ภาพประกอบ: 
แนะนำองค์กร: 

ไซเบอร์ตรอน ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์แบบครบวงจรทั้งด้านการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากร จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของเอซิส (ACIS) ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศทั้งในฐานะที่ปรึกษาและบริการฝึกอบรม รวมกับ เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส (GEC) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจ E-Commerce ชั้นนำของประเทศไทย

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.cybertron.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ทาวเวอร์, ทาวเวอร์บี ชั้นที่ 8 ห้อง 805,
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
แผนกทรัพยากรมนุษย์ hr@cybertron.co.th
Get latest news from Blognone