ภาพประกอบ: 
แนะนำองค์กร: 

At Almond Digital Group, we are a Venture Building Studio based in Thailand. Unlike any other companies, we designed to internalize ideation, rapidly iterate MVPs, and deploy accelerated go-to-market strategies for commercialization using Lean Startup methodology. We facilitate the process starting with idea to launching of a business. We are expanding rapidly and would like to add 20+ people to the team! So come talk to us to learn more..

เว็บไซต์องค์กร: 
http://almond.group
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

101 Mobicom 3 5th Floor Sathorn Bangkok 10120

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
HR@almond.group
Get latest news from Blognone