ภาพประกอบ: 
เว็บไซต์องค์กร: 
www.wsn.co.th
แนะนำองค์กร: 

บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาระบบ การจัดจำหน่าย และให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านระบบเทศโนโลยีสารสรเทศ (Integration & Services Company) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้าง Solution ที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่จำกัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT service) เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า อย่างดีที่สุด พร้อมการให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ
มุ่งเน้นการทำงานแบบ Professional Service ทางด้าน Application, Enterprise Network และ Consultant System

เป้าหมาย
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านไอทีของภาคเอกชน และส่วนงานราชการ ตามนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ที่อยู่องค์กร: 

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่บ้านดิเอ็มเมอรัลด์พาร์ค ถ.เรวดี ซ.เรวดี 61 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และ
สำนักงานที่สุรวงศ์

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
อรพรรณ ขุนพิพิธ Hr. Officer
Get latest news from Blognone