หาคนเข้าทำงาน, หางานให้คนทำ, หาที่ฝึกงาน
Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 และ ISO 29110 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

Programmer จำนวน 3 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณทำงาน 1 – 3 ปี (ตำแหน่ง Programmer) , ประสบการณทำงาน 3 ปี ขึ้นไป (ตำแหน่ง Senior Programmer)
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ C# , HTML, XML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยติดต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นอย่างดี
•มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.coom
web site : www.interset.co.th

Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 และ ISO 29110 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

Programmer จำนวน 3 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณทำงาน 1 – 3 ปี (ตำแหน่ง Programmer) , ประสบการณทำงาน 3 ปี ขึ้นไป (ตำแหน่ง Senior Programmer)
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ C# , HTML, XML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยติดต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นอย่างดี
•มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.coom
web site : www.interset.co.th

Tags:

M Vision Co.,Ltd.

Our Company is the premier mobile content group of media creative publisher business leader in Thailand. We was founded in 2001.

The company started by being in a publishing business introduced magazine called “WHATPHONE”

And part of our experience, the company quickly became the top digital and multimedia publisher in Thailand with leading Online Media specialize, Event agency, Planning marketing campaigns and other valuable service.

http://www.whatphone.tv

http://www.thailandmobileexpo.com/2015hi-end/th/

—————

Senior Software Mobile Developer (Android,iOS)

Responsibilities

 • Developing software application on (Android or iOS) mobile platform
 • Researching new technologies
 • Typically working on one or more than one project at a time.
 • Work with team mates on multi-person tasks and integrate
 • Drive to meet schedule commitments.
 • Translating technical requirements into application code and modules and may be responsible for writing design specifications.

Qualifications

 • Bachelor Computer Engineering/Science or appropriate related discipline
 • 3–5 years developing software on (Android or iOS) Mobile Device.
 • strong OO concept
 • knowledge in JSON, XML, REST API
 • Experience with source control such as GIT
 • Experience with Android studio , Gradle would be a plus
 • Experience with Linux/Unix/MacOsx/Apache Tomcat/Jersey would be a plus
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Must have a can-do self-starter attitude.
Tags:

SmartSoftAsia Co.,Ltd

Smartsoftasia Co, Ltd. is a young energetic startup company. We proficiently build web-based software application, mobile application, and any modern software. Moreover, we bring innovative idea and cutting-edge technology into business of our customers. Our perspective is to provide beautiful UI with exhaustively focus on user experience. At the moment, we are planning to expand our development team and seeking for talented developers to join us.

Requirement (Experience/Qualification)
- Bachelor’s Degree in Information Technology, computer Science or related
- Fresh graduated are welcome
- Advanced knowledge in OO language
- Ruby On Rails is a plus
- Experience with MYSQL database
- Experience with TDD is a plus
- Thai nationality only

We are looking for a Ruby on Rails developers ( Junior / Senior )
Junior should have some experience of web development.
Senior should have deep understanding of Ruby on Rails,
Web development, js, DBMS
Experience in AngularJS is a plus!

We offer:

Competitive salary (depend on experience)
Great working environment
Agile methodology
Flexible hours
Multinational culture
Convenient office location (BTS/MRT Asoke)

If you are interested, please send us your resume + portfolio + github profile to info@smartsoftasia.com

Tags:

บริษัทไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายละเอียดงาน:

 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. มีประสบการณ์ด้าน E-commerce และ Magenter
 3. สามารถดูแลระบบ e-Commerce ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถดูแล ปรับปรุงและแก้ไขระบบ e-Commerce ได้
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Magento จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความสามารถในการพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications):

• Bachelor's degree or higher in Information Technology/MIS/eCommerce or related field
• Minimum of 2 - 3 years PHP web development experience
• Competent with PHP object-oriented programming & MVC applications, MySQL-based database concepts
• Solutions-oriented thinking and preoccupation with staying on top of industry trends and technologies

เงินเดือน (Salary): 25,000 baht - 35,000 baht + (พิจารณาตามประสบการณ์)

รูปแบบงาน: งานประจำ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 333/3 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วิธีการรับสมัคร: สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คุณกวีวงศ์ - คุณตั๊ก)
โทร.0-2513 4222 เบอร์มือถือ 095-9844-268
หรือสมัครผ่านทาง E-mail: hrm.wiwiwi@gmail.com

Tags:

Cube SoftTech Co., Ltd. is an innovative, high-quality software development company. We are a professional company focused on IT consulting, web application development & integration. Our services cover every aspect of web/mobile software development, from start to finish. From one off projects to a fully outsourced development team.

We specialize in providing: Custom Software Solutions in design, development & management, e-business consultation & execution, and Internet technology. Professional IT Staff Outsourcing Services.

Position : Java Developer

Qualifications:

 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา web application ด้วย Java Technology
 • หากมีความรู้ด้าน Struts, Spring, Hibernate framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถพูดคุยติดต่องานกับลูกค้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานประจำที่ออฟฟิศและไซต์งานของลูกค้าได้
--------------------------------------------

สวัสดิการ:-

 • ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง, OT
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • สนับสนุนค่าสอบ certificate
 • วันหยุด, ลาพักร้อน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • สนับสนุนการฝึกอบรม ทั้ง soft skill และ technical skill

ผู้สนใจ ส่ง resume มาที่อีเมล hr@cubesofttech.com

Cube SoftTech Co., Ltd.
เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 15
สำนักงานเลขที่ 1505 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ติด Bts ศาลาแดง และ Mrt สีลม)
โทร. 091 557 7578, 092 023 8757

www.cubesofttech.com

Facebook

Tags:

Cube SoftTech Co., Ltd. is an innovative, high-quality software development company. We are a professional company focused on IT consulting, web application development & integration. Our services cover every aspect of web/mobile software development, from start to finish. From one off projects to a fully outsourced development team.

We specialize in providing: Custom Software Solutions in design, development & management, e-business consultation & execution, and Internet technology. Professional IT Staff Outsourcing Services.

Position : Dot NET Developer

Responsibilities:

 • Development of UI, Business logic and database connectivity.
 • Adhering the industry and coding standards with appropriate validation and comments.
 • Preparing deliverable packages and performing appropriate versioning and configuration control.
 • Providing packages for bug fixes. Creating release notes.

Qualifications :-

 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application ด้วย C#.NET, VB.NET และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถพูดคุยติดต่องานกับลูกค้าได้

สวัสดิการ:-

 • ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง, OT
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • สนับสนุนค่าสอบ certificate
 • วันหยุด, ลาพักร้อน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • สนับสนุนการฝึกอบรม ทั้ง soft skill และ technical skill

ผู้สนใจ ส่ง resume มาที่อีเมล hr@cubesofttech.com

Cube SoftTech Co., Ltd.
เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 15
สำนักงานเลขที่ 1505 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ติด Bts ศาลาแดง และ Mrt สีลม)
โทร. 091 557 7578, 092 023 8757

www.cubesofttech.com

Facebook

Tags:

MAQE is a small and growing group of friends based in Bangkok.

We believe in being honest. We believe that happy people do great work. And most of all, we believe in doings things the right way.

We work hard to hand-craft our work inside and out because we want to proud of our achievements and for our clients to appreciate this effort and benefit from it.

Skills we need

 • 2+ years experience.
 • Strong project management skills.
 • Good Thai and English language skills (spoken & written).
 • Have exposure to a spectrum of clientele, ranging from enterprise to small businesses, and Thai to international.
 • Have a general understanding of web/mobile development.
 • Certification PMI/SCRUM Alliance highly desireable.
 • Able to use a range of online or desktop tools such as MS Project, JIRA Agile, MindManager/XMind, Balsamiq, Invisionapp or other tools.
 • Strong analytical skills along with MS Excel/Google Doc spreadsheets and Google Analytics or other similar tools.
 • Willingness to share & learn new skills.

Nice to haves

 • Experience of digital project management, ideally with international and Thai clients.
 • Can manage not just projects but also provide project leadership to multidisciplinary teams.
 • Experience in client management & communications.
 • Enjoys client handling and talking to clients; with diplomatic confidence and assertiveness when required.
 • Ability to proactively identify, solve and manage project problems, issues and risks.
 • Honesty; guts to say "I don't understand, please explain".
 • Good Thai and English language skills (spoken & written).

About you

Whatever your age, gender, or ethnicity, we know you love what you do. And that’s really what’s most important. But in addition to that, we’re also looking for the following:

 • Manage project schedules and budgets ensuring we deliver on time and on budget.
 • Use a combination of agile techniques to ensure a fluid project delivery environment.
 • Manage clients and their expectations whilst delivering projects at the highest quality/value possible.
 • Participate in client meetings as well as find opportunities to maintain these customer relationships.
 • Get involved in projects for early discussions to contract negotiations, ending with project delivery.
 • Manage internal project reporting using project dashboard, issue / risk registers as needed, and other Project Management tools & processes as required.

What we offer

 • Competitive salaries plus bonus scheme every 6 months
 • Office right next to Ploenchit BTS
 • 27” iMacs OR MacBook Air + Dell 24" Screen, Fibre and VDSL Internet
 • Free drinks / snacks / fruit at work, free beer on Fridays
 • Relaxed atmosphere, little to no overtime
 • Lots creative freedom and responsibility
 • 1 day a week remote working (after probation)
 • Flexible start dates

How to apply

Email everything to recruit@maqe.com. Please include the following information:

 • Create a 1-page cover letter. Please keep it personal. We’d like to know who you are, how you applied your skills in previous jobs and what you are like.
 • Attach a short resume/CV of no more than two (2) pages long

Successful interview candidates will be asked to come in to meet our team and work on a 1 hour demo project exercise.

www.maqe.com

MAQE on Facebook

MAQE on Steam

Tags:

+++ ปลดปล่อยพลังความคิด สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ให้ใช้งานง่าย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิคะ +++

บริษัท โกลบอลไลซ์ ซีสเต็ม โซลูชั่น จำกัด

*** ประกาศรับสมัครพนักงาน ***
1.โปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง
ภาษาที่ใช้ในการเขียน ASP.net
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน Dev.
ฐานข้อมูล SQL
ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
2.ผู้จัดการการตลาด 1 ตำแหน่ง
3.พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

** สวัสดิการของบริษัท **
1. ค่ารักบริษัท
2. สวัสดิการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3. เบี้ยประกันอุบัติเหตุ
4. ค่า Special Bonus
5. ค่าคอมมิสชั่น
6. โบนัส
7. เบี้ยเลี้ยงกรณีออกนอกสถานที่
8. ค่าอาหาร ค่ารถ
9. ค่าตำแหน่ง
10. ค่าความสามารถ

Tags:

About Company
ทางบริษัทเป็นบริษัทE-Commerce บริหารโดยคนต่างชาติมีสินค้าเป็น product คือ แอร์และกล้อง CCTV ทางบริษัทได้ขยายธุรกิจใหม่เป็นE-commerce custom print products ต้องการบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมาเป็นส่วนร่วมกับทางบริษัท
Job Description
1. ออกแบบเว็บไซต์ประเภทชอปปิ้งออนไลน์ E-Commerce
2. เชี่ยวชาญ HTML, JS, CSS, JQuery framework
3. ดูแลระบบ CMS ให้กับทางบริษัท (ทางบริษัทใช้ Wordpress)
4. มีประสบการณ์ด้าน UI/UX บ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สนใจงานด้าน design เว็บไซต์
6. สามารถทำ manual testเป็นบางครั้ง
7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
Location
BTS อารีย์
Salary
45k-70k
*มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
Contact
Yot Anonglekha เบอร์ 081-557-3777
หรือส่ง resume มาที่ yot.a@gummybear.asia

Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 และ ISO 29110 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

Programmer จำนวน 3 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณทำงาน 1 – 3 ปี (ตำแหน่ง Programmer) , ประสบการณทำงาน 3 ปี ขึ้นไป (ตำแหน่ง Senior Programmer)
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ C# , HTML, XML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยติดต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นอย่างดี
•มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.coom
web site : www.interset.co.th

Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 และ ISO 29110 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

Programmer จำนวน 3 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ประสบการณทำงาน 1 – 3 ปี (ตำแหน่ง Programmer) , ประสบการณทำงาน 3 ปี ขึ้นไป (ตำแหน่ง Senior Programmer)
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ C# , HTML, XML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
•มีความรู้ เขียนภาษา ในการพัฒนาและออกแบบระบบโดยติดต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นอย่างดี
•มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.coom
web site : www.interset.co.th

Tags:

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด
PromptNow contact information

Url: www.promptnow.com

E-mail: jetnavit@promptnow.com / hr@promptnow.com

Tel: 02 278 9276 # 2527 / 083 - 842 8534

Line: HR PromptNow

FB: HR PromptNow

Tags:

EXZY Company Limited

***บทสัมภาษณ์ลง Blognone ล่าสุดของทีมเราครับ

เป็นบริษัทที่ผลิตผลงานด้านเทคโนโลยีโดยมีแนวคิดเรื่อง Innovation และ Design เป็นองค์ประกอบสำคัญ ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการสร้างโปรดักส์ตั้งแต่การคิดไอเดีย ออกแบบคอนเซ็ปต์ และลงมือทำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทุกคนในทีมมีความเชื่อมั่นออกสู่ตลาด โดยสถานที่ทำงานของเราอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีรัชดา

ผลงานล่าสุดตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอยู่ใน AIS Shop ครับตาม link นี้เลยครับ ผลงานบางส่วนของ EXZYและตอนนี้มีผลงานใหม่ๆออกมาอีกหลายตัวครับที่ยังไม่ได้อัพเดต

ตอนนี้เราเปิดรับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาต่างๆ หลายอัตราครับ ( ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานด้วย )

==========================================================================

1. Web Developer(s) เนื้องานจะเกี่ยวข้องกับการเขียน Front End เยอะหน่อยและใช้เทคโนโลยี Angular.js (ส่วนใหญ่งานจะเป็นลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง

 • เข้าใจและพัฒนาเทคโนโลยีฝั่ง Frontend side ได้ เช่น HTML5, Javascript, etc
 • รู้จักและเรียนรู้เทคโนโลยีฝั่ง Backend
 • ทำงานเป็นทีมได้
 • พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอ

2. Mobile Developer(s) เนื้องานจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ Mobile App ทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและลูกค้าองค์กร

 • มีทักษะโปรแกรมมิ่งที่ดี
 • ชอบอ่านฟีดข่าวเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ยิ้มสู้ เมื่อรู้ว่าเจอสิ่งท้าทาย
 • ติดตามข่าวสารและพร้อมเรียนรู้ทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น MEAN STACK, Cloud Platform, Application Development Tools ใหม่ๆ เป็นต้น
 • กล้าออกความเห็นของตัวเอง แต่พร้อมรับฟังความเห็นต่างและหาทางออกร่วมกันกับทีมงาน
  -เข้าร่วมงานครั้งแรกจะมีการ train android ครับ

ถ้าสนใจตำแหน่งที่เราต้องการ หรือคิดว่าบริษัทเราควรมีตำแหน่งอื่นเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ contact@exzy.me พร้อมกับประวัติและผลงานสั้นๆมาให้เราครับ ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปครับ

Tags:

ขอโทษด้วยนะครับ ผมได้ที่ฝึกงานแล้ว

ขอบคุณมากๆนะครับ

Tags:

UpMedio is a full service digital media agency with offices in Germany, Bangkok, Hong Kong and Singapore.
We focus on website development, graphic design, mobile applications and online advertising.
We are actively recruiting designers, programmers and account managers to join our rapid expansion into Asia.
Our work culture and environment is professional but yet fun. We allow a lot of room for growth and career progression.
We are part of the F-Net Group, an IT and technology group of companies based out of Stuttgart, Germany and in partnership with Sparks Advertising, One of Germany`s leading communication agencies for the financial and technical industries.
Check out our website at - http://www.upmedio.com
UpMedio บริษัทจัดทำสื่อดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบ ที่มีสาขาอยู่ทั้งใน เยอรมัน กรุงเทพ ฮ่องกงและสิงคโปร์ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ แอพลิเคชั่นบนมือถือและการโฆษณาออนไลน์ กำลังรับสมัครกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ โปรแกรมเมอร์ และผู้จัดการบัญชี เพื่อมาร่วมงานกับการขยายเข้าสู่เอเชียของเราด้วยบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานและสร้างสรรค์!

เราคือส่วนหนึ่งของ the F-Net Group กลุ่มบริษัทด้าน IT เทคโนโลยีตั้งอยู่ที่เมืองสตุตการ์ต ประเทศเยอรมันซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ Sparks Advertising หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการสื่อสารทางการเงิน และอุตสาหกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่ http://www.upmedio.com
Experienced Graphic Designer / UI Designer/กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ / UI/UX ดีไซน์เนอร์ ที่มีประสบการณ์
An international creative media agency based in Bangkok is looking for a talented graphic designer to join our graphic design department. Our working environment is fun and creative.
We don’t require any qualification for a graphic Designer.
We are looking for someone who:
• Need to be talented, can draw, develop creative concepts etc.
• Have to have experience in developing websites that are compatible with mobile phones.
• Someone who has a lot of work to show with real hands on experience.
• Dependable and trustworthy.
• Can work by himself and is also a good team player.
• Thai national.
• Fair level of English (Can communicate in English)
Just send us your portfolio to hr@upmedio.com
บริษัทระดับนานาชาติด้านสื่อที่สร้างสรรค์ตั้งอยู่ในกรุงเทพกำลังรับสมัครกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา ในบรรยากาศการทำงานที่สนุกและสร้างสรรค์ เราไม่ได้มองหาคุณสมบัติการเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์
• ผู้ที่มีพรสวรรค์ ทางการวาดรูปและสามารถพัฒนาความคิดได้อย่างสร้างสรรค์
• ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องบนมือถือ
• ผู้ที่มีประสบการณ์ และผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นได้จริง
• ผู้ที่มีความรับผิดชอบเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
• ผู้ที่สามารถทำได้ทั้งการทำงานด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
• สัญชาติไทย
• ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
แค่ส่งผลงานประสบการณ์งานออกแบบกราฟฟิคเข้ามา!! ที่ hr@upmedio.com

Tags:

บริษัท มารูเบนิ ซอร์ฟแวร์ และ เทคโนโลยี ประเทศไทย รับสมัคร SAP Business One (B1) Sales

ลักษณะงาน
- ออกไปพบลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ทีม Engineer เข้าไป Demo Software

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณในการขาย Software ERP 3 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- OT.
- ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน

หากสนใจสามารถยื่นสมัครโดยส่ง Resume / CV มาที่ email : sumit@mstt.co.th

Marubeni Software & Technology (Thailand) Co.,Ltd
11th fl., Sindhorn Bldg., Tower II 130-132 Wittayu Rd., Lumpini, Patuwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66 (0)2-650-9637
Fax: 66 (0)2‐263-3966
Email : sumit@mstt.co.th

Tags:

บริษัท วิสดอมวาสท์ จำกัด (นนทบุรี)

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดทำ application บนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สารสนเทศทั้งระบบ Android และ iOS รวมทั้งดำเนินงานด้านระบบ Smart TV ให้กับ Samsung เป็นผู้ดูแลระบบ Movie Store ให้กับ AIS รวมทั้งระบบงานในอนาคต ตั้งอยู่ในย่านวงเวียนราชพฤกษ์ ถนนพระรามห้า จังหวัดนนทบุรี

Job Descriptions
• Designing and developing Web-based Java application which implement MVC
(Model-View-Controller) concept.
• Writing well designed, testable, efficient code.
• Ensuring designs / functions are in compliance with specifications/requirements.
• Supporting continuous improvement and be able to adapt new technologies into the project.
• Ensuring that tasks are completed within the timeline.

Qualifications
• อายุระหว่าง 22 - 32 ปี
• จบปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering, ICT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงและต้องการประสบการณ์การทำงาน
• มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม
• ชอบเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และมีกระบวนการคิด (Logic) ที่ดี
• มีพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY มาแล้ว
• มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ในการเขียน JAVA รวมทั้ง Data Structure And Algorithms จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเข้าใจในเอกสารออกแบบระบบ อาทิ เช่น Use-Case Diagram, Activity Diagram, Test Script หรือ มีความรู้พื้นฐานในคำสั่ง SQL ( Insert, Update, Delete, Join, Operator )
• สามารถใช้งานภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้ (อ่าน เขียน และพูด)
• บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ระบบงาน ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
• กระตือรือร้น คล่องตัว มุ่งมั่นในผลสำเร็จของงานสูง รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เอาใจใส่งานเต็มความสามารถ

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าเดินทางเมื่อออกไปพบลูกค้า
• การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
** บรรยากาศการทำงานสบายๆ เป็นกันเอง **

วันและเวลาปฏิบัติงาน:วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 103 หมู่ที่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ตั้งอยู่ใกล้กับห้างเดอะวอล์ค สาขาราชพฤกษ์ วงเวียนพระรามห้า) หรือ ค้นหาเส้นทางจาก http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล คุณกำพล เบอร์ติดต่อ 081-431-6693, 0-2489-4545 หรือ ส่ง resume ,transcript และ portfolio เข้ามาที่ E-mail : hr@wisdomvast.com

Tags:

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด
PromptNow contact information

Url: www.promptnow.com

E-mail: jetnavit@promptnow.com / hr@promptnow.com

Tel: 02 278 9276 # 2527 / 083 - 842 8534

Line: HR PromptNow

FB: HR PromptNow

Tags:

AppDever (แอพดีเว่อร์) ในเครือบริษัท As Your Mind รับสมัครทีมงานเพิ่มครับ !!
1. iOS Developer 1 ตำแหน่ง FullTime
- Objective-C เป็นหลัก
- รับเด็กจบใหม่ด้วยนะครับ

2. Web Developer 1 ตำแหน่ง FullTime
- PHP MySQL Javascript jQuery เป็นหลัก
- รับเด็กจบใหม่ด้วยนะครับ
- ถ้ามีประสบการณ์ PHP Framework Laravel และ CMS Wordpress จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. รับเด็กฝึกงานด้วยนะครับ สาย Mobile app / Web app / Graphic design

AppDever เป็น Tech Startup ออกแบบและพัฒนา Mobile app / Web app / IoT ทั้งจากลูกค้าและ Product ของตัวเองหลายตัว เพราะเราสนุกที่จะคิดไอเดียใหม่ๆ เสมอ โดยเล็งเห็นว่าแอพฯ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและในหลายองค์กร ดังนั้นถ้ามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรเติบโตได้เร็วขึ้นหรือชีวิตผู้คนสะดวกสบายขึ้น ก็คุ้มค่าที่จะคิด คุ้มที่จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆ

เราอยากได้ทีมงานไฟแรง ชอบและสนุกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ ทำงานเป็นกันเอง แชร์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และได้มาแสดงความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่
ถ้าบริษัทเติบโตขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้โตไปพร้อมๆ กันครับ

แต่ละคนอาจจะมาจากหลายแนวทาง หลายแนวคิด
ถ้าสนใจอยากมีเป้าหมายเดียวกันกับเรา ลองยื่นใบสมัครและมาจอยกัน อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแอพฯ เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นและ enjoy ไปกับแอพฯของเรา

Smart apps Simplify your Life.

ออฟฟิส : ลาดพร้าว 101 แยก 42 โครงการปรัชญา
สถานที่ใกล้เคียง : Lotus Express , Happy Avenue , Makro บางกะปิ , The Mall บางกะปิ , Big C ลาดพร้าว , Mrt ลาดพร้าว
ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาประมาณ 10 โมง - 1 ทุ่ม
สวัสดิการ : ประกันสังคม, เงินพิเศษทำงานนอกเวลา และวันหยุดประจำปี

สนใจส่งโปรไฟล์ และเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่
email : contact@appdever.com
Line id : ibugcentury
โทร 08 4545 9192