เว็บไซต์องค์กร: 
www.tisco.co.th
แนะนำองค์กร: 

TISCO Financial Group Public Company Limited

Established in 1969 as the first investment bank in Thailand, TISCO is the first finance company to receive approval from the Ministry of Finance to upgrade to a commercial bank and has started its banking operation since July 2005. Being recognized as a premiere financial group for 44 years, TISCO has been working to achieve customer success and financial progress by furnishing the best in professional services to a broad spectrum of clients such as hire purchase loan, mortgage loan, securities brokerage, investment banking, provident fund, mutual fund, etc. Our head office is located at TISCO Tower on the North Sathorn Road with over 50 branches in strategic locations nationwide.

TISCO corporate culture has fully subscribed to the principles of corporate governance, good corporate citizenship and business ethics through internal controls, compliance and risk management policies closely monitored by management.

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

48/49 TISCO Tower ,Nort Sathorn Road,Bangrak ,Bangkok 10500

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Mr.santipat Sriphuvieng
Get latest news from Blognone