ภาพประกอบ: 
เว็บไซต์องค์กร: 
https://www.conicle.com/
แนะนำองค์กร: 

Conicle we are all about people GROWTH & SUCCESS

Conicle founded in 2014 to build solutions creating values to people. We believe that the right technology with the right strategy at the right time will dramatically improve people life. Conicle has brought together technology, design and strategy to make things happen in the new and fresh innovative way.

All your HRD in one place. All working together

Conicle has built the revolutionized Enterprise-class HRD & Communication Solutions to empower organizations and people to learn, grow and succeed faster, easier, and better. Anywhere. Anytime.

Holistic HRD Solution (LMS + KMS + IDP) Blended Learning Solution Digital Knowledge Library Internal Communication For Employees, Sales Team, Vendors, Partners, Agents, and Customers.

We also provide end-to-end solutions;

Consult Customization Design Cloud Service Maintenance, Support, and Service

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ที่อยู่องค์กร: 

33 Space Soi Pradipat 17, Pradipat Rd. Samsennai Phayathai Bangkok 10400

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Intara Tanlamai intara@conicle.com +66 81 444 8030
Get latest news from Blognone