ภาพประกอบ: 
แนะนำองค์กร: 

THAI BUSINESS SOLUTION CO.,LTD. (TBS)

   TBS เป็นบริษัทที่ปรึกษาและวางระบบ SAP รวมถึงการจำหน่าย Software และ Hardware SAP ที่กำลังขยายงานและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวางระบบไอทีแบบครบวงจร (ระบบซอฟท์แวร์ SAP เป็นระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่ได้มาตรฐานเป็นที่นิยมของบริษัทชั้นนำ)

   TBS มีความเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นขององค์กร จึงมุ่งมั่นในการนำเสนอแนวทางอันเป็นทางเลือกในการลงทุนด้านระบบไอทีที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ด้วยการให้บริการจัดหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมและการติดตั้งระบบที่สอดประสานกัน เป็นอย่างดี (Systems Integrator) เหมาะกับความต้องการที่จำเป็นของแต่ละธุรกิจที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างรีบด่วน

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.thaibusinesssolution.com
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 

สวัสดิการพนักงาน

 • ประกันกลุ่ม OPD 1,000 บาทต่อวัน 30ครั้งต่อปี
 • ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
 • มีค่าทำฟันให้ปีละ 2,000 บาท
 • มีการปรับเงินเดือนทุกปีขึ้นกับ Performance
 • มีซิมโทรศัพท์ให้ Net 10Gb โทรศัพท์ 600 นาที
ที่อยู่องค์กร: 

Thai Business Solution Co.,Ltd.

65/121 14th Floor, Chamnan Phenjati Business Center Building,
Rama 9 Road, Huay Kwang,
Huay Kwang, Bangkok 10310

Tel : 02-643-8861-3 Fax : 02-643-8864

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Contact : K.Lapasrada Bunransan Email: HR@thaibusinesssolution.com Tel: 02-643-8861-3
Get latest news from Blognone