ภาพประกอบ: 
แนะนำองค์กร: 

บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ และเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบจำลองภูมิประเทศแบบสามมิติ ของบริษัท Solid Terrain Modeling lnc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบบจำลองมีลักษณะที่เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการนำเสนอรูปแบบภูมิประเทศที่สามารถสัมผัสได้ และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ และงานทางด้าน Cartography

ตำแหน่งงานที่กำลังมองหา – Head of Developer

สวัสดิการพนักงาน
- โบนัสประจำปี (อิงตามผลประกอบการ)
- งบสำหรับอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
- โอกาสไปสัมมนาต่างประเทศ
- ประกันสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันลาพักร้อน (จำนวนวันขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงาน)
- ท่องเที่ยวประจำปี

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาเข้างานยืดหยุ่น เพราะ CEO เล็งเห็นถึงความยากลำบากในการฝ่าฟันฝูงชนและการจราจรในช่วงโมงเร่งด่วน

Ideology - Be Creative, Not Competitive and Sharing your knowledge

Facebook : https://www.facebook.com/ibitzgeomatics

เว็บไซต์องค์กร: 
http://www.i-bitz.co.th
รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

1371 Capital Mansion, Suite 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
คุณพัชญ์พิดา พัชรนันทวัจน์ เบอร์โทร : 0 2278 7913 e-mail : human.resources@i-bitz.co.th
Get latest news from Blognone