หาคนเข้าทำงาน, หางานให้คนทำ, หาที่ฝึกงาน
Tags:

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) จำนวน 2 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้
•สามารถเขียน E-R Diagram ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ Normalize ได้เป็นอย่างดี
•มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ออกแบบระบบฐานข้อมูล
•มีความรู้และความเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ
•สามารถติดตั้ง Config และแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

2.Software Senior Tester / Software Tester จำนวน 1 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•ตรวจสอบคุณภาพ และหาจุดบกพร่องของ Application
•ทดสอบการใช้งานของระบบ เพื่อให้การใช้งานตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
•จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan)
•จัดเตรียมเอกสารกรณีทดสอบ (Test Case) เพื่อใช้สำหรับการทดสอบระบบและทำการทดสอบระบบตามเอกสารกรณีทดสอบที่เตรียมไว้แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ
•จัดทำรายงานการสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)
•ช่างสังเกต, มีความรอบคอบ, ช่างสงสัย, ทักษะในการสื่อสารดี
•เข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้พอสมควร
•ใช้ Tools ต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทดสอบการทำงานของระบบ
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

3.วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Engineer) จำนวน 1 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
•ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 2+ Network
•มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ตรงต่อเวลาและทำงานเป็นทีมได้
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Engineer) :

1. จัดทำเอกสาร Network Infrastructure แสดงรายละเอียด Infrastructure ของระบบและรูปแบบการเชื่อมโยงทั้งหมดขององค์กร
2. จัดทำเอกสาร Network Drawing Plan ตามนโยบายฝ่าย
3. จัดทำเอกสาร Computer Description Record ตามนโยบายฝ่าย
4. จัดทำเอกสาร Cabinet Drawing แสดงตำแหน่งการจัดวาง Server และอุปกรณ์ภายใน Cabinet ทั้งหมด
5. สำรองข้อมูลตามตารางที่ IT Manager ได้กำหนดไว้
6. จัดทำเอกสาร IP Inventory แสดงรายละเอียดการกำหนด IP Address และนำไปใช้งาน
7. จัดทำเอกสาร Computer Description Record
8. ดูแลระบบ Network, Server, Mail ของบริษัทฯ
9. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา Network เบื้องต้น ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานด้าน Hardware และ Software
10. มีความรู้คอมพิวเตอร์ PC, Network, Server, Mail และอุปกรณ์ต่อพ่วง
11. มีทักษะในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการแก้ปัญหา
12. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและความรู้ในเรื่อง TCP/IP (LAN/WAN)
13. มีความรู้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching, Firewalls)
15. มีความรู้เรื่อง Window Server, Operating System (Windows, Linux, Hosting, Virtual Servers, Server Load balance, Data Center)

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.coom
web site : www.interset.co.th

Tags:

บริษัท ไซเฟอร์ จำกัด

เป็นผู้ให้บริการ Website Development ทั้งเวปไซต์ และ E-Commerce Platform (Magento)

บริษัท ต้องอยู่บน ถ.สุขสวัสติ์ ติดกับทางด่วนสุขสวัสดิ์

ขณะนี้กำลังขยายกิจการ มีความต้องการรับสมัครงานเพิ่มเติมในหลายตำแหน่งงาน ได้แก่ PHP Programmer, HTML5 Editor และด้าน Web Designer ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครหลายอัตรา ดังนี้

PHP Developer 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบกาษณ์ 2-5 ปี ในด้าน HTML5, HTML/XHTML, CSS JavaScript หรือ jQuery
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน database เช่น MySQL, MSSQL, Mongo DB
- มีประสบการณ์การพัฒนา application ด้วย Laravel, Mateojs จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การพัฒนา application Smartphone จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน 30000 - 45000 บาท

4) Web Designer 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
- สามารถใช้งาน Photoshop, Illustrator หรือ graphics tools ได้
- งานออกแบบจะเป็นในรูปของ Web Design 80%
- มีความเข้าใจในเรื่อง UI/UX
- มีความเข้าใจเรื่องของ Layout
- หากมีประสบการณ์เรื่อง HTML5/CSS3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน 30000 - 45000 บาท

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม, ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ค่าเดินทางเมื่อออกไปพบลูกค้า
• การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสประจำปี
• ท่องเที่ยวประจำปี

** บรรยากาศการทำงานสบายๆ เป็นกันเอง **

วันและเวลาปฏิบัติงาน:วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไซเฟอร์ จำกัด
162/29 ถ.สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล คุณธนกฤต เบอร์ติดต่อ 081-633-3636, 0-2100-4080 หรือ ส่ง resume ,transcript และ portfolio เข้ามาที่ E-mail : hr@cipher.co.th

Tags:

Nimbl3 is a software development company focused on building products for startups. We strive on building world-class web and mobile applications for our clients which are recognised startups and backed by prominent VCs and investors such as 500 startups, DeNA, InTouch, Alibaba.com investors.

Nimbl3 is founded by software developers who have been part of the early stage team of recognized companies such as Lazada (Rocket Internet). We are a 100% engineering company with a strong product management focus. To know more about how we work, what we have done, please check: https://github.com/nimbl3/our-team/.

At Nimbl3, we believe in self-driven attitude and passion to learn new technologies. All developers are trained to be full-stack software engineers covering both web and mobile platforms. If you are a mobile only developer and wish to expand to web development, or the opposite, you are a web developer and eager to do mobile development, we provide the perfect place for you to evolve.

Skills and Experience

 • Is versatile, curious and interested to learn new technologies
 • Has experience in Java and Android Development. We also consider developers with strong knowledge of any OOP language like PHP, Objective C, C#, Python, C++ If you want to learn new languages, you are welcome to apply
 • SQL Knowledge
 • Experience with any Linux distribution is a big plus
 • Able to communicate in English
 • 2+ years of experience

We Offer

 • Highly competitive salary + perks
 • Office in the best area of the city, connected to BTS Asoke and MRT Sukhumvit. You can check some photos of our brand new office below.
 • Transportation allowance
 • Work Monday to Friday with little to no overtime
 • Free lunch every Friday
 • Brand new macbook pro to code and Brand new Mobile (iPhone or Android) for mobile developer
 • Opportunity to learn and experiment with cutting edge technology
 • International environment and world class level team

Role

 • Build world class applications
 • Learn and experiment with new technologies
 • Increase your skills through code reviews and pair programming

Please contact us at hello@nimbl3.com or call us at 0831160338.

Looking forward to meet you :D

Tags:

Nimbl3 is a software development company focused on building products for startups. We strive on building world-class web and mobile applications for our clients which are recognised startups and backed by prominent VCs and investors such as 500 startups, DeNA, InTouch, Alibaba.com investors.

Nimbl3 is founded by software developers who have been part of the early stage team of recognized companies such as Lazada (Rocket Internet). We are a 100% engineering company with a strong product management focus. To know more about how we work, what we have done, please check: https://github.com/nimbl3/our-team/.

At Nimbl3, we believe in self-driven attitude and passion to learn new technologies. All developers are trained to be full-stack software engineers covering both web and mobile platforms. If you are a mobile only developer and wish to expand to web development, or the opposite, you are a web developer and eager to do mobile development, we provide the perfect place for you to evolve.

Skills and Experience

 • Is versatile, curious and interested to learn new technologies
 • Has experience in Ruby / Ruby on Rails. We also consider developers with strong knowledge of any OOP language like PHP, Java, Objective C, C#, Python, C++ If you want to learn new languages, you are welcome to apply
 • HTML / CSS / Responsive design / Javascript / jQuery. If you know Backbone, Ember or Angular is a plus
 • SQL Knowledge
 • Experience with any Linux distribution is a big plus
 • Able to communicate in English
 • 2+ years of experience

We Offer

 • Highly competitive salary + perks
 • Office in the best area of the city, connected to BTS Asoke and MRT Sukhumvit. You can check some photos of our brand new office below.
 • Transportation allowance
 • Work Monday to Friday with little to no overtime
 • Free lunch every Friday
 • Brand new macbook pro to code and Brand new Mobile (iPhone or Android) for mobile developer
 • Opportunity to learn and experiment with cutting edge technology
 • International environment and world class level team

Role

 • Build world class applications
 • Learn and experiment with new technologies
 • Increase your skills through code reviews and pair programming

Please contact us at hello@nimbl3.com or call us at 0831160338.

Looking forward to meet you :D

Tags:

ตอนนี้เรียนอยู่ปี 3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ
กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ครับ
ฝึกงานช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม เป็นเวลา 2 เดือนครับ
แล้วต้องส่งเอกสารฝึกงานภายในเดือนเมษายนนี้
มีพี่ๆคนไหน แนะนำที่ฝึกงานให้หน่อยครับ
ขอบคุณมากๆครับ

Tags:

Interested in joining the Firecreek team? We are a young team with a relaxed working ethic and all our team members love technology. We are on the lookout for a PHP developer who takes pride in their craft. Email us at jobs@firecreekweb.com and if we feel like you might be a good fit, you'll hear from us.

What we need

 • Good English skills
 • At least 2 years of PHP, HTML, CSS and Javascript
 • Pixel perfection and an obsession to make it perfect
 • Great Javascript skills
 • Enjoy clean code, and don't mind if someone comments on your code
 • Know some command line commands

Benefits working with us
Unlike large corporations we see our development team like part of the family. With a relaxing office atmosphere we believe in a work hard and play hard ethos with challenges to your skill set each day.

 • We give you time to learn new technologies and we'll keep pushing your abilities
 • Start times are between 9am-10am
 • Agile and Lean processes with daily 15 minute morning meetings
 • End of the month entertainment
 • We like to have fun in the office!
 • Modern work practises and office environment

What else you will be involved in
We want you to be a top quality developer if you aren't already! We'll train you to high Western standards.

 • Agile / Scrum, daily!
 • RubyOnRails and Python
 • Database, design and optimisations
 • Mobile App development
 • Possibilities for leading a project
 • Get your English up to scratch!

Send your Resume to jobs@firecreekweb.com

Tags:

ต้องการด่วนครับ ขอคนที่เคยมีประสบการณ์เคยออกแบบมาก่อนนะครับ
รบกวนติดต่อ Line ID : suthum007

ขอบคุณครับ

Tags:

สวัสดิการสำหรับพนักงาน
• สถานที่ทำงาน สะดวกในการเดินทาง BTS, MRT
• ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
• ปรับเงินเดือน และ โบนัส
• ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
• สิทธิ์ในการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด, งานเลี้ยงปีใหม่
• ของขวัญและวันหยุด เพื่อการสมรส
• ส่งเข้าอบรมหลักสูตร หรือสอบ Certificate ต่างๆ ตามความสนใจของพนักงาน
• ท่องเที่ยวประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง (กับทีม 1 ครั้ง และบริษัท 1ครั้ง)
• วันหยุดราชการ / วันลาพักร้อน / วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด
• รางวัลสำหรับการแนะนำ ชักชวน เพื่อนเข้าร่วมทีม
• วันหยุดชดเชย (กรณีทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
• สวัสดิการเยี่ยมไข้ และกรณีคลอดบุตร
• อุปกรณ์การทำงาน Notebook รวมถึง Gadget รุ่นใหม่ล่าสุด

PromptNow contact information
Url: www.promptnow.com
E-mail: hr@promptnow.com
Tel: 02 278 9276 # 2527

Tags:

Mountain View System เป็น Startup ที่ทำระบบ Distributed System กำลังมีตำแหน่งสำหรับคนที่สนใจงานท้าทายใช้ C, C++, Javascript, Java บน Embedded Unix ครับ

รายละเอียดงานที่

http://www.mtviewsystem.com/?page_id=28

Tags:

ตำแหน่งงาน : QA/ Tester ( SAP Systems) "งานประจำ" นนทบุรี
มีประสบการณ์ 1 -5 ปีในสายงาาน QA/Tester
JD:
- Implement ทุกระบบ ทั้งระบบที่นำเข้ามาใหม่ หรือระบบที่มีการปรับปรุง แก้ไข
- ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ใช้งานตรงตามความต้องการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ปรับปรุง Program ให้สามารถทำงานได้ อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบปฏิบัติการทดสอบระบบของแต่ละ team (Quality Center)
- ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบ
- ปรับปรุง User Authorize กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
Qualification:
- เขียนโปรแกรมด้วยภาษา ABAP / VB / .NET / JAVA / Crystal Report / Business Objects / PL SQL
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูล Oracle/ MS SQL
- มีความรู้ทางด้าน SAP (FI/CO, SD, MM, WM, IS Retail, BI)
- มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและการวางแผนงาน
- มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ
สบอถามเพิ่มเติม: paweena.b@kennediaconnext.com

Tags:

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด (Gurusquare Co., Ltd) เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การทำ Search Engine, Document Management System, Data Cleansing, Website และ Artificial Intelligence Product ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน Full Time ในตำแหน่ง PHP Programmer ทำงาน Full Time โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน :

 • พัฒนาระบบโดยใช้ PHP
 • แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บแอปพลิเคชั่นใหม่

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในการพัฒนาและเขียนโค๊ดโปรแกรม (3 ปีขึ้นไปสำหรับ Senior PHP Programmer)
 • มีประสบการณ์การใช้งาน PHP, HTML, XML, JavaScript และ jQuery
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Database เช่น MySQL หรือ MS SQL
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ mvc (Model–view–controller)
 • หากรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้ Framework หรือ CMS มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากรู้จักหรือมีประสบการณ์การใช้ Typo3 หรือ HTML5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

เวลาและวันปฎิบัติงาน : 9.00 -18.00 วันจันทร์-วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน(สำนักงานใหญ่) : อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ คุณพิตติพล pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 091-509-6965
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.gurusquare.com

Tags:

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด (Gurusquare Co., Ltd) เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การทำ Search Engine, Document Management System, Data Cleansing, Website และ Artificial Intelligence Product ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน Full Time ในตำแหน่ง Java Programmer (Java, JSP) ทำงาน Full Time
คุณสมบัติ :

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในการพัฒนาและเขียนโค๊ดโปรแกรม ด้วยภาษา Java หรือ JSP
 • คุ้นเคยกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งกับระบบปฏิบัติการ Window และ Linux
 • คุ้นเคยกับการใช้ฐานข้อมูล mySQL และ MSSQL
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Web Service หรือ J2EE จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

เวลาและวันปฎิบัติงาน : 9.00 -18.00 วันจันทร์-วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ คุณพิตติพล pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 091-509-6965
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.gurusquare.com

Tags:

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด (Gurusquare Co., Ltd) เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การทำ Search Engine, Document Management System, Data Cleansing, Website และ Artificial Intelligence Product ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน Full Time ในตำแหน่ง System Analyst โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน :

 • พบปะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บ Requirements และสรุปเป็นเอกสารให้ทีมพัฒนาโปรแกรม
 • สรุปรายงานการประชุมเพื่อช่วย Project Manager บริหารโครงการ
 • ทำการรับและส่ง Email เพื่อสื่อสารกับลูกค้าหรือทีมงานได้
 • สามารถทำความเข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้าน System Analysis & Design อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำความเข้าใจและเขียนเอกสารเชิง Requirements เช่น UML, DFD, ERD ได้
 • สามารถจัดการกับ Change Requirements ได้
 • สามารถใช้งาน Microsoft Project หรือโปรแกรมที่ใกล้เคียงได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการพูดคุยติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียน email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาและวันปฎิบัติงาน : 9.00 -18.00 วันจันทร์-วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารบัณฑิตแนะแนว ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ คุณพิตติพล pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 091-509-6965
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.gurusquare.com

Tags:

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เราเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อระบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์

EGA มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบ e-Government และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจังและยังมีส่วนสำคัญในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ Digital Government

เรากำลังเปิดรับทีมงานคุณภาพเพิ่มเติมหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน IT เช่น
- Network Engineer Specialist
- IT Architecture
- IT Consulting
- Project Management
- Software Engineer

และในสายงานอื่นๆ เช่น
- เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์
- เจ้าหน้าที่นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- นิติกร
- เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล

ดูรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่: www.ega.or.th

สนใจสมัครงานกับเรา: ส่งประวัติย่อ (Resume)มาที่: recruit@ega.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการวางรากฐานและขับเคลื่อน Digital Economy ของประเทศไทย ... ถ้าคุณใช่! เรารอคุณอยู่!

Tags:

Infotronics Inc Co.,Ltd. รับ PHP and Android Programmer Analyze จำนวน 2 ตำแหน่งสำหรับพัฒนา Vtiger CRM

Vtiger CRM เป็น Project Opensource CRM http://sourceforge.net/projects/vtigercrm/ เป็นซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ปัจจุบันมียอด Download สัปดาห์ละ 7,000 ครั้ง เป็น CRM ที่มีความสามารถสูงมากเฉกเช่นเดียวกับ Salesforce.com สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ VoiceOverIP อย่าง Asterisk และ IPPABX ชั้นนำอย่าง AVAYA ได้ มี Plug-in ขั้นเทพหลายตัว มีความสามารถในการ Customize ได้รวดเร็ว

Rapid Application Development สามารถ Customise Field ใน Module ได้ง่ายและรวมเร็วและมี และมี Feature อื่นๆอีกมากมาย Vtiger CRM ยังเป็น Framework ในการพัฒนา Application แบบ Enterprise อีกด้วย

เรากำลังหา Programmer Analyze ภาษา PHP และ Android App เพื่อมา Customize Vtiger ให้ทำงานตามที่ต้องการ มีความสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อวิจัยต่อยอดและแก้ไขปัญหางานได้เองระดับนึง มีความละเอียดและรอบคอบในการทำงาน มีความสามารถในการสอนงานให้กับนศ.ฝึกงาน มีความเข้าใจในธุรกิจทั่วๆไปพอสมควร ภาษาอังกฤษดีพอใช้ โดยมีสอนงานให้ครับ

ข้อมูลต่างๆของ Vtiger

ปัจจุบัน Verision 6.2

https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Main_Page

https://discussions.vtiger.com/

http://trac.vtiger.com/cgi-bin/trac.cgi

Download Source Code ได้ที่ https://www.vtiger.com/open-source-downloads/

อ่าน Document การพัฒนาได้ที่ http://community.vtiger.com/help/index.html

ตัวอย่างการพัฒนา Module http://community.vtiger.com/help/vtigercrm/developers/extensions/examples.html

Third Party App Integration (REST APIs)¶ เพื่อเขียนรับส่งข้อมูลกับ Vtiger CRM http://community.vtiger.com/help/vtigercrm/developers/third-party-app-integration.html

ถ้าอ่าน Code แล้วรู้สึกว่าใช่อยากค้นหาความล้ำลึกของมัน อย่าได้รอช้า ส่งประวัติและผลงาน(ถ้ามี) มาที่ Email ด้านล่างนี้ ทีมงานจะนัดคุยต่อไปครับ

สำหรับคนที่บ้านอยู่ตจว.หรือบ้านไกลแถวๆ Office มีหอพัก http://www.renthub.in.th/ปรายฝัน-อพาร์ทเม้นท์ ห่างจากประมาณ 800 เมตร (โดยประมาณ) พักอาศัยสะดวก อากาศดี

ลักษณะงาน : งานประจำ

เวลาทำงาน ยิดหยุ่นตามสถานการณ์ ปรกติ จ-ศ-ส(ถ้างานเร่ง)

รายได้ : รายเดือนตามที่ตกลงกัน + โบนัสรายโครงการ

สนใจ Line มาคุยกันได้ที่ Line ID : aon_thammathat

ถ้าคิดไม่ออกว่าจะคุยอะไรส่ง CV , Resume ก่อนได้ที่ thammathat.s@gmail.com

Infotronics Inc Co.,Ltd. 39/52 Soi Cheangwattana 24 , Cheangwattana Rd. Pakkret Nonthaburi 11120 , Kingdom of Thailand.

Tags:

คุณสมบัติ

 • มีความรู้เรื่อง CSS ,ภาษา PHP,SQL
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน OOP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่อง AJAX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่อง Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. ใกล้รถไฟฟ้า BTS อารีย์

สนใจส่งใบสมัครมาได้ที่ info@chillpainai.com
โทรศัพท์ : 02-6170030
ติดต่อคุณ ปีใหม่

Tags:

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังนี้

วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Engineer) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2+
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ตรงต่อเวลาและทำงานเป็นทีมได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. จัดทำเอกสาร Network Infrastructure แสดงรายละเอียด Infrastructure ของระบบและรูปแบบการเชื่อมโยงทั้งหมดขององค์กร
2. จัดทำเอกสาร Network Drawing Plan ตามนโยบายฝ่าย
3. จัดทำเอกสาร Computer Description Record
ตามนโยบายฝ่าย
4. จัดทำเอกสาร Cabinet Drawing แสดงตำแหน่งการจัดวาง Server และอุปกรณ์ภายใน Cabinet ทั้งหมด
5. สำรองข้อมูลตามตารางที่ IT Manager ได้กำหนดไว้
6. จัดทำเอกสาร IP Inventory แสดงรายละเอียดการกำหนด IP Address และนำไปใช้งาน
7. จัดทำเอกสาร Computer Description Record
8. ดูแลระบบ Network, Server, Mail ของบริษัทฯ
9. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา Network เบื้องต้น ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานด้าน Hardware และ Software
10. ให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware และ Software ในระบบเครือข่ายขององค์กร
11. มีประสบการณ์ในเรื่องดูแลและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12. มีความรู้คอมพิวเตอร์ PC, Network, Server, Mail และอุปกรณ์ต่อพ่วง
13. มีทักษะในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการแก้ปัญหา
14. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและความรู้ในเรื่อง TCP/IP (LAN/WAN)
15. มีความรู้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching, Firewalls)
16. มีความรู้เรื่อง Window Server, Operating System (Windows, Linux, Hosting, Virtual Servers, Server Load balance, Data Center)

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.coom
web site : www.interset.co.th

Tags:

InterSet Research and Solution CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนา Software ทั้ง Web Application และ Windows Application รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีด้าน Geo Informatic Teachnology (GIS) เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 2 และ ISO 29110 แล้ว และดำเนินกิจกรรมและการพัฒนากระบวนการการทำงานภายในองค์กร เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ในระดับ CMMI Level 3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา หลายตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทฯ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังนี้

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) จำนวน 2 อัตรา

มีคุณสมบัติ
•เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•สามารถออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้
•สามารถเขียน E-R Diagram ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ Normalize ได้เป็นอย่างดี
•มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ออกแบบระบบฐานข้อมูล
•มีความรู้และความเข้าใจคำสั่ง SQL
•มีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ
•สามารถติดตั้ง Config และแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
•มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และทำงานเป็นทีมได้
•มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
•สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความแนวคิดในแง่บวก
•สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลาได้

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี ( ในกรณีบางครั้ง อาจะไม่ต้องรอให้ถึงปีเพื่อปรับ สามารถมีการปรับขึ้นได้ โดยอยู่ที่ความสามารถ )
- ยูนิฟอร์ม
- กิจกรรมการสัมนา พักผ่อน ใน-ต่าง ประเทศ ประจำปี
- การอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
- การอบรมที่ต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)

สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือ e-mail มาที่
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2513-7025 - 6

E-mail : intersetsolution@hotmail.com , hr.interset@gmail.com
web site : www.interset.co.th

Tags:

Krungthep Land Public Company Limited is one of the premier residential developers, with registered capital of 2,400 million baht. For more than 20 years’ experience in real estate business, we have developed a multitude of luxury residential projects and are enjoying a highly significant growth.Our every project has succeeded in sales and built up the company’s recognition of “the Best of Living” among customers.
Having already provided luxury residences for more than thousands of families, we are currently working on a Bangkok's 5-star condominium and a number of other notable housing projects. We are focused on making every aspect of the homebuying experience a true celebration of our Customers, and it all starts with our team.
If you are spirited, passionate and energetic Team players with a fiery determination to succeed and an aspiration to lead, then we strongly encourage you to apply and join our team.

■ สถานที่ทำงาน:อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ติด BTS ช่องนนทรี

• System Analysis 1 ตำแหน่ง
■ รายละเอียดงาน:
- Analyzing and designing web systems and applications
- Design and implement databases (SQL Server).
- Reviewing, analyzing, testing, debugging, modifying, and documenting the
existing applications.
- Research new technologies for solutions to new problems and challenges.
■ คุณสมบัติ:
- Not over 30 years of age
- Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science or any IT related field
- At least 3 years’ experience in system analyst role
- Experience in system development, both Windows and Web Applications, with .Net (#C), ASP, and MS SQL Server
- Strong problem solving skills and good analytical skills
- Eager to learn about new technologies
- Excellent team skills and the ability to work independently
- Effective communication skills

• Programmer 1 ตำแหน่ง
■ รายละเอียดงาน:
- Developing, deploying, and maintaining web applications.
- Document programming specifications.
- Unit test assigned modules.
- Research new technologies, frameworks, and tools.
■ คุณสมบัติ:
- Not over 28 years of age
- Bachelor’s Degree in Computer Science or any IT related field
- 1 - 3 years’ experience in web development
- Knowledgeable and experienced in programming languages (preferable with
experience in web-based application development, such as .Net (C#), ASP, HTML,
DHTML, JavaScript or other related programs
- Able to use Visual Studio, Dreamweaver, Photoshop, Flash and related tools
- Database skills in MS SQL Server or other SQL database
- Self-motivated, confident and proactive problem-solver
- Excellent team skills and the ability to work independently

■ สวัสดิการ:
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หลักสูตรฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
- ท่องเที่ยวประจำปี

ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ :
คุณปภัณอรฏ์ โทร 02-645-0111 # 1403, 089-204-5921
Email: BabanAon.b@goldenlandplc.co.th
Krungthep Land Public Company Limited
A Subsidiary of Golden Land Property Development PLC

Tags:


DW logo

About DW

DW creates best-in-class web and mobile applications from the ground up. We are passionate in hand-code creative concepts with pixel perfection, and extend them with interactivity and animation.
Our clients and partners are innovative organisations who share in our vision creating products that have a well-designed user experience. You may have the opportunity to work on projects from international clients, and travel overseas for project and client discussions.

We are expanding across South East Asia and finding dynamic self-motivated individuals to work with us. We offer attractive remuneration, plus a supportive, open company culture where ideas & feedback are heard & valued.

Our office is located walking distance from Asoke station / Sukhumvit MRT Line.

Why work with us

 • • Opportunity to gain international exposure
 • • Supportive and open environment where ideas and positive feedback are welcomed
 • • Opportunities to travel
 • • e-Learning
 • In this position, you will:

 • • Work with designers to create web with great user experience
 • • Continuously evaluate and use latest technologies
 • • Write bulletproof HTML and CSS
 • • Optimize for better performance across browsers, regions and languages
 • To be considered for this position you must have

 • • Intermediate level of HTML5/CSS3, JavaScript & JQuery libraries
 • • Knowledge of working with JavaScript frameworks to create rich interactive content
 • • Experience with CSS preprocessors (SASS, LESS, GIT and Subversion) and responsive web design
 • • Well-versed in Codeigniter framework and modern web standards and best practices
 • • Experience with testing and developing across multiple browsers
 • Apply
  Apply to DW here


  DW logo