เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.biosci.global/main-en/
แนะนำองค์กร: 

บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด

บริษัทชั้นนำ ในเครือ VSN International จากประเทศอังกฤษ

ซึ่งทำหน้าที่จำหน่าย, ทำการตลาด รวมไปถึงพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ จัดการ และ จัดเก็บข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น โดยเรามีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกประเทศโซนเอเชียตวันออกเฉียงใต้

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ต่างประเทศ)
ที่อยู่องค์กร: 

ที่อยู่ของบริษัท:
บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้องเลขที่ ไอเอ็นซี 1-311
Google Maps

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน อัจณตา กลั่นฤทธิ์ Phone: 02-564-7757 Mobile:083-072-9696 Email: atchanata.k@vsni.co.uk
Get latest news from Blognone