบี เชื่อว่าในโลกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน มีโอกาสและความเป็นไปได้อยู่มากมาย: การเริ่มต้นใหม่ อาชีพใหม่ การต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอีกหลายสิ่งที่เราได้ช่วยผู้คนค้นหา
ในฐานะผู้นำด้านพอร์ทัลในการหางาน ที่มีตำแหน่งงานสำคัญในประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เราเป็นเว็บไซต์ชั้นนำในดวงใจของผู้หางานในเอเชีย ด้วยทีมงานกว่า 1,000 คนที่มีความสามารถ และข้อมูลเชิงลึกที่เรามี ตลอดจนเทคโนโลยีของเรา จะช่วยให้ผู้หางานพบกับโอกาสที่ดีที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการ
งานดี ๆ อีกมายมาย รอให้คุณค้นหา ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สุชาย เฉลิมธนศักดิ์ / สุมณี อินรักษา
โทรศัพท์: 02 971 3711
อีเมลล์: suchai@pc-a.co.th, sumanee@pc-a.co.th

Tags:

ใหม่ล่าสุด อีเอ็มซี วีแม็กซ์3
แพลตฟอร์มดาต้าเซอร์วิสระดับองค์กร แพลตฟอร์มแรกของวงการ

วีแม็กซ์3 เทคโนโลยีสำหรับไฮบริดคลาวด์ ช่วยสนับสนุนฝ่ายไอทีด้านสตอเรจ แอส อะ เซอร์วิส (Storage-as-a-Service)

กรุงเทพฯ – 23 กันยายน 2557

สรุปประเด็นข่าว
· อีเอ็มซี วีแม็กซ์3 (EMC VMAX3) เป็นแพลตฟอร์มดาต้าเซอร์วิสระบบเปิดคุณภาพระดับองค์กรแพลตฟอร์มแรกของวงการที่สร้างนิยามใหม่ให้กับวงการสตอเรจระดับองค์กร

· อีเอ็มซี วีแม็กซ์3 ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบถึง 50% และมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่นก่อนถึง 3 เท่า

· ไฮเปอร์แม็กซ์ โอเอส (HYPERMAX OS) เป็นการทำงานร่วมกันของสตอเรจไฮเปอร์ไวเซอร์และระบบปฏิบัติการเป็นครั้งแรกของวงการ เพื่อรองรับบริการโครงสร้างพื้นฐานสตอเรจบนอาเรย์

· ไดนามิก เวอร์ชวล แมททริก (Dynamic Virtual Matrix) ช่วยให้ลูกค้าจัดสรรการประมวลผลได้อย่างคล่องตัว เพื่อให้บริการเวิร์กโหลดที่หลากหลายทุกระดับ

· ซอฟต์แวร์ อีเอ็มซี โปรเทคพอทย์ (EMC ProtectPoint) ช่วยให้สามารถทำการแบ็คอัพข้อมูลโดยตรงกับอีเอ็มซี ดาต้า โดเมน (EMC Data Domain) ทำให้แบ็คอัพข้อมูลได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานการแบ็คอัพข้อมูลแบบเดิมๆ

ติดต่ออีเอ็มซี
· สตรีมมิ่งสด: ดูสตรีมมิ่งสดของงาน Redefine Possible ได้ที่: http://www.emc.com/redefinepossible

· โซเชียล: ร่วมสนทนากับ #RedefinePossible มีส่วนร่วมกับอีเอ็มซีด้วยการติดตามอีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น บนทวิตเตอร์ @EMCCorp และบนเฟซบุ๊ค

เนื้อหาข่าว:
อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (NYSE:EMC) เดินหน้าเปิดตัววีแม็กซ์3 (VMAX3) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทรงพลังใหม่ในตระกูลวีแมกซ์ของอีเอ็มซี วีแม็กซ์3 (VMAX3) ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นสตอเรจระดับองค์กรไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มดาต้าเซอร์วิสระดับองค์กร ซึ่งนับเป็นอีกก้าวของการเปลี่ยนแปลงที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันสำหรับสตอเรจขนาดใหญ่ ด้วยการยกระดับความสามารถการทำงานที่รวดเร็วได้เฉกเช่นคลาวด์ ให้ประสบการณ์ใหม่ด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการควบคุมได้ภายในดาต้าเซ็นเตอร์

   ในอดีต ฝ่ายไอทีขององค์กรเป็นผู้ให้บริการต่างๆ ด้านข้อมูลแก่หน่วยงานภายในองค์กร มีอำนาจควบคุมดาต้าเซ็นเตอร์อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น ขาดความคล่องตัวในการนำแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่มีบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายข้ามขั้นตอนการทำงานของฝ่ายไอทีและสามารถจัดหาแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าแนวทางที่ผู้ประกอบการทำได้ด้วยตนเองเช่นนี้ช่วยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงจากการที่ต้องจัดเก็บข้อมูลของบริษัทไว้ภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายไอทีขององค์กร

โครงสร้างพื้นฐานระบบดาต้าเซนเตอร์ยุคใหม่ที่ทรงพลังและมีความเร็วสูงเป็นสิ่งที่องค์กรจำเป็นจะต้องมีเพื่อช่วยให้ฝ่ายไอทีขององค์กรได้สิทธิ์อำนาจในการควบคุมระบบกลับคืนมา และวีแม็กซ์3 (VMAX3) คือแพลตฟอร์มดาต้าเซอร์วิสระดับองค์กรที่จะช่วยให้ลูกค้าได้สิทธิ์อำนาจควบคุมบริหารจัดการระบบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อรันเวิร์กโหลดที่เฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่อยู่ภายในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรหรือบนระบบคลาวด์สาธารณะ นวัตกรรมในวีแม็กซ์3 (VMAX3 ) นี้ช่วยให้ลูกค้าบริหารการบริการระบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage-as-a-Service) ด้วยระดับการบริการที่สามารถคาดการณ์ได้ในระดับไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud)

จุดเด่นด้านเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีใหม่ของวีแม็กซ์3 ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานระบบปฎิบัติการไฮเปอร์แมกซ์รุ่นใหม่ที่ชื่อ ไฮเปอร์แม็กซ์ โอเอส (HYPERMAX OS) และสถาปัตยกรรมแบบไดนามิก เวอร์ชวล แมททริก (Dynamic Virtual Matrix) ซึ่ง ไฮเปอร์แม็กซ์ โอเอส (HYPERMAX OS) นี้นับเป็นมิติใหม่และเป็นระบบปฎิบัติการแบบเปิดระบบแรกของวงการอุตสาหกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของสตอเรจไฮเปอร์ไวเซอร์และระบบปฏิบัติการ โดยไฮเปอร์แม็กซ์ โอเอส (HYPERMAX OS) ทำให้วีแม็กซ์3 สามารถรองรับบริการต่างๆด้านโครงสร้างพื้นฐานสตอเรจ เช่น ความสามารถด้านการทำงานบนคลาวด์ ดาต้าโมบิลิตี้ และการปกป้องข้อมูลไว้บนอาเรย์โดยตรง ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยการลดการใช้พลังงานและลดพื้นที่ตั้งวางอุปกรณ์ นอกจากนี้ไฮเปอร์แม็กซ์ โอเอส ยังสามารถให้บริการข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงัก และด้วยสถาปัตยกรรมไดนามิก เวอร์ชวล แมททริกจะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดสรรพลังประมวลผลได้ตามความต้องการใช้งานหรือตามที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และให้บริการในระดับที่คาดเดาได้

วีแม็กซ์3 ผสานความสามารถในการบริหารจัดการ การควบคุม และความน่าเชื่อถือของดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมๆ เข้ากับความยืดหยุ่น การประหยัดค่าใช้จ่าย และความสามารถในการปรับขนาดของระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้คุณสมบัติการทำงานด้วยระบบที่ทรงพลัง วางใจได้ รวดเร็ว และมีความคล่องตัวมากกว่า

ทรงพลังกว่า
· วีแม็กซ์3 ระบบไฮบริด ซึ่งประกอบด้วยรุ่น 100K, 200K และ 400K เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนไฮบริดคลาวด์โดยเฉพาะ ทั้งสามารถจัดสรรคอร์ประมวลผลตามความต้องการได้สูงสุดถึง 384 คอร์ในแบบออนดีมานด์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเวิร์กโหลดที่หลากหลายประเภทขององค์กรที่ต้องใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วีแม็กซ์3 ช่วยให้ลูกค้าผสานการทำงานรวมแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ทั้งยังได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าเริ่มต้นจากระบบ “ขนาดเล็ก” ที่ประกอบด้วยเวอร์ชวลแมชชีนราว 100 เครื่อง จนถึงระดับเวอร์ชวลแมชชีนจำนวนหลายหมื่นเครื่อง ในขณะเดียวกันก็สามารถคาดเดาระดับการบริการได้

· วีแม็กซ์3 ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่าวีแม็กซ์รุ่นก่อนถึง 3 เท่า และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบถึง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน รวมถึงช่วยให้การประมวลผลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและเวิร์กโหลดไฟล์ที่ต้องใช้แบนด์วิธสูงบน Oracle SQL และ SAP ทำได้รวดเร็วขึ้น

วางใจได้มากกว่า
· เทคโนโลยีแฟลชที่มีอยู่ในวีแม็กซ์3 ให้ความสามารถการทำงานที่คล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการรองรับการทำงานระบบคลาวด์ และให้คุณสมบัติด้านความสามารถในการควบคุมและให้ความมั่นใจในความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ในตระกูลวีแม็กซ์ที่สูงกว่า 99.9999% (“เลข 9 หกตัว”)

· อีเอ็มซี โปรเทคพอทย์ (EMC ProtectPoint) เป็นโซลูชั่นใหม่ในการปกป้องข้อมูล ช่วยให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลโดยตรงจากสตอเรจหลักไปยังสตอเรจสำรอง ด้วยความเร็วในการแบ็คอัพข้อมูลสูงกว่าเดิมถึง 10 เท่า และสามารถเข้าถึงข้อมูลสำรองได้ทันที นวัตกรรมนี้จะช่วยให้สามารถแบ็คอัพข้อมูลบนวีแม็กซ์3 ไปยังระบบดาต้า โดเมน (Data Domain®) ได้โดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานแบ็คอัพแบบเดิมๆ และช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบได้ถึง 65%

ความคล่องตัวที่เหนือชั้น
· วีแม็กซ์3 มีคุณสมบัติในการจัดสรรทรัพยากรอย่างง่ายดายภายในคลิกเดียว

· วีแม็กซ์3 ช่วยให้ลูกค้ากำหนดระดับการให้บริการตามความต้องการของเวิร์กโหลดที่หลากหลายและทำงานร่วมกันอยู่ในระบบได้ทั้งหมด โดยใช้ซอฟต์แวร์ วีแม็กซ์ แอดวานซ์ ฟาสต์ สวิท (VMAX Advanced FAST Suite) และเมื่อผนวกรวมเข้ากับอีเอ็มซี ไวเปอร์ EMC ViPR® จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการและกำหนดระดับการให้บริการทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเอง

คำกล่าวของผู้บริหารอีเอ็มซี:
ไบรอัน กาลาเกอร์ ประธานฝ่ายระบบสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ของอีเอ็มซี กล่าวว่า “การปรับสถาปัตยกรรมของวีแม็กซ์3 จากสตอเรจระดับองค์กรไปสู่แพลตฟอร์มดาต้าเซอร์วิสระบบเปิด ช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานสตอเรจแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ที่คล่องตัว กล่าวอย่างง่ายๆ คือ เป็นการผนวกรวมขั้นสูงเพื่อเวิร์กโหลดที่มีอยู่หลากหลายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานหลักของเวิร์กโหลดเหล่านั้น วีแม็กซ์3 คือแพลตฟอร์มดาต้าเซอร์วิสระดับองค์กรรุ่นแรกที่เป็นระบบเปิดอย่างแท้จริง จึงเป็นพื้นฐานของระบบไฮบริดคลาวด์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

เกี่ยวกับอีเอ็มซี
อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่นคือผู้นำระดับโลกที่ช่วยองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบ IT as a service โดยมีคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ ของอีเอ็มซี ช่วยให้การเดินทางไปสู่คลาวด์คอมพิวติ้งรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ จัดการ ปกป้อง และวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรด้วยวิธีที่คล่องตัว เชื่อถือได้ และคุ้มค่ามากกว่า ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเอ็มซีได้ที่ www.EMC.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
เมธาวี เฉลิมธนศักดิ์
พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง โทร: +66 2 971 3711 Email: maythavee@pc-a.co.th

Tags:

ลิงค์ซิสแนะนำ Smart Gigabit Switch และ Smart Gigabit PoE+ Switch
รองรับการเชื่อมต่อและขยายเครือข่ายสำหรับทุกธุรกิจ

กรุงเทพฯ – 19 กันยายน 2557 – ลิงค์ซิสแนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์ (Smart Gigabit Switch) และสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์ รุ่นสนับสนุน PoE+ ( Smart Gigabit PoE+ Switch) ออกแบบมารองรับทุกความต้องการขององค์กรธุรกิจในการเชื่อมต่อและขยายเครือข่าย โดยสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์ของลิงค์ซิสมีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่น ประกอบด้วย Linksys LGS308 รุ่น 8 พอร์ต, Linksys LGS318 รุ่น 18 พอร์ต และ Linksys LGS326 รุ่น 26 พอร์ต ส่วนสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์แบบ PoE+ มี 3 รุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมต่อการใช้งานคือ Linksys LGS308P รุ่น 8 พอร์ต, Linksys LGS318P รุ่น 18 พอร์ต และ Linksys LGS326P รุ่น 26 พอร์ต ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน 802.3at สามารถการจ่ายพลังได้สูงสุด 30W. ต่อพอร์ต ให้กับอุปกรณ์ PoE อาทิเช่น Wireless Access Point, IP Phone, IP Camera, Door Access Control, ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์ ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ สำหรับการเชื่อมต่อขยาย เพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันเครือข่าย สามารถนำไปใช้งานร่วมอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตโหลดบาลานซิ่ง (Internet Load Balancing), ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) หรือระบบโทรศัพท์ไอพี (IP Telephony) ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการระบบเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือสูงและใช้งานได้คล่องตัว ลิงค์ซิสสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์โดยมีคุณสมบัติดังนี้:
ตัวเครื่องทำจากโลหะ แบบตั้งโต๊ะ (สำหรับรุ่น 8 พอร์ต)
ตัวเครื่องทำจากโลหะ แบบติดตั้งบน Rack (รุ่น 18 และ 26 พอร์ตเท่านั้น)
ตั้งค่าและจัดการได้อย่างง่ายดายผ่าน Web Browser
ประหยัดพลังงาน
มีพัดลม (สำหรับรุ่น 16, 24 พอร์ต)
VLAN ** มีในทุกรุ่น
Port Base VLAN และ 802.1q tag-based VLANs
VLAN สำหรับการจัดการ
การสนับสนุน Guest VLAN
การกำหนด VLAN แบบไดนามิก ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ Radius พร้อมการตรวจสอบไคลเอ็นต์ด้วย 802.1x
การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง:
802.1X พร้อมด้วย RADIUS
DHCP Snooping
IP-MAC Binding
Storm Control, Spanning Tree, Link Aggregation
ระดับความสำคัญ QoS พร้อมด้วย Hardward Queue 4 คิว
การสนับสนุน IPv6
การตั้งค่าและจัดการผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ และ Simple Network Management Protocol (SNMP)
การรับประกันแบบ Limited Lifetime

ราคาและการวางจำหน่าย
ลิงค์ซิสกลุ่มสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์ (Smart Gigabit Switch) และสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์ รุ่นสนับสนุน PoE+ ( Smart Gigabit PoE+ Switch) พร้อมวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าปลีกทั่วประเทศ พันธุ์ทิพพลาซ่า, พันธุ์ทิพงามวงค์วาน, ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน, เซียร์ รังสิต โดยมีราคาในแต่ละรุ่นดังนี้ Linksys LGS308 ราคา 3,700 บาท, Linksys LGS318 ราคา 8,600 บาท, Linksys LGS326 ราคา 11,400 บาท สำหรับสมาร์ทกิกะบิตสวิตช์ รุ่นสนับสนุน PoE+ 3 รุ่นมีราคาดังนี้ Linksys LGS308P ราคา 9,990 บาท, Linksys LGS318P ราคา 18,600 บาท และ Linksys LGS326P ราคา 24,000 บาท *(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ลูกค้าและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลิงค์ซิสสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.linksys2u.com และสามารถติดตามข่าวสารผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจที่ www.facebook.com/LinksysThFans หรือโทร 02-105-5753

#

ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์:
วราวอง จงรักษ์
บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
+662 971 3711
warawong@pc-a.co.th

Tags:

WeChat เติบโตแรงต่อเนื่องแตะสถิติใหม่
GlobalWebIndex เผย WeChat ครองตลาดวัยรุ่นทั่วโลก ประเทศไทยโตถึง 84.57%

กรุงเทพฯ, 17 กันยายน 2557 – WeChat ผู้นำด้านการสื่อสารผ่านโซเชียลแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ประกาศยอดผู้ใช้งานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ GlobalWebIndex (GWI) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ เปิดเผยตัวเลขผู้ใช้งานประจำของ WeChat เติบโตกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสที่สองปี 2556 สู่ไตรมาสที่สองปี 2557

GlobalWebIndex ได้จัดทำการวิเคราะห์ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากหลากหลายวงการ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการใช้งานสื่อออนไลน์ ครอบคลุมหลากหลายวงการถึง 32 ประเภทธุรกิจ หรือเท่ากับ 89 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก

WeChat เติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค
WeChat เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตั้งแต่ไตรมาสที่สองปี 2556 ถึงไตรมาสที่สองปี 2557 ผู้ใช้งานประจำของ WeChat ในเอเชียแปซิฟิค (ไม่รวมประเทศจีน) เติบโตมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา โดยในตลาดแถบเอเชียนั้น ฮ่องกงเติบโตสูงถึง 222 เปอร์เซ็นต์, ไต้หวัน 166 เปอร์เซ็นต์ ฟิลิปปินส์ 100 เปอร์เซ็นต์ และไทย 84.57 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดทั้งสิ้น

WeChat ติดตลาดผู้ใช้งานกลุ่มวัยรุ่น
GlobalWebIndex ยังเปิดเผยอีกว่า WeChat ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในเอเชีย แปซิฟิค โดยผลสำรวจรายงานว่า ผู้ใช้งาน WeChat 74 เปอร์เซ็นต์ในเอเชีย แปซิฟิค คือ กลุ่มอายุระหว่าง 16-34 ปี

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับยอดผู้ใช้งาน WeChat ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเอเชียแปซิฟิคและทั่วโลก WeChat จะยังคงเดินหน้าพัฒนาโลกแห่งการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสำรวจล่าสุดของ GWI ชี้ให้เห็นว่า WeChat คือโซเชียลแอพพลิเคชั่นที่น่าเชื่อถือ และให้บริการผู้ใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เรามีความพยายามเป็นอย่างยิ่ง ในการแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานโซเชียลแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์แบบให้แก่ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงนำเสนอและพัฒนาบริการที่ดีที่สุด และตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างไม่หยุดยั้ง” คุณพอชู เหยิง รองประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท เทนเซ็นต์ กล่าว

“การเติบโตของ WeChat ในไตรมาสนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ซึ่งตอกย้ำว่า WeChat คือแพล็ตฟอร์มที่เยี่ยมยอดและสร้างสรรค์ความบันเทิงได้ตรงใจผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งในการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ WeChat และจะรอคอยที่จะสัมผัสปรากฎการณ์เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลกอีกด้วยแน่นอน” นายเบรท ปีเตอร์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาของ GlobalWebIndex กล่าว

WeChat ประสบความสำเร็จในกลุ่มผู้ใช้งานวัยรุ่น ด้วยการนำเสนอประสบการณ์การติดต่อสื่อสารอย่างไร้ที่ติและไม่เหมือนใคร รวมทั้งเกมส์ที่หลากหลาย WeChat ช่วยเสริมประสบการณ์การใช้งานแบบโซเชียล และช่วยพัฒนาการติดต่อสื่อสารและแบ่งปันความสุขไปยังกลุ่มเพื่อน ยิ่งไปกว่านั้น WeChat ยังเป็นตัวกลางในการส่งต่อความสนุกสนาน การติดต่อสื่อสารแบบอินเทอร์แอคทีฟ และประสบการณ์โซเชียลหลายรูปแบบผ่านหลากหลายฟีเจอร์และสติ๊กเกอร์อีกมากมาย

*ผลการสำรวจทั้งหมดในรายงานนี้ไม่รวมประเทศจีน

เกี่ยวกับ WeChat
WeChat นวัตกรรมด้านการสื่อสารด้วยโซเชียลแอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์มือถือที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเปิดโลกทรรศน์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับผู้คนในการติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และยังเป็นโซเชียลแอพพลิเคชั่นที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในขณะนี้ ด้วยยอดผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนในระดับโลก WeChat จะทำให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินไปกับแอพพลิเคชั่นและยังใช้งานได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยหลากหลายฟีเจอร์ ทั้งการส่งข้อความ การติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลและเกมส์ที่นำมารวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวแบบไร้ที่ติ พร้อมด้วยประสบการณ์การใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่มาพร้อมระบบความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานและการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล WeChat สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android, BlackBerry, iOS, Symbian และ Windows
ข้อมูลเพิ่มเติมของ WeChat และดาวน์โหลดได้ที่ www.wechat.com
อัพเดทความเคลื่อนไหวของ WeChat ประเทศไทยได้ที่ www.facebook.com/wechatthai
สำรวจโลกของ WeChat ผ่าน Chatterbox ได้ที่ http://blog.wechat.com
ติดตามชมวิดีโอเจ๋งๆ ของ WeChat ได้บน YouTube ที่ www.youtube.com/WeChatVideo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง
ญาดา ตันสกุล
โทร 02-971-3711/ อีเมล์ yada@pc-a.co.th

Tags:

ฟิสเช่อร์ ออดิโอ (Fischer Audio) ผู้ผลิตและจำหน่ายหูฟังที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในรัสเซียและยุโรป จับมือ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายหูฟังระดับพรี่เมียม เปิดตลาด 3 แบรนด์หลักในประเทศไทย โดยวางตำแหน่งทางการตลาดครอบคลุม ตลาดไฮเอ็น ตลาดระดับกลาง และตลาดแมสด้วยคุณภาพเสียงเกินราคา

นายสรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด กล่าวว่า “หูฟัง ฟิสเช่อร์ (Fischer) เป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดที่น่าจับตามอง เพราะกลุ่มฟิสเช่อร์ออดิโอ ได้นำ แบรนด์ Kennerton ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับไฮเอ็น มาพร้อมกับ Telefunken ที่เคยมีชื่อเสียงระดับตำนานกลับมาวางตลาดใหม่ในราคาระดับกลาง และ Fischer แบรนด์ที่วางตลาดแมส ด้วยคุณภาพเกินราคา”

มิสเตอร์ วาเลนทิน คาซานชิ ประธานและผู้ก่อตั้ง ฟิสเช่อร์ ออดิโอ (Fischer Audio) กล่าวว่า “Fischer เกิดจากแรงบันดาลใจ ในฐานะที่เป็นวิศวกร ทำงานด้านการผลิตเครื่องเสียงกว่า 25 ปี ผมมุ่งมั่นในการสร้าง Fischer Audio ให้เป็นหูฟังที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ ใช้วัสดุที่ดี คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า ด้วยราคาที่คุ้มค่า ด้วยแนวคิดนี้ เราได้ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างรวดเร็วในรัสเซีย และยุโรป และผมรู้สึกยินดีมากได้ร่วมงานกัน บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส ตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์ ในประเทศไทย ที่จะแนะนำ แบรนด์ Kennerton แบรนด์ Telefunken และ Fischer ให้ลูกค้าคนไทยได้รู้จัก”

มิสเตอร์ อิริค ฉั่ว กรรมการบริหาร ฟิสเช่อร์ เอเชีย กล่าว่า “ตลาดหูฟังในเอเชีย เติบโตอย่างรวดเร็ว และคนเอเชีย เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งทำให้กลุ่ม Fischer Audio ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในสิงคโปร์ ซึ่งผมคาดว่าตลาดหูฟังของประเทศไทยจะต้อนรับ ทั้งสามแบรนด์ของเราเป็นอย่างดี และช่วงเปิดตัวนี้ จะขอแนะนำ หูฟังที่กำลังมาแรงในต่างประเทศ คือ หูฟัง Fischer รุ่น Consonance v.2 หูฟัง Telefunken รุ่น Audion และ หูฟัง Kennerton รุ่น Algiz ”

หูฟัง Fischer เป็นแบรนด์ใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด การดีไซน์ที่ทันสมัย ทำให้ Fischer ประสบความสำเร็จตั้งแต่การเปิดตัวหูฟังครั้งแรกที่รัสเซีย และได้ขยายตลาดเข้ามาในยุโรปและเอเชียในเวลารวดเร็ว สำหรับการเข้าตลาดในไทย Fischer ขอแนะนำ รุ่น Consonance v.2 ได้รับรางวัล Top quality Brand Award 2013 เป็นหูฟังระดับ Hi-Fi ดีไซน์ทันสมัยด้วยสีสันที่สวยงาม ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ไดร์เวอร์พัฒนามาเพื่อคนรุ่นใหม่ มีไททาเนียมซุปเปอร์แบบบางที่ทำให้ผลึกเสียงในช่วงความถี่ทั้งหมดมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และเก็บรายละเอียดเสียงได้อย่างไม่น่าเชื่อ คอร์ดกับแกนที่เพิ่มขึ้นทำจากทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูง เสริมด้วยเคฟลาร์ ซึ่งทำให้ได้ผู้ฟังได้ยินเสียงรายละเอียดของคนตรีอย่างครบถ้วน และเสียงเบสที่หนักแน่น ตัวสายมีลักษณะเป็นซิลิโคนอย่างดีที่มีการถักทอเหมือน

ถักเปีย ที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีความทนทานที่ดีเยี่ยมสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้
ทุกรุ่น เสมือนกับเครื่องเสียงแบบพกพาเลยทีเดียว

แบรนด์ Telefunken เป็นแบรนด์เก่าแก่เกิดขึ้นเมื่อปี 1903 นับเป็นบริษัทที่อยู่ในประวัติศาสตร์ด้านเครื่องเสียงของโลก จนถึงปัจจุบัน ที่ได้นำแนวคิดสร้างสรรในอดีตมาผสมผสานในแนวการออกแบบสไตล์ vintage และเทคโนโลยีชั้นนำ ทำให้หูฟังของแบรนด์นี้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และทันสมัย ขอแนะนำ หูฟัง Telefunken รุ่น Audion ผลิตโดยบริษัท NIBOSA AB ในประเทศสวีเดนและพัฒนาโดย TELEFUNKEN หูฟังจากรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบหูฟังแบบไฮเอนด้วยไดร์เวอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 50mm แบบไดนามิกที่มีแม่เหล็กนีโอไดเมียขับจาก 20Hz ถึง 23kHz หูครอบด้านนอกทำด้วยไม้ที่มีลายไม้สวยงาม ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เสียงที่ออกมามีคุณภาพมากที่สุด เพื่อเพิ่มประสบการณ์การฟังที่ยากจะลืมเลือน การตอบสนองความถี่ถูกปรับให้เหมาะสมอย่างลงตัว อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของการก่อสร้างหูฟังแบบปิด ด้วยสาย OFC ที่บริสุทธิ์และสามารถถอดออกได้ แถบคาดศีรษะที่ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายในการใส่ระยะยาวที่ดีที่สุด

Kennerton เป็นแบรนด์หรูของ ฟิสเชอร์ออดิโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้หูฟังคุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์ จากการที่ได้ติดตามวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเครื่องเสียงมาเป็นเวลานาน พบว่าหูฟังคุณภาพเสียงดี ดีไซน์ทันสมัยที่เป็นสีสันในอุตสาหกรรมลดลงไปมาก และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหันมาผลิตหูฟังคุณภาพลดลงกว่าเดิม ฟิสเชอร์จึงหันมาให้ความสำคัญกับตลาดนี้ ซึ่งรุ่นที่จะแนะนำ คือ หูฟัง Kennerton รุ่น Algiz ไดร์เวอร์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมไดนามิกขนาด 10mm ให้เสียงคมชัด แม่นยำกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไดร์เวอร์ส่วนใหญ่สามารถเล่นได้แค่จาก 10kHz ถึง 10kHz เพียงอย่างเดียว แต่ไดร์เวอร์ของ Algiz สามารถเล่นจาก 20Hz ถึง 20kHz ได้อย่างง่ายดายและครอบคลุมทุกความถี่ที่หูของมนุษย์สามารถรับได้ สายออดิโอไฟล์เกรดพรีเมี่ยม สามารถถอดแยกออกจากตัวหูฟังได้อีกด้วย การควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้กับมาร์ทโฟนทั่วไป และยังมีสายถึง 2 แบบให้เลือกใช้ตามความต้องการ

หูฟัง Fischer รุ่น Consonance v.2 ราคา 3,890 บาท หูฟัง Telefunken รุ่น Audion ราคา 15,900 บาท และ หูฟัง
Kennerton รุ่น Algiz ราคา 13,900 บาท นอกจากนี้ยังมีรุ่นอื่นๆให้ได้เลือกอีกมากมาย หูฟังทั้ง 3 แบรนด์ วางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านมั่นคง Loft และ Be Trend สินค้ารับประกัน 1 ปีขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร 02-2740665 หรือที่ www.facebook.com/MultigadgetStore

kanyapak.kung@hotmail.com

Tags:

รายงานของอะโดบีเปิดเผยว่า “ขนาดหน้าจอ iPhone” ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดโมบายล์เบราว์เซอร์

โทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่’ ส่งผลให้จำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Traffic) เพิ่มขึ้นถึง 132 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้

ชี้เครือข่าย Wi-Fi แซงหน้าเครือข่ายมือถือ (Cellular) สำหรับการเชื่อมต่อเว็บแล้ว (Mobile Web Access)

กรุงเทพ – 16 กันยายน 2557 - อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เปิดเผยรายงาน Mobile Benchmark Report ประจำปี 2557 ซึ่งวิเคราะห์เทรนด์โมบายล์ล่าสุด รวมถึงการใช้งานเครือข่าย Wi-Fi เทียบกับเครือข่ายมือถือ (Cellular), ความสัมพันธ์ของขนาดหน้าจอกับส่วนแบ่งตลาดเบราว์เซอร์, บทบาทของโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต, การแบ่งปันเนื้อหาคอนเทนต์บนอุปกรณ์ต่างๆ และประเด็นอื่นๆ ข้อมูลสำคัญจาก Adobe Digital Index แสดงให้เห็นว่า “หน้าจอของ iPhone รุ่นใหม่ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาแนวโน้มการลดลงของส่วนแบ่งตลาดโมบายล์เบราว์เซอร์” นอกจากนี้ Pinterest ได้กลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพามากที่สุด ขณะที่ Tumblr ก่อให้เกิดรายได้สูงสุดต่อการเยี่ยมชมหนึ่งครั้ง และการใช้ iBeacons กำลังเป็นที่นิยม และกำลังกลายเป็นกระแสหลัก
รายงาน Mobile Benchmark Report ของอะโดบี นับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มของโมบายล์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดของ Adobe Marketing Cloud และ Adobe Digital Publishing Suite จากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้กว่า 18,000 ล้านครั้ง ผ่านเว็บไซต์กว่า 10,000 เว็บไซต์ และมากกว่า 700 ล้านโมบายล์แอพ อีกทั้งแบบสำรวจโมบายล์ยังอ้างอิงการสัมภาษณ์ผู้ใช้อุปกรณ์พกพากว่า 3,000 คน และนักการตลาดกว่า 100 คนที่ดูแลแบรนด์ดังของสหรัฐฯ

นายจอห์น เมลเลอร์ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจของ Adobe Marketing Cloud กล่าวว่า “ตลาดโมบายล์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โมบายล์จำเป็นต้องอยู่แนวหน้าและเป็นศูนย์กลางของ กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล เพื่อให้ก้าวทันกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความคาดหวังของผู้บริโภค แบรนด์สำคัญๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อเข้าถึงผู้ใช้อุปกรณ์พกพา และปีหน้า (ปี 2558) จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ (Game Changing Year) สำหรับนักการตลาดซึ่งจะต้องนำเสนอเนื้อหาทีปรับแต่งเฉพาะ (Highly Personalized Content) สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บนทุกหน้าจอ”

ข้อมูลสำคัญ

· โมบายล์เบราว์เซอร์: ส่วนแบ่งตลาดสำหรับ Chrome Mobile เพิ่มขึ้น 5.7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 34.6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Safari Mobile ลดลง 2.6 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 59.1 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ Apple iPhone และ iPad ยังคงขับเคลื่อนการท่องโมบายล์เว็บส่วนใหญ่ ด้วยส่วนแบ่งตลาด 54 เปอร์เซ็นต์ และ 80 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ขณะที่ Samsung ครองอันดับสองทั้งในส่วนของการท่องเว็บบนสมาร์ทโฟน (24 เปอร์เซ็นต์) และแท็บเล็ต (7 เปอร์เซ็นต์) ส่วน Amazon ครองอันดับสามสำหรับการท่องเว็บบนแท็บเล็ต ด้วยส่วนแบ่งตลาด 5 เปอร์เซ็นต์

· ขนาดหน้าจอและการท่องเว็บบนอุปกรณ์พกพา: หาก Apple ไม่มีการเปิดตัวของโทรศัพท์หน้าจอขนาดใหญ่ คาดว่าส่วนแบ่งตลาดโมบายล์เบราว์เซอร์ของ Apple จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะโทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่กว่าขับเคลื่อนจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Traffic) ได้มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต การท่องเว็บบนโทรศัพท์หน้าจอ 4 นิ้วขึ้นไปเพิ่มขึ้น 132 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้น ขณะที่การท่องเว็บบนโทรศัพท์ขนาดเล็ก (ขนาด 4 นิ้ว หรือน้อยกว่า) ลดลง 11 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนั้น การท่องเว็บบนแท็บเล็ตอยู่ในระดับคงที่ และมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงแค่ 1.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

· โซเชียลเน็ตเวิร์กบนอุปกรณ์ต่างๆ: 36 เปอร์เซ็นต์ของการเยี่ยมชมทั้งหมดที่อ้างอิงจากโซเชียลเน็ตเวิร์กไปยังเว็บไซต์ค้าปลีกมาจากแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน โดย Pinterest เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้งานบนอุปกรณ์พกพามากที่สุด ด้วย 64 เปอร์เซ็นต์จากการอ้างอิงผ่านทางโมบายล์เบราว์เซอร์ ส่วน Tumblr ขับเคลื่อนรายได้ต่อการเยี่ยมชมสูงสุด มากกว่า Facebook ถึง 39 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ อัตราการตีกลับ (Bounce Rate) จากโซเชียลเน็ตเวิร์กบนอุปกรณ์พกพาสูงกว่าเดสก์ท็อป โดยอยู่ที่ 61 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

· การเข้าถึงและแบ่งปันคอนเทนต์บนหน้าจอหลายขนาด: ผู้บริโภคเลือกที่จะเชื่อมต่อเว็บผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi มากกว่า โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของการท่องเว็บบนสมาร์ทโฟน และ 93 เปอร์เซ็นต์ของการท่องเว็บบนแท็บเล็ตมาจากเครือข่าย Wi-Fi มากกว่าเครือข่ายมือถือ (เซลลูลาร์) นอกจากนี้ ผู้ใช้อุปกรณ์พกพายังแชร์เนื้อหานิตยสารดิจิตอลผ่านทางข้อความมากกว่าที่เคยเป็นมา การใช้ Apple iMessage มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากที่ 259 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่การแชร์เนื้อหาคอนเทนต์ผ่านทาง Facebook ลดลง 42.6 เปอร์เซ็นต์

· iBeacons และการกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์: ในแบบสำรวจโมบายล์ที่เกี่ยวข้อง อะโดบีพบว่า iBeacons และการกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ (Geo Targeting) กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นกระแสหลัก โดย 18 เปอร์เซ็นต์ของนักการตลาดโมบายล์ ใช้ iBeacons อยู่แล้ว และตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2558 นอกจากนี้ นักการตลาดเกือบครึ่งหนึ่ง (49 เปอร์เซ็นต์) ใช้การระบุพิกัด GPS เพื่อเข้าถึงผู้ใช้อุปกรณ์พกพาและโปรโมทแบรนด์ และ 33 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อุปกรณ์พกพา ใช้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าภายในร้านโดยอาศัยอุปกรณ์พกพา

ลิงค์ที่มีประโยชน์

· รายงาน Mobile Benchmark Report ประจำปี 2557

· บทความ CMO.com เกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ

· บล็อกโพสต์: "Marketers – Meet the ‘Mobile Elite’" (นักการตลาด – รับมือกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อตลอดเวลา)

· บล็อกโพสต์: "iBeacons – A Lighthouse for the 21st Century Marketer" (iBeacons – ประภาคารนำทางสำหรับนักการตลาดในศตวรรษที่ 21)

· แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้อุปกรณ์พกพา

· แบบสำรวจความคิดเห็นของนักการตลาดโมบายล์

· รายงานอื่นๆ ของ Adobe Digital Index

เกี่ยวกับ Adobe Digital Index

Adobe Digital Index จัดพิมพ์ผลการวิจัยเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอลและหัวข้ออื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและอี-คอมเมิร์ซในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ผลการวิจัยอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมที่ผ่านการคัดสรรโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลจากบริษัทต่างๆ กว่า 5,000 แห่งทั่วโลกที่ใช้ Adobe Marketing Cloud เพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์กิจกรรมบนเว็บไซต์ รายงาน Mobile Benchmark Report ประจำปี 2557 และรายงานอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเชิงลึก มีอยู่ที่นี่

เกี่ยวกับ บริษัท อะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์เปอเรทเต็ด
อะโดบีเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยประสบการณ์ดิจิตอล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.adobe.com/sea

กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อกับทีมงานของอะโดบีและบุคลากรด้านครีเอทีฟผ่าน Facebook ได้โดยตรง เพื่อรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข้อมูลอัพเดต และโปรโมชั่นได้ที่ http://facebook.com/AdobeSEA

Tags:

WeChat เปิดตัว WeChat 5.4 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ใช้งาน Android พร้อมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้บน Google Play

WeChat 5.4 สำหรับ Android จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การสื่อสารผ่านโซเชียลของคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วย 4 ฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งรวมไปถึงหน้าจออินเทอร์เฟสรูปแบบใหม่ทันสมัย
เพิ่มความเพลิดเพลินในการใช้งาน WeChat ใช้งานง่ายครบครันในแพลตฟอร์มเดียว ไอคอนที่ใช้งานบ่อยๆ คือ แชท รายชื่อผู้ติดต่อ ค้นหาเพื่อนและประวัติส่วนตัว (ME) จะถูกวางไว้ที่หน้าจอสกรีนหน้าแรก ใช้งานได้ง่ายไม่มีติดขัด

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของเราประกอบด้วย
· บุ๊คมาร์คคั่นข้อความสุดท้ายที่อ่าน: ถ้าหากคุณได้รับข้อความเกิน 10 ข้อความ คุณจะได้รับการแจ้งเตือน “มีข้อความใหม่” เพื่ออ่านข้อความใหม่ทันที

· แท็บนาวิเกชั่นและ “Me” รูปแบบใหม่: หน้าจออินเทอร์เฟสรูปแบบใหม่ จะแสดงผลเป็นแถบหน้าจอ 4 เมนู ซึ่งรวมไปถึงแท็บ “Me” (ประวัติส่วนตัว) ที่จะทำให้คุณปรับตั้งค่าการใช้งานได้รวมถึงตั้งค่าความปลอดภัยบน WeChat ได้อย่างง่ายดาย

· ระบบการค้นหาที่ดีขึ้น: แถบค้นหาข้อมูลที่อัพเกรดใหม่จะทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ง่ายถึงขนาดที่ว่าสามารถค้นหา “tags” ได้

· เชื่อมต่อกับ LinkedIn: เชื่อมต่อกับ LinkedIn เพื่อเพิ่มเพื่อนๆ ในวงธุรกิจมาเป็นเพื่อนกับคุณใน WeChat

อัพเกรด WeChat 5.4 สำหรับ Android ได้แล้ววันนี้!
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ WeChat 5.4 สำหรับ Android และบล็อคโพสต์ ใน Chatterbox

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ญาดา ตันสกุล บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด โทร 02 971 3711 อีเมล์ yada@pc-a.co.th

Tags:

เทรนด์ไมโครต่อยอดนวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
รองรับการใช้งานร่วมกับ VMware NSX
- เทคโนโลยีใหม่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการคุ้มครองระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ -

กรุงเทพฯ, 12 กันยายน 2557 – เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมทั้งฮาร์ดแวร์, เวอร์ชวลไลซ์ และคลาวด์ บริษัทเทรนด์ไมโคร (Trend Micro) (TYO: 4704; TSE: 4704) เปิดตัวโซลูชั่นใหม่สำหรับ VMware environments ที่งาน VMworld 2014 รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มเน็ตเวิร์กเวอร์ชวลไลเซชั่น VMware NSX™ ทั้งนี้ Trend Micro™ Deep Security™ 9.5 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวใหม่ นำเสนอการรักษาความปลอดภัยแบบไม่ใช้เอเจนต์ โดยปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้ VMware NSX และครอบคลุมทั้งส่วนควบคุมความปลอดภัยบนไฟล์และเครือข่าย

การผสานรูปแบบการรักษาความปลอดภัยแบบเวอร์ชวลไลซ์ของ VMware NSX มีการแบ่งโมเดลเป็นส่วนย่อยๆ และมีการตรวจสอบแทรฟฟิกทั้งหมด เข้ากับการควบคุมความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบโดยไม่ใช้เอเจนต์ของ Deep Security รองรับบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงการแบ่งส่วนย่อยอย่างละเอียด การ quarantine และแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์โดยไม่มีการหยุดชะงักในการให้บริการสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นความสามารถที่ไม่มีอยู่ในเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทั่วไปที่ครอบคลุมไฟล์และส่วนรอบนอกเครือข่าย ทั้งนี้ เทรนด์ไมโครจะสาธิตความสามารถใหม่ๆ เหล่านี้ที่ห้องปฏิบัติการทดลองใช้งาน VMware NSX

“เทรนด์ไมโครและวีเอ็มแวร์ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Software-Defined Data Center และโซลูชั่นใหม่ของเรา สำหรับ VMware NSX คือเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยของเรา” มร. วิลเลียม ตัน ผู้จัดการประจำประเทศไทย ภูมิภาคอินโดจีน และฟิลิปปินส์ของเทรนด์ไมโคร กล่าว “ความเชี่ยวชาญของเราในด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ บวกกับความเป็นผู้นำด้านเวอร์ชวลไลเซชั่นของวีเอ็มแวร์ จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความปลอดภัยสูงสุด ความสามารถที่ผสานรวมเข้าด้วยกันของโซลูชั่นระดับชั้นนำนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ”

เทรนด์ไมโครเป็นบริษัทเดียวที่นำเสนอระบบควบคุมความปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ที่ทันสมัย ทั้งในส่วนของโปรแกรมป้องกันมัลแวร์โดยใช้ฐานข้อมูลบนเว็บ, ไฟร์วอลล์แบบโฮสต์, การตรวจจับ/ป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS), การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์, การตรวจสอบบันทึกการใช้งาน และการสแกนเว็บแอพพลิเคชั่น

ที่งาน VMWorld 2014 เทรนด์ไมโครได้สาธิตการสนับสนุนระบบคลาวด์ที่ดียิ่งขึ้นด้วย Deep Security 9.5 ซึ่งประกอบด้วย Smart Agent แบบไดนามิกที่เพิ่มความคล่องตัวในการปรับใช้และเพิ่มความยืดหยุ่น นอกจากนี้ เทคโนโลยี Smart Agent ยังใช้ประโยชน์จากโปรแกรมใหม่สำหรับการตอบสนองอย่างฉับไวต่อการอัพเดตเคอร์เนลของลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในการปรับใช้แบบไดนามิกในปัจจุบัน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยจะไม่ทำให้ธุรกิจของบริษัทชะลอตัวลง พร้อมกันนี้ เทรนด์ไมโครได้เปิดตัวปลั๊กอินสำหรับ VMware vCenter Operations Manager ซึ่งช่วยให้ลูกค้ารับทราบสถานะแบบเรียลไทม์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยครอบคลุมทั้งดาต้าเซ็นเตอร์แบบเวอร์ชวล เรื่อยไปจนถึงการแสดงผลแดชบอร์ด

“ทุกวันนี้ ความปลอดภัยกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับคณะกรรมการบริหารในบริษัทต่างๆ โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากให้กับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อรับมือกับปัญหาการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ฮาเท็ม นากิบ รองประธานอาวุโส ฝ่ายเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของวีเอ็มแวร์ กล่าว “ด้วยการทำงานร่วมกับเทรนด์ไมโคร เรากำลังนำเสนอบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ใช้ประโยชน์จากระบบควบคุมความปลอดภัยในดาต้าเซ็นเตอร์ที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Data Center)”

#

เกี่ยวกับเทรนด์ ไมโคร
บริษัท เทรนด์ ไมโคร ผู้นำระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์ความปลอดภัย มุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกให้ปลอดภัย เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอล นวัตกรรมโซลูชั่นของเราให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลแบบแบ่งระดับชั้น (Layered content security) ในอุปกรณ์พกพา อุปกรณ์ปลายทาง เกตเวย์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบคลาวด์ โซลูชั่นทั้งหมดของเราขับเคลื่อนด้วย Trend Micro™ Smart Protection Network™ ซึ่งเป็นเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทั่วโลกบนระบบคลาวด์ พร้อมการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านภัยคุกคามกว่า 1,200 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trendmicro.co.th

Tags:

ซิสโก้เดินหน้าพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ จับมือไมโครซอฟท์ ร่วมลงทุนด้านวิศวกรรม การตลาด และการขาย
พร้อมนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ

กรุงเทพ – 10 กันยายน 2557: ซิสโก้ประกาศทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการขายและการตลาดเป็นระยะเวลาหลายปีกับไมโครซอฟท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ให้ทันสมัย ด้วยการเร่งการปรับใช้โซลูชั่นแบบครบวงจร
ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในการพัฒนาโซลูชั่น ทั้งซิสโก้และไมโครซอฟต์เริ่มลงทุนอย่างจริงจังในด้านการขาย การตลาด และวิศวกรรม เพื่อผลักดันการทำงานร่วมกันทั่วโลก ควบคู่ไปกับการผนวกรวมเทคโนโลยีในระดับที่ลึกกว่า โดยครอบคลุมตลาดคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัททั้งสองจะมุ่งเน้นการผสานรวมเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น โซลูชั่น Cisco Unified Computing System™ (UCS), ระบบสวิตช์ Cisco Nexus® และ Microsoft Cloud OS รวมไปถึง Windows Server, System Center, SQL Server และ Microsoft Azure
ประเด็นสำคัญ:
ความร่วมมือด้านการตลาด:
ซิสโก้และไมโครซอฟท์ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินแผนการตลาดระยะเวลา 3 ปี โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปดาต้าเซ็นเตอร์ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าองค์กรและผู้ให้บริการ (Service Provider)
ในช่วงปีแรก บริษัททั้งสองจะโฟกัสที่ 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย และมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมในช่วงหลายปีต่อจากนั้น
ซิสโก้และไมโครซอฟท์จะปรับเปลี่ยนโครงการจูงใจสำหรับคู่ค้าให้สอดคล้องกัน เพื่อกระตุ้นการขายโซลูชั่นผ่านช่องทางจัดจำหน่ายร่วม
ทีมงานฝ่ายขายของซิสโก้และไมโครซอฟท์จะทำงานร่วมกันเพื่อบุกตลาดคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ รวมไปถึงโครงการเบื้องต้นที่มุ่งเน้นการโยกย้ายลูกค้าที่ใช้ Windows 2003 ไปสู่ Windows 2012 R2 บนแพลตฟอร์ม Cisco UCS®
โซลูชั่นแบบครบวงจร:
โซลูชั่นแบบครบวงจรจะมุ่งเน้นระบบคลาวด์ภายในองค์กร การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ และ SQL Server 2014
เทคโนโลยีของซิสโก้ที่จะรวมอยู่ในโซลูชั่นดังกล่าว ได้แก่ Cisco® UCS, ระบบสวิตช์ Cisco Nexus, Cisco UCS Manager พร้อมด้วยโมดูลการผนวกรวม System Center และ Cisco PowerTool
โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีของซิสโก้จะประกอบด้วย FlexPod พร้อมด้วยโซลูชั่นของเน็ตแอพ (NetApp) และซิสโก้ สำหรับ EMC VSPEX
ส่วนเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ได้แก่ Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, PowerShell, Microsoft Azure และ SQL Server 2014
Cisco Application Centric Infrastructure และ Cisco InterCloud Fabric จะถูกรวมไว้ในโซลูชั่นที่จะเปิดตัวในอนาคต
คำกล่าวของผู้บริหาร:
· นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และอินโดจีนของซิสโก้
"ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน คาดการณ์ว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง และจะเติบโตมากกว่า 15 เปอเซ็นต์ในปีนี้โดยการผลักดันของการปรับใช้คลาวด์ และความต้องการในการใช้โซลูชั่น Disaster Recovery ผลการวิจัยของฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน ยังแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยมีอัตราการเติบโต 21 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่แล้ว โดยมีรายได้รวมกว่า 1,700 ล้านบาท ขณะที่ผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้ขยับและให้ความสนใจในการเสริมสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ให้แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
“อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความซับซ้อนที่เกิดขึ้นมากมายในดาต้าเซ็นเตอร์ การร่วมมือกันของซิสโก้และไมโครซอฟท์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูป หรือทรานสฟอร์มดาต้าเซ็นเตอร์แบบแบบเดิมๆ และตอนนี้เรากำลังขยายความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับไมโครซอฟท์ รวมถึงด้านการตลาด การขายเชิงรุกระดับโลก และการอินทิเกรทของเทคโนโลยีในเชิงลึกร่วมกันให้กับลูกค้าและคู่ค้า การร่วมมือกันครั้งนี้นอกจากจะช่วยปฏิรูปและปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์แบบแบบเดิมแล้ว ยังช่วยในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโต และเร่งการพัฒนาสู่ระบบคลาวด์"
· นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ลูกค้าองค์กรทั่วทุกมุมโลกต่างก็ไว้วางใจในศักยภาพของไมโครซอฟท์และซิสโก้ในการผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์และศูนย์ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทั้งยังสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันและบริการที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดและมีประสิทธิภาพระดับเอ็นเตอร์ไพร์ส เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต”
เกี่ยวกับซิสโก้:
ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านไอทีที่ช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่างๆสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์และปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดจากการเชื่อมต่อ (connect) ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ซิสโก้ได้ที่ http://thenetwork.cisco.com ผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยพาร์ทเนอร์ของ Cisco Systems International B.V ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือซิสโก้ ซีสเต็มส์ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
วราวอง จงรักษ์
บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
อีเมล์: warawong@pc-a.co.th
โทร: 0 2971 3711

Tags:

สนุกดอทคอมเปิดเวทีค้นหานักข่าวสายพันธุ์ใหม่
กับโครงการ “Sanook! See U Part II: Talent มันส์…..ดันเป็น Reporter”

สนุกดอทคอม เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย ออกค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก เพื่อก้าวมาเป็นนักข่าวสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอล ภายใต้โครงการ “Sanook! See U Part II: Talent มันส์…..ดันเป็น Reporter” โครงการสุดสร้างสรรค์ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ไฟแรงมากความสามารถ ด้วยกิจกรรมการฝึกฝนทักษะและพัฒนาบุคลิกภาพให้โดดเด่น พร้อมก้าวสู่บันไดแห่งการเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพในอนาคต โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสดมูลค่า 100,000 บาทพร้อมโอกาสได้ทำงานกับสนุกดอทคอม และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

นิสิต/นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมประกวดได้ง่ายๆ เพียงถ่ายคลิปวิดีโอโชว์ตัวตนของคุณ ภายใต้หัวข้อ “Reporter แบบฉัน...มัน(ส์) ไม่เหมือนใคร” พกพาความกล้าและจัดเต็มความสนุกในการรายงานข่าวให้เต็มที่
แล้วอัพโหลดคลิปวิดีโอส่งมาที่ www.sanook.com/seeu ซึ่งปีนี้สามารถอัพโหลดได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งหน้าเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์หรือผ่านอุปกรณ์โมบิลิตี้ เชิญร่วมส่งคลิปเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม 2557 พร้อมชวนเพื่อนมาร่วมโหวตให้คะแนนคลิปของคุณผ่านทาง www.sanook.com/seeu และ Sanook Campus Official Account บนแอพพลิเคชั่น WeChat พิเศษ! สำหรับผู้ที่ทำการโหวตมากที่สุดสองอันดับแรก รับไปเลย รางวัลมูลค่ากว่า 2,000 บาท ชื่นชอบคนไหน เชียร์คนไหน ร่วมโหวตกันได้เลย และร่วมเชียร์ติดขอบเวทีได้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การค้า สยาม พารากอน พร้อมรับชมคอนเสิร์ตสุดมันส์ อย่าช้า!! รีบคว้าโอกาสเจ๋งๆ มาไว้ในมือคุณกันเลย!

รับชมตัวอย่างการแบ่งปันประสบการสุดมันส์ จากรุ่นพี่ “Sanook! See U” ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่ www.youtube.com/watch?v=uVy5lO8q4Ac แล้วพกพาความมั่นใจให้เต็มที่ มาสมัครผ่านคลิบวิดีโอโชว์ความสามารถของคุณกันได้เลยวันนี้!

*หมายเหตุ หมดเขตส่งคลิปเข้าประกวดในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 24:00 น. และประกาศผล 24 คลิปที่ผ่านเข้ารอบ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้นเท่านั้น ติดตามการประกาศผลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.sanook.com/seeu