หาคนเข้าทำงาน, หางานให้คนทำ, หาที่ฝึกงาน
Tags:

บริษัท วิสดอมวาสท์ จำกัด (นนทบุรี) www.wisdomvast.com

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดทำ application บนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สารสนเทศทั้งระบบ Android และ iOS รวมทั้งดำเนินงานด้านระบบ Smart TV ให้กับ Samsung เป็นผู้ดูแลระบบ Movie Store ให้กับ AIS รวมทั้งระบบงานในอนาคต ตั้งอยู่ในย่านวงเวียนราชพฤกษ์ ถนนพระรามห้า จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ปริญญาตรี/โท สาขาการออกแบบ, Media Technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจในเรื่อง UI และ UX
- มีทักษะด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน Adobe Photoshop และ Illustrator หรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี
- หากเคยมีประสบการณ์การออกแบบบน smartphone หรือบน Tablet จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าเดินทางเมื่อออกไปพบลูกค้า
• การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
** บรรยากาศการทำงานสบายๆ เป็นกันเอง **

วันและเวลาปฏิบัติงาน:วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 103 หมู่ที่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ตั้งอยู่ใกล้กับห้างเดอะวอล์ค สาขาราชพฤกษ์ วงเวียนพระรามห้า) หรือ ค้นหาเส้นทางจาก http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล คุณกำพล เบอร์ติดต่อ 081-431-6693, 0-2489-4545 หรือ ส่ง resume ,transcript และ portfolio เข้ามาที่ E-mail : hr@wisdomvast.com

Tags:

บริษัท วิสดอมวาสท์ จำกัด (นนทบุรี) www.wisdomvast.com

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดทำ application บนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สารสนเทศทั้งระบบ Android และ iOS รวมทั้งดำเนินงานด้านระบบ Smart TV ให้กับ Samsung เป็นผู้ดูแลระบบ Movie Store ให้กับ AIS รวมทั้งระบบงานในอนาคต ตั้งอยู่ในย่านวงเวียนราชพฤกษ์ ถนนพระรามห้า จังหวัดนนทบุรี

Job Descriptions
• Configuration and deployment of servers.
• Performance monitoring, technical support and trouble-shooting of servers.
• Data integrity, backups, restores and disaster recovery.
• Problem analysis and recovery.
• Technical consultation on projects.

Qualifications
• Bachelor or Master Degree in Computer Science or equivalent experience.
• Linux Certification or equivalent experience required.
• Experience with Streaming Technology is a big plus.
• Server administration experience in a large networked environment is a big plus.
• Strong commitment to customer service.
• Ability to function at a high level in a team environment.
• Excellent written and verbal communication skills.
• Ability to multitask and prioritize work requirements.
• Experience with Linux, Software Security, and Network protocols (TCP/IP).

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าเดินทางเมื่อออกไปพบลูกค้า
• การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
** บรรยากาศการทำงานสบายๆ เป็นกันเอง **

วันและเวลาปฏิบัติงาน:วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 103 หมู่ที่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ตั้งอยู่ใกล้กับห้างเดอะวอล์ค สาขาราชพฤกษ์ วงเวียนพระรามห้า) หรือ ค้นหาเส้นทางจาก http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล คุณกำพล เบอร์ติดต่อ 081-431-6693, 0-2489-4545 หรือ ส่ง resume ,transcript และ portfolio เข้ามาที่ E-mail : hr@wisdomvast.com

Tags:

บริษัท วิสดอมวาสท์ จำกัด (นนทบุรี) www.wisdomvast.com

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดทำ application บนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สารสนเทศทั้งระบบ Android และ iOS รวมทั้งดำเนินงานด้านระบบ Smart TV ให้กับ Samsung เป็นผู้ดูแลระบบ Movie Store ให้กับ AIS รวมทั้งระบบงานในอนาคต ตั้งอยู่ในย่านวงเวียนราชพฤกษ์ ถนนพระรามห้า จังหวัดนนทบุรี

Job Descriptions
• ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บนพื้นฐานแนวคิดรูปแบบ MVC (Model-View-Controller)
• ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบและตรวจสอบระบบให้ตรงตามความต้องการ
• ประสานงานและทำงานอย่างเป็นระบบ
• รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด

Qualifications
• เป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์
• อายุระหว่าง 22 - 32 ปี เพศหญิง / เพศชาย
• จบปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering, ICT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีพื้นฐานในการเขียนและออกแบบเว็บไซต์ เข้าใจหลักการพื้นฐานโครงสร้างภาษาโปรแกรมมิ่งแบบ Object-Oriented Programming (OOP)
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้ (อ่าน เขียน และพูด)
• บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
• กระตือรือร้น คล่องตัว มุ่งมั่นในผลสำเร็จของงานสูง รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เอาใจใส่งานเต็มความสามารถ
• ใฝ่เรียนรู้ และศึกษาเทคโนโลยีใหม่เสมอ เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ
• มีพื้นฐานในการเขียน JAVA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าเดินทางเมื่อออกไปพบลูกค้า
• การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
** บรรยากาศการทำงานสบายๆ เป็นกันเอง **

วันและเวลาปฏิบัติงาน:วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 103 หมู่ที่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ตั้งอยู่ใกล้กับห้างเดอะวอล์ค สาขาราชพฤกษ์ วงเวียนพระรามห้า) หรือ ค้นหาเส้นทางจาก http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล คุณกำพล เบอร์ติดต่อ 081-431-6693, 0-2489-4545 หรือ ส่ง resume ,transcript และ portfolio เข้ามาที่ E-mail : hr@wisdomvast.com

Tags:

[ ด่วน!! ] หาเพื่อนร่วมงาน IT ตำแหน่งเหล่านี้ ‪#‎เริ่มงานได้เร็วยิ่งดี‬!! ^_^
* ต้องการ Web Designer, C#/ASP .Net Dev, PM, PHP Dev, Java Dev, QA, Senior QA, Business Analyst, Scrum Master
* เราบริษัท IT รุ่นใหม่ ‪#‎เงินดี‬ ‪#‎เครื่องมือสมัยใหม่‬ ‪#‎ออฟฟิซใกล้‬ BTS/MRT!!
* ประสบการณ์มากน้อยก็รับ!! :) ดูเวปบริษัทเราที่ http://soilfish.co หรือ https://www.facebook.com/soilfish.co
* ส่ง CV + เงินเดือนปัจจุบัน -> Facebook's inbox หรือ contact@soilfish.co รีบเลย!!

Tags:

[ ด่วน!! ] หาเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง Web Designer หลายคน!! ‪#‎เริ่มงานได้เร็วยิ่งดี‬!! ^^
* เราบริษัท IT รุ่นใหม่ ‪#‎เงินดี‬ ‪#‎เครื่องมือสมัยใหม่‬ ‪#‎ออฟฟิซสาธรใกล้‬ BTS
* ประสบการณ์มากน้อยก็รับ!! ^
^ ดูเวปบริษัทเราที่ http://soilfish.co หรือ https://www.facebook.com/soilfish.co
* ส่ง CV + เงินเดือนปัจจุบัน -> Facebook's inbox หรือ contact@soilfish.co รีบเลย!!

Tags:

บริษัท Bangkok Elite Marketing เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
สามารถดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ www.bangkokelitemarketing.com

รับสมัคร..
Sales (Marketing) 2 ตำแหน่ง
Sales (IT + Web) 1 ตำแหน่ง
Account Executive (Marketing) 1 ตำแหน่ง
Digital Creative 1 ตำแหน่ง
Strategic Planner 2 ตำแหน่ง
Web Developer 2 ตำแหน่ง
Senior Content Writer 1 ตำแหน่ง
Web Designer 1 ตำแหน่ง

ติดต่อ:
Marketing Manager: Nattida Wedsuban (K'Patty)
Mobile: +66910102415
Email: HR@BangkokEliteMarketing.com
www.bangkokelitemarketing.com

Tags:

Asapatana

เป็นบริษัททำเว็บไซต์ที่เน้นคุณภาพและความเป็นมืออาชีพเป็นสำคัญ เรามุ่งเน้นกระบวนการขั้นตอนให้งานออกมาดีที่สุดเท่านั้น เรามีความใฝ่ฝันที่จะเปลี่ยนวงการการทำเว็บของเมืองไทยตลอดไป เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและสวยงาม แต่เราก็ไม่ลืมความสนุกในการทำงาน เป็นกันเองจริงๆ นะ
เพราะเราเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพ ไม่จำเป็นต้องทิ้งความสนุกขี้เล่น ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงาน

สิ่งที่จะได้รับ
- มาตรฐานการทำงานในระดับนานาชาติ
- ทำงานอย่างมีระบบ
- ความเป็นมืออาชีพ
- ความสามารถการเขียนโปรแกรม
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
- พัฒนาเว็บไซต์ด้วย php
- ดูแลควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือตัวเองอยู่เสมอ
สไตล์และบรรยากาศการทำงาน
- ทำงานเป็นกันเอง ทำงาน 5 วัน ( วันจันทร์ - วันศุกร์)
- ทุกวันสามารถแต่งกายอย่างไรก็ได้
- ทำงานเป็นขั้นตอนมีมาตรฐาน
งานสบาย ไม่เครียด แค่รักษากำหนดเวลา

Office อยู่ที่ BTS พญาไท
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ส่ง Resume เข้ามากันนะที่ hello@asapatana.com :)

Tags:

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด
*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***
PromptNow contact information
Url: www.promptnow.com
E-mail: jetnavit@promptnow.com / hr@promptnow.com
Tel: 02 278 9276 # 2527 / 083 - 842 8534
Line: HR PromptNow
FB: HR PromptNow

Tags:

TechSpace เป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีด้าน Business Application, ให้คำปรึกษาด้านไอที (IT consulting), ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure design) รวมถึงการติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (implementation and support) ให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย TechSpace ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์ ในปี 2005 TechSpace เติบโตขึ้นจนเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ในสายงานธุรกิจไอที เรานำเสนอความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ ลูกค้าของเราเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพงานไอทีจากประสบการณ์เพื่อให้คุณธุรกิจของคุณ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
TechSpace รับสมัคร IT Support 4 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
• ประสบการณ์ 1-5 ปี
• บุคลิกดี มีไหวพริบดี
• ชอบเรียนรู้ มีความขยัน อดทนแต่แรงกดดัน
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร:
ติดต่อ บริษัท เทคสเปซ จำกัด
1112/110/111 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์ 02-381-9073 คุณขวัญ
เบอร์ 02-381-9073 -4 # 301 คุณศิริวรรณ

Tags:

TechSpace เป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีด้าน Business Application, ให้คำปรึกษาด้านไอที (IT consulting), ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure design) รวมถึงการติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (implementation and support) ให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย TechSpace ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์ ในปี 2005 TechSpace เติบโตขึ้นจนเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ในสายงานธุรกิจไอที เรานำเสนอความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ ลูกค้าของเราเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพงานไอทีจากประสบการณ์เพื่อให้คุณธุรกิจของคุณ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
TechSpace รับสมัคร IT Support 4 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
• ประสบการณ์ 1-5 ปี
• บุคลิกดี มีไหวพริบดี
• ชอบเรียนรู้ มีความขยัน อดทนแต่แรงกดดัน
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร:
ติดต่อ บริษัท เทคสเปซ จำกัด
1112/110/111 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์ 02-381-9073 คุณขวัญ
เบอร์ 02-381-9073 -4 # 301 คุณศิริวรรณ

Tags:

รับสมัครฟรีแลนซ์ Java Programmer
พัฒนางาน Jasper Report, J2EE
รับสมัครฟรีแลนซ์รักการเขียนโปรแกรม ชอบความท้าทาย และชอบลองอะไรใหม่ๆ โดยมีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนา Jasper Report

สามารถเริ่มงานได้ทันที
หากสนใจสามารถส่งผลงานมาได้ที่ admin@truetime.co.th

Tags:

เว็บไซต์บริษัท : Code Gears Co., Ltd.

Code Gears Co., Ltd. บริษัทซอฟแวร์ ที่พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานมัลติมีเดียเป็นหลัก พัฒนาโปรแกรมให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ โดยมีสินค้าหลักอยู่ที่ Mobile, Facebook และ Touchscreen Application รวมเนื่องด้วยการขยายตัวของฐานลูกค้าทำให้ บริษัท โค้ดเกียร์ จำกัด มีความต้องการขยายทีมงานจำนวนมาก ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Android Programmer

Responsibility

 • พัฒนาโปรแกรมตามโครงการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานระหว่าง กราฟฟิกดีไซด์ โปรเจคโค เพื่อให้ได้งานที่ดีและถูกต้องตรงตามลูกค้าต้องการ
 • รวบรวมความคิด ร่วมกับ กราฟฟิกดีไซด์ เซล เพื่อคิดงานไปเสนอให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ที่ได้พัฒนาขึ้น

Qualification

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมบน Android
 • มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม และสามารถส่งผลงานตัวอย่างให้ดูพร้อมใบสมัครได้
 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การพัฒนาเกม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Programmer

Responsibility

 • พัฒนาหน้าเวปไซด์ด้วย HTML CSS Javascript ได้อย่างถูกต้อง
 • ประสานงานระหว่าง กราฟฟิกดีไซด์ โปรเจคโค เพื่อให้ได้งานที่ดีและถูกต้องตรงตามลูกค้าต้องการ
 • รวบรวมความคิด ร่วมกับ กราฟฟิกดีไซด์ เซล เพื่อคิดงานไปเสนอให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ที่ได้พัฒนาขึ้น

Qualification

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพัฒนาเวปไซด์ด้วย HTML CSS Javascript
 • มีประสบการณ์การพัฒนาเวปไซด์ และสามารถส่งผลงานตัวอย่างให้ดูพร้อมใบสมัครได้
 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่ง Resume ได้ที่ Chet.C@CodeGears.co.th หรือโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณเชษฐ์ 085-115-3030

Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 และ ISO 29110 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

Programmer จำนวน 3 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณทำงาน 1 – 3 ปี (ตำแหน่ง Programmer) , ประสบการณทำงาน 3 ปี ขึ้นไป (ตำแหน่ง Senior Programmer)
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ C# , HTML, XML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยติดต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นอย่างดี
•มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.coom
web site : www.interset.co.th

Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 และ ISO 29110 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังนี้

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) จำนวน 2 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้
•สามารถเขียน E-R Diagram ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ Normalize ได้เป็นอย่างดี
•มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ออกแบบระบบฐานข้อมูล
•มีความรู้และความเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ
•สามารถติดตั้ง Config และแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.com
web site : www.interset.co.th

Tags:

Nanameue is a Japanese startup company specialized in mobile application development. Our applications are ranked in top 50 in Social Networking categories of Japanese iTunes store. We also backed by notable venture capitals in Japan.

Job Description

We are seeking a prominent Ruby on Rails web developer who knows a way around Rails especially a backend part likes API system but you also expected to know a way around ReactJS/AngularJS, HTML, and CSS. You should also know some basic DevOps especially for AWS infrastructures as well as be good at test specs. You can get things done quickly and coding styles are clean.

Our backend servers for mobile applications got ~80-100k requests per minutes hosted over 80 servers across AWS services. You will be a main contact for Mobile Developers to create and change API system per business needs. We are young people making a different in social networking field in Japan.

Requirements

 • 2+ years with Ruby on Rails
 • 3-4+ years with any web development languages/framework using OOP
 • RDBMS especially MySQL and PostgreSQL
 • Good at API concept and design.
 • Redis
 • HTML / CSS know how to put thing together when designers send you a resource.
 • Strong analytic skills
 • Can communicate fluently in English
 • Fun!
 • DevOps experiences on AWS stack is a big plus.
 • Can communicate in Japanese/any 3rd language is a plus.

We we are offering

 • Competitive Salary 300,000-365,000JPY (Upper bound can easily be more if you are real good)
 • Social Security Insurance and Pension
 • We will help you settle down e.g. find the apartment and etc.
 • First airfare to Tokyo is on us
 • We pay for train ticket
 • Free Thursday Lunch
 • 10,000JPY budget for books, 5,000JPY for paid apps, 30% (max 10,000JPY) for Health (Fitness/etc.), 50% of phone bill (max 50,000JPY a year), 10,000JPY in language education every month (These are in beta and can be removed at anytime)
 • Lot of challenges and opportunities to grow.

If you are interested or know some people, please send your resume and some example code to ton@nanameue.jp

Tags:

ตำแหน่ง
Business Analyst
ผู้วิเคราะห์ระบบงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถอธิบายให้ Programmer หรือ User เข้าใจงานได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
• สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, สามารถออกแบบแผนภาพ UML และจัดทำเอกสาร Proposal เพื่อทำเสนอแก่ลูกค้าได้
• สามารถเขียน Test Case และ Test Script และสรุปผลการทดสอบได้
• มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• สามารถเดินทางนอกสถานที่ได้ (กรุงเทพ, ปริมณฑล)

เวลาทำงาน: 09:00 – 18:00 น.
วันปฏิบัติงาน:
• วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี ทำงานที่ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ
• วันศุกร์ ทำงานที่ บริษัท คินอฟ อินโนเวทีฟ สำนักงานใหญ่ ถนนชิดลม

ขอบเขตงาน
1. ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานและความคาดหวังจาก requirement ของลูกค้า
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3. ประสานงานกับทีม Developer เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบ
4. ทำเอกสาร (Documentation) ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบงาน
5. ทดสอบระบบและสรุปผลการทดสอบให้กับทีมพัฒนา

ตำแหน่ง
Mobile Developer iOS / Android

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android อย่างน้อย 1 ปี
• มีความรู้ทางด้าน UX/UI สามารถออกแบบและเสนอแนะให้กับทาง Designer ได้
• มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP POST/GET, ใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบ SQLite และสามารถใช้งาน JSON, XML ได้
• สามารถประยุกต์ใช้ Library ต่างๆ หรือสามารถพัฒนา Custom View ได้
• สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี
• สามารถเดินทางนอกสถานที่ได้ (กรุงเทพ, ปริมณฑล)

เวลาทำงาน: 09:00 – 18:00 น.
วันปฏิบัติงาน:
• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ทำงานที่ บริษัท คินอฟ อินโนเวทีฟ สำนักงานใหญ่ ถนนชิดลม

ขอบเขตงาน
1. พัฒนา Mobile Application และ Tablet Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ทำงานเป็นทีมร่วมกับนักพัฒนาอื่นๆ และประสานงานกับทีมผู้เกี่ยวข้องต่างๆ (ทีมพัฒนาเว็บ ทีมออกแบบ)
3. ดูแล แก้ไข และปรับปรุง Application ที่พัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง และสามารถประเมินความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมระยะเวลาการจัดทำได้อย่างเหมาะสม

ตำแหน่ง
Web Developer PHP/.Net C#

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP หรือ .Net (C#)
• มีความเข้าใจเรื่อง MVC architectural pattern, Object-Oriented และ Web service
• มีประสบการณ์ในการใช้ Framework ของ PHP เช่น Codeigniter , Laravel หรือ .net MVC 4 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย
• มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย angular js, jquery, html 5, css 3, bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี
• สามารถเดินทำงนอกสถำนที่ได้ (กรุงเทพ, ปริมณฑล)

เวลาทำงาน: 09:00 – 18:00 น.
วันปฏิบัติงาน:
• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ทำงานที่ บริษัท คินอฟ อินโนเวทีฟ สำนักงานใหญ่ ถนนชิดลม

ขอบเขตงาน
4. พัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ทำงานเป็นทีมร่วมกับนักพัฒนาอื่นๆ และประสานงานกับทีมผู้เกี่ยวข้องต่างๆ (ทีมพัฒนาเว็บ ทีมออกแบบ)
6. ดูแล แก้ไข และปรับปรุง Application ที่พัฒนาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง และสามารถประเมินความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมระยะเวลาการจัดทำได้อย่างเหมาะสม

ติตต่อ
สนใจตำแหน่งงานกรุณาติดต่อ
คุณนัยณัติ สิงห์สู่
อีเมล naiyanat.s@kinofinnovative.com เบอร์ติดต่อ 080-088-1618

Tags:

บริษัท Omise เป็นผู้ให้บริการ payment gateway ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อมีเป้าหมายจะเป็นบริการรับชำระบัตรเครดิตที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากที่สุด (อ่านบทสัมภาษณ์ใน Blognone, ข่าวระดมทุน Series A, ข่าวระดมทุน Expansion Round) เราเป็นสตาร์ตอัพทีมนานาชาติ ทำงานกันแบบสบายๆ ปราศจากมาตรการอันแสนน่าจุกจิกตามภาพลักษณ์เดิมๆ ของบริษัทการเงิน ออฟฟิศในประเทศไทยเราอยู่กลาง CDC และมีออฟฟิศญี่ปุ่นอยู่กลางย่านชุมชนของเขตชิบูย่าในโตเกียว

เพื่อรองรับการขยายตัวให้สมดุลกับความต้องการที่มากขึ้นของตลาด เราต้องการจะเปิดรับสมัคร PHP developer ในลักษณะ full-time โดยไม่เกี่ยงคุณสมบัติว่าจะเป็น junior หรือ senior หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาในส่วนต่อขยายให้แก่แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้การเปิดรับบัตรเครดิตออนไลน์สามารถทำได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
PHP developer

 • รับผิดชอบในการพัฒนาส่วนต่อขยายให้กับระบบช็อปปิ้งคาร์ทโอเพ่นซอร์สต่างๆ
 • ร่วมพัฒนา user interface ให้แก่โปรดัคส์ของ Omise
 • ร่วมพัฒนาไลบราลี่เพื่อเชื่อมต่อกับ Omise Payments
 • ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโอเพ่นซอร์สโปรเจคที่คุณชื่นชอบ
 • และอีกมากมายที่เรายังบอกไม่ได้ในขณะนี้

Benefits

 • ฐานเงินเดือนที่คุณต้องยิ้มเมื่อได้ยิน
 • ได้ร่วมงานกับ developer จากหลากหลายสัญชาติใน Omise
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรและส่งเสริมการให้เกิดการเรียนรู้
 • MacBook Pro รุ่นล่าสุด สำหรับใช้ในการพัฒนาและอื่นๆ
 • ประกันสังคมและประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 • ตู้เย็นที่เต็มตราบใดที่มันไม่หมด (ฮั่นแน่​)
 • กาแฟและแซนด์วิชโดยสุดยอดเชฟประจำ Omise
 • ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในบริษัท startup ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทย

Location

เราอยู่ใน Crystal Design Center (พิกัด) (J209-210) บริเวณใกล้เคียงกับธนาคารเกียรตินาคินและ MaxValu Tanjai แน่นอนว่าด้วยความที่เราอยู่ใน CDC เราย่อมมีปาร์ตี้เป็นครั้งคราว :-)

Apply

สามารถส่งอีเมลล์แสดงความสนใจไปยัง jobs@omise.co พร้อมเขียนแนะนำตัวสั้นๆ ว่าคุณชอบและทำอะไรอยู่

ป.ล. ผู้โพสรับสมัครงานเป็น 1 ใน dev ถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหน ถามได้นะครับ

Tags:

TechSpace เป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีด้าน Business Application, ให้คำปรึกษาด้านไอที (IT consulting), ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure design) รวมถึงการติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (implementation and support) ให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย TechSpace ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์ ในปี 2005 TechSpace เติบโตขึ้นจนเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ในสายงานธุรกิจไอที เรานำเสนอความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ ลูกค้าของเราเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพงานไอทีจากประสบการณ์เพื่อให้คุณธุรกิจของคุณ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
TechSpace รับสมัคร IT Support 4 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
• ประสบการณ์ 1-5 ปี
• บุคลิกดี มีไหวพริบดี
• ชอบเรียนรู้ มีความขยัน อดทนแต่แรงกดดัน
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร:
ติดต่อ บริษัท เทคสเปซ จำกัด
1112/110/111 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์ 02-381-9073 คุณขวัญ
เบอร์ 02-381-9073 -4 # 301 คุณศิริวรรณ

Tags:

TechSpace เป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีด้าน Business Application, ให้คำปรึกษาด้านไอที (IT consulting), ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure design) รวมถึงการติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (implementation and support) ให้กับองค์กรต่างๆ มากมาย TechSpace ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์ ในปี 2005 TechSpace เติบโตขึ้นจนเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ในสายงานธุรกิจไอที เรานำเสนอความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ ลูกค้าของเราเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพงานไอทีจากประสบการณ์เพื่อให้คุณธุรกิจของคุณ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
TechSpace รับสมัคร IT Support 4 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
• ประสบการณ์ 1-5 ปี
• บุคลิกดี มีไหวพริบดี
• ชอบเรียนรู้ มีความขยัน อดทนแต่แรงกดดัน
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร:
ติดต่อ บริษัท เทคสเปซ จำกัด
1112/110/111 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์ 02-381-9073 คุณขวัญ
เบอร์ 02-381-9073 -4 # 301 คุณศิริวรรณ

Tags:

ขอเชิญร่วมงาน "Technology Consultants and Developers
Walk-in Recruitment Day"

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
สถานที่ : บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ชั้น 29 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (MRT สถานีลุมพินี ทางออกที่1)

สำหรับท่านที่สนใจร่วมงาน สามารถส่ง resume ของท่านมาได้ที่ FWG_recruitment@freewillsolutions.com โดยระบุหัวข้อ "Apply for walk-in recruitment Day"

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02)679 8556 ต่อ 153.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา ที่ http://www.freewillsolutions.com