Tags:
Node Thumbnail

โชคดีมีคนให้ยืม Aspire One A110 หนึ่งสัปดาห์ พอหันหลังปุ๊ปก็เตรียมแผ่น Ubuntu Hardy Heron 8.04.1 กลับบ้านไปลงทันที หลังจากลงเรียบร้อยก็ได้ได้เวลาทดสอบ การทดสอบนี้ไม่อ้างอิงผลใดๆ ภายนอก ด้วยเหตุว่าสภาพแวดล้อมอาจจะต่างกัน ตามคำที่ว่า ต่างกรรมต่างวาระ เอาเป็นว่ามันคือสภาพแวดล้อมที่ผมอยากให้จะถูกต้องกว่า

ตอนลง ลงด้วย isotostick เพราะลืมเอา External DVD กลับบ้าน ลงนานเหมือนกัน ประมาณว่า SSD ช้า ดูหลังเครื่องเห็น 110 เดาว่าเป็น A110 ขั้นตอนการลงมีบอกค่อนข้างละเอียด พร้อมด้วยวิธีปรับแต่งแก้ไขปัญหาต่างๆ

 1. WLAN ใช้ไม่ได้ ต้องโหลด madwifi มาลงทีหลัง
 2. เสียงใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ต้องโหลด alsa มาลงใหม่ แต่ต้องเลือกระหว่างไมโครโฟนภายในกับ suspend/resume แล้วเสียงหาย

หน้าตาหลังลงเสร็จเป็นแบบนี้

alt="aspire one desktop"

หลังจากปรับแต่งจนพอใจ สุดท้ายก็เหลือที่ประมาณนี้

Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1       7435056  2683832  4376512 39% /
varrun         251856    108  251748  1% /var/run
varlock         251856     0  251856  0% /var/lock
udev          251856    40  251816  1% /dev
devshm         251856    12  251844  1% /dev/shm
lrm           251856   39760  212096 16% /lib/modules/2.6.24-19-generic/volatile
tmpfs          251856    652  251204  1% /var/log
tmpfs          251856    32  251824  1% /tmp
tmpfs          251856    28  251828  1% /var/tmp
gvfs-fuse-daemon    7435056  2683832  4376512 39% /home/sugree/.gvfs

นับว่าพอใช้สำหรับงานทั่วไป อยากได้เพิ่มก็เสียบการ์ด หรือ USB ข้างนอกมีให้ 3 ช่อง ทีนี้มาดู lspci ดีกว่า ก็เครื่องปกติ ไม่มีอะไรพิเศษ ดีมาก

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GME Express Memory Controller Hub (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
03:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)

alt="compiz scale"

alt="compiz expose"

ลงเสร็จ Compiz วิ่งฉิว รัน glxgears ได้ประมาณ 453 fps ดูเหมือนจะน้อย แต่ Compiz ใช้ได้ครบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ไม่รู้สึกหน่วงแม้แต่น้อย คราวนี้มาดูซีพียูกันบ้าง ใน /proc/cpuinfo บอกว่ามีโปรเซสเซอร์ 2 ตัว HyperThread นี่เอง

processor  : 0
vendor_id  : GenuineIntel
cpu family : 6
model    : 28
model name : Intel(R) Atom(TM) CPU N270  @ 1.60GHz
stepping  : 2
cpu MHz   : 800.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings  : 2
core id   : 0
cpu cores  : 1
fdiv_bug  : no
hlt_bug   : no
f00f_bug  : no
coma_bug  : no
fpu   : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level : 10
wp   : yes
flags    : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni monitor ds_cpl est tm2 ssse3 xtpr lahf_lm
bogomips  : 3196.61
clflush size  : 64

processor  : 1
vendor_id  : GenuineIntel
cpu family : 6
model    : 28
model name : Intel(R) Atom(TM) CPU N270  @ 1.60GHz
stepping  : 2
cpu MHz   : 800.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings  : 2
core id   : 0
cpu cores  : 1
fdiv_bug  : no
hlt_bug   : no
f00f_bug  : no
coma_bug  : no
fpu   : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level : 10
wp   : yes
flags    : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni monitor ds_cpl est tm2 ssse3 xtpr lahf_lm
bogomips  : 3192.00
clflush size  : 64

แล้วก็ลองทดสอบรันด้วย linpackc แบบ Double Precision, Unroll

Unrolled Double Precision Linpack

   norm. resid   resid      machep     x[0]-1    x[n-1]-1
    1.9    8.39915160e-14 2.22044605e-16 -6.22835117e-14 -4.16333634e-14
  times are reported for matrices of order  100
   dgefa   dgesl   total    kflops   unit   ratio
 times for array with leading dimension of 201
    0.01   -0.00    0.01   85833    0.02    0.14
    0.01   -0.00    0.01   85823    0.02    0.14
    0.01   -0.00    0.01   85833    0.02    0.14
    0.00    0.00    0.00   156050    0.01    0.08
 times for array with leading dimension of 200
    0.00    0.00    0.00   171624    0.01    0.07
    0.00    0.00    0.00   171667    0.01    0.07
    0.00    0.00    0.01   85833    0.02    0.14
    0.00    0.00    0.00   171654    0.01    0.07
Unrolled Double Precision 156050 Kflops ; 10 Reps 

ผลออกมาต่ำหน่อย แค่ 156 Mflops ที่ 800 Mhz แบบ ondemand ในขณะที่ Pentium M 1.73 Mhz จะได้ 572 Mflops ตอนรันที่ 498 Mhz แบบ ondemand เหมือนกัน แต่เครื่องนี้แรมน้อยไปหน่อย ให้มาแค่ 512 MB แต่ก็นับว่าเหลือบาน ตอนนี้เปิด Firefox อยู่ 5 แท็บ

MemTotal:    503716 kB
MemFree:     10240 kB
Buffers:     6564 kB
Cached:     184972 kB
SwapCached:   10560 kB
Active:     293932 kB
Inactive:    111224 kB
HighTotal:      0 kB
HighFree:      0 kB
LowTotal:    503716 kB
LowFree:     10240 kB
SwapTotal:   385520 kB
SwapFree:    345260 kB
Dirty:       84 kB
Writeback:      4 kB
AnonPages:   203084 kB
Mapped:     62944 kB
Slab:      18524 kB
SReclaimable:  10500 kB
SUnreclaim:    8024 kB
PageTables:    2132 kB
NFS_Unstable:    0 kB
Bounce:       0 kB
CommitLimit:  637376 kB
Committed_AS:  556948 kB
VmallocTotal:  516088 kB
VmallocUsed:   6444 kB
VmallocChunk:  508844 kB

สุดท้าย ต้องวัดความเร็ว SSD 8 GB ด้วย bonnie++

sugree@sugree-one:~$ bonnie -d tmp -s 1024 -r 512
Writing with putc()...done
Writing intelligently...done
Rewriting...done
Reading with getc()...done
Reading intelligently...done
start 'em...done...done...done...
Create files in sequential order...done.
Stat files in sequential order...done.
Delete files in sequential order...done.
Create files in random order...done.
Stat files in random order...done.
Delete files in random order...done.
Version 1.03b    ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
          -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine    Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
sugree-one    1G 3981 25 4421  3 4921  3 15739 78 28290  9 39.9  0
          ------Sequential Create------ --------Random Create--------
          -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
       files /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP /sec %CP
         16 28947 98 +++++ +++ 32474 95 20331 87 +++++ +++ +++++ +++
sugree-one,1G,3981,25,4421,3,4921,3,15739,78,28290,9,39.9,0,16,28947,98,+++++,+++,32474,95,20331,87,+++++,+++,+++++,+++

สรุปสั้นๆ ว่า

 • อ่านเรื่อยๆ 28 MB/s
 • เขียนเรื่อยๆ 4 MB/s

อย่าเขียนโดยไม่จำเป็น ถึงจำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยง ต่อมาโปรเจคเตอร์ เสียบแล้วกด Fn-F5 ยังไม่พอ จอส่วนใหญ่รับ 1078x600 ไม่ได้ ต้องปรับเป็น 800x600 ถึงจะรอด เสร็จแล้วค่อยสลับกลับ ถัดไปแบตเตอรี่ อึดพอควร ถ้าเปิดแค่ Firefox จะอยู่ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที แต่ถ้าใช้ mplayer เล่นหนัง 20 นาทีจะใช้พลังไป 20% เปิดดูข้างหลังเห็น 2400 mAh

alt="mplayer"

คราวนี้ลองด้านโปรแกรมประยุกต์บ้าง

 • Skype ใช้การได้ดี มีปัญหากับ PulseAudio นิดหน่อย แก้ได้ Webcam ใช้ได้ทันที
 • Flash ถ้าใช้ Flash 9 จะใช้ Webcam ไม่ได้เพราะไดรเวอร์สนับสนุนเฉพาะ V4L2 แต่ Flash 9 รู้จักแค่ V4L ต้องลง Flash 10
 • Adobe AIR ใช้ได้ดีไม่มีปญหา
 • OpenOffice.org ใช้ด้วยกันได้ดี มีปัญหาสระอำบ้าง แต่ Angsana ไม่ใช่ของเรา ใช้ DejaVu Sans ไม่มีปัญหาครับ

alt="ustream"

หมายเหตุ: ผมไม่ได้ลง Netbook Remix เพราะยังไม่เห็นความจำเป็นขนาดนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Maximus มีบางหน้าที่ความสูงไม่พอแต่ก็รอดมาได้ด้วย Tab

ถึงเวลาให้คะแนน ในฐานะผู้ใช้ ผมให้ 8/10

 • คีย์บอร์ดระดับเทพ
 • จอชัดแจ๋ว
 • เบามาก มือเดียวสบาย
 • มี USB 3 ช่อง นับว่าดีมากแล้ว
 • อะแดปเตอร์เล็กและเบา

เสียนิดหน่อย

 • ไม่มี bluetooth
 • SSD ช้าไปหน่อย ต้องใช้ระบบนานๆ ลงโปรแกรมซะที ระหว่างลงไม่ต้องทำอะไร รอเท่านั้น
 • Webcam เป็น V4L2 ซึ่ง Adobe Flash 9 ไม่สนับสนุน ต้องเสี่ยงลง Adobe Flash 10 ซึ่งยังเป็นรุ่นทดลอง
 • เสียงมีปัญหา แต่ถ้าใช้หูฟังกับไมค์ข้างนอกก็หมดปัญหา อันนี้พอทน
 • เจอแฮงค์นิ่งไปเลย 2 ครั้ง ต้องปิดเครื่องเปิดใหม่
 • สูงแค่ 600 มันน้อยไปนะ

ลองดู Blognone ใน Aspire One

alt="blognone"

แต่พอจะแก้ขัดด้วย F11 ได้บ้าง

alt="blognone fullscreen"

ในฐานะโปรแกรมเมอร์ ผมให้ 6/10 เจอ SSD เร็วขนาดนี้ เวลาคอมไพล์อะไรใหญ่ๆ คงเครียดน่าดู ไม่นับความอืดที่จะเกิดตอนรัน VirtualBox qemu หรือ VMware

Get latest news from Blognone

Comments

By: Suntiwong
ContributoriPhoneAndroid
on 21 August 2008 - 23:50 #61991

น่าสนใจ เอาสักเครื่องดีไหม ขี้เกียจแบก Thinkpad R61 :)

Suntiwong.net


iauuu.com

By: Slimy
AndroidUbuntu
on 22 August 2008 - 00:25 #61997

Netbook ตัวนี้ประสิทธิภาพผมว่าโอเคมากเลยในเวลานี้ @sugree รีวิวเยี่ยมครับผม ขอบคุณมาก

By: artemis
iPhone
on 22 August 2008 - 00:52 #61998

น่าสนเหมือนกันครับ เห็นด้วยว่ามันลงตัวที่สุดในตอนนี้ ขอบคุณ @sugree ครับ
แต่อยากให้ยี่ห้ออื่นเข้ามามากกว่านี้ รอ lenovo คับ เอามาคู่กะ R61 อิอิ

By: Tinnapop on 22 August 2008 - 01:15 #62003

น่าสน แต่ผมมอง EEE ไว้แล้ว

ขอบคุณสำหรับรีวิวเจ๋งๆ ครับ

By: tomazzu
AndroidUbuntu
on 22 August 2008 - 01:44 #62010

อืมม ขอยคุณครับสำหรับ Review

http://tomazzu.exteen.com

By: LawrenceX on 22 August 2008 - 03:19 #62016

@sugree Review ได้เยี่ยมมากครับ
ผมว่า SSD ช้าไปหน่อย Battery อยู่ได้แค่ 2 ชั่วโมง 20 นาที ผมว่าน้อยไปหน่อยนะครับ
พอดู Review แล้ว รู้สึกไม่อยากได้ Netbook ขึ้นมาแบบกระทันหัน
กลับไปแบก Notebook กันต่อ

ขอบคุณครับ

By: shikima
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 22 August 2008 - 04:33 #62019

กำลังคิดอยู่ว่าจะเอา Aspire One, EEE 1000 หรือ Mini Note ดี

ตอนนี้ก็ผ่านแบบละเอียดแล้วตัวหนึ่ง ขอบคุณมากๆ ครับ

CMDEVHUB

เขียนเอามันส์ ลองเข้าไปดูความมันส์ได้ครับ

By: ontjr on 22 August 2008 - 09:49 #62032

Review ดีครับ โดยรวมผมว่า Aspire One ทำออกมาได้ดีมากๆ

อยากได้เหมือนกัน แต่ติดตรงที่จอเล็กไปหน่อย

ผมกะว่าจะรอลุ้น Dell E ตัวที่เป็นจอ 12.1" ครับ เห็นว่าเบาแค่กิโลกว่าๆ น่าสนมาก

By: Eka-X
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 22 August 2008 - 10:51 #62038 Reply to:62032

ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่ใช่ Netbook แล้วแหละครับ
เอาจอใหญ่ก็ซื้อ Notebook จอ 12"

By: loptar on 22 August 2008 - 10:43 #62036
loptar's picture

ขอบคุณมากครับ รีวิวดีเชียว

ตอนนี้รอรีวิว MSI Wind กะ Lenovo

เอ๊ะ แล้วมีใครรีวิว EEE รุ่น Atom หรือยัง

By: sugree
FounderWriterAndroidBlackberry
on 22 August 2008 - 11:37 #62043

ลืมบอกไป

 • cold boot ถึงหน้าล็อกอิน 45 วินาที
 • ล็อกอินถึงพร้อมใช้ 20 วินาที
 • shutdown 30 วินาที
By: sugree
FounderWriterAndroidBlackberry
on 25 August 2008 - 00:22 #62338 Reply to:62043

เพิ่ม

 • suspend to disk 65 วินาที
 • resume from disk 20 วินาที

และ

 • suspend to ram 15 วินาที
 • resume from ram 10 วินาที
By: doktup
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 13 September 2008 - 20:02 #64674 Reply to:62043

WinXP ปาไป 5 นาที แน่ะ

By: put4558350
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 22 August 2008 - 12:49 #62052
put4558350's picture

ว่างๆ น่าจะทดสอบความเร็ว netbook ทั้งหมดเพื่อจะใด้เปรียบเทียบนะครับ ^^


samsung ใหญ่แค่ใหน ?
https://youtu.be/6Afpey7Eldo

By: zotix
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 22 August 2008 - 20:02 #62087

ดูพวก HD H264 ได้ไหม

By: sugree
FounderWriterAndroidBlackberry
on 23 August 2008 - 02:32 #62129 Reply to:62087

HD มัน 1280x720 ใหญ่กว่าจอ 1024x600 อีกนะครับ

By: oakyman
ContributorAndroid
on 24 August 2008 - 04:04 #62262

ลองของน้องชาย ตอนที่มันเอา XP ลงทับแล้วมันช้ามากๆ เลย

Oakyman.com

By: mininote
Android
on 26 August 2008 - 15:15 #62473
mininote's picture

เสียดายไม่มี Bluetooth น๊ะครับรุ่นนี้

http://netbookcomputer.wordpress.com