ภาพประกอบ: 
แนะนำองค์กร: 

“IT Staff Outsourcing Service” is provided for customers who typically, and on short notice, want to employ staff for a fixed period of time with monthly base fee. Our staff outsourcing service allows our customers to match their staff needs to their business demands without the legal and monetary risks of employing full time staff. We will take responsibility for quickly selecting the right staff and then recruitment, maintaining the payroll, retaining and replacement, of these staff while allowing our customers can better focus on main business operations.

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.toptier.co.th/Solution/Outsourcing
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

ได้ประสบการณ์ความรู้การทำงานแบบองค์กร การพัฒนาระบบ ระดับองค์กร

ที่อยู่องค์กร: 

TOPTIER IT MANPOWER CO.,LTD.

333 Lao Peng Nguan Tower 1, 20th Floor,Soi Chaoeyphuang, Viphavadee-Rangsit Road,Jomphol,
Jatujak, Bangkok, Thailand 10900
Phone: +66(0) 2618 8255
Fax: +66(0) 2618 8256

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Jiraporn IT Recruit Marketing (Sales & Marketing Department) 081-7416047 email : jiraporn_c@toptier.co.th LiNE ID : itrecruiterbkk Twitter : @jobitcontractor https://twitter.com/jobitcontractor https://www.facebook.com/jobsitcontractor.jobsit TOPTIER IT MANPOWER COMPANY LIMITED 333 Lao Peng Nguan Tower 1, 20th Floor, Soi Chaoeyphuang,Viphavadee-Rangsit Road, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900 Phone: (662) 6188255 Fax: (662) 6188256
Get latest news from Blognone